• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trójwymiarowy atlas pomaga cierpiącym na chorobę nerek

  19.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, stworzyli trójwymiarowy (3D), wirtualny "Atlas nerek", który ma pomóc ostatecznie w opracowaniu nowych, mniej kosztownych terapii i testów. Atlas ma również pomagać lekarzom w szybkim i skutecznym diagnozowaniu i leczeniu chorób nerek, dzięki czemu może okazać się przydatny również w badaniu zaburzeń metabolicznych takich jak cukrzyca, które często prowadzą do choroby nerek.

  "Atlas nerek" to owoc "Europejskiego projektu na rzecz genomu nerek" (EUREGENE), finansowanego na kwotę 10 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Nad projektem, którego realizacja trwała cztery i pół roku, pracowali wspólnie patologowie, genetycy oraz biologowie rozwoju i biologowie molekularni z uczelni wyższych, ośrodków badawczych, klinik i przedsiębiorstw z dziewięciu krajów europejskich.

  Nowy atlas uwzględnia ostatnie odkrycia w zakresie rozwoju i chorób nerek. Jego głównym celem jest sporządzenie mapy genów zaangażowanych w choroby nerek. Naukowcy i lekarze mogą przyglądać się modelom aktywności genów w nerkach rozwijających się i dojrzałych oraz wyszukiwać dane według genów i poszczególnych struktur, z których zbudowane są nerki, a także według doświadczenia.

  Tymczasem dział anatomii w bazie danych umożliwia użytkownikom przeglądanie przekrojów poprzecznych nerek, które zrekonstruowano cyfrowo i opisano, aby podkreślić różne komponenty strukturalne nerek oraz geny aktywne w każdym z nich.

  Ponadto poklatkowy film wideo pokazuje użytkownikom, w jaki sposób rozwija się nerka myszy, podczas gdy baza danych na temat zmutowanych myszy dostarcza informacji o tym, jak różne mutacje wpływają na poszczególne części nerki.

  Około 4,5 miliona Europejczyków cierpi na chorobę nerek, a ich liczba szybko rośnie. Wielu z nich to osoby starsze, gdyż problemy z nerkami często są skutkiem wysokiego ciśnienia krwi i cukrzycy, albo takie, które urodziły się z wadami nerek.

  Kiedy pojawia się niewydolność nerek niezbędna jest dializa, aby utrzymać pacjenta przy życiu do momentu, kiedy będzie możliwa transplantacja nerki. Niestety wiele osób umiera czekając na nową nerkę.

  Choć projekt EUREGENE dobiega końca prace nad "Atlasem nerek" będą kontynuowane, głównie w ramach projektu EUNEFRON (Europejska sieć badań nad nefropatiami sierocymi), finansowanego z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR), który ma być realizowany do 2012 r. Celem projektu EUNEFRON jest zbadanie wielu rzadkich, dziedzicznych chorób dotykających różnych części nerek.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  EUREGENE:
  http://www.euregene.org

  EUNEFRON:
  http://www.eunefron.org

  Źródło danych: Centrum Medycyny Molekularnej im. Maxa DelbrĂźcka (MDC)
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Centrum Medycyny Molekularnej im. Maxa DelbrĂźcka (MDC)

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Terapia nerkozastępcza – formy leczenia zastępujące funkcję nerek i podtrzymujące życie w niewydolności nerek. Zalicza się do nich: Cukrzycowa choroba nerek (zespół Kimmelstiela-Wilsona, dawniej nazywana nefropatią cukrzycową, ang. diabetic kidney disease, Kimmelstiel-Wilson syndrome) – glomerulopatia wtórna niezapalna, będąca czynnościowym i strukturalnym uszkodzeniem miąższu nerek spowodowanym przewlekłą hiperglikemią w przebiegu cukrzycy. W krajach rozwiniętych cukrzycowa choroba nerek jest najczęstszą przyczyną przewlekłej schyłkowej choroby nerek (ESRD). Kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN, łac. glomerulonephritis, dawniej choroba Brighta) – grupa pierwotnych lub wtórnych chorób nerek charakteryzująca się zapaleniem kłębuszków lub małych naczyń w nerce. Może się objawiać izolowanym krwiomoczem lub białkomoczem lub jako zespół nefrotyczny, zespół nefrytyczny, ostra lub przewlekła niewydolność nerek. Kłębuszkowe zapalenia nerek dzieli się także na różne typy morfologiczne, wśród których najbardziej ogólnie wyróżnia się typy proliferacyjne i nieproliferacyjne. Przyczyny pierwotne dotyczą chorób samych nerek (kłębuszków), natomiast wtórne wynikają z innych chorób lub czynników, do których należą: zakażenia, leki, choroby systemowe lub układowe, nowotwory.

  Światowy Dzień Nerek (ang. World Kidney Day) – doroczna impreza promocyjno-oświatowa polegająca m.in. na przeprowadzaniu badań profilaktycznych nerek, happeningów, publicznych odczytów, konferencji prasowych oraz akcji edukacyjnych, które mają na celu podniesienie wśród ludzi świadomości znaczenia nerek oraz informowanie o tym, że choroby nerek są powszechne i jak można je leczyć. Dzień ten obchodzony jest w drugi czwartek marca. Nefronoftyza (łac. i ang. nephronophtisis, NPH) – genetycznie uwarunkowana choroba nerek o typie dziedziczenia autosomalnym recesywnym. Jest najczęstszą przyczyną występowania przewlekłej niewydolności nerek u dzieci.

  Hemodializa, dializa pozaustrojowa - zabieg stosowany w leczeniu zaawansowanej przewlekłej i ostrej niewydolności nerek, a także niektórych zatruć. Jego celem jest usunięcie toksycznych substancji znajdujących się we krwi. Zapalenie nerek (łac. nephritis) – proces chorobowy, w którym proces zapalny obejmuje nerki. W zależności od etiologii i pierwotnej lokalizacji procesu zapalnego wyróżnia się trzy główne typy zapaleń nerek:

  Wielotorbielowatość nerek (zwyrodnienie torbielowate nerek, łac. degeneratio polycystica renum, ang. polycystic kidney disease, PKD) – uwarunkowane genetycznie występowanie torbieli kory i rdzenia nerki. Dwa główne typy wielotorbielowatości nerek są klasyfikowane według ich wzorów dziedziczenia. Wyróżnia się wielotorbielowatość nerek dziedziczoną autosomalnie dominująco (ang. autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD) i postać autosomalną recesywną (ang. autosomal recessive polycystic kidney disease, ARPKD). Występuje u ludzi i innych organizmów. Wielotorbielowatość nerek charakteryzuje się obecnością licznych torbieli w obu nerkach. Choroba zajmuje również wątrobę, trzustkę, rzadko serce i mózg. Przeszczepienie nerki – zabieg medyczny polegający na operacyjnym wprowadzeniu do ciała biorcy zdrowej nerki (pochodzącej od żywego bądź zmarłego dawcy), która przejmuje funkcję filtracyjną. Przeszczepianie jest metodą z wyboru leczenia przewlekłej niewydolności nerek w stadium zaawansowanym (wymagającym prowadzenia regularnych dializ).

  Przewlekła niewydolność nerek (łac. insufficientia renum chronica, ang . chronic kidney disease) – zespół chorobowy rozwijający się w następstwie postępującego i nieodwracalnego upośledzenia czynności nerek, głównie przesączania kłębuszkowego. Jest wynikiem zmniejszenia się liczby nefronów w następstwie stwardnienia kłębuszków, zaniku cewek nerkowych i włóknienia tkanki śródmiąższowej nerek. Kryterium rozpoznania niewydolności nerek jest GFR <90 ml/min/1,73 m².

  Dodano: 19.05.2009. 15:11  


  Najnowsze