• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwają prace nad nowym, finansowanym ze środków UE projektem ukierunkowanym na konkretne rodzaje raka piersi

  28.10.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trwają już zaawansowane prace nad ogólnoeuropejskim projektem mającym na celu zbadanie dwóch szczególnie trudnych w terapii podtypów raka piersi.

  Rak piersi jest najpowszechniej występującym nowotworem u europejskich kobiet. Częstość jego występowania wyniosła w 2008 r. 450.322 przypadków. W Europie rak piersi pozbawia życia więcej kobiet niż jakikolwiek inny rodzaj nowotworu. Ogólnie 70,5% kobiet, u których zdiagnozowano raka piersi w latach 1995-1999, przeżyło zaledwie 5 następnych lat. Ostatnie badania przeprowadzone przez naukowców wykazały istnienie co najmniej 5 podtypów tego nowotworu, z których każdy wymaga innej terapii.

  W ciągu 5 lat trwania projektu, mając do dyspozycji fundusze w wysokości niemal 6 milionów EUR w ramach obszaru tematycznego "Zdrowie" siódmego programu ramowego (7PR), naukowcy zbadają 2 szczególnie trudne w leczeniu podtypy raka piersi, które stanowią jedną czwartą wszystkich przypadków: Inwazyjny rak zrazikowy (Invasive Lobular Carcinoma, ILC), typ raka powstający w piersi w obrębie zrazików wydzielających mleko, stanowiący około 10% przypadków raka piersi, oraz rak piersi potrójnie negatywny (Triple Negative, TN), podtyp nowotworu, w którym brak receptorów estrogenowych, progesteronowych i HER2, stanowiący około 15% przypadków.

  Od stycznia 2011 r., kiedy uruchomiono projekt RATHER ("Racjonalna terapia raka piersi: zindywidualizowana terapia trudnych w leczeniu podtypów raka piersi"), partnerzy projektu - pochodzący z uniwersytetów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Irlandii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii - podjęli pierwsze kroki w kierunku przeprowadzenia prób klinicznych dotyczących leków mogących działać na kinazy (enzymy biorące udział w sygnalizacji komórkowej) w określonych podtypach raka piersi.

  Partnerzy konsorcjum RATHER chcą lepiej zrozumieć istotę tych nowotworów poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technik badawczych w odniesieniu do 300 próbek klinicznych pobranych od pacjentek cierpiących na te choroby. Te próbki zostaną następnie szczegółowo przebadane przy użyciu szerokiej gamy platform technologicznych w celu wskazania podstawowych różnic pomiędzy poszczególnymi typami tkanek piersi dotkniętych chorobą. Naukowcy oczekują, że niektóre z tych różnic okażą się główną przyczyną choroby, którą można zwalczać za pomocą nowych leków.

  Po ustaleniu przyczyny danego schorzenia naukowcy będą mieli większe szanse na opracowanie skutecznych metod terapii. Badacze biorący udział w projekcie RATHER zajmą się wnikliwym badaniem kinaz, ponieważ istnieje podejrzenie, że te enzymy stanowią tajemnicę rozwoju obu tych podtypów raka piersi.

  Dzięki zaangażowaniu zarówno środowisk akademickich, jak i biznesowych, wszelkie dokonane odkrycia można szybko przekuć na narzędzia kliniczne, które można zastosować w próbach klinicznych dotyczących raka piersi. Jak dotąd zespół przeprowadził już badania pilotażowe, aby sprawdzić, czy stosowane metody zapewniają próbki o jakości odpowiadającej potrzebom poszczególnych platform technologicznych, w wyniku czego uzgodniono i wdrożono ustandaryzowane metody przygotowywania i przesyłania próbek klinicznych.

  Kluczową regułą projektu jest harmonizacja, zespół ma więc nadzieję, że harmonijne zastosowanie odpowiednich metodologii umożliwi lepsze porównywanie wyników eksperymentalnych z poszczególnych organizacji, co odegra decydującą rolę w odkrywaniu leków. W tym celu w ramach projektu RATHER powstaje baza danych, dzięki której dane będą również łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

  Partnerzy projektu współpracują również ściśle z Europejskim Instytutem Bioinformatyki, biorąc wspólnie udział w finansowanym ze środków UE projekcie EUROCANPLATFORM, na który przeznaczono 12 milionów EUR w ramach 7PR. Nadrzędnym celem jest usprawnienie wszystkich aspektów europejskich badań nad nowotworami - od badań podstawowych po próby przedkliniczne i kliniczne. Biorąc udział w projekcie EUROCANPLATFORM, zespół projektu RATHER może zagwarantować, że powstająca baza danych będzie służyć europejskiej społeczności naukowej przez wiele nadchodzących lat.

  Następnie badacze planują profilowanie próbek tkanek oraz przeprowadzenie wstępnej analizy otrzymanych danych. Po ukończeniu tego etapu dane zgromadzone przez poszczególnych partnerów projektu zostaną zintegrowane i przeanalizowane pod kątem zidentyfikowania podstawowych mutacji genetycznych lub innych nietypowych procesów molekularnych z udziałem kinaz w kontekście raka piersi ILC oraz TN.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Implanty piersi – protezy stosowane w celu powiększenia rozmiarów kobiecych piersi z powodów kosmetycznych (tzw. augmentacja piersi, powiększenie piersi albo mammoplastyka z powiększeniem piersi) w celu odtworzenia brakującej usuniętej piersi (np. po mastektomii albo w wadach wrodzonych), a także w ramach zmiany płci. Według Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, augmentacja piersi jest najczęściej wykonywanym kosmetycznym zabiegiem chirurgicznym w USA. W 2006 roku w tym kraju przeprowadzono 329000 takich zabiegów. Mammografia – radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka piersi oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie. Róża nowotworowa (łac. erysipelas carcinomatosum) - zaliczana do zespołów paraneoplastycznych. Jest to odczyn zapalny spowodowany szerzącymi się drogą naczyń chłonnych przerzutami nowotworowymi. Najczęściej dotyczy przerzutów wywodzących się z raka piersi.

  Prasowanie piersi (ang. "breast ironing"; franc. "repassage des seins") - praktyki stosowane przez matki w Kamerunie, zmierzające do zatrzymania lub opóźnienia rozwoju piersi u dorastających dziewcząt, a co za tym idzie opóźnienia rozpoczęcia przez nie współżycia seksualnego lub uniknięcia molestowania seksualnego. Najczęściej stosuje się ubijanie lub uciskanie piersi za pomocą gorących przedmiotów, np. moździerzy kuchennych, kamieni, bananów itp., czasem też masaż przy użyciu ziół. Ocenia się, że około jednej czwartej kobiet w Kamerunie zostaje poddanych tym zabiegom. Nie prowadzono dokładnych badań medycznych, lecz lekarze ostrzegają, praktyki takie są nie tylko bardzo bolesne, ale grożą powikłaniami, deformacjami piersi, uszkodzeniem tkanek, zaburzeniem laktacji itd. Bałkanica - singel zespołu Piersi (w składzie: Dziadek, Mały, Manio, Asan, Hans, Erwin, Rospor) wydany w 2013 roku. To utwór zapowiadający płytę "Piersi i Przyjaciele 2".

  Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka. Glukozynolany, glukozynolaty – grupa związków organicznych, należących do glikozydów, złożonych z reszty cukrowej, którą stanowi glukon i łańcucha bocznego - różnego dla różnych glukozynolanów.
  Glukozynolany występują naturalnie w roślinach, ich bogatym źródłem są rośliny z rodziny Brassicaceae. Badania naukowe dowodzą, że często spożywane glukozynolaty mogą zapobiegać rozwojowi raka piersi, prostaty, płuc i żołądka.

  Pektorał, napierśnik (z łac. pectus - pierś) – rodzaj biżuterii świeckiej lub religijnej noszonej na piersi, zapinanej od tyłu. Obecnie oznacza ozdobny krzyż noszony na piersi przez wyższe duchowieństwo. Eribulina – organiczny związek chemiczny. W postaci mezylanu (soli kwasu metylosulfonowego) stosowany jako lek trzeciego rzutu w leczeniu raka piersi (halaven, Eisai Inc.). Była lub jest przedmiotem wielu badań klinicznych dotyczących innych chorób nowotworowych. Jest otrzymywana syntetycznie. Zawiera makrocykliczny fragment szkieletu naturalnej halichondryny B wyizolowanej z gąbek morskich (występującej m.in w gąbce Halichondria okadai).

  Trastuzumab (nazwa handlowa: Herceptin) – rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1, łączące się wybiórczo z receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (Human Growth Factor Receptor – HER2). Preparat jest stosowany do leczenia przypadków raka piersi z przerzutami, w których stwierdzono nadekspresję HER2. W kombinacji z innymi chemoterapeutykami istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i stopień odpowiedzi na leczenie. Kontrowersje wzbudzają jednak duże koszty takiej terapii (dochodzące do 100,000 USD rocznie).

  Piersi (Kukiz i Piersi) – polski zespół rockowy powstały w 1984 roku w Jarocinie. Pierwszy skład Piersi to Paweł Kukiz (śpiew), Rafał "Jezioro" Jezierski (gitara), Zbigniew "Dziadek" Moździerski (gitara basowa) oraz Andrzej "Oli" Olszewski (perkusja).

  Dodano: 28.10.2011. 16:26  


  Najnowsze