• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwają szeroko zakrojone testy kliniczne leków na chorobę Alzheimera

  31.05.2013. 11:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prowadzone są obecnie potencjalnie przełomowe testy leków na ludziach, których celem jest sprawdzenie, czy farmaceutyki na ciśnienie krwi mogą spowolnić lub powstrzymać postęp choroby Alzheimera (AD). To najnowsze, finansowane ze środków unijnych, prace badawcze, które zaprezentowano opinii publicznej, aby uświetnić Europejski Miesiąc Mózgu.

  Szeroko zakrojone, osiemnastomiesięczne badania pod nazwą NILVAD (Nilwadypina w chorobie Alzheimera) uzyskały dofinansowanie w wysokości 6 mln EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Kierownikiem pięcioletniego projektu na szczeblu międzynarodowym jest profesor Brian Lawlor z Trinity College Dublin. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na wczesnym wykrywaniu, diagnostyce i leczeniu AD oraz na neurobiologii, leczeniu behawioralnym, a także objawach psychicznych w demencji i schorzeniach psychicznych.

  Choroba Alzheimera jest najpowszechniejszą postacią demencji, która wywołuje problemy z pamięcią, myśleniem i kontrolą zachowania. Wśród około 100 istniejących postaci demencji AD występuje najczęściej, dotykając 62% osób cierpiących na demencję. Choroba dotyka ponad 15 mln osób na świecie i około 5 mln Europejczyków. W związku z tym jest jedną z tych, które generują najwyższe koszty dla społeczeństwa, przekraczając pułap 440.000 mln EUR rocznie.

  Wzrost liczby przypadków przypisywany jest postępom w poprawie zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, dzięki którym ludzie żyją znacznie dłużej niż kiedyś. Podczas gdy co 25 osoba w wieku 70-79 lat cierpi na demencję, wśród tych powyżej 80. roku życia choroba dotyka już co szóstą osobę.

  Niemniej profesor Lawlor ufa, że współpraca z ekspertami w zakresie choroby Alzheimera z dziesięciu krajów okaże się owocna, tym bardziej że od 2002 r. nie pojawiły się żadne nowe leki na tę chorobę. Dzieje się tak mimo wielu obiecujących ścieżek badawczych, które jednakże prowadzą donikąd.

  Tymczasem projekt NILVAD wykazał już coś więcej niż tylko obietnicę. Lek - nilwadypina - już został zatwierdzony do zastosowania u ludzi w chorobach sercowo-naczyniowych, a testy pilotażowe wykazały, że można by go bezpiecznie wykorzystywać w leczeniu AD.

  Profesor Lawlor zauważa: "Staramy się sprawdzić, czy zmienia tempo postępowania choroby. Testy na zwierzętach przyniosły obiecujące wyniki, a wcześniej przeprowadzone badania pilotażowe także zasygnalizowały skuteczność".

  W testach wezmą udział kobiety i mężczyźni w wieku od 50 do 90 lat cierpiący na AD od postaci łagodnej po umiarkowaną. Istnieje nadzieja, że jeżeli testy zakończą się sukcesem, nilwadypina mogłaby oznaczać postęp w leczeniu chorych na AD. Nie bez znaczenia jest też wpływ, jaki wywarłoby to na koszty opieki zdrowotnej i socjalnej ponoszone w Europie z powodu tej neurodegeneracyjnej choroby.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stereognozja – termin neurologiczny określający zdolność do rozpoznawania przedmiotów wyłącznie za pomocą dotyku. Stwierdzono, że u ludzi chorych na chorobę Alzheimera stereognozja znacznie pogarsza się, w przeciwieństwie do innych typów demencji, gdzie to zjawisko nie jest obserwowane. Upośledzenie stereognozji, jednakże bez uchwytnych zaburzeń czucia powierzchownego nazywane jest stereoagnozją. Świadczy o uszkodzeniu kory płata ciemieniowego. Stereoanastezja to z kolei niemożność rozpoznania rozmiarów oraz kształtów przedmiotu za pomocą dotyku. Choroba Alzheimera (AD) – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci pacjenta. Opisał ją po raz pierwszy niemiecki neuropatolog Alois Alzheimer w 1906, od nazwiska którego ją nazwano. Najczęściej spotyka się ją u osób po 65. roku życia, aczkolwiek rzadziej pojawia się też wcześniej. W 2006 na świecie cierpiało na nią około 26,6 miliona osób. Przewiduje się, że w 2050 dotknie ona jednej osoby na 85 ludzi. Memantyna – organiczny związek chemiczny, antagonista receptora NMDA, stosowany jako lek prokognitywny. Znajduje zastosowanie w leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera.

  [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów". Gaetano Perusini (ur. 1879 w Udine, zm. 8 grudnia 1915 w Cormons) – włoski lekarz neurolog, uczeń i współpracownik Aloisa Alzheimera. Autor jednego z pierwszych opisów choroby, nazwanej później chorobą Alzheimera.

  Choroby cywilizacyjne (zwane także chorobami XXI wieku) – globalnie szerzące się, powszechnie znane choroby, spowodowane rozwojem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Nie ma dokładnego podziału i nie można jednoznacznie powiedzieć czy dana choroba jest chorobą cywilizacyjną. Ciałka Hirano (ang. Hirano bodies) – cytoplazmatyczne, eozynofilne, pałeczkowate struktury spotykane wewnątrz komórek nerwowych w chorobach neurodegeneracyjnych, m. in. w chorobie Alzheimera i niektórych postaciach choroby Creutzfeldta-Jakoba. Zbudowane są z aktyny i białek z nią związanych. Lokalizują się głównie wewnątrz neuronów formacji hipokampalnej.

  Takryna (łac. Tacrini hydrochloridum) – organiczny związek chemiczny, inhibitor acetylocholinoesterazy wykorzystywany w leczeniu choroby Alzheimera. Hydralazyna (łac. Hydralazinum) – lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, dzięki czemu wykazuje działanie hipotensyjne (obniża ciśnienie tętnicze krwi). Ostatnie badania wykazały jej neuroprotekcyjne działanie, ponieważ chroni przed niszczącym działaniem akroleiny wydzielanej przez uszkodzone neurony (po udarze mózgu, w chorobie Alzheimera, Parkinsona).

  Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci.

  Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining, z ang. screening) – w medycynie rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nie posiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości.

  Blaszki amyloidowe (blaszki starcze, ang. senile plaques) – zmiany strukturalne obserwowane w wielu chorobach neurodegeneracyjnych, m.in. w chorobie Alzheimera. Składają się z amyloidu, dystroficznych neurytów oraz komórek astrogleju i mikrogleju.

  Dodano: 31.05.2013. 11:49  


  Najnowsze