• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tytoń zyskuje nowy, zdrowy image

  09.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Używanie tytoniu wywołuje u ludzi wiele powszechnych chorób, np. chorobę serca albo raka płuc. Niemniej grupa naukowców z Europy może okazać się ratunkiem dla tytoniu. Udało im się wykorzystać zmodyfikowane genetycznie liście tytoniu do wyprodukowania leków na różne choroby autoimmunologiczne i zapalne. Badania przeprowadzono w ramach projektu Pharma-Planta, który finansowany był z Szóstego Programu Ramowego (6PR) Unii Europejskiej na kwotę 12 mln EUR. Wyniki badań zostały niedawno opublikowane w ogólnodostępnym czasopiśmie BMC Biotechnology.

  Celem naukowców było stworzenie transgenicznego krzewu tytoniu, który jest zdolny do wytwarzania biologicznie aktywnej interleukiny 10 (IL-10) - niewielkiego białka z grupy cytokin, które reguluje funkcjonowanie układu odpornościowego.

  Zespół, prowadzony przez profesora Mario Pezzottiego z Uniwersytetu w Weronie we Włoszech, przetestował różne wersje IL-10 (wirusową i mysią), po czym stworzył rośliny, w których białko umieszczono w trzech różnych przedziałach wewnątrzkomórkowych, aby ocenić, które z rozwiązań jest najskuteczniejsze.

  Naukowcy doszli do wniosku, że doustne podawanie samych cytokin, albo w połączeniu z autoantygenami związanymi z daną chorobą, może zapewnić ochronę od samego początku choroby autoimmunologicznej poprzez "wzbudzenie doustnej tolerancji".

  Poza tym zespół stwierdził, że krzewy tytoniu są w stanie wytwarzać obydwa rodzaje IL-10. Poziom aktywnych cytokin był wystarczająco wysoki, aby wykorzystać liście tytoniu bez tracenia zbyt wiele czasu na ekstrakcję czy oczyszczanie. Rośliny transgeniczne można hodować przy stosunkowo niskich kosztach i niewielkim nakładzie pracy.

  "Fakt że można je spożywać i dostarczać lek, tam gdzie jest potrzebny, unikając czasochłonnych procedur oczyszczania, jest następnym plusem w porównaniu z tradycyjną syntezą leków" - wyjaśnia profesor Pezzotti. "Wyniki te pokazują, że w krzewach tytoniu jest możliwa ekspresja wirusowych i mysich genów IL-10 oraz przetworzenie i złożenie odpowiednich białek w funkcjonalne, biologicznie aktywne dimery" - dodaje.

  Naukowcy chcą teraz wykorzystać roślinę do sprawdzenia, czy regularnie podawane niewielkie dawki mogą zapobiec cukrzycy typu 1 (T1DM) w połączeniu z innymi autoantygenami skojarzonymi z chorobą. Do testów zdecydowali się wykorzystać izoform 65-kDa enzymu dekarboksylaza kwasu glutaminowego (GAD65).

  "Stężenie zarówno wirusowego, jak i mysiego IL-10 w liściach tytoniu jest wystarczająco wysokie, aby dostarczyć materiału do podawania doustnego w badaniach tolerancji doustnej, wykorzystując modele mysie" - mówi profesor Pezzotti.

  "Badania otwierają drogę do prób z podawaniem doustnym środków przy wykorzystaniu mysich modeli chorób autoimmunologicznych, co pozwoli ocenić immunomodulacyjne właściwości i skuteczność wirusowego IL-10 we wzbudzaniu doustnej tolerancji w porównaniu z białkiem mysim."

  Uniwersytet w Weronie prowadził badania we współpracy z Instytutem Biotechnologii Molekularnej (Niemcy), Instytutem Biologii Molekularnej i Ekologii Stosowanej im. Fraunhofera (Niemcy), Instytutem Fizjologii Molekularnej Roślin im. Maxa Plancka (Niemcy), Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych (Austria) oraz Uniwersytetem w Perugii (Włochy).

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  BMC Biotechnology:
  http://www.biomedcentral.com/bmcbiotechnol

  Uniwersytet w Weronie:
  http://www.univr.it/jsp/default.jsp

  Pharma-Planta:
  http://www.pharma-planta.org/

  Źródło danych: BioMed Central
  Referencje dokumentu: Bortesi, L et al. (2009) Viral and murine interleukin-10 are correctly processed and retain their biological activity when produced in tobacco. BMC Biotechnology 9:22. DOI: 10.1186/1472-6750-9-22.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mozaika tytoniowa – wirusowa choroba tytoniu i innych gatunków z rodziny psiankowatych. Wirus mozaiki tytoniu (łac. Nicotiana virus) należy do jednoniciowych wirusów (+) ssRNA. Został jako pierwszy wyizolowany w postaci krystalicznej przez Wendella Stanleya w 1935 roku. Tytoń – produkt tworzony z liści tytoniu, który można skonsumować, używać jako formy pestycydów lub jako lekarstwa. Najczęściej jest wykorzystywany w formie używki, a najpopularniejsze sposoby spożywania tytoniu to palenie (np. w formie papierosa), zażywanie doustne (snus) lub wdychanie przez śluzówkę nosa (tabaka). Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP.

  Fabryka Tytoniu Fajwela Janowskiego w Białymstoku - fabryka papierosów, cygar i tabaki, istniejąca w latach 1889-1939 w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 39. Adolf Eduard Mayer (ur. 9 sierpnia 1843 w Oldenburgu, zm. 25 grudnia 1942 w Heidelbergu), niemiecki chemik rolny, którego praca nad mozaiką tytoniu odegrała ważną rolę w odkryciu wirusa mozaiki tytoniu i innych wirusów.

  Jean Nicot (1530-1600) - lekarz i dyplomata francuski na dworze portugalskim. Urodził się w Nîmes. W latach 1559-1561 był francuskim ambasadorem w Lizbonie. Zachwalał medyczne właściwości tytoniu. Popularyzował palenie i wciąganie tytoniu w Europie, namawiając do tego monarchów francuskich. Od jego nazwiska został nazwany tytoń (Nicotiana) oraz główny alkaloid tytoniu - nikotyna. Opublikował jeden z pierwszych francuskich słowników: fr. Thresor de la langue françoyse tant ancienne que moderne (opublikowany w 1606). Papieros - wyrób tytoniowy składający się z rurki z cienkiej bibułki (gilzy) o średnicy do 1 cm i długości do 12 cm (zwykle 85 mm), wewnątrz której znajduje się mieszanka tytoniowa zawierająca spreparowane liście różnych odmian tytoniu.

  Nagar – twardy, porowaty osad, czarnej barwy, powstający na wewnętrznych ściankach główki fajki w trakcie prawidłowego opalania złożony z produktów spalania tytoniu i zwęglonego drewna. Właściwie uformowana warstwa nagaru pełni rolę izolacyjną, ochraniając materiał fajki przed żarem i jednocześnie absorpcyjną, wchłaniającą nadmiar wilgoci powstającej w trakcie palenia. Prawidłowo uformowany nagar, w dobrze konserwowanej fajce zachowuje długo lekki aromat pierwszego palonego w fajce tytoniu. Herb Swilengradutarcza herbowa herbu podzielona jest na 4 części. U podstawy herbu przedstawiona jest rzeka Marica wraz ze zabytkowym starym mostem. Po środkowej lewej stronie herbu rozmieszczony jest liść koniczyny i liść tytoniu, symbolizujący gospodarkę rolną i produkcję tytoniu w Swilengradzie. Po środkowej prawej stronie herbu rozmieszczony jest lew, symbolizujący siłę i moc bułgarskiego narodu. Na górze herbu występuje korona na pomarańczowym tle stanowiąca symbol niezależności, w której wpisana jest nazwa miejscowości.

  Zgnilizna twardzikowa – choroba grzybowa wielu (ponad 400 gatunków) roślin np. fasoli, pomidora, ogórka, tytoniu oraz roślin ozdobnych, przemysłowych czy korzeniowych. Oprócz występowania na roślinach w czasie ich uprawy może także wystąpić w czasie przechowywania ich części. Wywoływana przez Sclerotinia sclerotiorum, patogen należący do gromady workowców, rządu helotkowców.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Zdzisław Kajak (ur. 14 grudnia 1929, zm. 16 lipca 2002) – polski hydrobiolog, naukowiec, nauczyciel akademicki i organizator, profesor związany z Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Biologii), Instytutem Ekologii PAN, Uniwersytetem w Białymstoku. Wirion − pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do przetrwania poza komórką i zakażenia jej. Składa się z nukleokapsydu złożonego z jednego z dwóch kwasów nukleinowych (DNA lub RNA) otoczonego kapsydem. Nukleokapsyd może być pokryty osłonką (np.: herpeswirusy, wirus grypy) lub pozostawać nagi (np.: adenowirusy, papillomawirusy, wirus mozaiki tytoniu). Osłonka pochodzić może z błony komórkowej komórki gospodarza. Bardziej złożoną budowę ma część wirionów bakteriofagów.

  Zespół Wiskotta-Aldricha (ang. Wiskott-Aldrich syndrome, WAS) – rzadki dziedziczny zespół chorobowy, sprzężony z chromosomem X, o typie dziedziczenia recesywnym, na który choruje jedynie płeć męska. Choroba przebiega z zaburzeniami układu odpornościowego. Wystąpienie objawów choroby jest uwarunkowane mutacją genu WAS w locus Xp11.23-p11.22, kodującego białko o tej samej nazwie. Białko WASP jest obecne w komórkach progenitorowych krwi, limfocytach T i B, makrofagach oraz trombocytach, co wskazuje, że jest ono niezbędne do prawidłowego różnicowania się i funkcjonowania tych komórek. Choroba może przebiegać od postaci łagodnych z okresową trombocytopenią, po znaczne zaburzenia odporności. Niezależnie jednak od aktualnego stanu zaawansowania, objawy chorobowe nasilają się wraz z upływem czasu. Występuje z częstością 1:250 000 chłopców. Po raz pierwszy zespół opisany w 1954 przez Aldricha i współpracowników. Zespół Wiskotta-Aldricha (ang. Wiskott-Aldrich syndrome, WAS) – rzadki dziedziczny zespół chorobowy, sprzężony z chromosomem X, o typie dziedziczenia recesywnym, na który choruje jedynie płeć męska. Choroba przebiega z zaburzeniami układu odpornościowego. Wystąpienie objawów choroby jest uwarunkowane mutacją genu WAS w locus Xp11.23-p11.22, kodującego białko o tej samej nazwie. Białko WASP jest obecne w komórkach progenitorowych krwi, limfocytach T i B, makrofagach oraz trombocytach, co wskazuje, że jest ono niezbędne do prawidłowego różnicowania się i funkcjonowania tych komórek. Choroba może przebiegać od postaci łagodnych z okresową trombocytopenią, po znaczne zaburzenia odporności. Niezależnie jednak od aktualnego stanu zaawansowania, objawy chorobowe nasilają się wraz z upływem czasu. Występuje z częstością 1:250 000 chłopców. Po raz pierwszy zespół opisany w 1954 przez Aldricha i współpracowników.

  Mokry tytoń (tobamel lub maassel) - tytoń służący do palenia w arabskiej fajce wodnej (shishy). Tytoń ten charakteryzuje się bardzo dużą wilgotnością i mocnym aromatem, dzięki nasączeniu go melasą cukrową, syropami owocowymi, esencjami i olejkami aromatycznymi. Wilgotność tego tytoniu uniemożliwia palenie go w fajkach klasycznych, gdyż wymagane jest dla prawidłowego żarzenia stałe podgrzewanie go węglem drzewnym. [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów".

  Dodano: 09.04.2009. 15:11  


  Najnowsze