• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • U dzieci żyjących w gospodarstwach wiejskich występuje mniejsze ryzyko astmy

  10.03.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Najnowsze badanie pokazuje, że u dzieci żyjących w gospodarstwach rolnych istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia astmy niż u ich rówieśników z innych środowisk. Badanie było współfinansowane ze środków dwóch unijnych projektów: GABRIEL ("Interdyscyplinarne badanie mające na celu określenie genetycznych i środowiskowych przyczyn astmy we Wspólnocie Europejskiej") oraz PARSIFAL ("Profilaktyka alergii - alergogenne czynniki ryzyka u dzieci związane z gospodarstwem rolnym i antropozoficznym stylem życia"). Projekt GABRIEL został sfinansowany w ramach obszaru tematycznego "Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego UE (6PR), natomiast projekt PARSIFAL - w ramach obszaru "Jakość życia oraz zarządzanie żywymi zasobami" Piątego Programu Ramowego (5PR).

  Częstość występowania astmy u dzieci w Europie ciągle wzrasta. Jednak ryzyko nie jest jednakowe u wszystkich dzieci. Opublikowane w ciągu ostatnich lat badania wykazały, że u dzieci żyjących w gospodarstwach rolnych ryzyko wystąpienia astmy jest mniejsze niż u ich rówieśników z innych środowisk. Międzynarodowy zespół badaczy potwierdził to odkrycie w badaniu epidemiologicznym, opublikowanym w czasopiśmie New England Journal of Medicine (NEJM). Badanie wykazało, że niższa podatność na astmę dzieci żyjących w gospodarstwach rolnych to w znacznej mierze wynik wystawienia na wpływ szerszego zakresu mikroorganizmów w porównaniu z innymi dziećmi żyjącymi w tym samym regionie.

  Astma jest jedną z chorób przewlekłych najczęściej dotykających dzieci w Europie, w związku z czym istotne jest poznanie jej przyczyn. W celu określenia powodów rzadszego występowania tego schorzenia u dzieci w gospodarstwach rolnych naukowcy zbadali uczniów w Bawarii i dokonali porównania dzieci żyjących w gospodarstwach rolnych z pochodzącymi z tych samych regionów wiejskich dziećmi niemającymi styczności z takimi gospodarstwami.

  Badania skupiły się na mikrobach obecnych w gospodarstwach, pozyskaniu próbek kurzu z sypialni dzieci oraz analizie kwasu DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego) bakterii i grzybów zawartych w próbkach. Wyniki pokazały, że dzieci żyjące w gospodarstwach rolnych są poddawane wpływowi znacznie szerszej gamy mikroorganizmów niż dzieci żyjące w innych środowiskach. Według badaczy bakterie i grzyby odgrywają rolę strażników zdrowia, w związku z czym bardziej zróżnicowana populacja mikroorganizmów wiąże się z mniejszym ryzykiem astmy. Dokładny mechanizm oddziaływania takich komórek i zarodników pozostaje jednak nieznany, choć zespół przedstawił propozycje jego wyjaśnienia.

  "Jedna z możliwości wiąże się ze stymulacją wrodzonego układu immunologicznego przez połączenie określonych gatunków mikroorganizmów; stymulacja taka zapobiega rozwojowi astmy" - zasugerował dr Markus Ege z Kliniki Chirurgii Dziecięcej z Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU Monachium) w Niemczech. Inna możliwość polega na tym, że stała ekspozycja na różne mikroorganizmy utrudnia organizmom będącym potencjalną przyczyną astmy zdominowanie dolnych dróg oddechowych - wskazał dr Ege.

  Jednak sama różnorodność mikroorganizmów nie jest wystarczającym czynnikiem zapobiegania astmie. Badacze sugerują, że do wywarcia pozytywnego wpływu niezbędna jest raczej określona kombinacja organizmów.

  "Zbadaliśmy szeroki zakres organizmów. Możliwe, że właśnie któryś z nich ma szczególne działanie" - zwrócił uwagę dr Ege. "Do organizmów tych zaliczają się określone gatunki pałeczek oraz gronkowców, na przykład Staphylococcus sciuri, oraz grzyby z rodzaju Eurotium".

  Naukowcy planują zbadanie rodzaju związku pomiędzy poszczególnymi gatunkami mikroorganizmów zawartych w kurzu domowym i wpływem ochronnym, przyjmując za cel długookresowy identyfikację kandydatów mogących posłużyć jako podstawa żywych szczepionek przeciwko astmie. "Przed nami długa droga do stworzenia nowych środków profilaktycznych, ale przynajmniej mamy już kandydatów do opracowania nowej szczepionki" - podsumował dr Ege.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Nagroda im. Lewisa Carrolla (ang. Lewis Carroll Shelf Award) – amerykańska nagroda literacka, przyznawana w latach 1958–1979 za twórczość dla dzieci i młodzieży. Nagrodą wyróżniano utwory pisarzy żyjących i nieżyjących, a jej celem było stworzenie listy najlepszych książek, będącej wskazówką dla rodziców i nauczycieli przy kierowaniu lekturą dzieci.

  Omalizumab to rekombinowane humanizowane przeciwciało monoklonalne, zaliczane do tak zwanych leków biologicznych, używane w leczeniu między innymi astmy oskrzelowej, które blokuje reakcję IgE z błoną komórkową komórek uwalniających mediatory reakcji zapalnej, odpowiedzialne za przebieg astmy oskrzelowej. Efektem stosowania leku jest poprawa i złagodzenie przebiegu astmy oskrzelowej.

  Dzieci Zamojszczyzny – określenie dotyczące dzieci mieszkających na Zamojszczyźnie, które podczas II wojny światowej objęto przymusowymi wysiedleniami, w celu założenia tu nowych osad dla ludności niemieckiej. Według szacunków historyków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 000 dzieci.

  Zespół Westa, napady zgięciowe – występuje u niemowląt i małych dzieci - najczęściej między 3. a 9. miesiącem życia. Pojawienie się zespołu Westa u dzieci młodszych na ogół wiąże się z gorszym rokowaniem. Zespół Westa częściej stwierdza się u chłopców. Charakteryzuje się napadami, których objawem osiowym jest skłon ku przodowi. Skłon może być szybki lub powolny, mogą dołączyć się inne napady. Rozwój psychoruchowy dzieci zostaje zahamowany. Rokowanie jest na ogół niepomyślne. Napady zgięciowe występują ok. 4 roku życia, ale przeważnie dołączają się inne napady.

  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli.

  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli.

  Łysienie u dzieci – dolegliwość chorobowa występująca u niemowląt bądź dzieci starszych. Choroba ujawnia się w okresie dzieciństwa. Najczęściej występującą formą łysienia u dzieci jest wypadanie włosów kwalifikowane do stanu łysienia plackowatego. Wyróżniona została również oddzielna jednostka chorobowa znana pod nazwą hypotrichosis simplex.

  Dodano: 10.03.2011. 16:49  


  Najnowsze