• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Udar mózgu - największy wróg chorych z migotaniem przedsionków

  04.11.2010. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Udar mózgu to największe zagrożenie dla życia i zdrowia osób z migotaniem przedsionków (MP). W tej grupie chorych występuje on aż pięć razy częściej i przeważnie ma cięższy niż zwykle przebieg - mówili lekarze w środę na konferencji prasowej w Warszawie.

  Zapowiedzieli na niej nową erę w prewencji udarów mózgu u chorych z MP, która ma związek z pojawieniem się leków co najmniej tak skutecznych, jak znana od pół wieku warfaryna, ale znacznie wygodniejszych i bezpieczniejszych w stosowaniu.

  Pierwszym z nich jest dabigatran, który w październiku 2010 r. został zarejestrowany w USA i Kanadzie w prewencji udarów mózgu u chorych z MP. W Europie, także w Polsce rejestracja leku w tym wskazaniu spodziewana jest w pierwszym kwartale 2011 r. Wkrótce mają być też przedstawione wyniki badań nad innym lekiem - o nazwie riwaroksaban.

  Według hipertensjologa prof. Zbigniewa Gacionga z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szacuje się, że na udar mózgu co roku zapada 60-90 tys. Polaków. Około 30 proc. z nich umiera w pierwszym miesiącu od wystąpienia udaru, a co najmniej połowa nie wraca już do pełnej sprawności i wymaga opieki.

  W jednym na sześć przypadków, udar dotyczy chorego z migotaniem przedsionków, zaliczanym do najczęstszych zaburzeń rytmu serca. U pacjentów z MP przedsionki nie kurczą się synchronicznie zgodnie z pracą komór serca, ale wpadają w "chaotyczny, nieskoordynowany taniec". U tych chorych udar często ma cięższy niż zwykle przebieg i towarzyszy mu dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu.

  Szacuje się, że w Polsce na migotanie cierpi około 0,5 mln osób, co liczebnie odpowiada populacji Poznania. Ryzyko zaburzenia rośnie wraz z wiekiem i dotyczy aż 10 proc. osób po 80. roku życia. "Mimo to, migotanie przedsionków nie występuje w katalogu świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia" - podkreślił prof. Gaciong.

  Wśród czynników ryzyka MP specjalista wymienił przede wszystkim nadciśnienie tętnicze i chorobę wieńcową serca. U pewnego odsetka pacjentów przyczyn tego zaburzenia nie można zidentyfikować. MP może się objawiać kołataniem serca, uczuciem niepokoju, osłabieniem, zmęczeniem, bólem w klatce piersiowej, a nawet utratą świadomości. Czasem nie wywołuje żadnych objawów.

  Udar mózgu jest najgroźniejszym powikłaniem MP, przypomniał prof. Gaciong. Dlatego, według najnowszych europejskich wytycznych, zapobieganie udarom zostało uznane za podstawowy element terapii pacjentów z MP.

  Standardowo stosuje się tu doustne leki przeciwzakrzepowe - warfarynę i inne pochodne kumaryny, które zmniejszają krzepliwość krwi, blokując odnawianie się zasobów witaminy K w organizmie.

  "Terapia warfaryną ma niestety liczne ograniczenia, które utrudniają jej stosowanie w codziennej praktyce" - podkreślił dr Rafał Dąbrowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie. Skuteczność jej działania obniżają np. pokarmy bogate w witaminę K, jak świeże warzywa (kapusta, sałata, kalafior, szpinak), soja i wątróbka. Warfaryna wchodzi też w interakcje z różnymi lekami, w tym tak często stosowanymi, jak ibuprofen czy aspiryna, niektórymi antybiotykami, lekami na depresję, przeciwgrzybicznymi oraz z alkoholem i sokiem grejpfrutowym.

  Problem polega na tym, że warfaryna działa w bardzo wąskim zakresie - gdy za słabo rozrzedzi krew, ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu znacznie wzrasta. Gdy zrobi to zbyt mocno - pacjent jest narażony na udar krwotoczny. To sprawia, że osoby zażywające lek muszą regularnie (czasem nawet raz na tydzień) kontrolować parametry krzepliwości krwi i kontaktować się z lekarzem, by odpowiednio dobierał dawkę.

  Te i inne utrudnienia powodują, że terapię stosuje tylko połowa chorych, choć przeciwwskazania ma jedna piąta, podkreślił dr Dąbrowski. Dlatego, chorzy i lekarze z nadzieją czekają na nowe leki, jak dabigatran, który jest co najmniej tak skuteczny, jak warfaryna, ale ma lepszy profil bezpieczeństwa i nie wymaga ciągłego monitorowania parametrów krzepliwości - dodał.

  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga 

  krf/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zawał mózgu (ang. cerebral infarction) – niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy. Skala CHA2DS2–VASc – w medycynie, skala służąca do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo–zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Skala umożliwia wskazanie pacjentów z migotaniem przedsionków, u których konieczne jest wdrożenie terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej. Skala CHADS – zwana także skalą CHADS2, w medycynie, skala służąca do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Skala umożliwia wskazanie pacjentów z migotaniem przedsionków, u których niekoniecznym jest wdrożenie terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej.

  Hipercholesterolemia (łac. hypercholesterolemia) - podwyższone powyżej normy stężenie cholesterolu w osoczu krwi. Nie jest to schorzenie, ale nieprawidłowość metaboliczna, która może towarzyszyć innym chorobom i jest ważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia wielu chorób układu krążenia, jak zawał serca, udar mózgu i inne. Krwotok śródmózgowy (ang. intracerebral hemorrhage) – krwotoczny udar mózgu, nie będący krwotokiem podpajęczynówkowym. Od udaru mózgu spowodowanego krwotokiem śródmózgowym należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: zawał mózgu i krwotok podpajęczynówkowy.

  Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny. Warfaryna – organiczny związek chemiczny, pochodna kumaryny, będąca antagonistą witaminy K. Jest używana w medycynie jako doustny środek przeciwzakrzepowy. Z punktu widzenia biochemicznego warfaryna nie jest antagonistą a inhibitorem, gdyż nie posiada działania antagonistycznego wobec receptora dla witaminy K. Warfaryna hamuje proces tworzenia aktywnej formy witaminy K.

  Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne – to półrocznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Grzegorz Opala. Leki antyarytmiczne – grupa leków stosowanych w celu normalizacji nieprawidłowej akcji serca (arytmia sercowa), takiej jak migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, tachykardii komorowej i migotania komór.

  Mikrowoltowa zmienność załamka T, inaczej naprzemienność załamka T (ang. T-wave alternans, w skrócie TWA) – nieinwazyjne badanie diagnostyczne serca, wykorzystywane w wykrywaniu chorych zagrożonych nagłym zgonem sercowym. Często wykonuje się u pacjentów po zawale mięśnia sercowego i innych z poważnym uszkodzeniem mięśnia sercowego zagrożonych wystąpieniem groźnych zaburzeń rytmu serca. U chorych u których potwierdzono zagrożenie nagłym zgonem stosuje się implantację automatycznego kardiowertera-defibrylatora (ICD), który wygasza powstające niebezpieczne zaburzenia rytmu serca.

  Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ang. Acute Disseminated Encephalomyelitis ADEM) – autoimmunologiczna demielinizacyjna choroba mózgu bardzo podobna do stwardnienia rozsianego (SM), które zazwyczaj jest chroniczną nawracającą i cofającą się chorobą młodych dorosłych, podczas gdy ADEM jest zazwyczaj jednofazową chorobą dzieci. Nieprawidłowe wyniki badań immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym są znacznie rzadsze w ADEM niż w SM. W ADEM występuje uszkodzenie mózgu, które jest rzadkie w stwardnieniu rozsianym. ADEM zwykle występuje po zakażeniu z gorączką albo szczepieniu. U części chorych z początkowym rozpoznaniem ADEM, diagnozuje się później jednak stwardnienie rozsiane. Śmiertelność wynosi 5% i większość przeżywających posiada co najmniej małą niepełnosprawność.

  Dodano: 04.11.2010. 00:19  


  Najnowsze