• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni naukowcy opracowali zaawansowany test na wykrywanie HIV

  30.10.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dwoje dofinansowanych ze środków unijnych naukowców opracowało i przetestowało nowoczesny test na wykrywanie HIV. Tandem z Imperial College London, Wlk. Brytania, twierdzi, że test jest dziesięciokrotnie czulszy od innych metod stosowanych do rozpoznawania choroby i jest niedrogi. Ta innowacyjna technika ma olbrzymie szanse na wprowadzenie na rynek, zapewniając sposób na wcześniejsze diagnozowanie HIV. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Materials.

  Profesor Molly Stevens i dr Roberto de la Rica, którzy otrzymali odpowiednio grant dla początkujących naukowców Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) o wartości 1,6 mln EUR oraz wewnątrzeuropejskie stypendium w wysokości 212.000 EUR z programu Działania Marie Curie, poszukiwali białka HIV - molekuły nazwanej antygenem p24, którą naukowcy wykorzystują ze względnym powodzeniem do wykrywania HIV u noworodków. Ostatnie odkrycia biją na głowę to, co odkryto w toku wcześniejszych badań, dzięki opracowanym technikom nanotechnologicznym, wykorzystanym w testach. Profesor Stevens i dr de la Rica przeanalizowali 30 próbek krwi przekazanych przez szpital St Mary's Hospital w Londynie i wykryli chorobę u 10 pacjentów. Nie byłoby to możliwe za pomocą tradycyjnych technik.

  "Wykorzystywanie obecnej technologii do poszukiwania wczesnych objawów wirusa lub choroby może przypominać poszukiwanie przysłowiowej igły w stogu siana" - mówi profesor Stevens. "Nasz nowy system wykrywania jest wysoce innowacyjny. To nie tylko przystępna metodologia, która w znaczący sposób podniesie standard życia chorych zakażonych HIV w krajach o niskim poziomie dochodów, ale zważywszy na jej większą czułość od każdego, istniejącego testu tradycyjnego, umożliwi także ultraczułe wykrywanie gołym okiem biomarkerów choroby, tj. wskaźników biologicznych choroby".

  Wypowiadając się na temat przełomowego osiągnięcia, dr de la Rica stwierdził: "Porzuciliśmy zasady obowiązujące w istniejących ramach metodologicznych, by zaproponować całkowicie nową linię badań. Test pozwala nam wykrywać zakażenie HIV u chorych, u których wirus był wcześniej niewykrywalny przy znacznie niższych kosztach".

  Naukowcy są przekonani, że nowy test może przynieść korzyści laboratoriom, które nie dysponują wieloma zasobami. Twierdzą, że nie trzeba będzie przeprowadzać analizy numerycznej, by zliczyć wirusy w pobranej próbce krwi w celu rozpoznania HIV. Zmiana koloru badanych próbek będzie wystarczającym potwierdzeniem lub wykluczeniem zakażenia, zdaniem naukowców.

  Wprowadzenie tego testu na rynek jest możliwe pod warunkiem przeprowadzenia dalszych badań. Niemniej naukowcy mają nadzieję, że ich badania będą mogły przełożyć się na zastosowanie w kontekście klinicznym i point-of-care.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Test 6-minutowego marszu – 6MWT (ang. 6 Minute Walk Test), zwany także testem marszowym lub testem korytarzowym, test stosowany najczęściej do określenia tolerancji wysiłku u chorych na choroby układu oddechowego, choć może też służyć do określenia tolerancji wysiłku u osób z chorobami układu krążenia. Walidacja - w psychometrii jest to oszacowanie trafności testu. Jest procesem zbierania i oceniania danych świadczących o trafności określonej interpretacji wyników testu. Procedura walidacji, nie kończy się na podaniu jednego współczynnika trafności, a polega na prowadzeniu ciągłych badań i gromadzeniu informacji. Test Turinga to sposób określania zdolności maszyny do posługiwania się językiem naturalnym i pośrednio mającym dowodzić opanowania przez nią umiejętności myślenia w sposób podobny do ludzkiego. W 1950 roku Alan Turing zaproponował ten test w ramach badań nad stworzeniem sztucznej inteligencji - zamianę pełnego emocji i w jego pojęciu bezsensownego pytania "Czy maszyny myślą?" na pytanie lepiej zdefiniowane. Test wygląda następująco: sędzia – człowiek – prowadzi rozmowę w języku naturalnym z pozostałymi stronami. Jeśli sędzia nie jest w stanie wiarygodnie określić, czy któraś ze stron jest maszyną czy człowiekiem, wtedy mówi się, że maszyna przeszła test. Zakłada się, że zarówno człowiek, jak i maszyna próbują przejść test zachowując się w sposób możliwie zbliżony do ludzkiego.

  Test inteligencji WAIS (ang. Wechsler Adult Intelligence Scale) – test inteligencji dla dorosłych skonstruowany przez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) (R –- revised) i składa się z 11 testów badających poziom rozwoju różnych zdolności poznawczych. Test Wechslera jest przeznaczony do badań indywidualnych. Test pokrycia instrukcji programu, nazywany C0-Test, jest minimalnym testem spośród testów pokrycia. Podczas testu każda instrukcja z grafu przepływu sterowania jest wykonywana co najmniej raz.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). ACT (wym.: eɪ_si_ti) − skrót nazwy American College Testing (obecnie American College Testing Program), ustandaryzowanego testu dla uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych. Test ma sprawdzać kompetencje i wiedzę przedmiotową. Podobnie jak test SAT jest nieobligatoryjnym elementem rekrutacji uczelni wyższych w USA. Nie stanowi odpowiednika polskiej matury, choć bywa − ze względu na ustandaryzowanie − porównywany do egzaminu maturalnego. Wynik testu jest głównym czynnikiem przy selekcji kandydatów na studia.

  Standaryzacja – ujednolicony sposób posługiwania się testem. Ma on zminimalizować zależność wyników testu od wpływów czynników ubocznych, takich jak zachowanie się osoby przeprowadzającej badanie oraz warunki, w których to badanie jest przeprowadzane, tak by na wynik w teście nie składał się wpływ warunków badania. Test Wilcoxona dla par obserwacji jest nieparametryczną alternatywą dla testu t-Studenta dla przypadku dwóch równolicznych próbek dających się połączyć w pary. Często używa się tego testu do porównywania danych zebranych przed i po eksperymencie, w celu zbadania, czy nastąpiła istotna statystycznie zmiana.

  Test psychometryczny jest to wystandaryzowany i zobiektywizowany pomiar próbki zachowania. Pozwala na podstawie zachowania się osoby badanej w sytuacji testowej wnioskować o jej zachowaniu w sytuacjach pozatestowych, życiowych. Testy to najbardziej typowa i popularna metoda badań psychologicznych. Stosowana przez psychologów zarówno w celach naukowych, badawczych, jak i diagnostycznych.

  Victory Point System - technika będąca ewolucją mechaniki z serii gier Świat mroku, gdzie testy umiejętności wykonuje się kostką dwudziestościenną (k20). W celu przeprowadzenia testu sumuje się poziom cechy głównej oraz poziom umiejętności, uzyskana liczba jest maksymalną liczbą potrzebną do zdania testu (wyjątek stanowią liczby 19 - porażka i 20 - wyjątkowa porażka) np. suma cechy i umiejętności - 8 test będzie zdany gdy gracz wyrzuci na kostce k20 1-8, suma cechy i umiejętności 20 test będzie zdany gdy gracz wyrzuci 1-18 na kostce k20. Victory Point System dopuszcza dodatkowo jakość zdanego testu poprzez punkty zwycięstwa (1 na 3 wyrzucone oczka kostki zaokrąglając w dół), im więcej punktów zwycięstwa tym lepsze wykonanie testu. Dodatkowo jeżeli gracz wyrzuci na kostce liczbę równa maksymalnej liczbie dla zdania testu liczba punktów zwycięstwa podwaja się (tzw. test krytyczny, pot. krytyk). Do zadawania obrażeń w tym systemie służą kostki sześcienne (k6) tzw. kostki efektu, przy czym sukces jest dla liczb 1-4, porażka dla 5 i 6. Liczba kostek jaką będzie się rzucać wynika określa rodzaj broni plus dodatkowe kostki równe liczbie punktów zwycięstwa testu.

  Test pokrycia rozgałęzień, zwany C1-Test, wykonuje co najmniej raz każdą krawędź (gałąź) w grafie przepływu sterowania. Przy tym każda decyzja w rozgałęzieniach w grafie osiąga przynajmniej raz wartość "true" i przynajmniej raz "false". Test pokrycia rozgałęzień zawiera całkowicie test pokrycia instrukcji programu. Test pokrycia rozgałęzień jest minimalnym kryterium testowym w obszarze statycznego testowania opartego na przepływie sterowania. Okienko serologiczne - jest to przedział czasu od chwili zakażenia do możliwości wykrycia tego zakażenia przez laboratorium za pomocą oznaczania obecności przeciwciał (na przykład za pomocą testu ELISA); inaczej okres od początku infekcji do wytworzenia przez organizm wykrywalnego stosowanymi w diagnostyce metodami miana przeciwciał zwalczających dany antygen. W przypadku HIV może trwać to kilka tygodni. Wcześniej chorobę można wykryć np. badaniami na obecność materiału genetycznego wirusa, np. metodą PCR. W okresie okienka serologicznego osoba może zakażać innych - już po 48 godz. od swojego zakażenia.

  SAT (ang. Scholastic Assessment Test) – ustandaryzowany test dla uczniów szkół średnich w USA. Bada kompetencje i wiedzę przedmiotową. Podobnie jak test ACT, jest nieobligatoryjnym elementem rekrutacji do instytucji edukacji wyższej w USA. Nie stanowi odpowiednika polskiej matury (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2010 r. I SA/Wa 1860/09). Bywa niesłusznie, ze względu na ustandaryzowanie, porównywany do egzaminu maturalnego. Wynik testu jest głównym czynnikiem przy selekcji kandydatów na studia. Test zderzeniowy (ang. crash test) - test zderzenia samochodu przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych, którego celem jest sprawdzenie systemów bezpieczeństwa biernego samochodu. Podczas testu rejestrowany jest obraz wideo (1000 kl/s) oraz sygnały z czujników umieszczonych na pokładzie samochodu oraz zamontowanych w manekinach. Po wykonaniu testu dane te są szczegółowo analizowane.

  Dodano: 30.10.2012. 17:49  


  Najnowsze