• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny naukowcy opracowują nowe metody walki z chorobą Alzheimera

  11.07.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wczesna diagnostyka choroby Alzheimera posunęła się o kolejny krok dzięki zespołowi finansowanych ze środków unijnych naukowców, którzy opracowali nowe metodologie pomiaru biomarkerów na potrzeby diagnostyki oraz zaawansowany system analitycznego łączenia informacji. System, który wyposaża naukowców w obiektywną metodę oceny stanu pacjenta, jest dorobkiem projektu PREDICTAD (Od danych pacjenta po zindywidualizowaną opiekę zdrowotną w chorobie Alzheimera), który otrzymał 2,89 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  "Celem projektu PREDICTAD jest opracowanie obiektywnego wskaźnika diagnozy choroby Alzheimera w możliwie jak najwcześniejszym stadium" - mówi dr Jyrki Lötjönen z Fińskiego Centrum Badań Technicznych VTT, koordynator naukowy projektu. "Obecne wytyczne diagnostyczne kładą nacisk na wagę rozmaitych biomarkerów w diagnostyce. Opracowaliśmy nowe podejścia do ekstrahowania biomarkerów z danych obrazowania, danych elektrofizjologicznych i próbek krwi oraz jedyne w swoim rodzaju i klinicznie użyteczne narzędzie programistyczne do łączenia wszystkich tych heterogenicznych pomiarów." Projekt PREDICTAD rozpoczął się w 2008 r. i ma być realizowany do listopada 2011 r.

  Jedną z najpowszechniej występujących cech choroby Alzheimera jest atrofia płata skroniowego przyśrodkowego. Eksperci mierzą utratę tkanki za pomocą rezonansu magnetycznego. Obrazy są obecnie interpretowane głównie na podstawie analizy wzrokowej, aczkolwiek - jak twierdzą - obiektywna analiza jest nieodzowna.

  Partnerzy PREDICTAD odpowiedzieli na to zapotrzebowanie, opracowując kilka metod. "Narzędzie PREDICTAD zapewnia nową opcję wsparcia procesu decyzyjnego" - mówi profesor Hilkka Soininen z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii, która kieruje atestami klinicznymi w ramach projektu.

  Wypowiadając się na temat wyników, partner PREDICTAD, profesor Daniel Rueckert z Imperial College w Londynie w Wlk. Brytanii, stwierdził: "Udało nam się opracować skuteczne narzędzia do analizy rozmiaru hipokampu i tempa jego atrofii oraz dwie nowoczesne metody oparte na porównaniu danych pacjenta z wcześniej zdiagnozowanymi przypadkami, które są dostępne w dużych bazach danych."

  Konsorcjum PREDICTAD, w skład którego weszli naukowcy i przedsiębiorcy z Danii, Finlandii, Szwecji, Wlk. Brytanii i Włoch, bada również inną technologię obrazowania, zwaną emisyjną tomografią pozytronową (PET). Zespół twierdzi, że nowy wskaźnik opracowany specjalnie na potrzeby diagnostyki choroby Alzheimera może pomóc ekspertom w diagnozowaniu tej wyniszczającej choroby we wczesnym stadium.

  Badania nad chorobą Alzheimera mają kluczowe znaczenie według profesor Gunhildy Waldemar z kopenhaskiego szpitala uniwersyteckiego Rigshospitalet w Danii. "Skuteczna, wczesna diagnostyka w połączeniu z nowoczesnymi lekami, nad którymi prowadzone są prace, i wczesną opieką psychospołeczną mogą opóźnić umieszczanie chorych w zakładach, redukując cierpienie i koszty dla społeczeństwa" - podkreśla. "Obliczono, że opóźnienie początku choroby o 5 lat obniżyłoby wszystkie koszty choroby Alzheimera o połowę, a opóźnienie początku choroby i jej postępu o zaledwie jeden rok zredukowałoby liczbę przypadków choroby Alzheimera o około 10%."

  Eksperci ds. opieki zdrowotnej ustalili, że demencja jest priorytetem w Europie, podobnie jak w USA, a choroba Alzheimera jest najpowszechniejszą jej przyczyną. Koszty samej tej choroby stanowią odpowiednik około 1% globalnego produktu krajowego brutto (PKB). Eksperci są przekonani, że liczba osób ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera wzrośnie dwukrotnie do 2030 r.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gaetano Perusini (ur. 1879 w Udine, zm. 8 grudnia 1915 w Cormons) – włoski lekarz neurolog, uczeń i współpracownik Aloisa Alzheimera. Autor jednego z pierwszych opisów choroby, nazwanej później chorobą Alzheimera. Ciałka Hirano (ang. Hirano bodies) – cytoplazmatyczne, eozynofilne, pałeczkowate struktury spotykane wewnątrz komórek nerwowych w chorobach neurodegeneracyjnych, m. in. w chorobie Alzheimera i niektórych postaciach choroby Creutzfeldta-Jakoba. Zbudowane są z aktyny i białek z nią związanych. Lokalizują się głównie wewnątrz neuronów formacji hipokampalnej. Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci.

  Memantyna – organiczny związek chemiczny, antagonista receptora NMDA, stosowany jako lek prokognitywny. Znajduje zastosowanie w leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Blaszki amyloidowe (blaszki starcze, ang. senile plaques) – zmiany strukturalne obserwowane w wielu chorobach neurodegeneracyjnych, m.in. w chorobie Alzheimera. Składają się z amyloidu, dystroficznych neurytów oraz komórek astrogleju i mikrogleju.

  Takryna (łac. Tacrini hydrochloridum) – organiczny związek chemiczny, inhibitor acetylocholinoesterazy wykorzystywany w leczeniu choroby Alzheimera. [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów".

  Alois Alzheimer (ur. 14 czerwca 1864 w Marktbreit, zm. 19 grudnia 1915 we Wrocławiu) – niemiecki lekarz psychiatra i neuropatolog, profesor psychiatrii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako pierwszy opisał objawy choroby zwanej dziś chorobą Alzheimera. Stereognozja – termin neurologiczny określający zdolność do rozpoznawania przedmiotów wyłącznie za pomocą dotyku. Stwierdzono, że u ludzi chorych na chorobę Alzheimera stereognozja znacznie pogarsza się, w przeciwieństwie do innych typów demencji, gdzie to zjawisko nie jest obserwowane. Upośledzenie stereognozji, jednakże bez uchwytnych zaburzeń czucia powierzchownego nazywane jest stereoagnozją. Świadczy o uszkodzeniu kory płata ciemieniowego. Stereoanastezja to z kolei niemożność rozpoznania rozmiarów oraz kształtów przedmiotu za pomocą dotyku.

  Choroby zwyrodnieniowe (choroby degeneracyjne) – choroby powstające w wyniku uszkodzenia strukturalnego tkanek lub narządów.

  Pierre Schaeffer (ur. 14 sierpnia 1910 w Nancy, zm. 19 sierpnia 1995 w Aix-en-Provence) - francuski kompozytor, twórca muzyki konkretnej. Zmarł z powodu choroby Alzheimera.

  Rywastygmina (nazwy handlowe: Exelon, Nimvastid, Prometax i Rivastigmine Teva) – organiczny związek chemiczny z grupy karbaminianów, jest inhibitorem acetylocholinoesterazy (AChE) i butyrylocholinoesterazy. Stosowany jest do leczenia otępienia związanego z chorobą Alzheimera. Irrenschloss – siedziba miejskiego zakładu dla umysłowo chorych i epileptyków (Anstalt für Irre und Epileptische) we Frankfurcie nad Menem, założonego przez Heinricha Hoffmana, dyrektora instytucji w latach 1851–1888. Irrenschloss znajdował się na obrzeżach miasta, obecnie w dzielnicy Frankfurt-Westend. Następcą Hoffmana był Emil Sioli; w tym czasie pracujący tam profesor Alois Alzheimer opisał chorobę, znaną dziś od jego imienia jako choroba Alzheimera.

  Dodano: 11.07.2011. 18:17  


  Najnowsze