• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny projekt ma poprawić opiekę kontrolną po leczeniu nowotworu w dzieciństwie

  04.02.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Osoby, które przebyły choroby nowotworowe w dzieciństwie, chociaż zostały "wyleczone" z raka, często doświadczają późnych skutków fizycznych i psychicznych, ubocznych w stosunku do samego nowotworu lub jego leczenia. Aby przyspieszyć poszukiwanie nowych, skutecznych metod leczenia i podnieść jakość życia po chorobie nowotworowej, 16 instytutów badawczych z 11 krajów europejskich postanowiło połączyć siły i podjąć przełomowe badania, które są także wspierane finansowo ze środków unijnych.

  Projekt PANCARESURFUP (Opieka PanCare nad osobami, które przebyły choroby nowotworowe w dzieciństwie i okresie młodzieńczym oraz badania kontrolne), który otrzymał niemal 6 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, rozpocznie się pod koniec tygodnia w Lund, Szwecja.

  Koordynatorem projektu PANCARESURFUP jest onkolog pediatryczny Lars Hjorth z Uniwersytetu w Lund, Szwecja. Epidemiolog Julie Byrne wraz z Boyne Research Institute w Irlandii również bierze udział w projekcie, obok 34 innych specjalistów.

  Opierając się na niedawnych postępach w badaniach nad nowotworami wieku dziecięcego, ten pięcioletni projekt ma zapewnić większej liczbie nastolatków i młodych osób dorosłych dostęp do testów klinicznych.

  Jak do tej pory ta grupa wiekowa była w sposób znaczący niedostatecznie objęta testami onkologicznymi, głownie dlatego, że nastolatki i młode osoby dorosłe nie są zazwyczaj wysyłane na leczenie do pediatrycznych ośrodków onkologicznych. A tymczasem to właśnie te instytucje zapewniają najodpowiedniejsze testy onkologiczne dla młodzieży, której nowotwory różnią się od tych występujących zwykle u osób dorosłych.

  Co więcej, eksperci przewidują, że nowotwory zostaną zdiagnozowane w tym roku u niemal 20.000 młodych osób w wieku do 19 lat. Wczesna diagnoza i nowe, rewolucyjne podejścia terapeutyczne zwiększają odsetek wyleczeń. Dobra wiadomość to taka, że obecnie oczekiwany odsetek przeżycia wśród dzieci i młodzieży wynosi 80%.

  Jednakże wiele wyleczonych osób może borykać się w perspektywie długofalowej ze znaczącymi zagrożeniami dla zdrowia i samopoczucia. Najpoważniejszymi zagrożeniami są późny nawrót choroby lub drugie nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia endokrynologiczne i neuropsychologiczne.

  Chociaż późniejsze skutki leczenia onkologicznego nie są problemem wyłącznie osób, które przebyły choroby nowotworowe w dzieciństwie, to ponieważ w ich przypadku terapia jest prowadzona w okresie wzrostu i rozwoju, skutki te są zwykle poważniejsze niż te doświadczane przez osoby dorosłe wyleczone z nowotworów. Wiedza o zagrożeniach dla zdrowia może przełożyć się na zmiany w terapii, aby wyeliminować niepożądane skutki.

  Na przykład radioterapia jest obecnie rzadko stosowana w leczeniu choroby Hodgkina u dzieci, a maksymalna, całkowita dawka antracyklin (klasy leków wykorzystywanych w chemioterapii) została znaczenie obniżona. Nadal jednak brakuje informacji na temat zakresu, w jaki obniżanie intensywności istniejących metod leczenia czy stosowanie innowacyjnych terapii nowotworowych może wpłynąć na obserwowane później skutki.

  Brak wiedzy na temat późniejszych skutków w perspektywie długofalowej stanowi przesłankę do monitorowania zagrożonych osób, które zostały wyleczone, przez całe życie. Należy zauważyć, że nie wszyscy, którzy przebyli choroby nowotworowe w dzieciństwie są zagrożeni późniejszymi skutkami, a zatem zalecenia monitoringu powinny opierać się na zagrożeniu.

  Taki jest właśnie cel projektu PANCARESURFUP - opracować oparte na faktach wytyczne w zakresie długofalowej opieki na osobami, które przebyły choroby nowotworowe w dzieciństwie. Kohorta ponad 80.000 pacjentów będzie stanowić podstawę serii badań etiologicznych nad skutkami terapii onkologicznych.

  Pośród osób, które przebyły choroby nowotworowe w dzieciństwie jest 24-letnia Linnea Renholm Persson - informują partnerzy projektu. W wieku 12 lat zdiagnozowano u niej typ nowotworu znany jako ostra białaczka szpikowa. Po sześciu miesiącach intensywnego leczenia stopniowo zdrowiała bez konieczności przechodzenia żmudnego przeszczepu szpiku kostnego.

  Dzięki ścisłemu nadzorowi kontrolnemu, po zakończeniu leczenia można pozyskać cenne informacje na temat zdrowia i samopoczucia Linnei oraz innych osób, które przebyły choroby nowotworowe w dzieciństwie. Pełniejsza wiedza o tym, czego można się spodziewać w następstwie terapii onkologicznej może pomóc chorym i ich lekarzom w planowaniu opieki kontrolnej i podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących stanu zdrowia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Hiperdiagnoza - termin używany przez lekarzy. Pacjent, u którego stwierdzono jakąś chorobę, a na nią nie cierpi, w razie wdrożenia terapii narażony jest na skutki uboczne leczenia (które czasem mogą być bardzo poważne). Uznaje się to jednak za mniejsze zło niż nierozpoznanie choroby, co groziłoby jej skutkami w razie nie zastosowania żadnego postępowania.

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej.

  Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining, z ang. screening) – w medycynie rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nie posiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości.

  Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining, z ang. screening) – w medycynie rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nie posiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości.

  Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining, z ang. screening) – w medycynie rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nie posiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości.

  Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining, z ang. screening) – w medycynie rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nie posiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości.

  Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining, z ang. screening) – w medycynie rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nie posiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości.

  Dodano: 04.02.2011. 17:17  


  Najnowsze