• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny projekt zajmuje się poprawą zdrowia w dłuższym życiu

  09.05.2011. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Postępy medyczne, technologiczne i edukacyjne dają Europejczykom nowy impuls do życia. Standard życia jest wyższy niż kiedykolwiek i ludzie żyją dłużej. Według Europejskiej Rady Informacji o Żywności (EUFIC) możemy teraz liczyć na 78 lat życia w porównaniu z 72 odnotowanymi w latach 80. XX w. Europejczycy dożywają również do nieco ponad 60 lat w dobrym zdrowiu i bez upośledzeń wpływających na codzienne zajęcia - według przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) raportu pt. "Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2010". Pytanie, jakie się pojawia, brzmi: czy ludzie mogą żyć w zdrowiu dłużej? Nowy projekt finansowany ze środków unijnych ma znaleźć odpowiedź.

  Projekt NU-AGE (Nowe strategie dietetyczne odpowiadające na specyficzne potrzeby starszej populacji na rzecz zdrowego starzenia się w Europie), który uzyskał 9 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" (KBBE) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, ma na celu przeciwdziałanie niesprawności kognitywnej i fizycznej odczuwanej przez osoby starsze. Eksperci wskazują, że liczba Europejczyków w wieku powyżej 65 lat rośnie i przewidują, że wskaźnik ten osiągnie 40% ogólnej populacji w ciągu niecałych 19 lat. Profilaktyka chorób związanych z wiekiem pomoże również odciążyć budżety systemów opieki zdrowotnej i społecznej.

  Kierowane przez Uniwersytet Boloński we Włoszech konsorcjum NU-AGE zgromadziło 31 ekspertów ze środowiska naukowego, akademickiego i przemysłowego. Partnerzy zbadają wpływ diety na seniorów w Europie oraz dostarczą kluczowych informacji, jak mogliby oni wieść dłuższe i zdrowsze życie.

  Eksperci są przekonani, że na starzenie się wpływają niezliczone czynniki środowiskowe i biologiczne, a dieta jest jednym z nich. Niemniej naukowcy muszą wyjaśnić sposób, w jaki dieta oddziałuje na proces starzenia się, bowiem przeprowadzono niewiele badań nad wpływem diety na schorzenia związane z wiekiem. Celem jest również ustalenie optymalnej diety.

  Do tej pory eksperci odkryli, jak spożywana żywność może wpłynąć na rozwój zapalenia. Dane pokazują, że zapalenie związane ze starzeniem się może oddziaływać na pojawianie się chorób związanych z wiekiem, w tym cukrzycy typu 2, miażdżycy tętnic i zwyrodnienia układu nerwowego.

  W ramach planu partnerzy NU-AGE opracują nową piramidę żywienia dla osób powyżej 65 roku życia. Żywieniowe wytyczne dietetyczne stosowane w Europie zostaną wykorzystane do zbudowania piramidy, która określi proporcje rozmaitych produktów żywnościowych, które powinny stanowić elementy zbilansowanej diety. Partnerzy twierdzą, że piramida żywieniowa, nazwana NU-AGE 65+, obejmie potrzeby żywieniowe osób starszych, kładąc nacisk na gęstość odżywczą, wodę, błonnik oraz witaminy D i B12.

  Seniorzy otrzymają wzbogaconą żywność oraz porady i wsparcie, jak zmienić swoją dietę, aby była zgodna z piramidą. Te informacje pomogą zespołowi NU-AGE ocenić wpływ piramidy żywieniowej na stan zdrowia i czynniki starzenia się. Partnerzy gromadzić będą również informacje na temat spożywania pokarmów, a także próbki krwi, moczu i inne, a wyniki zostaną porównane z tymi uzyskanymi od osób starszych niebiorących udziału w interwencji dietetycznej. Prowadzone badania skupią się również na społeczno-gospodarczych determinantach wyborów żywieniowych.

  "Na podstawie wyników swoich prac konsorcjum NU-AGE będzie dążyć do wypełniania obecnej luki w wiedzy na temat możliwego wpływu zdrowej diety na choroby związane z wiekiem i niesprawność czynnościową oraz na temat przeciwdziałania im. Przyczyni się to do poprawy zdrowia i jakości życia starzejącej się populacji w Europie" - mówi koordynator projektu NU-AGE, profesor Franceschi z Uniwersytetu Bolońskiego.

  Zespół NU-AGE twierdzi, że skorzystać z wyników tych badań będą mogli naukowcy, przedsiębiorcy i ustawodawcy. Wniosą one również wkład do "Pilotażowego, europejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się", któremu patronuje Komisja Europejska.

  Partnerzy projektu NU-AGE pochodzą z Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Weganizm – styl życia, którego jedną z cech jest stosowanie diety wegańskiej, czyli rezygnacja ze spożywania produktów zwierzęcych. Weganie dążą jednak do wyeliminowania produktów pochodzenia zwierzęcego nie tylko z diety, ale również ze wszystkich innych aspektów życia.

  Weganizm – styl życia, którego jedną z cech jest stosowanie diety wegańskiej, czyli rezygnacja ze spożywania produktów zwierzęcych. Weganie dążą jednak do wyeliminowania produktów pochodzenia zwierzęcego nie tylko z diety, ale również ze wszystkich innych aspektów życia.

  Weganizm – styl życia, którego jedną z cech jest stosowanie diety wegańskiej, czyli rezygnacja ze spożywania produktów zwierzęcych. Weganie dążą jednak do wyeliminowania produktów pochodzenia zwierzęcego nie tylko z diety, ale również ze wszystkich innych aspektów życia.

  System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.

  System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.

  Dieta CRON (Calorie Restriction with Optimal Nutrition – Ograniczenie Kalorii z Optymalnym Odżywianiem) – bogata w składniki odżywcze, bardzo niskokaloryczna dieta, której twórcami są Roy Walford i Lisa Walford. Dieta CRON polega na ograniczeniu kalorii w nadziei, że polepszy to stan zdrowia i opóźni starzenie się, w oparciu o wartości określone przez zalecane dzienne spożycie poszczególnych składników odżywczych. Inne nazwy tej diety to: CR-diet, Longevity diet i Anti-Aging Plan. Walfordowie, Delaney i inni założyli Calorie Restriction Society (Stowarzyszenie Ograniczania Kalorii) w celu promocji diety CRON.

  Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

  Dodano: 09.05.2011. 18:37  


  Najnowsze