• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • USG zamiast kwiatów na Dzień Kobiet

  04.03.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Ciekawość - pierwszy stopień do zdrowia" - to hasło kampanii edukacyjno-diagnostycznej, która ma przekonać Polaków o znaczeniu badań USG w walce z rakiem. W ramach kampanii w dniach 13-18 marca w Zamościu odbędzie się kolejna akcja bezpłatnych badań USG narządów jamy brzusznej, sutka i tarczycy.

  Pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. n. med. Wiesława Jakubowskiego, zostanie przeszkolonych 50 lekarzy rodzinnych. Organizatorzy przekonują, że badanie USG może być lepszym prezentem, niż kwiaty wręczane w Dniu Kobiet i przy wielu innych okazjach.

  Kampanię "Ciekawość - pierwszy stopień do zdrowia" organizuje Polska Unia Onkologii (PUO), Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne (PTU) oraz Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych (KOPO). Organizatorzy podkreślają, że wczesna diagnoza zwiększa szanse wygrania z chorobą nowotworową, a pogłębiona wiedza lekarzy pierwszego kontaktu to dodatkowa gwarancja skrócenia czasu od rozpoznania do leczenia.

  "Polacy zbyt późno zgłaszają się do onkologów. By tej sytuacji przeciwdziałać, niezbędne jest uwrażliwienie lekarzy pierwszego kontaktu na wszelkie sygnały mogące wymagać dalszej diagnostyki. Szczególnie ważna jest taka czujność, gdy pamiętamy, że proces nowotworowy potrafi przebiegać przez długi czas w utajeniu, nie dając specyficznych objawów. Do tej grupy należą np. nowotwory nerki. Wczesne ich wykrycie pozwala oszczędzić pacjentowi cierpień, a nam wszystkim znaczących wydatków na leczenie rozsianej choroby nowotworowej" - ocenia dr Janusz Meder, prezes PUO.

  Organizatorzy akcji chcą, poprzez odpowiednio wyszkolonych lekarzy rodzinnych, budować w społeczeństwie świadomość znaczenia badań USG, jako metody skutecznej i bezbolesnej. Dzięki powszechnym badaniom USG lekarze mogą jak najwcześniej wykryć wszelkie zmiany nowotworowe u pacjentów. Jest to szczególnie ważne dla mieszkańców mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do specjalistycznej aparatury jest znacznie trudniejszy niż w dużych miastach.

  Pilotaż kampanii odbył się w najmniejszym polskim mieście. W październiku 2010 roku w Wyśmierzycach specjaliści, pod kierownictwem przewodniczącego PTU prof. Wiesława Jakubowskiego, przeprowadzili badania ultrasonograficzne wśród mieszkańców regionu. W badaniach wzięło udział 100 mieszkańców Wyśmierzyc, łącznie z burmistrzem i miejscowym proboszczem, który przyznał, że poddaje się im po raz pierwszy w życiu.

  "Podczas akcji nie tylko wykonaliśmy bezpłatne badania tarczycy i narządów jamy brzusznej. Staraliśmy się również akcentować skuteczność i nieinwazyjność tego typu diagnostyki" - mówi prof. Jakubowski.

  Ponad 94 proc. przebadanych osób wymagało skierowania na dalszą diagnostykę. W trakcie trwających 8 godzin badań stwierdzono istnienie 83 nieprawidłowych zmian morfologicznych, w tym 53 zmiany tarczycy, 27 jamy brzusznej (9 wątroby, 9 pęcherzyka żółciowego, 5 nerek, 1 śledziony, 1 pęcherza moczowego, 2 aorty brzusznej), jedną zmianę węzłów chłonnych szyi oraz 3 zmiany węzłów chłonnych pachowych.

  Zdaniem prof. Jakubowskiego, wyniki potwierdziły, że decyzja o zorganizowaniu kampanii była trafna i należy ją kontynuować. Eksperci podkreślają, że nawet najbardziej wyedukowany pacjent pozostanie osamotniony w nierównej walce z chorobą, jeśli nie uzyska wsparcia od lekarza, który odpowiednio wcześnie zwróci uwagę na niepokojące zmiany.

  Profesor prowadzi w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii szkolenia z zakresu badań USG. Od 13 marca, właśnie w ramach kampanii "Ciekawość - pierwszy stopień do ZDROWIA" rozpocznie się w Zamościu bezpłatny kurs dla 50 lekarzy rodzinnych. Dzięki zdobytym tu umiejętnościom, będą oni mogli szybciej wykryć wszelkie niepokojące zmiany i skierować pacjenta do specjalisty.

  "Wczesna diagnoza to bowiem dobre rokowania dla chorego, który pozostaje aktywny w życiu rodzinnym i zawodowym. To także znaczące oszczędności nakładów, które wszyscy ponosimy w zaawansowanych stadiach raka, stosując najbardziej skomplikowane procedury medyczne" - ocenia ekspert.

  Prof. Jakubowski przywołuje statystyki zachorowań. Wylicza, że każdego roku diagnozuje się w Polsce 1800 przypadków raka tarczycy, 3900 nowotworów nerki i 6000 przypadków nowotworów układu chłonnego. Większość z nich to stadia zaawansowane, wymagające stosowania bardzo skomplikowanych procedur terapeutycznych. Uczony przekonuje, że medycyna coraz lepiej radzi sobie nawet z trudnymi przypadkami.

  "Jeszcze kilka lat temu nie dysponowaliśmy skuteczną bronią przeciwko zaawansowanemu procesowi nowotworowemu. Dziś, nawet w tak chimerycznym nowotworze, jakim jest rak nerki, potrafimy, dzięki terapiom celowanym, radzić sobie z kolejnymi nawrotami choroby. Dlatego tak ważna jest świadomość korzyści, jakie daje uważna obserwacja swego ciała przez pacjenta i umiejętność prawidłowego zinterpretowania objawów przez lekarza pierwszego kontaktu. Badanie USG jako nieinwazyjna, całkowicie bezbolesna i precyzyjna metoda kontrolowania stanu naszego organizmu, powinno stać się nawykiem każdego świadomego człowieka" - podsumowuje prof. Jakubowski.

  ***

  Polska Unia Onkologii podejmuje działania wspierające zwalczanie chorób nowotworowych. Zrzesza lekarzy onkologów, organizuje kursy specjalizacyjne, warsztaty i konferencje. Od 10 budzi świadomość cywilizacyjnego zagrożenia, jakim jest rak. Dzięki wieloletnim staraniom PUO powstał, w randze ustawy, Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.

  Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych powstała w lutym 2009 roku, z inicjatywy czterech stowarzyszeń: Federacji Stowarzyszeń "Amazonki", Stowarzyszenia Wspierającego Chorych na Chłoniaki "Sowie Oczy", Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO. Koalicja wspiera i współpracuje z organizacjami pacjentów onkologicznych. Zajmuje się m.in. kreowaniem wspólnej polityki zdrowotnej, wymianą doświadczeń i przykładów dobrych praktyk na poziomie krajowym i europejskim.

  Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne rozwija i propaguje polską ultrasonografię. Dba o wykorzystywanie nowych zdobyczy nauki w praktyce, a także o czuwanie nad prawidłowością stosowania metod ultrasonograficznych w diagnostyce i terapii. Organizuje zjazdy naukowe, wykłady i odczyty, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi. Zajmuje się także wydawaniem publikacji naukowych.

  Więcej na temat ubiegłorocznej edycji kampanii "Ciekawość - pierwszy stopień do zdrowia" w serwisie Nauka w Polsce tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Polska Unia Onkologii – polska pozarządowa organizacja pożytku publicznego. Podejmuje działania wspierające zwalczanie chorób nowotworowych; m.in. zrzesza lekarzy onkologów, organizuje kursy specjalizacyjne, warsztaty i konferencje.

  Hepatologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami, budową i funkcjonowaniem wątroby oraz pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. W Polsce nie należy do specjalności lekarskich, w 2007 roku została uznana za umiejętność lekarską, ale akt prawny ustanawiający taki stan rzeczy stracił ważność w 2008 roku. Poradnictwem z zakresu hepatologii w Polsce zajmują się tradycyjnie specjaliści chorób zakaźnych, a także gastroenterolodzy. W rozporządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2006 roku widnieje zapis, że poradnie hepatologiczne powinny być prowadzone przez lekarzy gastroenterologów, natomiast specjaliści chorób zakaźnych powinni prowadzić jedynie poradnie dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby (poradnie WZW). Według opinii Prezesa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego z 2006 roku hepatologia to dziedzina medycyny leżąca w kręgu zainteresowania lekarzy również innych specjalności.

  Nowotwory tarczycy – grupa nowotworów wywodzących się z komórek gruczołu tarczowego. Zdecydowana większość (około 90%) nowotworów tarczycy to zmiany łagodne, gruczolaki. Raki tarczycy są nowotworami rzadkimi. Wyróżnia się cztery główne typy raków gruczołu tarczowego: brodawkowaty, pęcherzykowy, rdzeniasty i anaplastyczny. Raki pęcherzykowy i brodawkowy są najczęstszymi rakami tarczycy: rosną wolno, mają tendencję do nawrotów, lepiej rokują u pacjentów poniżej 45. roku życia. Rak rdzeniasty ma dobre rokowanie jeśli ogranicza się do gruczołu tarczowego, a jeśli pojawią się przerzuty poza gruczołem tarczowym, to rokowanie jest gorsze. Rak anaplastyczny jest szybko rosnącym nowotworem, źle reagującym na leczenie.

  Nowotwory tarczycy – grupa nowotworów wywodzących się z komórek gruczołu tarczowego. Zdecydowana większość (około 90%) nowotworów tarczycy to zmiany łagodne, gruczolaki. Raki tarczycy są nowotworami rzadkimi. Wyróżnia się cztery główne typy raków gruczołu tarczowego: brodawkowaty, pęcherzykowy, rdzeniasty i anaplastyczny. Raki pęcherzykowy i brodawkowy są najczęstszymi rakami tarczycy: rosną wolno, mają tendencję do nawrotów, lepiej rokują u pacjentów poniżej 45. roku życia. Rak rdzeniasty ma dobre rokowanie jeśli ogranicza się do gruczołu tarczowego, a jeśli pojawią się przerzuty poza gruczołem tarczowym, to rokowanie jest gorsze. Rak anaplastyczny jest szybko rosnącym nowotworem, źle reagującym na leczenie.

  Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy.

  Nowotwory tarczycy – grupa nowotworów wywodzących się z komórek gruczołu tarczowego. Zdecydowana większość (około 90%) nowotworów tarczycy to zmiany łagodne, gruczolaki. Raki tarczycy są nowotworami rzadkimi. Wyróżnia się cztery główne typy raków gruczołu tarczowego: brodawkowaty, pęcherzykowy, rdzeniasty i anaplastyczny. Raki pęcherzykowy i brodawkowy są najczęstszymi rakami tarczycy: rosną wolno, mają tendencję do nawrotów, lepiej rokują u pacjentów poniżej 45. roku życia. Rak rdzeniasty ma dobre rokowanie jeśli ogranicza się do gruczołu tarczowego, a jeśli pojawią się przerzuty poza gruczołem tarczowym, to rokowanie jest gorsze. Rak anaplastyczny jest szybko rosnącym nowotworem, źle reagującym na leczenie.

  Kodeks Etyki Lekarskiej (w skrócie: KEL) – uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 z późniejszymi zmianami. Dokument, który ustanawia etyczne zasady postępowania lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, określający priorytety, jakim winni się oni kierować w pracy zawodowej, wskazujący zasady, jakie winni brać pod uwagę w stosunkach z pacjentami, z innymi lekarzami oraz resztą społeczeństwa. Był on dwukrotnie zmieniany przez kolejne Krajowe Zjazdy Lekarzy, a po każdej zmianie ujednolicany obwieszczeniami Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, które również wprowadzały zmiany do jego tekstu. Na podstawie art. 8 pkt 1 w zw. z art. 38 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), lekarze i lekarze dentyści podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z postanowieniami KEL.

  Dodano: 04.03.2011. 00:04  


  Najnowsze