• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • VIGOR++ walczy z chorobą Crohna za pomocą zaawansowanego narzędzia monitorującego

  28.01.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, przygotuje wieloskalowy model przewodu pokarmowego, który pomoże lekarzom skuteczniej wykrywać chorobę Crohna i precyzyjnie określać wskaźnik ciężkości choroby. Projekt VIGOR++ (Wirtualny przewód pokarmowy) dofinansowany na kwotę niemal 3 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR), gromadzi siedmiu partnerów z Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Wlk. Brytanii.

  Ponad 1 milion osób w Europie cierpi na nieswoiste zapalenia jelit (IBD), obejmujące grupę zaburzeń, w których może powstać stan zapalny jelit - twierdzą partnerzy VIGOR++. Choroba Crohna, która dotyka około 700.000 Europejczyków, jest jednym z takich zaburzeń.

  Ustalenie typu leczenia, jakiego potrzebuje osoba, u której zdiagnozowano chorobę Crohna, ma zasadnicze znaczenie. Większość pacjentów przechodzi kolonoskopię w połączeniu z analizą próbek biopsji. Eksperci uważają jednak tę metodę za inwazyjną. Poza tym wymagane jest dobre przygotowanie jelita, a wyniki mogą być niejednoznaczne. To wywołuje znaczny niepokój u pacjentów.

  Partnerzy projektu VIGOR++, pracujący pod kierunkiem Politechniki w Delft (TU Delft) w Holandii, są przekonani, że ich innowacyjne podejście przyczyni się do zmniejszenia liczby kolonoskopii wykonywanych w przyszłości. Kolonoskopia jest przeprowadzana za pomocą elastycznej rurki wyposażonej w kamerę, która jest wprowadzana do jelita grubego, powodując znaczny dyskomfort u pacjentów. Przed badaniem pacjent musi przyjąć środki przeczyszczające, konieczne do wypróżnienia jelita grubego.

  Partnerzy VIGOR++ twierdzą, że lekarze wykorzystują skany rezonansu magnetycznego (MRI) jako alternatywę do monitorowania przebiegu choroby i ustalenia, jakie skutki przynosi leczenie. Projekt VIGOR++ zaoferuje branży medycznej obiektywną i ilościową metodę oceny skanów MRI. To rozwiązanie jest korzystne zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów, ponieważ umożliwia znacznie precyzyjniejsze analizy przy mniejszym dyskomforcie.

  "Ocena skanów MRI nie jest obecnie zbyt obiektywna" - wyjaśnia profesor Jaap Stoker z Akademickiego Centrum Medycznego (AMC) Uniwersytetu Amsterdamskiego, partnera VIGOR++. "Obiektywne techniki oceny MRI umożliwią nam wykorzystywanie tej technologii do lepszego monitorowania aktywności choroby Crohna. To może mieć między innymi zredukować skutki uboczne i koszty związane z długofalowym zażywaniem lekarstw w leczeniu choroby."

  W większości przypadków zwiększona i zmniejszona aktywność choroby Crohna ma wpływ na pacjentów. Ważna jest regularna ocena stadium choroby, aby zapewnić skuteczne leczenie.

  "Będziemy analizować obiektywne metody ilościowego ustalania zaawansowania choroby za pomocą skanów MRI" - mówi kierownik projektu, dr Frans Vos z TU Delft i AMC. "Skany MRI umożliwiają pomiar grubości ściany jelita, stopień unaczynienia i rozróżnienie poszczególnych warstw jelita. Wszystkie one służą za wskaźniki aktywności choroby Crohna. A wymagane jest jedynie dożylne podanie środka kontrastowego."

  Dodał również, że projekt VIGOR++ to zasadniczo projekt TIK. "W końcu podstawą jest rozpoznanie modelu statystycznego" - wyjaśnia dr Vos. "W tym celu jedną z pierwszych rzeczy, jakich potrzebujemy jest analiza dużej liczby skanów MRI."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Enteropatyczne zapalenie stawów − choroba z kręgu spodyloartropatii zapalnych o nieznanym mechanizmie, występująca u 11% chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i 21% chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Enteropatyczne zapalenie stawów jest najczęstszą pozajelitową manifestacją tych chorób. Prawdopodobne mechanizmy mające znaczenie dla rozwoju choroby to: zwiększona przepuszczalność jelit i czynniki immunogenetyczne.

  Enteropatyczne zapalenie stawów − choroba z kręgu spodyloartropatii zapalnych o nieznanym mechanizmie, występująca u 11% chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i 21% chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Enteropatyczne zapalenie stawów jest najczęstszą pozajelitową manifestacją tych chorób. Prawdopodobne mechanizmy mające znaczenie dla rozwoju choroby to: zwiększona przepuszczalność jelit i czynniki immunogenetyczne.

  Enteropatyczne zapalenie stawów − choroba z kręgu spodyloartropatii zapalnych o nieznanym mechanizmie, występująca u 11% chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i 21% chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Enteropatyczne zapalenie stawów jest najczęstszą pozajelitową manifestacją tych chorób. Prawdopodobne mechanizmy mające znaczenie dla rozwoju choroby to: zwiększona przepuszczalność jelit i czynniki immunogenetyczne.

  Mesalazyna (kwas 5-aminosalicylowy; mesalamina, 5-ASA) (łac. acidum 5-aminosalicylicum) – organiczny, niesteroidowy lek przeciwzapalny, aminowa pochodna kwasu salicylowego, używany głównie w leczeniu wrzodziejącego zapalenie jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Pomimo członu "azyna" w nazwie zwyczajowej, mesalazyna nie jest związkiem azowym.

  Mesalazyna (kwas 5-aminosalicylowy; mesalamina, 5-ASA) (łac. acidum 5-aminosalicylicum) – organiczny, niesteroidowy lek przeciwzapalny, aminowa pochodna kwasu salicylowego, używany głównie w leczeniu wrzodziejącego zapalenie jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Pomimo członu "azyna" w nazwie zwyczajowej, mesalazyna nie jest związkiem azowym.

  Mesalazyna (kwas 5-aminosalicylowy; mesalamina, 5-ASA) (łac. acidum 5-aminosalicylicum) – organiczny, niesteroidowy lek przeciwzapalny, aminowa pochodna kwasu salicylowego, używany głównie w leczeniu wrzodziejącego zapalenie jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Pomimo członu "azyna" w nazwie zwyczajowej, mesalazyna nie jest związkiem azowym.

  Choroba Leśniowskiego-Crohna (łac. morbus Leśniowski-Crohn, morbus Crohn, ileitis terminalis, ileitis regionalis, skrót: "ChL-C") – zapalna choroba jelita o niewyjaśnionej etiologii, zaliczana do grupy nieswoistych zapaleń jelit (IBD). Opisana została po raz pierwszy przez polskiego lekarza Antoniego Leśniowskiego w 1904 roku, dokładniejszego opisu dostarczył Burrill Bernard Crohn ze współpracownikami w 1932 roku. Stąd też znana jest powszechnie w innych krajach jako choroba Crohna. Jest to przewlekły, nieswoisty proces zapalny ściany przewodu pokarmowego. Może dotyczyć każdego jego odcinka, lecz najczęściej lokalizuje się w końcowej części jelita cienkiego oraz początkowej jelita grubego. Z tego względu dawniej określane także jako ileitis terminalis.

  Dodano: 28.01.2011. 17:17  


  Najnowsze