• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Bydgoszczy rusza cykl otwartych wykładów Medyczna środa

  27.09.2010. 00:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  6 października w Bydgoszczy rozpoczyna się kolejna edycja otwartych wykładów pt. "Medyczna środa". Organizatorem spotkań jest Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

  "To już 8 edycja wykładów. Jako że każdy rok ma po dwie edycje, spotkania organizujemy już czwarty rok" - powiedziała PAP Aleksandra Konopka z Działu Promocji i Informacji Collegium Medicum.

  Zajęcia będą się odbywać co środę o godz. 18, w auli przy ul. Jagiellońskiej 13.

  W bezpłatnych wykładach uczestniczy od 30 do nawet 100 osób. "Zainteresowani przyjeżdżają do nas z całego województwa. Mamy również wycieczki autokarowe, które do południa zwiedzają Bydgoszcz, a na 18.00 przyjeżdżają do nas na wykład" - mówi Konopka.

  Dodaje, że na zajęcia przychodzi młodzież licealna, gimnazjalna, dorośli a także uczestnicy Uniwersytetu III wieku. Sam wykład trwa 45 minut, po czym przez kolejne 45 min. słuchacze mogą zadawać pytania wykładowcy.

  Spotkaniom towarzyszy pokaz multimedialny. Zdarza się - dodaje Konopka - że wykładowcy przygotowują coś, by dodatkowo zainteresować słuchaczy, np. na wykład dotyczący transplantacji zaproszono osoby po przeszczepie.

  W październiku organizatorzy odbędą się następujące wykłady:

  6 października - Antyoksydanty w medycynie, dietetyce i kosmetologii;

  13 października - Jak można poprawić jakość życia chorych leczonych nerkozastępczo;

  20 października - Dlaczego na badania laboratoryjne powinniśmy przyjść na czczo;

  27 października - Alkoholowy zespół płodowy, czyli o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijający się płód.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie. Growing Up in the Universe – seria wykładów Richarda Dawkinsa będąca częścią wykładów bożonarodzeniowych Royal Institution, w których omawia ewolucję życia we wszechświecie. Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu:

  Wykładnia prawnie wiążąca – dzieli się ją według liczby osób i organów państwa nią związanych. Według tego kryterium można wyróżnić wykładnię: Wykładnik krytyczny to stała liczba występująca w wykładniku zależności jakiejś wielkości fizycznej od temperatury posiadającej rozbieżność potęgową wokół temperatury krytycznej (temperatury ciągłego przejścia fazowego).

  Wykładnia prounijna (dawniej, tj. przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, zwana prowspólnotową, inne dalej aktualne nazwy to: wykładnia zgodna, wykładnia na korzyść prawa unijnego, wykładnia przychylna prawu unijnemu oraz wykładnia w zgodzie z prawem unijnym lub wykładnia prawa krajowego w świetle (w "duchu") prawa Unii Europejskiej) - interpretowanie przepisów i innych "składników" prawa krajowego w taki sposób by maksymalnie jak to możliwe dały się one pogodzić z zawartością prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności wykładni postanowień ustaw uchwalonych celem implementacji poszczególnych dyrektyw unijnych. Wówczas wykładnia ta może być również zwana wykładnią prawa krajowego w zgodzie z dyrektywami. Średnia wykładnicza (ang. exponential moving average) – średnia krocząca, w której kolejne wartości są wykładniczo o coraz mniejszej wadze. Średnia wykładnicza nazywana jest również średnią wygładzaną wykładniczo.

  Instruktor-wykładowca ratownictwa WOPR – najwyższy stopień w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Instruktor-wykładowca uprawniony jest do pracy w ratownictwie wodnym oraz prowadzenia kursów szkoleniowych wszystkich stopni. Wykładnia porównawcza - metoda wykładni prawa (zwana też komparatystyczną), polegająca na ustalaniu znaczenia norm prawnych, które zostały zawarte w określonych przepisach poprzez porównanie ich z podobnymi uregulowaniami prawnymi. W wyniku analizy porównawczej można przyjąć wnioski dotyczące znaczenia interpretowanych norm. W metodzie tej można dokonywać czynności komparatystycznych na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez porównanie przepisów obowiązujących w danym czasie w różnych systemach prawnych lub też porównaniu przepisów obowiązujących z wcześniejszymi, których moc już wygasła (wtedy jest to wykładnia historyczna).

  Krakowska szkoła krytyki - seminarium literackie prowadzone przez profesora Kazimierza Wykę na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 50. XX wieku.

  Maciej Świątkowski (ur. 16 marca 1950 w Bydgoszczy) – polski lekarz, prof. dr hab. nauk medycznych, wykładowca Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, polityk i samorządowiec, senator IV kadencji (1997–2001), poseł na Sejm V kadencji (2005–2007).

  Skrypt naukowy – to tymczasowa naukowa synteza z prowadzonego wykładu lub uzupełnienia danych wykładów (ćwiczeń), na bieżąco każdego roku akademickiego aktualizowane zgodnie z wiedzą empiryczną w danym przedmiocie od wydanych podręczników. Stopniowo mogą przekształcić się w podręczniki akademickie gdy zostanie zrecenzowany i zatwierdzony przez radę wydziału uczelni wyższej. Saunders Lewis (ur. 15 października 1893, zm. 1 września 1985) – walijski poeta, dramaturg, krytyk literacki, historyk i polityk. Urodził się w Wallasey, w Anglii. Jego edukacja zaczęła się w męskim liceum w Liscard. Następnie podjął studia na Uniwersytecie w Liverpoolu na którym uzyskał stopień naukowy. Początkowo pracował jako bibliotekarz na Uniwersytecie w Glamorgan, po czym został wykładowcą na Uniwersytecie w Swansea. Był współzałożycielem autonomicznej i nacjonalistycznej partii politycznej zwanej Plaid Genedlaethol Cymru. W 1936 r. wraz z dwoma kolegami, D.J. Williams i L. Valentine, wzbudził sporą kontrowersję podpalając materiały budowlane przeznaczone na budowę lotniska wojskowego RAF w Penyberth. W wyniku dziewięciomiesięcznego pobytu w więzieniu został zwolniony ze stanowiska wykładowcy. W 1932 r. przeszedł na katolicyzm, co odzwierciedla się m.in. w utworze Can I have a cigarette? Po tych wydarzeniach utrzymywał się z pracy jako dziennikarz, rolnik i nauczyciel, do momentu aż ponownie został wykładowcą na Uniwersytecie w Cardiff. Po przejściu na emeryturę wycofał się z polityki i oddał się pisaniu .

  Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka (ur. 1951) – polska lekarka: internistka, mikrobiolog, serolog, pulmonolog. Wieloletni wykładowca akademicki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, (dawniej Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie) autorka kilkunastu prac z zakresu medycyny, opublikowanych w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych. Wykładnia autentyczna prawa – zwykle dokonywana jest przez ten sam organ, który ustanowił daną normę i zarazem przyjmuje się, że ma ona moc prawną równą mocy prawnej aktu normatywnego, który został poddany interpretacji. Jest to wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej.

  Dodano: 27.09.2010. 00:34  


  Najnowsze