• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Europie spada umieralność z powodu nowotworów

  01.12.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Umieralność z powodu nowotworów w Europie stale spada od kilku ostatnich lat. Nowe dane opublikowane teraz w internetowym czasopiśmie Annals of Oncology pokazują spadek o 9% w 27 państwach członkowskich UE (UE-27), porównując pierwszą połowę lat 90. XX w. z okresem od roku 2000 do 2004. Niemniej naukowcy odnotowują różnice między poszczególnymi krajami oraz płciami.

  Średnia umieralność na 100.000 osób z powodu nowotworów między 1990 a 1994 wynosiła 185,2 w przypadku mężczyzn i 104,8 w przypadku kobiet. W okresie od 2000 do 2004 r. liczba zmalała do 168 wśród mężczyzn i 96,9 w grupie kobiet.

  "Najważniejsza informacja płynąca z naszego raportu to utrzymanie się w ostatnich latach pozytywnych trendów w Europie pod względem umieralności z powodu nowotworów" - wyjaśnia dr Cristina Bosetti, Kierowniczka Jednostki Epidemiologii nowotworów Instytutu Mario Negri we Włoszech. "Wynika to głównie ze spadku liczby nowotworów płuc i innych związanych z nikotyną u mężczyzn, stałego zmniejszania się liczby nowotworów układu pokarmowego, ale również znacznego spadku nowotworów jelita grubego."

  "Badania przesiewowe i wczesne diagnozowanie przyczyniły się do spadku liczby przypadków nowotworów szyjki macicy i piersi, aczkolwiek spadek umieralności z powodu raka piersi wynika głównie z udoskonaleń w sposobach leczenia" - kontynuuje dr Bosetti. "Postępy terapeutyczne również odegrały swoją rolę w spadku umieralności na nowotwory jąder, chłoniaka Hodgkina i białaczkę, choć w Europie Wschodniej spadki odnotowano z opóźnieniem i na mniejszą skalę."

  Pod względem dystrybucji geograficznej, wskaźnik umieralności mężczyzn w okresie od 2000 do 2004 r. był najwyższy na Węgrzech (255,2 na 100.000), w Czechach (215,9) i w Polsce (209,8), a najniższy w Szwecji (125,8), Finlandii (130,9) i Szwajcarii (136,9). Natomiast w przypadku kobiet najwyższą umieralność na nowotwory odnotowano w Danii (141 na 100.000), na Węgrzech (131,5) i w Szkocji (123,1), a najniższą w Europie Południowej (78,9 na 100.000 w Hiszpanii, 79,7 - w Grecji i 80,9 - w Portugalii).

  Zdaniem naukowców w tych krajach dystrybucja wynika głównie z różnicy w spożyciu nikotyny między mężczyznami a kobietami, zatem dalsze ograniczanie palenia tytoniu pozostaje kluczowym priorytetem w zakresie kontroli nowotworów w Europie. "Działania interwencyjne w zakresie spożycia alkoholu, zagadnienia związane z odżywianiem się, w tym nadwaga i otyłość, jak również przeprowadzanie na większą skalę badań przesiewowych, wczesne diagnozowanie oraz postępy w terapii uleczalnych nowotworów powinny przyczynić się do dalszego spadku w przyszłości liczby chorób nowotworowych w Europie."

  rdo: CORDIS

  informacji: Annals of Oncology http://annonc.oxfordjournals.org/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej http://www.esmo.org/ Teksty pokrewne: 30028 Kategoria: Różne
  Źródło danych: Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
  Referencje dokumentu: Cancer mortality in Europe, 2000-2004, and an overview of trends since 1975. Annals of Oncology, 30 listopada 2009 r. DOI: 10.1093/annonc/mdp530.
  Indeks tematyczny: Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Matematyka, statystyka; Linie polityczne; Badania Naukowe RCN: 31527   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nowotwory złośliwe krtani – to najczęstsze nowotwory złośliwe w obrębie głowy i szyi. Po raku płuca są to najliczniejsze nowotwory dróg oddechowych. W Polsce stanowią siódmy pod względem częstości występowania rodzaj nowotworów u mężczyzn (4% wszystkich nowotworów). Współczynnik zachorowań wynosi dla mężczyzn 12,1/100000 a dla kobiet 1,6/100000. Zachorowalność kobiet w stosunku do mężczyzn wynosi w Polsce w zależności od regionu od 1:9 do 1:5 i ma tendencję wzrostową. Szczyt zachorowalności na nowotwory złośliwe krtani przypada na 6 i 7 dekadę życia. Umieralność na nowotwory krtani w Polsce rosła systematycznie od lat powojennych do lat 90. XX wieku. Na początku XXI wieku zaobserwowano powolny spadek zachorowalności i umieralności. Umieralność, współczynnik umieralności (ang. mortality rate) – w demografii liczba zgonów w stosunku do liczby mieszkańców. Systemowe leczenie nowotworów - wspólne określenie stosowane wobec metod ogólnoustrojowej terapii nowotworów złośliwych, obejmujące chemioterapię, hormonoterapię oraz metody biologiczne. Terapia systemowa wykorzystywana jest w przypadku nowotworów rozsianych, ale obarczona jest bardzo dużym ryzykiem objawów niepożądanych, często jest także bardzo kosztowna.

  Europejskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej (ang. European Society of Gynaecological Oncology, ESGO) – ogólnoeuropejskie zrzeszenie pracowników służby zdrowia oraz naukowców specjalizujących się w badaniu, zapobieganiu i leczeniu nowotworów złośliwych narządu rodnego. Towarzystwo, które liczy ponad 1000 członków z ponad 30 krajów Europy, zostało założone w Wenecji we Włoszech w roku 1983. Nowotwory gruczołów ślinowych - grupa nowotworów wywodzących się z komórek wchodzących w skład gruczołów ślinowych. Stanowią ok. 1% nowotworów człowieka.

  Hormonoterapia nowotworów - hormonoterapia jako metoda leczenia nowotworów, w których etiologii uczestniczą czynniki hormonalne. Opiera się na zmianie środowiska hormonalnego, co hamuje wzrost nowotworów hormonozależnych. Prawo umieralności Weibulla – teoretyczny model umieralności w populacji stworzony w 1939 r. na potrzeby nauk aktuarialnych przez szwedzkiego inżyniera i matematyka Ernsta Hjalmara Waloddi Weibulla. Zaproponował on użycie funkcji wielomianowej do modelowania natężenia wymierania.

  Rak jądra – najczęstszy nowotwór złośliwy z grupy guzów litych w grupie młodych mężczyzn (pomiędzy 20 a 35 rokiem życia). Potoczne określenie "rak jądra" obejmuje całą grupę nowotworów, które można podzielić na nowotwory zarodkowe i niezarodkowe. Przeważającą większość guzów jądra (95-99%) stanowią nowotwory zarodkowe. Biorąc pod uwagę cechy kliniczne, można je podzielić na nasieniaki i nienasieniaki. Wszystkie nowotwory zarodkowe (z wyjątkiem dojrzałego potworniaka) cechują się dużą złośliwością histologiczną i agresywnym przebiegiem klinicznym. Są to jednocześnie jedne z niewielu nowotworów "litych" które można wyleczyć nawet w zaawansowanym stadium (z przerzutami odległymi). Szansę na wyleczenie pacjenci z guzami zarodkowymi zawdzięczają dużej wrażliwości tych nowotworów na chemioterapię i radioterapię. Chemioterapia nowotworów – metoda systemowego leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytostatycznych. W leczeniu nowotworów stosuje się także leki hormonalne, leki celowane molekularnie (np. erlotynib, imatinib) i przeciwciała monoklonalne.

  Prawo umieralności Makehama-Gompertza – teoretyczny model umieralności w populacji stworzony w XIX w. na potrzeby nauk aktuarialnych. Stanowi on, że natężenie wymierania dla danego wieku jest sumą stałej wartości niezależnej od wieku (człon Makehama) i składnika zależnego od wieku wykładniczo (człon Gompertza).

  Nowotwory przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego – najliczniejsza grupa nowotworów tej lokalizacji. U dorosłych chorych najczęściej przerzutującymi do mózgowia i rdzenia nowotworami są, kolejno, rak płuc, rak sutka, rak jelita grubego i układu moczowego, czerniak, rak gruczołu krokowego, rak trzustki, rak trzonu macicy, białaczki i chłoniaki. U dzieci częstsze są przerzuty mięsaków i nowotworów germinalnych.

  Globalne obciążenie chorobami (z ang. Global Burden of Disease, GBD) jest próbą sprecyzowania rozmiaru utraty zdrowia z powodu chorób, urazów i czynników zagrożenia według wieku, płci, w rozmieszczeniu w przestrzeni i w czasie. Jest kompleksową miarą stanu zdrowia obejmującą analizę umieralności, niepełnosprawności i czynników zagrażających zdrowiu. Świętokrzyskie Centrum Onkologii – lecznica w Kielcach, jedna z nowocześniejszych w Polsce. Prowadzi badania skriningowe, których celem jest jak najwcześniejsze wykrywanie nowotworów piersi, szyjki macicy i prostaty.

  Imatinib – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek w leczeniu nowotworów. Imatinib został zarejestrowany i zatwierdzony do stosowania w roku 2001 przez FDA w USA pod nazwą Gleevec oraz przez EMEA w Europie pod nazwą Glivec. Imatinib jest pierwszym inhibitorem hamującym receptory kinazy tyrozynowej. Stał się wzorem dla kolejnych terapii celowanych w leczeniu nowotworów krwi. Do celów farmaceutycznych stosowany jest w formie soli – metanosulfonianu. Międzynarodowej Klasyfikacja Chorób dla Onkologii (ang. International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O) to szczegółowa klasyfikacja stanowiąca rozszerzenie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) dla guzów, stosowana przede wszystkim przez ośrodki zajmujące się rejestracją nowotworów. Obecnie stosuje się 3. edycję klasyfikacji ICD-O.

  Dodano: 01.12.2009. 15:12  


  Najnowsze