• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Łodzi powstanie Park Biotechnologiczny

  02.07.2010. 02:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisali 1 lipca porozumienie o wspólnym powołaniu Parku Biotechnologicznego. Będą w nim działać m.in. firmy biotechnologiczne, medyczne i ochrony zdrowia.

  Podczas konferencji, na której podpisano porozumienie, rektor Uniwersytetu Medycznego Paweł Górski podkreślił, że w zakresie innowacyjności Polska "nie może dłużej figurować tuż przed Wietnamem i za Bułgarią". Jego zdaniem, nie możemy nadal być krajem, w którym inwestuje się głównie w sprawy typu deweloperskiego - w ziemię, sklepy czy supermarkety.

  "Stać nas na to, żeby być krajem innowacyjnym i chcemy być krajem innowacyjnym. Naukowcy wyjeżdżający z Polski sprzedają się doskonale za granicą. Jeżeli tego nie ma w naszym kraju, to tylko dlatego, że nie ma odpowiednich warunków do twórczości innowacyjnej" - powiedział Górski.

  Uznał, że nie ma czegoś takiego jak "mentalność Polaków", która hamuje innowacyjność. Zdaniem Górskiego, nie ma żadnej różnicy w poglądach, mentalności i stylu życia młodych Polaków, Anglików, Francuzów czy Amerykanów.

  "Próbujemy na naszym uniwersytecie zorganizować innowacyjność, czyli tak ześrodkować badania naukowe lub przynajmniej stworzyć szansę do powstawania takich badań, które będą mogły zaowocować patentami i gotowymi produktami do sprzedaży" - wyjaśnił Górski.

  Według niego, Park Biotechnologiczny ma być rodzajem "wędki dla uczonych", którzy będą mogli realizować i sprzedawać swoje pomysły.

  Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek Cieślak podkreślił, że na terenie jego strefy największą dynamikę rozwoju mają firmy kosmetyczne, medyczne i farmaceutyczne, które są też "najbardziej innowacyjne". To właśnie te firmy mają być głównymi partnerami i klientami nowej spółki.

  Głównym celem Parku Biotechnologicznego będzie komercjalizacja wyników badań naukowych. Ma to być miejsce współpracy nauki z przemysłem i światem biznesu. Powstanie w campusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Pomorskiej w Łodzi. Będą w nim działać firmy z branży m.in. biotechnologii, medycyny i ochrony zdrowia.

  Cieślak podkreślił, że powstający Park Biotechnologiczny będzie spółką komercyjną, która w przyszłości będzie się utrzymywać na rynku ze swoich przychodów.

  "Chcemy ją wyposażyć na start we właściwe wiano. Później niech sobie daje radę. Stwarzamy pewne możliwości związane z udostępnieniem powierzchni laboratoryjnych, a potrzebny sprzęt badawczy wnoszą firmy zainteresowane. W pewnym zakresie chcemy też uczestniczyć w komercjalizacji tego, co tam powstanie" - powiedział Górski.

  Proces inwestycyjny w Parku Biotechnologicznym ma się rozpocząć jesienią 2010 r. Do tego czasu strony porozumienia mają dopracować wszystkie szczegóły dotyczące wzajemnych udziałów i funkcjonowania nowej spółki. DUK

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ bk/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – centrum medyczne Uniwersytetu Medycznego Łodzi, usytuowane pomiędzy ulicami: Pomorską, Mazowiecką i Czechosłowacką, we wschodniej części Łodzi, na obszarze osiedla Niciarniana. Zostanie otwarte, po 38 latach budowy, w 2013 roku. Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny — powstający na terenie gminy Zielona Góra park technologiczny będący wspólną inicjatywą Uniwersytetu Zielonogórskiego, władz województwa lubuskiego, miasta Zielona Góra, gminy Zielona Góra oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mający na celu wspieranie rozwoju gospodarki regionu woj. lubuskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przyciąganie inwestorów oraz połączenie sfery nauki i biznesu. Muzeum Uniwersytetu Medycznego – dawne Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia (w skrócie MuzeUM Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia lub MuzeUM, inna nazwa – Muzeum Historii Medycyny UM) – muzeum w Łodzi poświęcone historii medycyny i Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia oraz polskiego szkolnictwa wojskowo-medycznego. Funkcjonuje przy Zakładzie Historii Nauk i Medycyny Wojskowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów – szpital wybudowany w 1937 w Łodzi, którego działalność i tradycje są związane z działalnością wojskowej służby zdrowia, obecnie stanowiąc bazę dydaktyczną m.in. dla nauki studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i szkolenia lekarzy wojskowych w ramach Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi. Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – jeden z czterech wydziałów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

  Marek Leszek Kowalski (ur. 30 czerwca 1952 roku w Tomaszowie Mazowieckim) - polski lekarz-naukowiec, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii oraz Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii, dyrektor Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szacki Park Narodowy (ukr. Шацький національний природний парк) – park narodowy położony w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Utworzony 28 grudnia 1983 w celu ochrony rzadkich naturalnych kompleksów w rejonie Jezior Szackich. Początkowo posiadał powierzchnię 32 515 ha; w 1999 obszar Parku został powiększony do 48 977 ha (powierzchnia całkowita). Teren parku został podzielony na cztery strefy o różnych reżimach ochronnych. Są to strefy: ochrony ścisłej (5 144,9 ha), regulowanej rekreacji (12 971,1 ha), stacjonarnej rekreacji (978 ha) i gospodarcza (29 883 ha). Największym bogactwem Parku są 24 jeziora o łącznej powierzchni 6400 ha, które stanowią około 14% jego powierzchni. Największym z nich jest jezioro Świtaź, zwane na Ukrainie Ukraińskim Bajkałem (2 750 ha). Ponad połowę powierzchni parku zajmują lasy, w większości bory sosnowe. 4% powierzchni Parku zajmują torfowiska, które występują głównie w pobliżu jezior. Największy kompleks torfowisk znajduje się we wschodniej części Parku. Około 7% powierzchni zajmują łąki, a 25% – pola uprawne i tereny zabudowane. Największą miejscowością jest osiedle miejskie Szack, w którym znajduje się siedziba dyrekcji Parku.

  Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (BPPT) (ang. Bydgoszcz Industrial and Technological Park) – park przemysłowo-technologiczny obejmujący teren w południowo-wschodniej części miasta Bydgoszczy. Rozciąga się na powierzchni 282 ha, w tym 36 ha tworzy obszar Podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółdzielnia spożywców – forma współpracy ekonomicznej, której celem nie jest zysk pieniężny, a zapewnienie uczestnikom tanich i dobrej jakości towarów lub usług. Choć zysk z działalności może zostać przeznaczony na fundusz gromadzki, poprzez który członkowie spółdzielni mogą finansować różne rzeczy np. otworzenie nowego sklepu, otwarcie piekarni czy budowa placu zabaw. Spółdzielnie przybierają często formę punktów sprzedaży detalicznej, będących własnością i zarządzanych przez klientów. Klientami są zazwyczaj jednostki, które dostarczyły kapitał potrzebny do uruchomienia lub nabycia danego przedsiębiorstwa spółdzielczego.

  Kapitał zakładowy – kapitał spółki. Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

  Andrzej Robert Depko (ur. 24 października 1962) – doktor nauk medycznych, specjalista seksuolog, specjalista neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy. Kierownik studiów podyplomowych ” Seksuologia kliniczna ” prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W roku 1987 ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Do końca 2007 roku pracował jako biegły Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu seksuologii. Pracę doktorską pt. Ocena rozwoju psychoseksualnego sprawców przestępstw motywowanych seksualnie obronił w 2010 roku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Prezes Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza. Redaktor naczelny kwartalnika ” Seksuologia po dyplomie” wydawanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego. Pełni również funkcję szefa programu szkoleniowego Akademii Zdrowia Seksualnego – projektu propagującego wiedzę seksuologiczną realizowanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego.

  Analiza marketingowa polega na ocenie zintensyfikowania działań marketingowych oraz na poszukiwaniu lepszego wzbogacenia danej firmy poprzez posiadanie odpowiednich i niezbędnych informacji o określonym rynku, znalezienie miejsca firmy w tym otoczeniu oraz zwiększenie sprzedaży na tym rynku a co za tym idzie zwiększenie potencjału firmowego. Analiza ta powinna uwzględnić różnorodne czynniki, które kształtują obecne, przyszłe możliwości oraz ograniczenia w poszerzaniu i wzbogacaniu działalności danej firmy. Ratownictwo Medyczne (Państwowe Ratownictwo Medyczne) – system, powołany w Polsce w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego przez niesienie ratownictwa medycznego.

  Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwany też III Kampusem — nowy kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, powstający w pobliżu Pychowic i Osiedla Ruczaj w dzielnicy VIII Dębniki, w sąsiedztwie Krakowskiego Parku Technologicznego, stanowiącego część Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budowa kampusu finansowana jest częściowo z budżetu państwa.

  Dodano: 02.07.2010. 02:17  


  Najnowsze