• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Lubuskiem powstanie sieć teleradiologii

  12.11.2010. 00:48
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kilkanaście szpitali znajdzie się w Lubuskiej Sieci Teleradiologii, dzięki której będzie można m.in. opisywać zdjęcia radiologiczne, archiwizować je i prowadzić konsultacje medyczne - poinformowała PAP rzecznik Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko. Baza danych będzie się znajdować w Uniwersytecie Zielonogórskim.

  15 listopada zostaną podpisane umowy związane z powołaniem konsorcjum, które zajmie się realizacją przedsięwzięcia. W jego skład wejdzie zielonogórska uczelnia (jako lider projektu) oraz kilkanaście szpitali z woj. lubuskiego - publicznych i niepublicznych.

  Według inicjatorów przedsięwzięcia, wpłynie ono na usprawnienie i skrócenie czasu obsługi pacjenta w zakresie diagnostyki obrazowej oraz wprowadzi cyfrowy system archiwizacji danych medycznych.

  Koszt stworzenia sieci to około 20 mln zł. Projekt zostanie w 85-proc. dofinansowany z pieniędzy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 - podała Sapeńko. Za te pieniądze zostanie rozbudowana sieć teleinformatyczna w szpitalach i wybudowana baza danych na uniwersytecie. Sieć teleradiologii ma zacząć funkcjonować w 2011 roku.

  "Jednym z celów projektu jest wdrożenie usług elektronicznych związanych z e-zdrowiem, co przyczyni się do poprawy powszechnego dostępu do informacji - w tym przypadku w sektorze ochrony zdrowia" - powiedziała PAP Sapeńko. MMD

  PAP - Nauka w Polsce

  bos/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. Archeologiczne Zdjęcie Polski to nazwa realizowanego na terenie całej Polski od 1978 r. przedsięwzięcia poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia na mapy stanowisk archeologicznych. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie informacji potrzebnych do celów naukowych i konserwatorskich (związanych z ochroną zabytków). Przedsięwzięcie jest koordynowane przez poszczególnych wojewódzkich konserwatorów zabytków, a centralna baza danych przechowywana jest w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie. RODAN, to system zarządzania bazą danych, przeznaczony do stosowania na komputerach systemów zgodnych z JS EMC (np. R-32 pod kontrolą systemu operacyjnego OS JS), oraz IBM 360 i IBM 370 (OS/MVT). System dostępny był w wydaniach RODA79 i RODA80. System RODAN stanowił polską implementację baz danych opartych o zalecenia międzynarodowego komitetu badawczego DBTG CODASYL. System przeznaczony był do tworzenia dużych baz danych, zawierających duże ilości zarówno samych danych jak i powiązań między nimi. Do końca 1978 r. w Polsce zainstalowano 19 systemów RODAN m. in. w sześciu ośrodkach ZETO, przedsiębiorstwach, a także dwóch uczelniach wyższych: Akademii Ekonomicznej i Uniwersytecie Toruńskim.

  Proces zestawiania połączenia głosowego w sieciach GSM i UMTS przebiega w sieci radiowej (ang. Radio Access Network) i szkieletowej (ang. Core Network). Artykuł opisuje scenariusze pokrywające zdarzenia w obu rodzajach sieci, ale detale związane z przesyłaniem konkretnych danych związanych z nawiązaniem połączenia uwzględnione są tylko dla sieci szkieletowej (działającej tak samo dla obu rodzajów sieci – GSM i UMTS). Szczegółowy mechanizm zestawiania połączenia w sieciach radiowych obu systemów jest opisany w osobnych artykułach. Baza danych sieci elektroenergetycznej - baza danych która jest źródłem danych do prowadzenia wszelkiego rodzaju obliczeń sieciowych niezbędnych w praktyce eksploatacyjnej i w planowaniu rozwoju.

  PIONIER – ogólnopolska sieć optyczna, następca sieci POL-34, służąca głównie ośrodkom akademickim do celów naukowych oraz do wytworzenia i testowania pilotowych usług społeczeństwa informacyjnego. Do jej stworzenia powołano konsorcjum PIONIER. Usługa katalogowa - baza danych zawierająca następujące obiekty: użytkowników, aplikacje, urządzenia sieciowe i inne zasoby sieciowe. Usługa katalogowa musi być przynajmniej częściowo obiektową bazą danych reprezentującą użytkowników sieci i zasoby, co pomaga zarządzać relacjami między ludźmi a sieciami, urządzeniami sieciowymi, aplikacjami sieciowymi i zawartymi w sieci informacjami.

  Inteligentny system pomiarowy (ang. Smart Metering – SM) – kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obejmujący inteligentne liczniki energii elektrycznej odbiorców energii, infrastrukturę telekomunikacyjną, centralną bazę danych oraz system zarządzający. Inteligentne systemy pomiarowe są częścią inteligentnej sieci elektroenergetycznej i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od niej. Sieć korporacyjna to jednolita, obejmująca cyfrową siecią telekomunikacyjną, struktura funkcjonalna całego przedsiębiorstwa, w którym przekazywane są wiadomości przez dowolne aktualnie dostępne nośniki informacji. Sieć taka może być siecią bardzo rozległą, a nawet międzynarodową. Sieci korporacyjne są tworzone przez duże i rozprzestrzenione geograficznie przedsiębiorstwa lub powiązane ze sobą grupy przedsiębiorstw. Sieć korporacyjna tworzona jest wówczas, gdy publiczna sieć telekomunikacyjna nie zaspakaja w pełni potrzeb użytkowników, a realizowane w niej usługi służą zamkniętej grupie odbiorców, zwykle należących do jednej organizacji.

  Topologia pierścienia - jedna z fizycznych topologii sieci komputerowych. Komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (tworzy krąg). W ramach jednego pierścienia można stosować różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza dwupunktowego oraz liczba takich łączy są ograniczone. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. W większej skali, sieci LAN mogą być połączone w topologii pierścienia za pomocą grubego przewodu koncentrycznego lub światłowodu. Metoda transmisji danych w pętli nazywana jest przekazywaniem żetonu dostępu. Żeton dostępu jest określoną sekwencją bitów zawierających informację kontrolną. Przejęcie żetonu zezwala urządzeniu w sieci na transmisję danych w sieci. Każda sieć posiada tylko jeden żeton dostępu. Komputer wysyłający, usuwa żeton z pierścienia i wysyła dane przez sieć. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Następnie komputer odbierający wysyła komunikat do komputera wysyłającego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysyłający tworzy nowy żeton dostępu i wysyła go do sieci.

  Cassandra, Apache Cassandra – rozproszony system zarządzania bazą danych o charakterze open source. Został zaprojektowany do obsługi dużej ilości rozproszonych danych na wielu serwerach, który będzie nadal funkcjonował nawet jeśli jeden z serwerów przestanie działać.

  Strumieniowa baza danych to baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi (DSMS - ang. Data Stream Management System). System kontroli dostępu (ang. access control) - skrót ACC, nazywane również systemem kontroli przejścia lub sterowania dostępem, ze względu na swoje funkcje ochrony podczas funkcjonowania obiektu bez konieczności angażowania systemu alarmowego lub innych technik zabezpieczeń elektronicznych. Kontrolę dostępu można określić jako system, który ma za zadanie ograniczenie i uporządkowanie ruchu osób (lub pojazdów) na danym terenie lub w obiekcie w oparciu o odpowiednio skonfigurowaną bazę danych oraz archiwizację zdarzeń z tym związanych.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Obiektowa baza danych to zbiór obiektów, których zachowanie się, stan oraz związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy system zarządzania bazą danych jest systemem wspomagającym definiowanie, zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych.

  Baza Danych Topograficznych (znana też jako Topograficzna Baza Danych, TBD) – polski urzędowy system udostępniania wysokiej jakości danych przestrzennych (GIS).

  Dodano: 12.11.2010. 00:48  


  Najnowsze