• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W piątek obchodzimy Światowy Dzień FAS

  09.09.2011. 15:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Ok. 10 proc. kobiet przyznaje się do picia alkoholu w ciąży. Tymczasem skutkiem nawet okazjonalnego picia, może być tzw. płodowy zespół alkoholowy (FAS) - uszkodzenie mózgu powodujące trudności w uczeniu, zapamiętywaniu, nadpobudliwość. W piątek obchodzimy Światowy Dzień FAS.


  Każda ilość alkoholu w ciąży, nawet lampka wina czy piwo może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku, uszkadzając jego mózg lub powodując inne wady wrodzone - alarmują specjaliści.

  "Pamiętajmy, że dawka alkoholu, z którą poradzi sobie wątroba dorosłej osoby, niesie za sobą ryzyko dla małego i nie w pełni wykształconego organizmu dziecka. Przyszłe matki powinny unikać wszelkich czynników ryzyka, a podczas ciąży zalicza się do nich także alkohol, niezależnie od tego, w jakich ilościach i okolicznościach jest spożywany, w jakiej dawce, czy w jakim rodzaju napoju alkoholowego" - podkreśla konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Leokadia Jędrzejewska.

  Z badań OBOP wynika, że wbrew powszechnej opinii, problem picia alkoholu w ciąży nie dotyka tylko tzw. środowisk patologicznych; po alkohol sięgają także wykształcone i dobrze zarabiające Polki - przyznaje się do tego 6 proc. kobiet zarabiających powyżej 4 tys. zł. Najczęściej piją ciężarne o najniższych dochodach, poniżej 2 tys. zł (25 proc. wskazań). Picie w ciąży najczęściej zdarza się matkom najmłodszym - przyznaje się do tego 21 proc. kobiet w wieku 20-24; 11 proc. w grupie wiekowej 25-29 lat, 8 proc. wśród 30-35-latek.

  Kobiety wciąż słyszą o dobroczynnym wpływie alkoholu w czasie ciąży. Z takim twierdzeniem, wyrażonym przez znajomych bądź rodzinę spotkało się 6 proc. respondentek, natomiast po 5 proc. otrzymało taką informację od lekarza lub z mediów.

  Najpoważniejszym skutkiem picia w ciąży jest tzw. płodowy zespół alkoholowy - FAS (Fetal Alcohol Syndrome) u dziecka. Najczęściej objawia się on zaburzeniami neurologicznymi, jak nadpobudliwość, trudności w kontrolowaniu impulsów, osłabienie zdolności intelektualnych i najpoważniejsze - małogłowie. Specjaliści podkreślają, że nawet dzieci kobiet, które w ciąży piły okazjonalnie mogą mieć w mózgu zmiany typowe dla FAS.

  U dzieci z FAS wykształcają się charakterystyczne rysy twarzy: spłaszczenie środkowej części twarzy, mały zadarty nos, wąskie i szeroko rozstawione oczy. Mogą też występować wady innych narządów - serca, stawów, rozszczep wargi, podniebienia, zaburzenia słyszenia, widzenia, czucia, orientacji przestrzennej.

  Dzieci te mają problemy z zapamiętywaniem i wykorzystywaniem zdobytych informacji, źle się uczą, mają problemy emocjonalne, nie panują nad impulsami, nie odnajdują się w społeczeństwie. Miewają niekontrolowane napady złości, mają skłonność do uzależnień i depresji, są lękliwe i podatne na manipulację. Ok. 80 proc. z nich wychowuje się poza rodzinami biologicznymi. Jako dorośli mogą popadać w kłopoty z prawem i nadużywać alkoholu.

  W Polsce z FAS rodzi się co roku ok. tysiąca dzieci. Ale 9-10 razy częściej występują inne wady i zaburzenia związane z piciem alkoholu w ciąży.

  Syndrom FAS został wykryty we Francji w latach 60. Światowy Dzień FAS przypada zawsze 9 września (9.09) i rozpoczyna się punktualnie o godz. 9.09 - dziewiątki symbolizują ciążę.

  Badania OBOP zostały przeprowadzone na zlecenie Związku Pracodawców "Polski Przemysł Spirytusowy" (ZP PPS), który od 2008 r. prowadzi kampanię na rzecz walki z FAS ,,Lepszy start dla Twojego dziecka". Partnerami kampanii są m.in. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Położnych.

  PAP - Nauka w Polsce

  akw/ bos/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Alkoholowy zespół płodowy (FAS, ang. Fetal Alcohol Syndrome) – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Światowy Dzień FAS (ang. World FAS Day), Dzień Świadomości FASD (ang. FASD Awareness Day) – święto obchodzone na świecie corocznie 9 września, mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej. Głód alkoholowy – stan organizmu charakteryzujący się zarówno wzmożoną jak i trudną do odparcia chęcią wypicia alkoholu. Z głodem alkoholowym wiąże się narastające napięcie, niepokój, rozdrażnienie. Nie ma określonych czynników, które wywołują głód alkoholowy. Może on wystąpić zarówno w miejscach, sytuacjach czy okolicznościach kojarzonych z alkoholem, jak również po wypiciu niewielkiej ilości alkoholu. Jest jednym z głównych czynników wywołujących nawrót choroby alkoholowej.

  Napój bezalkoholowy – rodzaj napoju, który nie zawiera znaczących ilości alkoholu. Alkohol w niewielkich ilościach występuje naturalnie w wielu napojach, takich jak soki owocowe, a także tworzy się w wyniku fermentacji, np. w kwasie chlebowym, należałoby jednak wypić ogromne ilości takich napoi, żeby odczuć jakiekolwiek oddziaływanie spożytego alkoholu. Według polskiego prawa napój nie jest napojem alkoholowym gdy zawiera poniżej 0,5% etanolu. Płodowy zespół walproinianowy (płodowy zespół walproinowy, ang. fetal valproate syndrome, FVS) – zespół wad wrodzonych będący najprawdopodobniej fetopatią mającą związek z przyjmowaniem przez ciężarne kobiety kwasu walproinowego albo walproinianiu w leczeniu napadów padaczkowych. Szacuje się, że około 2% kobiet w ciąży ma padaczkę i walproiniany są przepisywane 5-20% z nich. Dowiedziono, że u kobiet leczonych walproinianem w pierwszym trymestrze ryzyko urodzenia dziecka z wadami cewy nerwowej jest około 30 razy wyższe niż w populacji. Nowsze badania potwierdziły to ryzyko i wykazały u dzieci tych matek zwiększoną częstość innych wad: spodziectwa, malformacji kciuków i paluchów, co pozwoliło w połowie lat 80. określić nowy zespół wad i nazwać go płodowym zespołem walproinianowym. FVS przypomina płodowy zespół hydantoinowy. Cechy dysmorficzne twarzy spotykane u dzieci z FVS to długa rynienka podnosowa, krótki nos, przodopochylenie nozdrzy, płaska nasada nosa, zmarszczki nakątne, długa i wąska górna warga, gruba dolna warga, mikrostomia, przerzedzenie brwi w linii środkowej, opuszczone w dół kąciki ust, niekiedy hiperteloryzm. Występują malformacje sercowo-naczyniowe i opóźnienie psychoruchowe.

  Zespół Westa, napady zgięciowe – występuje u niemowląt i małych dzieci - najczęściej między 3. a 9. miesiącem życia. Pojawienie się zespołu Westa u dzieci młodszych na ogół wiąże się z gorszym rokowaniem. Zespół Westa częściej stwierdza się u chłopców. Charakteryzuje się napadami, których objawem osiowym jest skłon ku przodowi. Skłon może być szybki lub powolny, mogą dołączyć się inne napady. Rozwój psychoruchowy dzieci zostaje zahamowany. Rokowanie jest na ogół niepomyślne. Napady zgięciowe występują ok. 4 roku życia, ale przeważnie dołączają się inne napady. Zawartość alkoholu we krwi – ilość alkoholu etylowego we krwi, określana najczęściej w promilach (1 promil oznacza 100 mg alkoholu w 1 dl (decylitrze) krwi).

  Miopatia alkoholowa – postępujący zanik mięśni pojawiający się po dłuższym okresie nadużywania alkoholu. Wyraźniejsze zaniki występują w proksymalnych (bliższych, dosiebnych) częściach kończyn. Może pojawić się także kardiomiopatia. U osób z wcześniejszymi objawami miopatii, nawet po jednorazowym poważniejszym nadużyciu alkoholu może pojawić się ostry zespół charakteryzujący się bólem, tkliwością i obrzękiem mięśni z widocznymi niekiedy fascykulacjami, które mogą trwać około 7–10 dni. Standardowa dawka alkoholu, standardowa porcja alkoholu, standardowa jednostka alkoholu (SJA) – 10 g (lub 12,5 ml) czystego alkoholu etylowego (etanolu).

  Użycie alkoholu – w polskim prawie stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  Adopcja Serca (Adopcja na odległość, Adopcja Miłości) – forma pomocy ubogim dzieciom (najczęściej z krajów Trzeciego Świata), która służy tworzeniu partnerstwa między nimi a ofiarodawcami (rodzinami, osobami indywidualnymi, czy grupami osób takimi jak grupa parafialna, czy klasa szkolna). Darczyńcy – osoby fizyczne bądź firmy – deklarują się, podpisując umowę o przyjęciu pod opiekę dziecka lub dzieci. Opieka ma formę comiesięcznych opłat (zwykle 15-20 dolarów) na wyżywienie, odzież, kształcenie, ochronę zdrowia i inne potrzeby dzieci. Najczęściej są to sieroty, wychowywane przez dalszą rodzinę lub ludzi obcych (nierzadko wdowy), którzy jednak – sami mając kilkoro dzieci – bez pomocy finansowej z Europy lub Ameryki nie byliby w stanie zapewnić im wykształcenia. Adopcja Serca obejmuje też dzieci pokrzywdzone przez los, które w inny sposób nie mogłyby otrzymać wykształcenia, np. dzieci osób dotkniętych trądem, ofiary Tsunami.

  Tester trzeźwości – urządzenie służące do określania ilościowej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,co pozwala określić zawartość alkoholu we krwi. Zostało wynalezione przez Rolla N. Hargera, lekarza z Indianapolis. Popularna nazwa potoczna to alkomat.

  Dodano: 09.09.2011. 15:47  


  Najnowsze