• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Polsce zwiększyła się liczba przeszczepów

  02.12.2008. 21:20
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Liczba przeszczepów w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się - poinformowała minister zdrowia Ewa Kopacz. Zapowiedziała, że w przyszłym roku Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało wszystkie przeszczepy wykonywane w szpitalach klinicznych. Kopacz podkreśliła na konferencji prasowej, że nastąpiło "odwrócenie złego trendu" i liczba przeszczepów zaczęła wzrastać. "W zeszłym roku wykonano 920 przeszczepów, tyle samo zrobiono już do października tego roku" - powiedziała. Zapewniła, że "w 2009 r. resort jest przygotowany, aby zapłacić za wszystkie procedury wysokospecjalistyczne, czyli ratujące życie w szpitalach klinicznych".

  Dodała, że procedury wysokospecjalistyczne od 1 stycznia 2009 r. finansowane będą z dwóch źródeł - NFZ i Ministerstwa Zdrowia. Zapowiedziała też, że zwiększy się finansowanie ratownictwa oraz kardiochirurgii i onkologii dziecięcej. Jak mówiła, finansowanie procedur wysokospecjalistycznych zwiększy się co najmniej o 100 mln zł.

  Kopacz zapowiedziała, że w przyszłym roku zwiększy się finansowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wartość punktu ma być podwyższona m.in. w pediatrii. "Pediatria jest niedoszacowana, byłaby deficytowa, gdyby wartość punktu pozostała na dotychczasowym poziomie. Doszliśmy do wniosku, że w kilku grupach trzeba przeszacować wartości punktu, dzięki czemu pediatria będzie lepiej finansowana" - mówiła.

  Minister podkreśliła, iż w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się ustawą o państwowym ratownictwie medycznym, w której umieszczono algorytm, według którego będzie rozdzielone 1,7 mld zł przeznaczone na ratownictwo w 2009 r.

  Poinformowała także, że w przyszłym tygodniu odbędą się spotkania z marszałkami województw, na których przedstawią oni rzetelną wycenę punktów, a resort zaproponuje nowe stawki finansowania świadczeń medycznych.

  Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz dodał, że spotka się także z przedstawicielami szpitali klinicznych oraz instytutów, którzy zwrócili się o zmianę sposobu finansowania. "Mam nadzieję, że w czwartek po spotkaniu podejmiemy decyzje, jak to przeszacowanie powinno wyglądać" - powiedział.

  Kopacz podkreśliła także, iż decyzję w sprawie finansowania zapłodnienia metodą in vitro resort zdrowia podejmie, gdy będzie gotowa ustawa dotycząca tej kwestii.

  "W ustawie koszykowej jest powiedziane, że koszyk będzie nowelizowany co roku, więc i in vitro będzie mogło być we właściwym czasie wpisane w odpowiednie miejsce w koszyku" - zapewniła minister.

  Dyrektorzy szpitali klinicznych chcą, by NFZ płacił za świadczenia medyczne wykonywane w ich placówkach o 20 proc. więcej niż w innych lecznicach. Swoje warunki przedstawili prezesowi Funduszu podczas wtorkowego spotkania.

  Zasadom wyceny świadczeń medycznych sprzeciwia się wielu dyrektorów szpitali z całego kraju. M.in. większość szpitali z woj. świętokrzyskiego nie podpisało kontraktów z NFZ. PRO/AKW/AGN

  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucja państwowa realizująca politykę ekologiczną państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Priorytetem (nadrzędnym celem) funkcjonowania funduszu jest szeroko rozumiana poprawa zdrowia uwarunkowanego ekologicznie, stanowiącego składową jakości życia pokoleń obecnie tworzących rynek oraz tych przyszłych. Narodowy Rachunek Zdrowia – system prezentacji danych na temat ekonomicznej strony systemu ochrony zdrowia. Jest to stosunkowo nowe narzędzie porównywania wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny, zapewniający porównywalność w skali międzynarodowej. Prace nad wdrożeniem metodologii rachunków zdrowia w Polsce zostały podjęte przez zespół ekspertów pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w 2001 roku, a od 2004 są prowadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym w ścisłej współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia: tj. Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – jeden z największych szpitali w Polsce, położony w Łodzi w dzielnicy Górna. Ma profil ginekologiczno-położniczy i pediatryczny oraz status jednostki badawczo-rozwojowej Ministerstwa Zdrowia. Prowadzi działalność leczniczą, naukową oraz dydaktyczno-szkoleniową. W części ginekologiczno-położniczej mieści się 10 klinik z 396 łóżkami (oraz ok. 100 noworodkowych) i 30 poradni, w części pediatrycznej - 13 klinik z 404 łóżkami i 28 poradni; w instytucie funkcjonuje także 10 zakładów diagnostycznych. Rocznie instytut przyjmuje ok. 40 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne oraz udziela ok. 200 tysięcy porad lekarskich w poradniach przyszpitalnych. Od 1 marca 2011 poradnie szpitala zostały sprywatyzowane.

  Ewa Bożena Kopacz z domu Lis (ur. 3 grudnia 1956 w Skaryszewie) – polska lekarka pediatra, samorządowiec, polityk. Od 2001 posłanka na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, w latach 2007–2011 minister zdrowia w pierwszym rządzie Donalda Tuska, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Od 2011 marszałek Sejmu VII kadencji. Jerzy Miller (ur. 7 czerwca 1952 w Krakowie) – polski urzędnik państwowy i samorządowy, były wiceminister finansów i były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, były zastępca prezydenta m.st. Warszawy, od 2007 do 2009 i od 2011 wojewoda małopolski, od 2009 do 2011 minister spraw wewnętrznych i administracji w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

  Metody obliczania pierwiastka kwadratowego: Wiele metod obliczania pierwiastka kwadratowego z dodatniej liczby rzeczywistej S wymaga wartości początkowej. Jeśli ta wartość jest zbyt odległa od aktualnej wartości pierwiastka, obliczenia będą znacznie wydłużone. w związku z tym jest wysoce pożądane aby mieć oszacowanie tej wielkości, które może być nawet bardzo niedokładne ale proste do wyznaczenia. Jeśli S ≥ 1, niech D będzie liczbą cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego. Jeśli S < 1, niech D będzie ujemną liczbą zer bezpośrednio na prawo od przecinka dziesiętnego. Wtedy oszacowanie jest następujące: Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

  NDS (TLV, MAC, MAK) i NDN – najwyższe dopuszczalne stężenie i najwyższe dopuszczalne natężenie – wartość średnia ważona – stężenie toksycznego związku chemicznego lub natężenie inne czynnika szkodliwego, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy określonego w Kodeksie Pracy, przez jego okres aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia, oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń. Odświeżanie to liczba wykonanych przez monitor wyświetleń w czasie sekundy. Wartość ta jest częściowo związana z pojęciem FPS (ang. frame per second – ilość klatek na sekundę). Dla wyświetlanego obrazu, który będzie interpretowany przez ludzkie oko jako ciągły, wymagane jest aby jego odświeżanie było większe niż 16 Hz (16 FPS) – poniżej tej wartości człowiek będzie interpretował film jako ciąg klatek, nie zaś jako ruchomy obraz.

  Ministerstwo Zdrowia (MZ) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego; od 2011 ministrem zdrowia jest Bartosz Arłukowicz (PO).

  Agencja Oceny Technologii Medycznych – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

  Dodano: 02.12.2008. 21:20  


  Najnowsze