• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Poznaniu trwa Zjazd Psychiatrów Polskich

  25.06.2010. 05:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  2,5 tysiąca psychiatrów bierze udział w 43. Zjeździe Psychiatrów Polskich, który pod hasłem "Świat współczesny a psychiatria" odbywa się w Poznaniu w 90. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wśród tematów m.in. wpływ terroryzmu na zdrowie psychiczne.

  "W trakcie zjazdu chcemy objąć cały obszar psychiatrii. Poza kwestiami wpływu na zdrowie psychiczne zagrożeń świata współczesnego, tj. terroryzmu czy sytuacji społeczno-ekonomicznej, dyskutujemy też m.in. na temat leczenia i wczesnego rozpoznawania schizofrenii oraz leczenia dzieci i młodzieży. Zajmujemy się też zaburzeniami, które pojawiają się u ludzi starszych, tj. chorobą Alzheimera czy demencją" - powiedział 24 czerwca przewodniczący komitetu organizacyjnego zjazdu prof. Andrzej Rajewski.

  Jak powiedział PAP prof. Janusz Heitzman, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polacy powinni lepiej dbać o swoje zdrowie psychiczne. W Polsce wzrasta liczba leczących się i liczba hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych.

  "W 2008 roku sprzedano 13 mln opakowań leków przeciwdepresyjnych. To nie jest dowodem zmowy psychiatrów z firmami farmaceutycznych czy mody na leczenie się lekami przeciwdepresyjnymi, tylko dowodem narastania problemu. Badania wskazują, że 2020 roku depresja ma być drugim, po chorobach układu krążenia, schorzeniem na świecie. Dotyczy to również Polski" - powiedział.

  Prof. Heitzman zauważył też, że zmienia się sposób postrzegania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

  "Zwiększa się akceptacja dla takich osób wśród ludzi młodych i w małych miejscowościach. Niestety, bardzo trudno nowe myślenie o człowieku z zaburzeniami psychicznymi przebija się w mediach. Dalej dziennikarze używają sformułowania +psychiatryk+ czy mówią o wariatach. Medialne etykietowanie polityków przez terminologię psychiatryczną - co drugi polityk ma mieć schizofrenię czy paranoję - jest nieetycznym wykorzystywaniem psychiatrii" - stwierdził.

  Jak dodał, we współczesnym świecie ludzie dbający o swoje zdrowie psychiczne powinny umieć utrzymywać dystans do codzienności.

  "To nie jest bagatelizowanie zagrożeń pracy, obowiązków. Ten dystans powinien wiązać się z myśleniem, że zawsze jest jakiś sposób rozwiązania problemów i zawsze można liczyć na pomoc drugiego człowieka" - wyjaśnił prof. Heitzman.

  Zjazd Psychiatrów Polskich potrwa do soboty. RPO

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ gma/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – ogólnopolska organizacja lekarzy psychiatrów, założona w 1920 roku. PTP zostało utworzone podczas I Zjazdu Psychiatrów Polskich w Warszawie na wniosek Rafała Radziwiłłowicza, organizatora zjazdu. Nowopowstała organizacja zrzeszała polskich lekarzy psychiatrów i stawiała sobie za cel ustalenie zasad prawodawstwa psychiatrycznego, organizację opieki psychiatrycznej w odrodzonej Rzeczypospolitej, reprezentację polskiej psychiatrii na forum międzynarodowym. Po I Zjeździe odbywały się co roku kolejne, podczas których miały miejsce walne zgromadzenia PTP. Organem Towarzystwa został Rocznik Psychiatryczny (w 1923 roku), a w późniejszych czasach Psychiatria i Psychoterapia (2005) i Psychoterapia oraz Psychiatria Polska. Bridging Eastern & Western Psychiatry (BE&WP) (ros. Мост между Восточной и Западной психиатрией) jest stowarzyszeniem non-profit europejskich psychiatrów, które promuje nawiązywanie współpracy naukowej oraz wymiany doświadczeń między psychiatrami z Europy środkowo-wschodniej i zachodniej. Zostało ono założone w 2002 przez grupę psychiatrów i psychologów, naukowców z europejskich uczelni. Inicjatorami powstania stowarzyszenia byli: Prof. Maria Luisa Figueira, oraz Prof. Mario Di Fiorino. Zaburzenia lękowe należą do grupy zaburzeń nerwicowych mających wpływ na zachowanie, myślenie, emocje i zdrowie fizyczne. Są spowodowane zarówno czynnikami biologicznymi jak i indywidualnymi warunkami osobowymi. Ludzie dotknięci tymi zaburzeniami często cierpią na więcej niż jeden rodzaj zaburzeń lękowych, którym bardzo często może towarzyszyċ depresja, zaburzenia apetytu lub uzależnienie.

  Zdrowie psychiczne – przyjęta w 1948 konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia określa je jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Ze względu na wieloznaczność i ogólnikowość terminu, pojęcie zdrowia psychicznego jest w różny sposób kategoryzowane i uściślane, choć przeważa pogląd, iż nie istnieje jedna i bezwzględnie uniwersalna definicja zdrowia psychicznego, nie ma jednej, „oficjalnej” definicji, ponieważ (według WHO) różnice kulturowe, subiektywne odczucia oraz rywalizujące ze sobą profesjonalne teorie wpływają na to, jak termin ten jest rozumiany. Jedynym aspektem z którym zgadza się większość ekspertów jest to, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do siebie przeciwstawne, czyli brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać zdrowia psychicznego. Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.

  Psychiatria – wydawany przez Wydawnictwo Via Medica dwumiesięcznik adresowany do szerokiego grona psychiatrów praktykujących w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych. Redaktorem naczelnym jest prof. Jerzy Landowski. Dezintegracja pozytywna – teoria zdrowia psychicznego sformułowana przez Kazimierza Dąbrowskiego, przedstawiciela ruchu higieny psychicznej w Polsce. Zdrowie psychiczne w rozumieniu tej teorii to zdolność do rozwoju wewnętrznego w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego poprzez procesy dezintegracji pozytywnej i cząstkowej integracji wtórnej.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – forma terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Jest najczęściej jednostką organizacyjną szpitala psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego lub Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe.

  Samobójstwo (łac. suicidium, od sui caedere, „zabić się”) – celowe działanie mające na celu odebranie sobie życia. Samobójstwo wynika często z uczucia smutku, które w wielu przypadkach jest rezultatem zaburzeń psychicznych takich jak depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia, alkoholizm lub uzależnienie od środków odurzających. Stresory takie jak problemy finansowe lub problemy w zakresie relacji międzyludzkich również odgrywają istotną rolę. Próby zapobiegnięcia samobójstwu obejmują ograniczenie dostępu do broni palnej, leczenie zaburzeń psychicznych, w tym uzależnienia od środków odurzających, a także poprawę sytuacji ekonomicznej.

  Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła – instytut naukowo-badawczy zajmujący się wpływem żywności na zdrowie człowieka oraz wyznaczaniem polskich norm i zaleceń żywieniowych.

  Kołtun (łac. Plica polonica – kołtun polski, Plica neuropathica, ang. Polish plait), zwany także gwoźdźcem, goźdźcem lub pliką – sklejony łojem i wydzieliną wysiękową (np. z powodu wszawicy) pęk włosów na głowie, powstały na skutek braku higieny lub niekorzystania ze szczotki bądź grzebienia. Powstawaniu kołtuna sprzyjało także powszechne wśród chłopstwa noszenie czapki. Stare przesądy medyczne zabraniały obcinania kołtunów z obawy przed negatywnym wpływem na zdrowie (zaburzenia psychiczne, ślepota). Noszenie kołtuna miało chronić przed chorobami i diabłem. Najdłuższy zachowany kołtun znajduje się w Muzeum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pochodzi z XIX w. i mierzy po rozwinięciu 1,5 m długości. Koloroterapia - czyli leczenie kolorami. Inaczej określana jako chromoterapia. Koloroterapia polega na wprowadzeniu odpowiednich barw do organizmu człowieka. Widmo kolorowego światła jest pochłaniane przez pole energii ludzkiego ciała, skórę i oczy. Koloroterapia pomaga w niwelowaniu problemów, z którymi boryka się każdy organizm człowieka. Koloroterapia uspokaja, relaksuje lub pobudza. Żyjąc w świecie otoczonym niezwykłymi barwami, mamy więcej energii do życia, więcej optymizmu, więcej zdrowia. Koloroterapia i jej skuteczność potwierdzona jest przez tysiące lat stosowania na całym świecie. O tak zbawiennym wpływie kolorów na ludzkie życie wiedzieli już starożytni. Jako pierwsi ich właściwości lecznicze zaczęli wykorzystywać mieszkańcy antycznego Egiptu, Indii i Chin. Współcześnie koloroterapia wykorzystuje zdobycze techniki i zajmuje czołowe miejsce wśród medycyny alternatywnej. Jest jednym z najtańszych, najłagodniejszych i najbardziej skutecznych sposobów leczenia spośród obecnie stosowanych powszechnie w świecie. Jest to metodą leczenia uzupełniającego.

  DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - APA. DSM-IV jest też obowiązującym standardem w armiach NATO. Jest umieszczona m.in. w wydanej w języku polskim publikacji "Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-TR", stanowiącym przekład najnowszej, poprawionej wersji czwartego wydania pod redakcją prof. Jacka Wciórki z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Nowa wersja DSM V, została wydana 18 maj 2013.

  Dodano: 25.06.2010. 05:18  


  Najnowsze