• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Warszawie otwarto placówkę leczenia guzów mózgu metodą Gamma Knife

  18.11.2010. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Warszawie otwarto Centrum Neuroradiochirurgii Allenort, pierwszą w Polsce placówkę, w której guzy mózgu będą leczone metodą Gamma Knife. Ta nowoczesna technologia radiochirurgiczna umożliwia precyzyjne i bezinwazyjne leczenie nowotworów. Aparatura znajduje się w Centrum Neuroradiochirurgii Allenort, prywatnej placówce współpracującej z Wojewódzkim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie.

  "To jest doskonały sprzęt, w doskonałych rękach fachowców tutejszego szpitala" - powiedziała obecna na otwarciu placówki małżonka prezydenta RP, Anna Komorowska.

  Koszt jednego zabiegu szacowany jest na około 30 tys. zł, ale grupa Allenort, która sprowadziła urządzenie do Polski, stara się, by zabiegi wykonywane technologią Gamma Knife były finansowane przez NFZ. Pierwsze z nich planowane są na styczeń 2011 r.

  "Mamy nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje zabiegi i leczenie tą metodą będzie całkowicie bezpłatne" - powiedział prezes zarządu Grupy Allenort Grzegorz Goryszewski. Jak poinformował PAP, przygotowana jest już procedura finansowania zabiegów i trwają rozmowy z NFZ.

  Obecny na inauguracji wiceminister zdrowia Marek Twardowski potwierdził, że finansowanie zabiegów Gamma Knife przez państwo jest możliwe. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy zakończą się negocjacje.

  Gamma Knife to nowoczesne urządzenie, które wykorzystuje promieniowanie kadmowe do leczenia m.in. nowotworów mózgu. Urządzenie może emitować jednocześnie około 200 różnych wiązek promieniowania. Osobne wiązki nie są szkodliwe dla pacjenta ani zabójcze dla nowotworu, ale skupienie ich na jednym miejscu powoduje zniszczenie komórek. Gamma Knife umożliwia skoncentrowanie promieniowania na precyzyjnie wybranych obszarach mózgu i unicestwienie zmienionych chorobowo komórek.

  Za pomocą "noża gamma" możliwe jest usuwanie guzów mózgu o średnicy nie przekraczającej 3,5 cm. Leczone mogą być w ten sposób także niektóre naczyniaki.

  Leczenie jest bezbolesne, nieinwazyjne, a po zabiegu pacjent zwykle nie wymaga hospitalizacji.

  Jak zaznaczył prof. Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bródnowskim, dzięki tej nowej technologii osiąga się lepsze wyniki leczenia przy zachowaniu większego bezpieczeństwo pacjenta. Gamma Knife, zdaniem neurochirurga, powoduje też mniej efektów niepożądanych niż leczenie metodami inwazyjnymi.

  "Jest to urządzenie wykorzystujące jedne z najbardziej zaawansowanych technologii, jakie istnieją" - podkreślił prof. Mirosław Ząbek. Zespół polskich specjalistów już przeszedł szkolenia dotyczące obsługi aparatury Gamma Knife.

  Inauguracji placówki towarzyszyła konferencja prasowa "Guzy Mózgu - Przełom w leczeniu", zorganizowana przez Wojewódzki Szpital Bródnowski i Fundację Urszuli Jaworskiej. Według ekspertów, w Polsce co roku notuje się ok. 3 tys. nowych przypadków raka mózgu. Poinformowano, że do grona Ambasadorów Honorowych fundacji dołączyły m.in. Anna Komorowska i minister zdrowia Ewa Kopacz.

  PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala 

  agt/ tot/ gma/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nóż gamma (ang. gamma knife) – urządzenie medyczne wykorzystywane w radiochirurgii, odmianie radioterapii stereotaktycznej – trójwymiarowej radioterapii, wykorzystującej wysokie wartości dawki (powyżej 10 Gy) w pojedynczej frakcji napromieniania, o bardzo wysokiej precyzji (z dokładnością powyżej 0,5mm). Operacja nożem gamma jest metodą konkurencyjną dla klasycznej neurochirurgii, stosowaną w najmniej inwazyjnym leczeniu guzów mózgu, w szczególności gdy przy użyciu tradycyjnej neurochirurgii usunięcie guza jest utrudnione. Nóż gamma jest również stosowany w celu uniknięcia powikłań chirurgicznych, a także u pacjentów, u których stan zdrowia wyklucza wykonanie klasycznej operacji. Bomba kobaltowa – urządzenie do teleterapii, lub napromieniowywania przedmiotów, promieniami gamma (γ) o energiach 1,17 i 1,33 MeV emitowanymi przez izotop kobaltu Co o aktywności rzędu 10–10 Bq. Ze względu na dużą przenikliwość promieniowania gamma, aktywny kobalt jest otoczony grubą osłoną z ołowiu, w której znajdują się kanały wyprowadzające na zewnątrz wiązkę promieniowania. Bomba kobaltowa może też być wyposażona w mechanizm umożliwiający zdalną manipulację próbkami bez narażania operatora na promieniowanie. Bomba kobaltowa jest stosowana w lecznictwie do zwalczania chorób nowotworowych, w defektoskopii, do sterylizacji żywności oraz w chemii radiacyjnej do badań procesów fizykochemicznych zachodzących podczas napromieniowywania wysokoenergetycznymi kwantami gamma prostych i złożonych układów chemicznych. Spektrometria promieniowania gamma polega na ilościowym badaniu widma energetycznego promieniowania gamma źródeł, bez względu na pochodzenie - tak ziemskich jak i kosmicznych. Promieniowanie gamma jest najbardziej energetycznym zakresem promieniowania elektromagnetycznego, będąc fizycznie tym samym promieniowaniem co np. promieniowanie rentgenowskie, światło widzialne, podczerwień, nadfiolet czy fale radiowe, różniącym się od tych form wyższą energią fotonów i odpowiadającą jej wyższą częstotliwością oraz mniejszą długością fali. (Z powodu wysokiej energii fotonów gamma są one na ogół liczone indywidualnie, natomiast fotony najniższych energii promieniowania elektromagnetycznego, jak np. fale radiowe są obserwowane jako fale elektromagnetyczne składające się z wielu fotonów o niskiej energii.) Podczas gdy licznik Geigera lub podobne urządzenie określa jedynie częstość zliczeń (tj. liczbę zarejestrowanych - oddziałujących z substancją czynną detektora - kwantów gamma na sekundę), spektrometr promieniowania gamma pozwala również wyznaczyć energie rejestrowanych przez detektor a emitowanych przez źródło fotonów gamma.

  Ziemski błysk gamma lub atmosferyczny błysk gamma (ang. Terrestrial gamma-ray flash, w skrócie TGF) – krótki (o czasie trwania rzędu milisekundy) rozbłysk promieniowania gamma, którego źródłem jest atmosfera ziemska. Zjawisko zostało odkryte w roku 1994 i jest łączone z aktywnością burzową w atmosferze. Neurostymulator (ang. neurostimulator) – jest zasilanym przez baterię urządzeniem zaprojektowanym w celu elektrycznej stymulacji mózgu. Neurostymulatory są integralną częścią chirurgicznie wszczepianych układów takich jak urządzenie do głębokiej stymulacji mózgu (DBS) czy urządzenie do stymulacji nerwu błędnego (VNS), wykorzystywanych w leczeniu chorób układu nerwowego.

  Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu. Astronomia promieniowania gamma – dziedzina astronomii zajmująca się badaniem promieniowania gamma pochodzącego od ciał niebieskich.

  Promieniowanie gamma – wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego. Za promieniowanie gamma uznaje się promieniowanie o energii kwantu większej od 50 keV. Zakres ten częściowo pokrywa się z zakresem promieniowania rentgenowskiego. W wielu publikacjach rozróżnienie promieniowania gamma oraz promieniowania X (rentgenowskiego) opiera się na ich źródłach, a nie na długości fali. Promieniowanie gamma wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub cząstek subatomowych, a promieniowanie rentgenowskie – w wyniku zderzeń elektronów z elektronami powłok wewnętrznych lub ich rozpraszaniu w polu jąder atomu. Promieniowanie gamma jest promieniowaniem jonizującym i przenikliwym. Promieniowania gamma oznacza się grecką literą γ, analogicznie do korpuskularnego promieniowania alfa (α) i beta (β). Tomorrow, In a Year - to czwarty album szwedzkiego zespołu The Knife. Jest to opera, która postawała na podstawie O powstawaniu gatunków Karola Darwina. Album jest współpracą The Knife z Mount Sims i Planningtorock. Płyta została wydana cyfrowo na 28 stycznia 2010 przez własną wytwórnię zespołu Rabid Records.

  Emisja gamma jest to przemiana jądrowa, podczas której emitowane jest tylko promieniowanie gamma, a nie są emitowane inne cząstki. Przykładem takiej przemiany jest drugi etap opisanego niżej rozpadu kobaltu-60.

  Neurotrening – trening neurologiczny, terapia medyczna prowadzona przy użyciu specjalistycznygo sprzętu komputerowgo z bardzo czułą głowicą zakończoną elektrodami mierzącymi fale mózgowe(delta, theta, alfa, smr, beta1, beta2 i gamma). Inne nazwy to: neurofeedback, eeg biofeedback, biofeedback eeg, mindfeedback, brainfeedack, cerebrofeedback, neurologiczne biologiczne sprzeżenie zwrotne, neuroterapia, rehabilitacja mózgu, trening mózgu.

  Liniowy współczynnik przenoszenia energii, LET (ang. linear energy transfer) – określa ilość energii promieniowania jonizującego absorbowaną na jednostkowej drodze. Zależy od typu promieniowania. LET jest bardzo wysokie dla promieniowania alfa, którego cząsteczki penetrują tkanki na niewielką głębokość, wchodząc w reakcje z dużą ilością cząsteczek. Odwrotnie, promieniowanie gamma wnikając głębiej, reagują z mniejszą ilością cząsteczek na jednostkę odległości. Cząstki gamma przenosząc swoją energię na dłuższej drodze, powodują znacznie mniej uszkodzeń przypadających na jednostkę objętości tkanki niż promieniowanie alfa, które powoduje znaczne uszkodzenia na mniejszych, powierzchniowych obszarach tkanki. Nóż bojowy M3 (ang. Fighting Knife), znany także jako M3 Trench Knife – amerykański nóż wojskowy opracowany w 1943.

  Dodano: 18.11.2010. 00:33  


  Najnowsze