• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Walka z rakiem piersi - rusza nowy unijny projekt biomarkerowy

  22.02.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Właśnie rozpoczęła się realizacja finansowanego ze środków unijnych projektu biomarkerowego, który ma lepiej dopasować metody leczenia raka piersi do potrzeb poszczególnych pacjentek. Dzięki opracowaniu metody leczenia raka piersi konkretnie dla danej pacjentki, lekarz może pominąć nieefektywne terapie, oszczędzając cenny czas i energię.

  Projekt RESPONSIFY (Biomarkery oparte na genomie prowadzące do zatwierdzonych, molekularnych testów diagnostycznych w celu przewidywania reakcji w raku piersi), który otrzymał niemal 6 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, gromadzi naukowców z Belgii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji i Wlk. Brytanii.

  Partnerzy projektu będą pracować nad nowymi testami biomarkerowymi, które pozwolą określić, czy i w jaki sposób leczenie wpływa na daną pacjentkę, a także ułatwią prognozowanie reakcji.

  Główny nacisk zostanie położony na ustalenie, czy niektóre typy leczenia powinny być podejmowane przed czy też po zabiegu chirurgicznym. Lekarze często muszą określić, która metoda leczenia jest najlepsza dla pacjentki, która ma przejść chirurgiczne usunięcie nowotworu. W większości przypadków raka piersi, dopiero po usunięciu i zbadaniu nowotworu lekarze wybierają terapię. Aczkolwiek fakt, że jest to dominująca forma leczenia nie oznacza, iż dla każdego jest ona najlepsza. Leczenie rozpoczynające się przed zabiegiem chirurgicznym, nazywane "terapią neoadjuwantową", powoduje znaczne przedoperacyjne zminimalizowanie nowotworu. Dopiero wówczas lekarze usuwają pozostałą tkankę nowotworową.

  Profesor Carsten Denkert z instytutu koordynującego, Charité - Universitätsmedizin Berlin zauważa: "Zaletą terapii neoadjuwantowej jest widoczne od razu efektywne oddziaływanie terapii na nowotwór. Dlatego łatwiej nam osądzić, które biomarkery są odpowiednie do ukierunkowania terapii."

  Zespół wykorzysta rozmaite strategie oparte na genomie do zidentyfikowania i scharakteryzowania nowych biomarkerów oraz do przeprowadzenia walidacji biomarkerów z wcześniejszych projektów. Strategie oparte na genomie obejmują nowe techniki molekularne, takie jak sekwencjonowanie całego genomu nowej generacji, epignetykę, analizę ekspresji genów i eksonów oraz macierz kinomów, proteomikę in situ i ilościową reakcję łańcuchową polimerazy (qPCR) za pomocą tkanki utrwalonej w parafinie (FFPE).

  Łączenie informacji na temat prognozowanej reakcji w różnych typach raka piersi i metodologiach w formie testów biomarkerowych na rzecz ukierunkowanych terapii w ustalaniu postępowania klinicznego, umożliwia naukowcom podejmowanie prób sprostania wyzwaniom związanym z indywidualizacją leczenia onkologicznego na bazie znormalizowanych macierzy biomarkerowych. Partnerzy branżowi oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) należące do konsorcjum zajmą się opracowaniem i komercjalizacją tych testów w celu wprowadzenia ich na rynek.

  Wyniki projektu zostaną zaprezentowane w internetowym systemie integracji i przetwarzania danych. Normalizacja integracji testowych danych klinicznych i wyników biomarkerów w jeden system umożliwia łatwy dostęp do dalszych testów klinicznych opartych na biomarkerach.

  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rak piersi jest nowotworem, na który kobiety na świecie zapadają najczęściej, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Implanty piersi – protezy stosowane w celu powiększenia rozmiarów kobiecych piersi z powodów kosmetycznych (tzw. augmentacja piersi, powiększenie piersi albo mammoplastyka z powiększeniem piersi) w celu odtworzenia brakującej usuniętej piersi (np. po mastektomii albo w wadach wrodzonych), a także w ramach zmiany płci. Według Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, augmentacja piersi jest najczęściej wykonywanym kosmetycznym zabiegiem chirurgicznym w USA. W 2006 roku w tym kraju przeprowadzono 329000 takich zabiegów. Powiększenie biustu jest zabiegiem chirurgicznym, który służy korekcji kobiecych piersi zarówno w zakresie ich wielkości jak i kształtu. Najczęściej w tym celu stosowane są implanty piersiowe lub własna (autogenna) tkanka tłuszczowa. Ze względu na rodzaj wypełnienia implanty dzieli się na wypełnione solą fizjologiczną i żelem silikonowym. Ze względu na kształt implanty dzieli się na okrągłe i anatomiczne. Trastuzumab (nazwa handlowa: Herceptin) – rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1, łączące się wybiórczo z receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (Human Growth Factor Receptor – HER2). Preparat jest stosowany do leczenia przypadków raka piersi z przerzutami, w których stwierdzono nadekspresję HER2. W kombinacji z innymi chemoterapeutykami istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i stopień odpowiedzi na leczenie. Kontrowersje wzbudzają jednak duże koszty takiej terapii (dochodzące do 100,000 USD rocznie).

  Biopsja piersi (właśc. biopsja gruczołu sutkowego) – procedura diagnostyczna polegająca na aspiracji płynu z komórkami lub wycięciu fragmentu tkanki piersi pacjentki. Pobrany materiał bada się mikroskopowo pod kątem występowania zmian świadczących o patologii (w szczeg. rozroście nowotworowym). Dostępne są trzy techniki zabiegowe: aspiracyjna biopsja cienkoigłowa (FNAB), biopsja gruboigłowa (CNB; czasem z wykorzystaniem aparatury VAB, tzw. biopsja mammotomiczna a. biopsja MMT) oraz otwarta biopsja chirurgiczna (OSB). Przeprowadzenie zabiegu znacząco ułatwiają obrazowe metody lokalizacji zmian: ultrasonografia, stereotaksja lub rezonans magnetyczny. Ryzyko powikłań jest niskie, a pełen powrót do zdrowia po zabiegu następuje w okresie 1–2 dni. Róża nowotworowa (łac. erysipelas carcinomatosum) - zaliczana do zespołów paraneoplastycznych. Jest to odczyn zapalny spowodowany szerzącymi się drogą naczyń chłonnych przerzutami nowotworowymi. Najczęściej dotyczy przerzutów wywodzących się z raka piersi.

  Prasowanie piersi (ang. "breast ironing"; franc. "repassage des seins") - praktyki stosowane przez matki w Kamerunie, zmierzające do zatrzymania lub opóźnienia rozwoju piersi u dorastających dziewcząt, a co za tym idzie opóźnienia rozpoczęcia przez nie współżycia seksualnego lub uniknięcia molestowania seksualnego. Najczęściej stosuje się ubijanie lub uciskanie piersi za pomocą gorących przedmiotów, np. moździerzy kuchennych, kamieni, bananów itp., czasem też masaż przy użyciu ziół. Ocenia się, że około jednej czwartej kobiet w Kamerunie zostaje poddanych tym zabiegom. Nie prowadzono dokładnych badań medycznych, lecz lekarze ostrzegają, praktyki takie są nie tylko bardzo bolesne, ale grożą powikłaniami, deformacjami piersi, uszkodzeniem tkanek, zaburzeniem laktacji itd. Transaction Processing Performance Council (TPC) jest organizacją typu non-profit założoną w 1985 w celu zdefiniowania testów wydajnościowych w dziedzinie przetwarzania danych. Organizacja ta publikuje wyniki testów, które dzięki dobrze zdefiniowanej metodyce są uważane za obiektywne i weryfikowalne. Wyniki testów TPC są powszechnie stosowane dla porównywania wydajności systemów przetwarzania danych. Specyficzną cechą tych testów jest podawanie wyników, nie tylko w ilości transakcji w jednostce czasu, ale też obliczanie kosztu pojedynczych transakcji bazując na cenie katalogowej użytego systemu. Testy wydajnościowe TPC są stale rozwijane by uzyskać wyniki w sytuacjach zbliżonych do tych, w jakich pracują systemy podczas komercyjnego stosowania przez organizacje zajmujące się przetwarzaniem danych. Stąd na przykład wprowadzenie testów w podziale według kategorii "wielkość bazy danych", gdy eksperci stwierdzili, że liczba rekordów w bazie danych może istotnie wpływać na uzyskiwane wyniki wydajnościowe.

  Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka. Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna.

  Terapeuta to osoba która specjalizuje się w określonym rodzaju terapii, najczęściej w psychoterapii. Można się też spotkać z definicją która określa terapeutę jako "specjalistę w dziedzinie terapii, znawca metod terapii". Terapeuta stosując odpowiednie metody, testy oraz angażując pacjenta/klienta w rozwiązywanie określonych zadań i wykonywanie odpowiednich czynności wpływają na zmianę postępowania lub zmianę zachowania swojego pacjenta/klienta. Najczęściej terapeutami są psycholodzy, lekarze, fizjoterapeuci, psychopedagodzy oraz pracownicy socjalni. W Polsce dość liczną grupę stanowią terapeuci zajęciowi, którzy poprzez organizację odpowiednich zajęć manualnych swoich podopiecznych wpływają na poprawę ich samopoczucia lub zachowania.

  Bałkanica - singel zespołu Piersi (w składzie: Dziadek, Mały, Manio, Asan, Hans, Erwin, Rospor) wydany w 2013 roku. To utwór zapowiadający płytę "Piersi i Przyjaciele 2".

  Hipertermia ogólnoustrojowa – zwana również hipertermią całego ciała (ang. Whole Body Hyperthermia - WBH) jako metoda wspomagająca leczenie onkologiczne oparta jest na naturalnych reakcjach żywego organizmu na wysoką temperaturę. Mechanizmy te, które naturalnie wykształciły się do walki z poważnymi schorzeniami, mogą być z powodzeniem wykorzystywane do leczenia oraz niesienia ulgi w terapii chorób przewlekłych i złośliwych. Hipertermia ogólnoustrojowa całego ciała oznacza temperaturę ciała, która jest wyższa od normalnej. Wysoka temperatura ciała jest często spowodowana chorobami, takimi jak gorączka lub udar cieplny. Jednak kontrolowane wywołanie hipertermii ogólnoustrojowej w warunkach medycznych, jest skutecznie stosowane jako terapia w leczeniu różnych schorzeń, przede wszystkim zmian nowotworowych. Medycyna niekonwencjonalna – metody leczenia wcale lub słabo akceptowane przez medycynę opartą na badaniach naukowych. Zalicza się do niej zarówno metody leczenia, które w opinii większości lekarzy są bezwartościowe (np. bioenergoterapia), jak i takie, których pewne elementy zaadaptowano do medycyny głównego nurtu (np. akwaterapia i fitoterapia). Część metod leczenia zaliczanych do medycyny niekonwencjonalnej ma swoje źródło w wielowiekowej tradycji (np. akupunktura, medycyna ludowa), a inne powstały stosunkowo niedawno (np. homeopatia i bioenergoterapia).

  Dodano: 22.02.2012. 17:26  


  Najnowsze