• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wg nowych badań europejskich hormon tarczycy wpływa na widzenie barw

  31.03.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejscy naukowcy dokonali nowych odkryć, które ujawniają powiązanie między niedoborem hormonu tarczycy a postrzeganiem barw. Badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Journal of Neuroscience, podważają utrzymywane dotychczas założenie, że wrażliwość na barwy czopków siatkówki jest stała w dojrzałej siatkówce.

  Naukowcy z Austrii i Niemiec wykazali, że hormon tarczycy odgrywa istotną rolę w rozwoju oka, a zwłaszcza komórek wzrokowych czopkonośnych. Czopki są komórkami wzrokowymi odpowiedzialnymi za widzenie barw.

  Hormon tarczycy odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju organizmu i jego układu nerwowego. Dzieci urodzone z niedoborem hormonu tarczycy są często dotknięte poważnymi defektami fizjologicznymi i umysłowymi. Z tego powodu noworodki są rutynowo badane pod kątem niedoboru hormonu tarczycy i obejmowane terapią hormonalną w razie wskazań do leczenia.

  Na podstawie badań przeprowadzonych na myszach i szczurach zespół był w stanie wykazać, że w przypadku dojrzałych myszy i szczurów wytwarzanie pigmentu wzrokowego jest regulowane przez ten hormon. Zakładając występowanie tego mechanizmu u wszystkich ssaków, można wywieść, iż wysoce prawdopodobne jest, że wytwarzanie pigmentu wzrokowego regulowane jest przez hormon tarczycy także u ludzi.

  Większość ssaków posiada dwa widmowe typy czopków zawierające jeden lub dwa pigmenty wzrokowe (opsyny), jeden czuły na światło o krótkiej długości fali (UV/opsyna niebieska), a drugi na światło o długości od średniej do długiej fali (opsyna zielona). Czopki stanowią ekspresję receptora hormonu tarczycy, którego aktywacja przez hormon hamuje syntezę UV/opsyny niebieskiej i aktywuje wytwarzanie opsyny zielonej.

  Do tej pory kontrola wytwarzania opsyny przez hormon tarczycy była uznawana za zjawisko związane z rozwojem. Eksperci założyli, że w dojrzałych czopkach ustalony w toku rozwoju "program opsyny" jest stały i nie wymaga dalszej regulacji.

  Naukowcy zaczęli od analizy roli hormonu tarczycy we wczesnym, pourodzeniowym rozwoju czopków u myszy. "Chcieliśmy dowiedzieć się, jak długo utrzymuje się oddziaływanie hormonu i w jakim momencie wpływ hormonu na wytwarzanie opsyny ustaje" - wyjaśnia Anika Glaschke z Instytutu Badań nad Mózgiem im. Maxa Plancka w Niemczech. "Ku naszemu zaskoczeniu nie znaleźliśmy takiego punktu końcowego, oddziaływanie hormonu utrzymywało się nawet kilka tygodni po urodzeniu."

  Zespół przeanalizował następnie czopki dorosłych myszy i szczurów, u których wywołano niedoczynność tarczycy trwającą kilka tygodni. W przypadku tych gryzoni wszystkie czopki przełączyły się na wytwarzanie UV/opsyny niebieskiej, redukując wytwarzanie opsyny zielonej.

  Po zakończeniu terapii, poziom hormonu powrócił do normy i czopki powróciły do wytwarzania "zwykłej" opsyny - jeden typ czopków wytwarza zieloną, a drugi UV/niebieską. Naukowcy wywnioskowali, że widmowe typy czopków, definiowane przez opsynę, której ekspresję wykazują, są dynamicznie i odwracalnie kontrolowane przez hormon tarczycy w ciągu całego życia.

  "Obok wagi dla podstawowych badań siatkówki, nasze odkrycia mogą mieć również znaczenie kliniczne" - zauważa Martin Glösmann, jeden z naukowców, uczestnik badań z ramienia Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu. "Jeżeli ten mechanizm funkcjonuje również w czopkach człowieka, wystąpienie niedoboru hormonu tarczycy w okresie dojrzałości - np. w następstwie niedoboru jodu w diecie lub usunięcia tarczycy - będzie mieć również wpływ na opsyny czopków i widzenie barw".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Test tyreoliberynowy, test TRH wykonuje się w przypadku, gdy stężenie hormonu tyreotropowego (TSH) jest niewłaściwe. Przeprowadzając test TRH oznacza się stężenie TSH we krwi, a następnie dożylnie, donosowo lub doustnie podaje się TRH. Po 30 min na nowo oznacza się stężenie hormonu TSH. Jeżeli przyrost stężenia wynosi do 3 mj/l wskazuje to na nadczynność tarczycy, a przyrost większy od 30 mj/l niedoczynność.

  Nadczynność tarczycy, hipertyreoza (łac. hyperthyreosis lub hyperthyreoidismus) – stan chorobowy będący wynikiem nadmiernej produkcji hormonów tarczycy. Rzadziej nadczynność tarczycy powstaje na skutek leczenia nadmiernymi dawkami hormonów tarczycy, zaburzeń w ich obwodowym metabolizmie lub upośledzonej czynności wiążących je receptorów.

  Nadczynność tarczycy, hipertyreoza (łac. hyperthyreosis lub hyperthyreoidismus) – stan chorobowy będący wynikiem nadmiernej produkcji hormonów tarczycy. Rzadziej nadczynność tarczycy powstaje na skutek leczenia nadmiernymi dawkami hormonów tarczycy, zaburzeń w ich obwodowym metabolizmie lub upośledzonej czynności wiążących je receptorów.

  Nadczynność tarczycy, hipertyreoza (łac. hyperthyreosis lub hyperthyreoidismus) – stan chorobowy będący wynikiem nadmiernej produkcji hormonów tarczycy. Rzadziej nadczynność tarczycy powstaje na skutek leczenia nadmiernymi dawkami hormonów tarczycy, zaburzeń w ich obwodowym metabolizmie lub upośledzonej czynności wiążących je receptorów.

  Niedoczynność tarczycy (łac. hypothyreosis, hypothyroidismus, ang. hypothyroidism) – choroba ludzi i zwierząt spowodowana niedoborem hormonów tarczycy, prowadzącym do spowolnienia procesów metabolicznych.

  Barwniki wzrokowe (substancje wzrokowe, substancje przekaźnikowe) - występują w receptorach wzrokowych. Bodziec świetlny wywołuje odwracalny efekt fotochemiczny, w którego wyniku barwniki o charakterze białka G (transduksyna) powodują rozpad cGMP na guanozynomonofosforan (GMP). cGMP jest drugim przekaźnikiem informacyjnym powodującym depolaryzację i pobudzenie czopków siatkówki. W pręcikach występuje rodopsyna (czerwień wzrokowa) rozpadająca się pod wpływem bodźców świetlnych na białko - opsynę i retinal (aldehyd witaminy A) w konfiguracji całkowicie trans. Po enzymatycznej zmianie w 1 l-cis, ten ostatni może wiązać się z opsyną regenerując rodopsynę. W czopkach występuje jodopsynę (fiolet wzrokowy). Regeneruje barwników wzrokowych w ciemności warunkuje odpowiednia ilość witaminy A.

  Niedoczynność tarczycy (łac. hypothyreosis, hypothyroidismus, ang. hypothyroidism) – choroba ludzi i zwierząt spowodowana niedoborem hormonów tarczycy, prowadzącym do spowolnienia procesów metabolicznych.

  Dodano: 31.03.2011. 18:17  


  Najnowsze