• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wirtualna wątroba ma poprawić wyniki operacji

  13.01.2010. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Europejscy naukowcy opracowali wirtualną wątrobę, która zapowiada poprawę szans na wyzdrowienie pacjentów chorujących na nowotwory wątroby czy marskość wątroby. Pierwsze prace zostały przeprowadzone w ramach projektu Odysseus sieci EUREKA. Sieć EUREKA promuje międzynarodowe, rynkowo zorientowane badania naukowe.

  Obecnie prowadzone są dalsze prace nad wirtualną wątrobą w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu PASSPORT (Symulacje dla poszczególnych pacjentów i realistyczne szkolenie przedoperacyjne w zakresie chirurgii wątroby). Projekt PASSPORT jest finansowany na kwotę 3,6 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Każdego roku marskość i nowotwory wątroby są przyczyną śmierci około 90.000 osób w Europie. Operacja chirurgiczna stanowi ważne narzędzie w leczeniu tych chorób. Ma ona na celu całkowite usunięcie chorej tkanki, pozostawiając jednak wystarczającą do przeżycia pacjenta ilość zdrowej tkanki wątroby. Obecnie lekarze wykorzystują obrazowanie medyczne, aby stwierdzić, czy pacjent posiada wystarczającą ilość zdrowej tkanki wątroby, by poddać go operacji. Jednakże interpretacja dwuwymiarowych (2D) obrazów jest raczej trudna, podobnie jak ich oglądanie i analiza z innymi ekspertami, którzy nie są obecni na miejscu.

  I tutaj do akcji wkracza projekt Odysseus, w ramach którego opracowano oprogramowanie pozwalające wygenerować trójwymiarowy (3D) obraz wątroby pacjenta i udostępnić go ekspertom w różnych lokalizacjach. Oprogramowanie dostarcza lekarzom szczegółowych informacji na temat kształtu oraz lokalizacji naczyń krwionośnych w wątrobie pacjenta. Te dane powinny przełożyć się na wzrost liczby pacjentów kwalifikowanych do operacji chirurgicznych i pomóc lekarzom je zaplanować.

  "Dzięki modelowaniu 3D, chirurgia wątroby w przyszłości zyska na precyzji poprzez dokładne oznaczanie naczyń krwionośnych wątroby" - komentuje profesor Luc Soler z Institut de Recherche contre les Cancers de l'Appareil Digestif (IRCAD) we Francji.

  Obok wyposażenia lekarzy w ważne, nowe narzędzie diagnostyczne, oprogramowanie rzuca nowe światło na sposób segmentacji wątroby. Do tej pory chirurgia wątroby opierała się na modelu tego organu z 1957 r. Oprogramowanie do modelowania 3D pokazuje, że tak naprawdę budowa wątroby nawet u 50% pacjentów znacząco się różni od tego starego modelu.

  W rzeczywistości system obejmuje cały pakiet technologii. Obok narzędzi Virtual Patient Modelling (wirtualny model pacjenta), które umożliwiają przeprowadzenie oceny przedoperacyjnej, oprogramowanie Diagnosis and Virtual Planning (diagnoza i wirtualne planowanie) pozwala na ustawienie narzędzi w obrazach 3D, które można odtworzyć na dowolnym komputerze multimedialnym.

  Dwa symulatory pozwalają nawet chirurgom na ćwiczenie zaplanowanej operacji na wirtualnej wątrobie zanim przystąpią do prawdziwej operacji. Symulatory naśladują utkanie i opór tkanki wątroby, a użytkownicy twierdzą, że trudno jest odróżnić obrazy z symulatora od zdjęć operacyjnych. Symulatory można również wykorzystać do szkolenia chirurgów.

  Co najważniejsze system komunikacji zwany Argonaute pozwala użytkownikom w różnych lokalizacjach nawiązać kontakt i służyć w tym samym czasie poradą na podstawie obrazów.

  Partnerzy projektu, którzy pochodzą z Francji, Niemiec i Norwegii, pracują już nad wprowadzeniem nowych technologii na rynek i wdrożeniem nowego systemu w szpitalach.

  Tymczasem prace, które podjęto wraz z projektem Odysseus są kontynuowane w ramach rozpoczętego w czerwcu 2008 r. projektu PASSPORT.

  Projekt PASSPORT pozwoli uzupełnić geometryczny model opracowany w ramach projektu Odysseus o informacje biologiczne, mechaniczne, dynamiczne i te na temat wyglądu. Partnerzy projektu już wprowadzili udoskonalenia do oprogramowania i udostępnili je bezpłatnie w Internecie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Marskość wątroby, zwłóknienie wątroby (łac. cirrhosis hepatis) – postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu. Biopsja wątroby – badanie medyczne, który wykonuje się w celu rozpoznania chorób wątroby, oceny stopnia zaawansowania chorób wątroby i monitorowania postępów leczenia. Przeszczepienie wątroby – wszczepienie biorcy wątroby pochodzącej od dawcy niespokrewnionego lub fragmentu wątroby od dawcy spokrewnionego.

  Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) – choroba zakaźna spowodowana przez wirusa zapalenia wątroby typu C zajmująca głównie wątrobę. WZW C często przebiega bezobjawowo, ale jego przewlekła postać może prowadzić do marskości wątroby. W niektórych przypadkach osoby chore na marskość wątroby cierpią także z powodu niewydolności wątroby, raka wątroby, a także żylaków przełyku i żołądka. Niewydolność wątroby – niezdolność wątroby do spełniania prawidłowych funkcji metabolicznych oraz syntezy białek. Wyróżnia się dwie główne postacie niewydolności wątroby:

  Zapalenie wątroby (łac. hepatitis) – grupa chorób wątroby o różnej etiologii, których wspólnym mianownikiem jest stan zapalny tego narządu. Ropień wątroby (łac. abscessus hepatis) – choroba wątroby wywołana przez bakterie ropotwórcze. Ropnie wątroby są zazwyczaj mnogie, pojedyncze zaś najczęściej umiejscowione są w prawym płacie wątroby.

  Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis , NASH) – odmiana przewlekłego zapalenia wątroby, przypominająca zmiany, które występują u osób nadużywających alkohol, której przyczyną są inne czynniki niż spożywanie alkoholu. NASH traktowane jest jako progresja niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD), stanowi czynnik ryzyka marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego. Ostra niewydolność wątroby (łac. insufficientia hepatis acuta, ang. acute liver failure) – szybkie pogorszenie czynności wątroby u chorych bez marskości, prowadzące w okresie krótszym niż 26 tygodni od początku objawów do wytworzenia encefalopatii i osoczowych zaburzeń krzepnięcia.

  Pierwotna marskość żółciowa wątroby (ang. primary biliary cirrhosis, PBC) – przewlekłe schorzenie wątroby o etiologii immunologicznej przebiegające z niszczeniem drobnych wewnątrzwątrobowych przewodzików żółciowych i następową cholestazą. Towarzyszy temu odczyn zapalny, a następnie zwłóknienie i przebudowa marska. Może prowadzić do niewydolności wątroby.

  Dodano: 13.01.2010. 15:12  


  Najnowsze