• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wirtualne konsylia lekarskie możliwe dzięki uczonym z AGH

  12.02.2011. 09:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół informatyków z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wdrożył już kilka rozwiązań w obszarze telemedycyny. Flagowy produkt to oprogramowanie TeleDICOM, które działa w ponad 20 polskich szpitalach. "Nasze oprogramowanie umożliwia interaktywną komunikację między lekarzami. Obrazowe dane medyczne pochodzące na przykład z tomografii komputerowej, koronarografii albo ultrasonografii mogą być jednocześnie analizowane w różnych placówkach medycznych i komentowane przez ekspertów" - mówi prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.

  Wyjaśniając koncepcję oprogramowania naukowiec podaje następujący przykład: "Szpital w Tarnowie wykonuje zabiegi koronarografii, ale nie ma tam oddziału kardiochirurgii. Kiedy lekarze widzą trudny przypadek, mogą z użyciem tego oprogramowania połączyć się ze szpitalem w Krakowie. Dane medyczne uzyskane podczas badania mogą oni niemal natychmiast i interaktywnie skonsultować z ekspertami z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego (KSS) im. Jana Pawła II. Chirurdzy zastanowią się, co zrobić z takim pacjentem - czy go natychmiast przywieźć do Krakowa i położyć na stole operacyjnym, czy można jeszcze poczekać, czy podjąć jeszcze jakąś inną decyzję".

  Prof. Zieliński podkreśla, że możliwość podjęcia szybkiej decyzji jest krytyczna w wielu obszarach medycyny, np. w kardiochirurgii. Przed wdrożeniem systemu stworzonego na AGH, wyniki badania zapisywano na płytę CD, a lekarz jechał z nią samochodem do Krakowa na konsultację. Zwyczaj następowało to w kolejnym dniu po badaniu. "Jeśli zdiagnozowano trudny przypadek, to pacjenta od razu transportowano karetką i chirurdzy w Krakowie podejmowali ostateczną decyzję. Czasem stwierdzali, że operacja jednak nie jest potrzebna i transport chorego okazywał się zbędny. Dzięki aplikacji TeleDICOM można to przeprowadzić dużo lepiej. To przykład, jak system ułatwia pracę i poprawia komfort pacjenta" - mówi naukowiec.

  Uczeni z AGH - twórcy systemu uruchomili swoje rozwiązanie w 14 szpitalach współpracujących z KSS oraz w 10 szpitalach należących do sieci Polsko-Amerykańskich Klinik Serca na Śląsku.

  Według prof. Zielińskiego, dzięki tym wdrożeniom lekarze mogą łatwiej współpracować z wieloma ośrodkami bez konieczności przemieszczania się. Mogą np. z domu konsultować i opisywać badania medyczne dla różnych jednostek służby zdrowia i uczestniczyć w konsyliach lekarskich. Te same dane mogą jednocześnie analizować eksperci z klinik w Krakowie, Zabrzu i Aninie - trzech najważniejszych polskich ośrodków kardiologicznych.

  Jeżeli dane mają, jak w przypadku koronarografii, formę filmu, to przy zatrzymaniu animacji ta sama klatka pojawia się na monitorach wszystkich lekarzy. Specjaliści mogą mierzyć na przykład przekroje naczyń krwionośnych, przedyskutować właśnie tę a nie inną klatkę, na której kontrast rozłożony jest odpowiednio dla szczegółowej analizy.

  Oprogramowanie było testowane także w układzie międzynarodowym, m.in. ze szpitalem w Berlinie, z Francją, a nawet organizowano sesje przez Atlantyk -w trudnych przypadkach jest więc możliwość konsultacji w skali globalnej.

  "Kluczowe dla współczesnej medycyny jest dzielenie wiedzy eksperckiej. Ostatnio zdarzyły się przypadki śmiertelne, gdyż przez tydzień nie było w szpitalu radiologa. Coraz częściej nie jest problemem samo przeprowadzenie badania. Kłopot może polegać na znalezieniu eksperta, który oceni, co jest na obrazie i jaka diagnoza powinna być postawiona. Tomograf może być niebawem w każdym szpitalu, ale nie wszędzie będzie odpowiednio wykwalifikowana kadra, która będzie potrafiła zinterpretować złożone przypadki. W takich sytuacjach możliwość przesłania danych i bezpośredniej konsultacji jest nieoceniona" - podsumowuje profesor Zieliński.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dane geograficzne to dane przestrzenne lub dane opisowe o obiektach i zjawiskach występujących na powierzchni Ziemi i w jej bliskim sąsiedztwie - zarówno pod jak i nad tą powierzchnią. Przykładem obiektów lub zjawisk sąsiadujących z powierzchnią Ziemi mogą być: poziom wód gruntowych, zachmurzenie. Dane geograficzne mogą opisywać obiekty i zjawiska naturalne oraz stworzone przez człowieka.

  Paradoks wszechmogących - paradoks, który powstaje przy próbie odpowiedzi na pytanie: "Czy może istnieć więcej niż jedna istota wszechmogąca?". Jeśli tak jest, to każda z nich miałaby możliwość ograniczenia woli innej, w wyniku czego ta nie byłaby już wszechmogącą. Wszechmogący nie mogliby ograniczyć woli wszystkich pozostałych, gdyż ten, który by to zrobił, zostałby jedynym wszechmogącym. Z drugiej strony jeśli którakolwiek z istot wszechmogących chciałaby się ustrzec przed takim działaniem ze strony pozostałych, to sprawiłaby, że wszystkie z nich nie byłyby już wszechmogące, gdyż nie mogłyby wpływać na nią. Pierwsza istota wszechmogąca, która uniemożliwi innym wpływanie na nią samą, stanie się jednocześnie jedyną wszechmogącą. Jeśli wszystkie istoty uzgodniły między sobą, że nie będą na siebie wpływać, to żadna z nich nie byłaby wszechmogąca, gdyż nie mogłaby naruszyć warunków uzgodnienia. Z tego wynika, że nie może istnieć więcej niż jedna istota wszechmogąca.

  SSI – Single System Image (jednolity obraz systemu) – rodzaj klastra komputerowego, w którym użytkownik widzi węzły klastra jako jeden system. Przykładem takich systemów są m.in. OpenSSI, MOSIX, openMosix. Koncepcja przeważnie kojarzona z Rozproszonym Systemem Operacyjnym, ale pojedynczy jednolity obraz systemu może być stosowany z bardziej przyziemnych powodów, jak na przykład zarządzanie procesami, które może być osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowej warstwy oprogramowania, ponad obrazami konwencjonalnych systemów uruchamianych na poszczególnych węzłach.Zainteresowanie SSI wynika z założenia, że tego typu klastry mogą być łatwiejsze w użytku i administrowaniu, niż bardziej wyspecjalizowane. Różne systemy SSI mogą udostępniać bardziej lub mniej złożoną formę iluzji pojedynczego systemu.

  System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.

  prelink – program należący do wolnego oprogramowania napisany przez Jakuba Jelínka z firmy Red Hat dla systemów operacyjnych kompatybilnych z POSIX (ze względu na modyfikację plików wykonywalnych ELF). Jego zadaniem jest przyspieszenie systemu poprzez redukcję czasu jakiego potrzebuje program na uruchomienie. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić, aczkolwiek wygląda na to, że rozwiązanie to pomaga w środowiskach wykorzystujących wiele bibliotek dynamicznych, takich jak na przykład w środowisku graficznym KDE.

  Kompatybilność w przód − cecha standardu, urządzenia lub oprogramowania, dzięki której jego stara wersja umożliwia współpracę z całym otoczeniem nowej wersji i jej wszystkimi komponentami. Przykładem jest przeglądarka internetowa, która ignoruje nowe, nierozpoznane kody HTML zamiast zawieszać się na nich. Kompatybilność w przód jest dużo trudniej osiągnąć niż wstecz, bo nieznane są jeszcze szczegóły nowych komponentów.

  GPG lub GnuPG (ang. GNU Privacy Guard - Strażnik Prywatności GNU) - wolny zamiennik oprogramowania kryptograficznego PGP. Udostępniony na licencji GPL, pierwotnie rozwijany przez Wernera Kocha. Projekt jest wspierany przez rząd niemiecki. GPG spełnia standard OpenPGP. Obecne wersje PGP (oraz Filecrypt firmy Veridis) mogą współpracować z systemami spełniającymi założenia standardu OpenPGP (takimi jak GPG). Jak jednak często się zdarza w takich sytuacjach, nie wszystkie funkcje nowszego oprogramowania są wspierane przez starsze. Użytkownicy muszą rozumieć te niezgodności i potrafić je obejść.

  Dodano: 12.02.2011. 09:19  


  Najnowsze