• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Właściwsze leczenie ofiar poparzeń dzięki nowej aplikacji do smartfona

  16.11.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Były żołnierz opracował program do smartfona, który może zapewnić ofiarom poparzeń na całym świecie lepsze i skuteczniejsze leczenie.

  Po zakończeniu służby w Królewskim Wojskowym Korpusie Medycznym, Chris Seaton z Wlk. Brytanii podjął studia informatyczne na Uniwersytecie w Manchesterze, w czasie których opracował aplikację do iPhone'a i iPada.

  W przypadku oparzeń, przeżycie ofiary zależy od przyjęcia prawidłowej ilości płynów i lekarze zwykle muszą wykonać szybko szereg obliczeń, aby oszacować optymalną ilość płynu do podania w każdym przypadku. Niemniej ta metoda może być czasochłonna i obarczona dużym marginesem błędu.

  W świetle powyższego Chris chciał opracować aplikację, która mogłaby ratować życie i zapobiegać poważnym oszpeceniom dzięki znaczącemu obniżeniu ryzyka błędu w leczeniu ofiar oparzeń - doznanych zarówno w czasie sytuacji bojowych, jak i poza nimi. Jego program o nazwie "Mersey Burns" umożliwia wykonywanie szybkich i precyzyjnych obliczeń. Zespół badawczy pracujący nad programem przeprowadził testy, które wykazały, że Mersey Burns redukuje o jedną trzecią błędy popełniane przy użyciu tradycyjnej metody.

  Do opracowania tej aplikacji skłoniły Chrisa przerażające oparzenia, jakie widział u innych żołnierzy w czasie swojej czteroletniej służby w wojsku, w ramach której odbył siedmiomiesięczny objazd po Afganistanie.

  Użytkownik musi jedynie pokolorować obszar oparzenia na modelu komputerowym tułowia, na ekranie dotykowym telefonu oraz wprowadzić wiek i wagę poszkodowanego. Aplikacja następnie oblicza precyzyjnie objętość płynu, której potrzebuje pacjent. Poza dokładnością, kolejnym atutem tego nowego programu jest możliwość korzystania z niego w dowolnym miejscu. Nawet żołnierze w odległych strefach walk będą w stanie skutecznie pomóc poparzonemu koledze przed dotarciem do lekarza.

  "Istnieją ogromne możliwości tworzenia naprawdę innowacyjnych technologii poprzez łączenie małych urządzeń z ekranami dotykowymi z medycyną" - zauważa Chris. "Nawet proste pomysły mogą wiele wnieść, a do urzeczywistnienia tego potrzebne jest jedynie spotkanie lekarza z informatykiem."

  Zespół naukowców sugeruje, że aplikacja mogłaby również przydać się lekarzom dyżurnym do obliczania objętości płynu dla osób pomagających ofiarom oparzeń, które nie mają dostępu do aplikacji.

  Pracujący nad projektem klinicysta Rowan Pritchard Jones powiedział: "Dzięki Mersey Burns podawanie płynów ofiarom oparzeń jest dokładniejsze i mniej czasochłonne, wykorzystując technologię telefonów z ekranami dotykowymi, które większość lekarzy już nosi w swoich kieszeniach."

  Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku ponad 195.000 osób umiera z powodu samych pożarów, a liczba ta nie uwzględnia niemożliwej nawet do oszacowania liczby zgonów, jakie mają miejsce każdego roku w następstwie oparzeń gorącą wodą, parą, prądem elektrycznym czy innych. Ponad 95% śmiertelnych oparzeń w następstwie pożaru ma miejsce w krajach o niskim i średnim poziomie dochodów, a sama tylko Azja Południowo-Wschodnia odpowiada za nieco ponad połowę całkowitej liczby zgonów powiązanych z pożarami na świecie, gdzie najbardziej zagrożone są kobiety. Osoby, które przeżyją pożar są objęte wysokim ryzykiem dożywotniej niepełnosprawności lub oszpecenia.

  W krajach o wysokim poziomie dochodów strategie profilaktyczne i postępy w opiece nad ofiarami poparzeń - takie jak ta nowa aplikacja - znacząco przyczyniły się do obniżenia wskaźników zgonów w następstwie oparzeń. Jednakże ten rodzaj postępów w profilaktyce i opiece nie jest tak powszechnie stosowany w krajach o niskim i średnim poziomie dochodów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Focus (z ang. skupienie) jest to jeden ze stanów widgetu (elementu graficznego interfejsu użytkownika), który to stan może posiadać tylko jeden widget w aktywnym oknie. Wszelkie zdarzenia związane z naciskaniem klawiszy przez użytkownika zostaną skierowane właśnie do tego widgetu, pod warunkiem jednak, że nie zostaną wcześniej przechwycone. Zdarzenia z klawiatury bowiem w pierwszej kolejności odnotowuje system okienkowy (lub menadżer okien), potem dopiero ten przekazuje go aplikacji. Aplikacja następnie może, ale nie musi przekazać takie zdarzenie do widgetu, który jest nim zainteresowany, i nie robi tego w przypadku tych kombinacji klawiszy, które obsługuje sama. VoiceXML (VXML) – aplikacja języka XML służąca do opisu interaktywnych dialogów pomiędzy człowiekiem i komputerem. Jest ona w pełni analogiczna do HTML i przynosi podobne korzyści w pisaniu aplikacji głosowych, jakie HTML niesie dla aplikacji wizualnych. Dokumenty VoiceXML są interpretowane przez przeglądarki głosowe, analogicznie jak dokumenty HTML, które interpretowane są przez przeglądarki internetowe. Najczęstszym rozwiązaniem jest podłączenie szeregu przeglądarek głosowych do sieci telefonicznej (PSTN), dzięki czemu użytkownicy mogą po prostu zadzwonić i rozpocząć interakcję z aplikacją głosową. WebMatrix - darmowa aplikacja stworzona przez firmę Microsoft, służąca do tworzenia aplikacji internetowych. Umożliwia tworzenie aplikacji w takich technologiach jak PHP oraz ASP.NET. WebMatrix posiada wbudowany serwer IIS Express, pozwalający lokalnie testować aplikacje przed ich wdrożeniem na docelowym serwerze. Jako baza danych może być użyta Microsoft SQL w wersji Express lub Compact Edition bądź MySQL dla aplikacji napisanych w PHP.

  IKO – aplikacja mobilna dla klientów PKO Banku Polskiego i Inteligo, łącząca funkcje bankowości mobilnej z możliwością dokonywania płatności mobilnych. System swoją premierę miał 7 marca 2013 roku. Z aplikacji mogą korzystać również użytkownicy nie będący klientami banku, poprzez wykorzystanie portmonetki mobilnej opartej na przedpłaconym rachunku technicznym. Identyfikatorem użytkownika jest numer telefonu komórkowego. W programowaniu komputerowym framework albo platforma programistyczna jest szkieletem do budowy aplikacji. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. Programista tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację.

  Node.js jest środowiskiem programistycznym zaprojektowanym do tworzenia wysoce skalowalnych aplikacji internetowych, szczególnie serwerów www napisanych w języku JavaScript. Node.js umożliwia tworzenie aplikacji sterowanych zdarzeniami wykorzystujących asynchroniczny system wejścia-wyjścia. Node.js jest aplikacją open source. Hałas – dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie, odbierane jako: "bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, wreszcie szkodliwe”. Reakcja na hałas w dużym stopniu zdeterminowana jest nastawieniem psychicznym. Na ochronę przed hałasem organizm zużywa ogromne ilości energii. Do hałasu nie można się przyzwyczaić i jeśli nawet nie odbieramy go świadomie, to "zawsze przeżywamy go najgłębiej", a zamiast przyzwyczajenia co najwyżej następuje "adaptacja patologiczna". Przyczyną hałasu mogą być dźwięki zarówno intensywne, jak również wszelkiego rodzaju niepożądane dźwięki wpływające na tło akustyczne, uciążliwe z powodu długotrwałości, jak na przykład stały odgłos pracujących maszyn lub muzyki.

  Panel administracyjny – miejsce, w którym administrator danego serwisu, komputera lub usługi może wprowadzić zmiany dotyczące działania aplikacji, jej konfiguracji czy dostępności. Najczęściej spotykany w aplikacjach internetowych. Język skryptowy – język programowania służący do kontrolowania danej aplikacji. Skrypty – programy napisane w językach skryptowych – wykonywane są wewnątrz pewnej aplikacji, w odróżnieniu od programów ("normalnych", nieskryptowych), które wykonują się niezależnie od innych aplikacji.

  Kliencki honeypot to rodzaj systemu typu Honeypot, którego zadaniem jest wykrywanie i rozpoznawanie ataków w sieciach komputerowych. Klasyczne systemy typu honeypot to serwery (lub systemy imitujące serwery), które pasywnie czekają aż zostaną zaatakowane. Kliencki honeypot to system aktywnie wyszukujący serwery, z których przeprowadzane są ataki na systemy klienckie. Kliencki honeypot udając aplikację kliencką nawiązuje połączenie z serwerem i sprawdza czy nastąpił atak z jego strony. Aktualnie systemy tego typu skupiają się głównie na imitowaniu przeglądarek internetowych, jednakże każda aplikacja kliencka (jak FTP, SSH, email, itp.) może stać się częścią klienckiego honeypota.

  Strategia Convention Over Configuration pozwala tworzyć złożone rozwiązania programistyczne z użyciem niewielkiej ilości kodu. Bazuje na wykorzystaniu ustalonych zasad, które regulują często skomplikowane kwestie działania systemu zmieniając je w oczywiste zachowania lub oczekiwania, które twórcy aplikacji pozostaje jedynie spełnić. W praktyce redukuje to potrzebę konfigurowania czy kodowania do niezbędnego minimum.

  Zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment, IDE) jest to aplikacja lub zespół aplikacji (środowisko) służących do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania. Muzeum wirtualne, muzeum, w którym wykorzystuje się najnowsze technologie informacyjne w celu prezentacji zbiorów. Wirtualne muzeum może być częścią muzeum tradycyjnego (np. w postaci witryny internetowej) lub jednostką niezależną, istniejącą tylko w cyberprzestrzeni. W przypadku muzeów tradycyjnych, wirtualne muzeum jest metodą na dotarcie do szerszej liczby zwiedzających. Osoby zainteresowane określoną dziedziną mogą zapoznać się ze zbiorami i w ten sposób zostać zachęcone do odwiedzenia muzeum tradycyjnego. Z kolei osoby, które już odwiedziły dane muzeum tradycyjne, mogą wykorzystać muzeum wirtualne jako źródło wiedzy poszerzając informacje uzyskane podczas wizyty. Również dzięki wirtualnym wystawom, muzeum może zaprezentować swoje zbiory osobom, które nie są w stanie zwiedzić muzeum tradycyjnego: niepełnosprawnym lub osobom mieszkającym daleko do siedziby muzeum.

  Ogólnie poziom bezpieczeństwa – liczba bitów określająca jak bardzo liczba obliczeń, które musi wykonać atakujący, jest większa od liczby obliczeń, które musi wykonać uprawniony uczestnik.

  Dodano: 16.11.2011. 17:49  


  Najnowsze