• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • WUM będzie współpracować z instytutem w Kajetanach

  13.04.2011. 00:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk oraz dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach prof. Henryk Skarżyński parafowali we wtorek umowę o wspólnej realizacji zamierzeń naukowych i dydaktycznych.

  Umowa zakłada realizację wspólnych zamierzeń naukowych - między innymi udział w sieciach badawczych i konsorcjach naukowych, uczestniczenie w projektach badawczych finansowanych ze środków resortu nauki oraz z innych źródeł, a także publikację w periodykach naukowych artykułów i komunikatów prezentujących wyniki wspólnych prac - poinformowała PAP Marta Wojtach, rzeczniczka prasowa WUM.

  Jak wyjaśniła współpraca umożliwi także organizację w Instytucie Fizjologii i Patofizjologii Słuchu zajęć dydaktycznych dla studentów Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego. Studenci będą mogli odbywać praktyki zawodowe na terenie Instytutu, a przy jego klinikach będą działały studenckie koła naukowe.

  Ponadto WUM i Instytut będą współpracowały w kwestiach kształcenia podyplomowego m.in. przy organizacji staży kierunkowych dla lekarzy odbywających specjalizację, kursów specjalizacyjnych i doskonalących oraz studiów podyplomowych.

  Warszawski Uniwersytet Medyczny jest największą i jedną z najbardziej prestiżowych uczelni medycznych w Polsce. Studiuje na nim ponad 10 tys. osób, w tym wielu obcokrajowców. Mają do wyboru 11 kierunków oraz 3 specjalności. Kadra naukowa i dydaktyczna Uniwersytetu to czołówka polskich lekarzy i naukowców - ponad 1,5 tysiąca pracowników, w tym 122 profesorów, z których wielu to krajowi konsultanci medyczni. Uczelnia prowadzi również studia w języku angielskim (na II Wydziale Lekarskim).

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w podwarszawskich Kajetanach, założony w roku 1996 przez prof. Henryka Skarżyńskiego jest jedną najlepszych w tej dziedzinie placówek na świecie, przeprowadzającą rekordową liczbę operacji poprawiających słuch. W Kajetanach działają zarówno lekarze - otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy), jak i psychologowie, logopedzi, inżynierowie i technicy. PMW

  PAP - Nauka w Polsce

  krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Henryk Skarżyński (ur. 3 stycznia 1954 w Rosochate-Kościelne) – polski lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Od roku 2011 Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii.

  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej powstał jako jeden z pierwszych czterech wydziałów Uczelni. W latach 1945 - 1966 funkcjonował pod nazwą Wydział Mechaniczny. Obecnie kadra naukowa wydziału liczy blisko 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów nauk technicznych. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: materiałoznawstwo stali, stopów konstrukcyjnych i specjalnych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych; technologie procesów materiałowych; mechanika, robotyka, mechatronika, mechanika płynów, biomechanika; maszyny robocze, drgania mechaniczne; dynamika, układy napędowe, układy wyciągowe; wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, diagnostyka techniczna oraz metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległą współpracę naukowo-dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jedną z największych wymian zagranicznych studentów (blisko 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na zwykle jednosemestralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS). Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.: - wykonywanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów rozwojowych i celowych, - współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału, - transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej i z przemysłu do dydaktyki, - organizację studiów podyplomowych dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, - wykonywanie ekspertyz i badań w laboratoriach naukowych Wydziału oraz wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć dla podmiotów gospodarczych, - wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejściowych i dyplomowych, - organizację praktyk produkcyjnych.

  Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego – jednostka podstawowa Uniwersytetu Warszawskiego znana wcześniej jako Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w nim około 130 pracowników naukowych i kształci się ponad 1200 studentów w trybie dziennym i wieczorowym. Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa orientalnego.

  Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego – jednostka podstawowa Uniwersytetu Warszawskiego znana wcześniej jako Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w nim około 130 pracowników naukowych i kształci się ponad 1200 studentów w trybie dziennym i wieczorowym. Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa orientalnego.

  Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego – jednostka podstawowa Uniwersytetu Warszawskiego znana wcześniej jako Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w nim około 130 pracowników naukowych i kształci się ponad 1200 studentów w trybie dziennym i wieczorowym. Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa orientalnego.

  Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (IINiSB UW) - jedna z siedmiu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Historycznego UW. W instytucie studiuje ponad 1000 słuchaczy, w tym około 300 na studiach stacjonarnych, około 800 na studiach zaocznych i 300 na studiach podyplomowych.

  Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (IINiSB UW) - jedna z siedmiu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Historycznego UW. W instytucie studiuje ponad 1000 słuchaczy, w tym około 300 na studiach stacjonarnych, około 800 na studiach zaocznych i 300 na studiach podyplomowych.

  Dodano: 13.04.2011. 00:34  


  Najnowsze