• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyniki badania zwracają uwagę na związek między aktywnością fizyczną a niepaleniem

  27.10.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Według nowego badania zespołu fińskich i amerykańskich uczonych prawdopodobieństwo, że osoby aktywne fizycznie w wieku nastoletnim zostaną palaczami jest mniejsze, niż w przypadku mało aktywnych nastolatków.

  Wyniki badań, częściowo finansowanych przez UE, opublikowano w czasopiśmie "Addiction".

  Od dawna wiadomo, że ludzie ćwiczący regularnie są mniej skłonni do palenia, niż osoby stosunkowo mało aktywne. Większość przypisuje ten fakt rodzinie, przekonując, że dzieci zachęcane przez rodziców do aktywności fizycznej z większym prawdopodobieństwem same przyjmą zdrowy tryb życia.

  W omawianym najnowszym badaniu naukowcy obserwowali prawie 2000 par bliźniąt, pytając je o intensywność ćwiczeń i nałóg palenia pod koniec drugiej dekady życia i ponownie w pierwszej połowie trzeciej dekady. Dowiedzieli się, że prawdopodobieństwo, iż fizycznie mało aktywne nastolatki zostaną palaczami przed ukończeniem 24 roku życia było pięciokrotnie większe, niż w przypadku ich fizycznie aktywnych kolegów.

  Aby sprawdzić, czy różnice mogą wynikać z wychowania, naukowcy porównali bliźnięta, które wykazywały różny poziom aktywności w wieku nastoletnim. Dowiedzieli się, że mało aktywnym fizycznie bliźniętom rozpoczęcie palenia groziło trzykrotnie bardziej, niż ich fizycznie aktywnemu rodzeństwu.

  Ponieważ bliźnięta łączyło to samo wychowanie, różnicy nie można przypisać różnym okolicznościom rodzinnym, zauważają uczeni. "Stała aktywność fizyczna wydaje się być ważnym czynnikiem przyczynowym dla wyboru i kontynuacji niepalenia", piszą.

  Naukowcy sugerują mechanizmy, dzięki którym aktywność fizyczna może wpływać na nałóg palenia. Jeden z pomysłów polega na tym, że aktywne fizycznie dzieci mogą pragnąć poprawić i utrzymać swoją sprawność, a wiedzą, że palenie stoi temu na przeszkodzie. Ponadto ci młodzi ludzie będą prawdopodobnie szukać przyjaciół o podobnych zainteresowaniach.

  Wiadomo też, że ćwiczenia fizyczne mają pozytywny wpływ na inne czynniki chroniące przed paleniem, takie jak postrzegana umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach i poczucie własnej wartości, zauważają naukowcy. Wreszcie, wskazują na inne badania, z których wynika, że palenie i ćwiczenia mogą stymulować te same części ośrodkowego układu nerwowego.

  W powiązanym artykule wstępnym, Paul Aveyard z Uniwersytetu w Birmingham i Michael Ussher z Uniwersytetu w Londynie z zadowoleniem przyjmują nowe wyniki i wzywają do przeprowadzenia prób mających sprawdzić ich przydatność do zniechęcania młodych ludzi do palenia.

  "Biorąc pod uwagę wagę tych wyników, uważamy, że wiele argumentów przemawia za przeprowadzeniem prób mających zbadać, czy aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko rozpoczęcia palenia u młodzieży i młodych dorosłych", piszą. "Badania te będą musiały zmierzać do identyfikacji i rekrutacji osób najbardziej podatnych na rozpoczęcie palenia, w tym prowadzących siedzący tryb życia, osób z zaburzeniami nastroju i osób już eksperymentujących z substancjami uzależniającymi".

  Środki finansowe przeznaczone przez UE na powyższe badanie pochodziły z projektu GenomEUtwin piątego programu ramowego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Easyway To Stop Smoking to metoda rzucania palenia, opracowana przez Allena Carra. Nie zajmuje się uzależnieniem fizycznym, ale psychicznym. Jej istotą jest zmiana nastawienia palacza do palenia, sposobu, w jaki myśli o paleniu. Dogging – angielski eufemizm określający podejmowanie aktywności seksualnej w miejscach publicznych (takich jak park lub kino) lub oglądanie osób podejmujących taką aktywność (stąd powiązanie z voyeuryzmem i ekshibicjonizmem). Osoby biorące udział w doggingu mogą być oglądane przez przypadkowych widzów lub przez osoby zaproszone przez internet. Minimum Landscheidta – prognozowany okres małej aktywności słonecznej, przewidziany w 1989 r. przez Theodora Landscheidta, prognozowany od około 2000 do 2060 roku, z maksimum około roku 2030. Wyznaczony został na podstawie prognozowanych kulminacji wartości różnych cykli dotyczących aktywności słonecznej. Podobnie jak w przypadku minimum Daltona mogą wystąpić w tym czasie niższe średnie temperatury na Ziemi, co znajduje echo w coraz liczniejszych publikacjach o charakterze popularnym. Obniżenie temperatury może mieć wpływ na zasięg lodowców górskich (czas reakcji lodowców średniej wielkości to 17-40 lat). Mniejszej aktywności słonecznej przypisuje się związek z okresami chłodniejszymi na Ziemi.

  Inhibicja allosteryczna - obniżenie aktywności katalitycznej enzymu w wyniku zmiany jego konformacji spowodowanej przyłączeniem się inhibitora do innego miejsca niż miejsce aktywne. W związku z brakiem współzawodnictwa substratu i inhibitora o miejsce aktywne, zwiększenie stężenia substratu nie może przezwyciężyć inhibicji. Inhibitor znacznie zmniejsza liczbę obrotów enzymu, nie ma wpływu na liczbę cząsteczek enzymu wiążących substrat. Lspan (lifespan based protocol) to grupa protokołów używanych do pozyskiwania nowych połączeń przez hosty w modelu aktywnych sieci P2P. W sieciach tego typu węzeł, który utracił "sąsiada" (węzeł, z którym był połączony) stara się go zastąpić, wybierając nowego spośród wszystkich, o których ma informacje, na podstawie różnych parametrów. W protokołach Lspan głównym parametrem branym pod uwagę jest dotychczasowy czas życia węzła (czas pozostawania online). Wynika to z faktu, że rozkład czasu życia węzłów jest wolno zanikający, tzn. jest bardzo dużo węzłów o bardzo krótkim i bardzo mało węzłów o bardzo długim czasie życia, ponadto prawdopodobieństwo rozłączenia się jest tym mniejsze im dłuższy czas życia. Dlatego wybieranie długo żyjących sąsiadów jest opłacalne - połączenie z nimi prawdopodobnie będzie długo trwało.

  Isostar - izotoniczny napój przeznaczony dla osób aktywnych fizycznie. Powstał w 1977 roku w Szwajcarii. Był pierwszym europejskim napojem izotonicznym. W Polsce dostępny od 1996 roku. Skład Isostara sprzyja uzupełnianiu rezerw wody, elektrolitów i energii, co ma wpływ na kondycję oraz wytrzymałość osób aktywnych fizycznie. Współczynnik aktywności to bezwymiarowy współczynnik pozwalający przeliczyć wielkości fizyczne o charakterze stężenia obliczane na podstawie ilości substancji i wielkości układu lub ciśnienie mierzone w sposób mechaniczny na wielkości o charakterze termodynamicznym nazywane aktywnością. Dla układów idealnych (gaz doskonały, roztwór doskonały) w których nie występują (lub mogą być pominięte) oddziaływania pomiędzy parami cząsteczek, a także w przypadku układów bardzo rozcieńczonych (niskie stężenie lub ciśnienie) współczynniki aktywności są równe jedności.

  Współczynnik aktywności zawodowej informuje o stosunku osób w aktywności zawodowej (tzn. pracujących i bezrobotnych) w danym wieku (najczęściej jest to 15-64, lub 15+) do ogółu ludności w tym wieku. Nocny tryb życia – pojęcie określające zachowanie zwierząt, które śpią w ciągu dnia, zaś okresem ich największej aktywności jest noc. Przeciwieństwem nocnego trybu życia jest dzienny tryb życia, charakterystyczny między innymi dla człowieka.

  Tangle - układanka antystresowa, relaksacyjna, rehabilitacyjna wymyślona i opatentowana w 1991 roku przez Richarda X Zawitza. Inspiracją splotu Tangle był taoistyczny symbol nieskończoności, bez początku i bez końca, spirala która nie plącze się ma jednocześnie właściwości rehabilitacyjne (przywraca sprawność po operacjach, urazach dłoni), antystresowe (dla osób nadpobudliwych, które mają problemy z koncentracją), pomaga walczyć z nałogiem palenia papierosów (zajmuje dłonie, przyzwyczajone do trzymania papierosa), rozwija kreatywność i wyobraźnię dzieci w różnym wieku (od 3 roku życia, z uwagi na małe elementy).

  Medicare – program ubezpieczeń społecznych, administrowany przez rząd Stanów Zjednoczonych, zapewniający ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które są w wieku 65 lat lub więcej, które są poniżej 65 lat ale są fizycznie niepełnosprawne, które mają wrodzoną niepełnosprawność fizyczną, lub dla tych, którzy spełniają innych specjalne kryteria.

  Aktywność promieniotwórcza – wielkość fizyczna równa szybkości rozpadu promieniotwórczego jąder atomowych danej próbki. Kształcenie ustawiczne jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia.
  Skierowana do osób dorosłych część uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning) rozumianego jako całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębieniu wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji (z przyczyn osobistych, społecznych lub zawodowych).

  Emetofobia – lęk przed wymiotowaniem lub przebywaniem w pobliżu osób wymiotujących. W niektórych przypadkach u osób cierpiących na tę fobię dochodzi do zaniku życia towarzyskiego i pojawiania się w publicznych miejscach (ze strachu że ktoś mógłby niedaleko nich zwymiotować), a także mogą występować zaburzenia w jedzeniu – chorzy mogą bać się że po zjedzeniu czegoś mogą zwymiotować; dlatego mogą być mylnie diagnozowani jako chorzy na anoreksję. Osoby z emetofobią mogą zadawać sobie wiele trudu, aby nie zwymiotować lub nie zobaczyć innych wymiotujących osób.

  Dodano: 27.10.2011. 17:49  


  Najnowsze