• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyniki nowych badań rzucają światło na dynamikę epidemii grypy

  04.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Międzynarodowy zespół naukowców opracował nowy model przewidywania wybuchów epidemii grypy i skuteczności szczepionek w walce z nimi. Wyniki badań, częściowo sfinansowanych ze środków unijnych, które opublikowano w czasopiśmie Science, wiążą ewolucję wirusa z tempem nabywania odporności niezbędnej do zapobiegania wybuchowi epidemii w populacji. Odkrycia mogą ostatecznie pogłębić naszą wiedzę na temat dynamiki szerokiego wachlarza chorób zakaźnych.

  Część wsparcia finansowego dla badań, w których wzięli udział naukowcy z Holandii, Wlk. Brytanii i USA, pochodziła z projektu EMPERIE (Europejska platforma do zarządzania pojawiającymi się i powracającymi chorobami zakaźnymi), dofinansowanego z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Wirusy grypy zwiększają swoje szanse na oszukanie układu immunologicznego gospodarza poprzez zastępowanie różnych aminokwasów w kluczowych punktach molekularnych. Im większa liczba różnic między szczepem, przeciw któremu dana osoba została pierwotnie zaszczepiona, a nowym szczepem, tym większe prawdopodobieństwo, iż stanie się ona i pozostanie nosicielem infekcji przez dłuższy czas.

  Naukowcy pracowali nad grypą końską: "Szczepionki przeciw grypie końskiej są stosowane, głównie u koni wyścigowych, od lat 60. XX w." - czytamy w raporcie z badań. "Przez ponad 40 lat wszystkie zakażenia grypą końską wywoływał szczep podtypu H3N8 i miały one podobny przebieg do zakażeń sezonową grypą A u ludzi."

  W ramach nowych badań odkryto, że w przypadku zastąpienia dwóch lub więcej aminokwasów, wybuchały epidemie. Prawdopodobieństwo zakażenia oraz pojawienia się związanej z nim rozległej epidemii wzrasta ponownie, jeżeli układ immunologiczny gospodarza uzna nowego wirusa oraz tego, przeciwko któremu został zaszczepiony, za dwa zupełnie różne szczepy. Zważywszy na fakt, że poszczególne osoby w ramach populacji będą uodpornione na różne szczepy w zależności od momentu zaszczepienia albo zakażenia, a niektóre z nich w ogólne nie będą uodpornione, naukowcy ustalili, że stopień zróżnicowania odporności w danej populacji jest kluczowym czynnikiem w kontekście zagrożenia epidemią.

  Ostatecznie naukowcy ufają, że ich odkrycia pomogą władzom odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną ocenić przydatność szczepionki na podstawie jej powiązania z obecnym szczepem grypy oraz z poziomem odporności populacji. "Badania te są? istotne z punktu widzenia wykorzystywania szczepionek do opanowania grypy pandemicznej" - czytamy w raporcie. "Przewaga szczepionek prepandemicznych polega na możliwości ich profilaktycznego zastosowania i szybkiego wysłania do zagrożonych populacji w razie kryzysu, niemniej mało prawdopodobne jest, aby były one idealnym środkiem przeciw krążącym szczepom. Wyniki naszych prac pokazują, że nawet te szczepionki mogą przynieść korzyści populacji, bowiem zwiększenie odsetka szczepień w populacji może skompensować niedoskonałe zestawienie szczepów."

  "Ostatecznym celem jest bezpośrednie powiązanie tych wyników z dynamiką epidemii, co wydaje się realistyczne zważywszy na to, że dane na temat sekwencji grypowych są stale gromadzone" - czytamy w podsumowaniu. "Propozycje przedstawione tutaj można zastosować wobec szerszej klasy infekcji, w tym pojawiających się, powracających i istniejących chorób zakaźnych."

  rdo: CORDIS

  informacji: Science http://www.sciencemag.org/ Projekt EMPERIE http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&RCN=91241 Uniwersytet Georgia http://www.uga.edu/ informacji nt. badań medycznych finansowanych ze środków unijnych: http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html Teksty pokrewne: 30832 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: Science; Uniwersytet Georgia
  Referencje dokumentu: Park, A W et al. (2009) Quantifying the impact of immune escape on transmission dynamics of influenza. Science, publikacja z 30 października 2009 r. DOI: 10.1126/science.1175980.
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Biotechnologia medyczna ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe RCN: 31429   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Skok antygenowy, genetyczna reasortacja (ang. antigenic shift) - zjawisko zmienności genetycznej polegające na wymianie jednego bądź kilku fragmentów jednoniciowego RNA wirusa grypy. Dochodzi do niego przy jednoczesnym zakażeniu komórki gospodarza przez dwa różne wirusy. Powstaje odrębny antygenowo szczep wirusa, o znacznych zmianach antygenowych głównie cząsteczek H (hemaglutynina) i N (neuraminidaza). Przeciwko takim szczepom wirusów grypy organizm nie ma wytworzonej uprzednio odporności, stąd często są one przyczyną epidemii lub pandemii. Miało to miejsce w wypadku kilku pandemii grypy do których doszło w XX wieku. H1N1 – podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09. Szczepionka prepandemiczna przeciw grypie – szczepionka nowej generacji przeciwko grypie ptasiej. Jest przeznaczona do podawania osobom dorosłym (18–60 lat) w celu ochrony przed grypą ptasią, którą wywołuje szczep wirusa grypy A oznaczony H5N1. Zawiera fragmenty inaktywowanego (zabitego) wirusa A(H5N1) oraz system adiuwantowy. Wirus ptasiej grypy H5N1 jest uważany przez WHO za odmianę wirusa, która może stać się przyczyną kolejnej pandemii, w przypadku, gdyby doszło do jego mutacji i przekształcenia w szczep zaraźliwy dla człowieka. W związku z tym szczepionka jest przeznaczona do ewentualnych szczepień masowych. Charakteryzuje się zdolnością wywoływania odporności krzyżowej oraz ochrony przed nowymi odmianami wirusa H5N1. Została dopuszczona do obrotu 26 września 2008 na terenie wszystkich krajów UE decyzją Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) po zapoznaniu się z materiałami i wynikami badań przedstawionymi przez producenta, jednocześnie zobowiązując go do monitorowania działań niepożądanych tak długo, jak szczepionka będzie znajdowała się w obrocie. Na rynku farmaceutycznym występuje pod nazwą Prepandrix® i Pandemrix®. Producentem jest firma GSK Biologicals.

  Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (syn. szczepionka pandemiczna przeciwko grypie lub szczepionka pandemiczna) – szczepionka przeciw grypie zawierająca antygen szczepu wirusa grypy, który wywołał pandemię, lub którego podejrzewa się o możliwość jej wywołania, stosowana w profilaktyce grypy w oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionkę podaje się w postaci iniekcji domięśniowej. Pierwszą dawkę wybranego dnia, a drugą co najmniej 3 tygodnie później. Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000.

  Świńska grypa (lub grypa świń) – zakaźna choroba układu oddechowego świń, którą powodują wirusy grypy typu A lub (rzadziej) wirusy grypy typu C. Nieściśle (i formalnie niepoprawnie) świńską grypą nazywa się również chorobę wywoływaną przez tzw. nowy wirus grypy północnoamerykańskiej (nazywany również wirusem grypy meksykańskiej). CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Szczepionki DNA to zazwyczaj koliste plazmidy, które zawierają geny kodujące antygeny konkretnych patogenów, przeciwko którym chcemy uzyskać odporność. Taki materiał, wszczepiony do ciała pacjenta (zazwyczaj domięśniowo) prowadzi do ekspresji genów, które zawiera. W wyniku tego komórki człowieka produkują białka, na które reaguje układ odpornościowy, jak w przypadku zwykłego zakażenia, dając dzięki temu odporność przeciwko konkretnym antygenom. W jednym plazmidzie można zmieścić geny dla kilku epitopów, dlatego można uzyskać odporność nawet przeciw kilku rodzajom patogenów. W plazmidach stosuje się promotory takich wirusów, jak CMV (cytomegalowirus) czy SV40. Zastosowanie kompleksów DNA–lipid po podaniu dożylnym daje lepszą odpowiedź, niż w przypadku podania DNA z samą tylko solą fizjologiczną. Obecnie przeprowadza się badania nad szczepionkami zapobiegającymi zakażeniom HIV, wirusami opryszczki, wirusowego zapalenia wątroby typu B, malarii, cytomegalii, grypy, wścieklizny, gruźlicy i innych. Dla szczepionek DNA przewiduje się również zastosowania na polu alergii, stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób uwarunkowanych genetycznie oraz chorób nowotworowych. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin.

  Ptasia grypa, influenza ptaków – ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy, który należy do rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus A.

  Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B. Amantadyna – lek antywirusowy, stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych (zwłaszcza A2; nie działa na wirus grypy typu B). Działa przez hamowanie uwalniania materiału genetycznego wirusa z nukleokapsydu do komórki i dalsze etapy jego replikacji. Obecnie obserwuje się szybkie wytwarzanie oporności wirusów na ten lek.

  Materiał genetyczny - substancja chemiczna będąca nośnikiem informacji genetycznej. Inaczej mówiąc, materiał genetyczny jest fizycznym nośnikiem dziedziczności. U wszystkich znanych organizmów żywych materiałem genetycznym jest DNA. U niektórych wirusów, np. u wirusa grypy lub wirusa HIV, funkcję tę pełni RNA. Oseltamiwir (ATC: J 05 AH 01) – organiczny związek chemiczny, lek przeciwwirusowy będący selektywnym inhibitorem neuraminidazyenzymu wirusa grypy. Jest stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy A i B.

  Dodano: 04.11.2009. 15:12  


  Najnowsze