• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyniki nowych badań sugerują, że skromniejsze posiłki zapewniają dłuższe i zdrowsze życie

  19.04.2010. 16:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Brytyjsko-amerykański zespół naukowców odkrył, że ograniczanie ilości przyjmowanych kalorii może wydłużyć życie. Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Science pokazują, że spożywanie mniejszej ilości kalorii może nie tylko wydłużyć życie, ale czynić je zdrowszym pomagając w uniknięciu wielu schorzeń, które często nękają ludzi w podeszłym wieku.

  Naukowcy z University College w Londynie, Wlk. Brytania, Instytutu Gerontologii im. Davisa Uniwersytetu Południowej Karoliny (USC) oraz Wydziału Medycyny Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St Louis, USA, przeprowadzili testy ograniczania kalorii na gryzoniach i odkryli, że zmniejszenie ilości spożywanego pokarmu miało istotny wpływ na ścieżki molekularne powiązane z procesem starzenia się.

  Wyniki pokazały również, że w przypadku mniej złożonych organizmów ograniczenie kalorii może podwoić, a nawet potroić długość życia. Jak informuje naczelny autor artykułu, profesor Luigi Fontana z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Waszyngtońskiego, głównym celem badań były możliwości poprawy jakości życia ludzi i pomocy w zabezpieczeniu się przed jak największą liczbą chorób związanych z wiekiem.

  "Moje badania nie koncentrują się tak naprawdę na wydłużeniu życia do 120 czy 130 lat" - wyjaśnia. "Obecnie średnia długość życia w krajach zachodnich wynosi około 80 lat, ale jest zbyt wielu ludzi, którzy zachowują zdrowie tylko do około 50 lat. Chcemy wykorzystać odkrycia dotyczące ograniczania kalorii oraz inne, powiązane z tym interwencje genetyczne lub farmakologiczne do zniwelowania 30 letniej różnicy między długością życia a okresem pozostawania w dobrym zdrowiu. Niemniej wydłużenie okresu pozostawania w dobrym zdrowiu może także spowodować zwiększenie średniej długość życia do 100 lat."

  Zespół naukowców ograniczył kalorie gryzoni od 10% do 50%, a jednym z głównych skutków był spadek aktywności ścieżek związanych z insulinopodobnym czynnikiem wzrostu (IGF-1) i glukozą. Ograniczenie ilości kalorii w ten sposób przyczyniło się do znacznego wydłużenia życia gryzoni, zmniejszając ich podatność na choroby związane ze starzeniem się, w tym na nowotwory, schorzenia sercowo-naczyniowe i zaburzenia funkcji poznawczych.

  "Około 30% zwierząt objętych programem ograniczenia kalorii umiera w zaawansowanym wieku bez zapadania na choroby związane zwykle ze starzeniem się" - mówi profesor Fontana. "Dla porównania w przypadku zwierząt na standardowej diecie znakomita większość (94%) zapada i umiera na choroby przewlekłe, takie jak nowotwory czy choroby serca. Natomiast okres pozostawania w dobrym zdrowia zrównuje się z długością życia w przypadku od 30% do 50% zwierząt objętych ograniczeniem kalorii lub posiadających mutacje genetyczne ścieżek, które odpowiadają za starzenie się. Zwierzęta w końcu umierają, ale nie chorują."

  Wyniki badań mają szczególne znaczenie z uwagi na rosnące obecnie wskaźniki otyłości w świecie zachodnim. Nadwaga lub otyłość może prowadzić do wielu poważnych chorób, w tym chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy oraz pewnych typów nowotworów. Otyłość dziecięca to wyjątkowo niepokojący problem, gdyż tysiące dzieci dorasta żywiąc się niezdrową żywnością, co może przyczynić się do problemów ze zdrowiem i wagą w dorosłym życiu.

  Profesor Fontana jest przekonany, że obecne tendencje żywieniowe raczej zwiększą niż zmniejszą 30 letnią różnicę między okresem pozostawania w dobrym zdrowiu a długością życia. Czynnikiem obniżającym średnią życia może być także to, że tysiące osób zapada na choroby związane z dietą, którym można zapobiegać, takie jak cukrzyca typu 2.

  Niemniej jest przekonany, że poznanie przez naukowców zajmujących się żywieniem sposobu, w jaki ograniczenie kalorii może wydłużyć życie i poprawić stan zdrowia człowieka pozwoli na opracowanie leków oddziałujących na ścieżki, na które ma wpływ ograniczanie kalorii po to, aby utrzymać starzejących się ludzi w lepszym zdrowiu.

  Porady żywieniowe zawsze opierały się na danych epidemiologicznych, a ostatnie wyniki badań pokazują, że ma to sens również z molekularnego punktu widzenia - zauważa. "Teraz przeszliśmy od biologii epidemiologicznej do molekularnej. Wiemy, że niektóre składniki odżywcze, jak również spożywanie mniejszej liczby kalorii, może mieć wpływ na IGF-1 i inne ścieżki. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy w stanie wykorzystać tę wiedzę, aby pomóc ludziom wieść dłuższe i zdrowsze życie."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dieta CRON (Calorie Restriction with Optimal Nutrition – Ograniczenie Kalorii z Optymalnym Odżywianiem) – bogata w składniki odżywcze, bardzo niskokaloryczna dieta, której twórcami są Roy Walford i Lisa Walford. Dieta CRON polega na ograniczeniu kalorii w nadziei, że polepszy to stan zdrowia i opóźni starzenie się, w oparciu o wartości określone przez zalecane dzienne spożycie poszczególnych składników odżywczych. Inne nazwy tej diety to: CR-diet, Longevity diet i Anti-Aging Plan. Walfordowie, Delaney i inni założyli Calorie Restriction Society (Stowarzyszenie Ograniczania Kalorii) w celu promocji diety CRON. Deprywacja snu - czyli jego niedobór, którego konsekwencjami są zaburzenia funkcji poznawczych, rozdrażnienie i ogólny spadek sił witalnych. Zbyt mała ilość snu może być także przyczyną nadwagi, nadmiernego pobudzenia lub cukrzycy, a nawet prowadzić do śmierci w ekstremalnych przypadkach. Do innych potencjalnych skutków należy zaliczyć depresję, niską samoocenę społeczną oraz choroby nowotworowe. Ciekawostką jest też fakt, iż grupa naukowców z Uniwersytetu w Warwick oraz University College of London dowiodła, dając na to wiele argumentów, iż brak snu może więcej niż dwukrotnie zwiększyć ryzyko śmierci na skutek chorób serca. Przedłużanie życia, znane też jako gerontologia eksperymentalna czy gerontologia biomedyczna, ma na celu spowolnienie lub odwrócenie procesów starzenia, aby wydłużyć zarówno maksymalną długość życia, jak i spodziewaną długość życia. Część badaczy, jak i osób zainteresowanych przedłużeniem własnego życia, uważa, że przyszłe osiągnięcia naukowe w dziedzinie regeneracji tkanek z pomocą komórek macierzystych, naprawy molekularnej, wymiany narządów (np. ksenotransplantacja) pozwolą ludziom na nieograniczoną długość życia i całkowite odmłodzenie i wyleczenie.

  Analgezja wrodzona – rzadka choroba genetyczna polegająca na całkowitym braku odczuwania bólu. Przyczyną choroby jest mutacja w genie SCN9A w locus 2q24, który odpowiada za przekazywanie pomiędzy komórkami nerwowymi impulsów bólowych do mózgu. Chorzy są zdolni do odbioru bodźców pozabólowych: dotyku, ciepła, zimna, łaskotania. Nie odczuwają jednak żadnych czynników bólowych, co może stwarzać zagrożenie życia. Dzieci dotknięte chorobą mogą osiągnąć wiek dojrzały, ale ich przewidywana długość życia jest dużo krótsza od reszty populacji z uwagi na brak reakcji na stany zagrażające zdrowiu i życiu, takie jak: oparzenie, skaleczenie, złamanie nogi itp. Permareksja - to uzależnienie od bycia na diecie. Polega ono na skrupulatnym ważeniu posiłków, dokładnym liczeniu kalorii i ciągłym planowaniu katorżniczych ograniczeń w codziennym jadłospisie. Sama w sobie nie jest chorobą i nie musi prowadzić do niej. Jednak zdarza się, że ludzie cierpiący na permareksję (szczególnie kobiety) mogą doprowadzić się do anoreksji, poprzez stosowanie diety niezawierającej odpowiedniej liczby kalorii potrzebnej organizmowi do prawidłowego funkcjonowania.

  Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami. Zaniedbywalne starzenie się — określenie stanu organizmu, w którym nie następuje proces starzenia się albo jest on zbyt wolny, aby dało się go stwierdzić. Organizmy, których starzenie się jest zaniedbywalne, nie mają maksymalnej długości życia, a ich zdolności reprodukcyjne nie maleją z czasem. Umierają one jedynie z przyczyn niezwiązanych ze starością (np. bycie zjedzonym, choroba lub wypadek). Prawdopodobieństwo śmierci u takich organizmów nie rośnie z czasem, w przeciwieństwie do organizmów starzejących się, u których gwałtownie rośnie w miarę zbliżania się do maksymalnej długości życia.

  PLOS Medicine (do 2012 r. PLoS Medicine) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny medycyny. Najwyższy priorytet do publikacji w PLOS Medicine mają prace badawcze związane z czynnikami i warunkami, które powodują największe obniżenie oczekiwanej długości życia w zdrowiu, a dodatkowo skierowane są do szerszego grona odbiorców lub związane są ogólną polityką zdrowotną czy mogące mieć potencjalny wpływ na badania kliniczne. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim. Narów – element charakteru konia chowanego, powstały wskutek niekorzystnych i zewnętrznych uwarunkowań środowiskowych (takich jak np. błędy wychowawcze lub wypadki), w wyniku których następuje wytworzenie się określonych reakcji warunkowych, stanowiących często zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także zwierząt. Cecha ta jest niepożądana w optyce przyjętych celów procesu układania zwierzęcia i może w istotny sposób obniżyć jego wartość użytkową.

  Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Istotne jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób takich jak otyłość, nowotwory, choroby serca. Zdrowa dieta polega na przyjmowaniu odpowiednich ilości niezbędnych składników odżywczych i wody. Składniki pokarmowe mogą być dostarczane w postaci różnych produktów, dlatego wiele sposobów odżywiania i diet może być uznane za zdrowe. Należy zapewnić odpowiednią ilość makroskładników (tłuszcze, białka, węglowodany), mikroskładników (sole mineralne) oraz energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

  Zaburzenie somatyzacyjne (daw. zespół Briqueta) to forma zaburzenia somatoformicznego, charakteryzująca się skargami na długotrwałe schorzenia fizyczne (lub zranienia), mające swój początek przed trzydziestym rokiem życia, które są niedostatecznie wyjaśnione niezależnymi potwierdzeniami choroby somatycznej i prowadzą do pogorszenia jakości życia. Uważa się, że zaburzenie występuje dziesięć razy częściej u kobiet niż u mężczyzn.

  Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin.

  Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi. Oczekiwana dalsza długość trwania życia – wielkość statystyczna stosowana w demografii i matematyce ubezpieczeń życiowych. Jest równa średniej liczbie lat życia, jaka pozostała osobnikowi w danym wieku i z danej grupy. W szczególnym przypadku przy wieku równym 0 (czyli dla noworodka) oczekiwana dalsza długość trwania życia jest równa średniej długości życia w danej populacji.

  Dodano: 19.04.2010. 16:12  


  Najnowsze