• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wzrasta liczba przypadków alergii na ambrozję bylicolistną w Europie

  18.05.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Coraz więcej Europejczyków ma alergię na ambrozję bylicolistną - jak dowiadujemy się z badań sfinansowanych ze środków unijnych, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Allergy. Zaskakujące wyniki podkreślają szybkie rozprzestrzenianie się ambrozji bylicolistnej w Europie, wobec czego naukowcy wzywają do podjęcia działań na skalę paneuropejską, polegających na monitorowaniu rozprzestrzeniania się problemu.

  Wyniki badań są owocem projektu GA2LEN (Globalna Europejska Sieć ds. Alergii i Astmy), sfinansowanego z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia) to pospolity chwast występujący na znacznej części obszaru Ameryki Północnej, gdzie jest główną przyczyną alergii. Według amerykańskiej fundacji Asthma and Allergy Foundation of America, około 10-20% Amerykanów ma alergię na ambrozję bylicolistną. Podobnie jak w przypadku innych postaci kataru siennego, pośród objawów można wymienić katar, kichanie, podpuchnięte lub podrażnione oczy, zatkany nos oraz drapanie w nosie i gardle. Objawy pojawiają się późnym latem w czasie pylenia roślin i mogą się utrzymywać aż do pierwszych mrozów zimowych, które niszczą rośliny.

  Dotychczas sądzono, że alergia na ambrozję bylicolistną w Europie występowała dosyć rzadko, ograniczając się w dużej mierze do obszaru Węgier (gdzie pojawienie się ambrozji bylicolistnej zbiegło się z końcem epoki państwowych gospodarstw rolnych) i kilku innych, odosobnionych miejsc.

  W czasie ostatnich badań naukowcy wykorzystali standardowe, punktowe testy skórne, aby ustalić wrażliwość Europejczyków na alergeny występujące w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu, w tym na ambrozję bylicolistną. Ku zaskoczeniu naukowców wskaźnik chorobowości z powodu uczulenia na ambrozję bylicolistną wyniósł 2,5% (próg ustalony dla wysokiego wskaźnika występowania) we wszystkich badanych krajach za wyjątkiem Finlandii, gdzie wyniósł 2,4%.

  Najwyższy odsetek uczulonych na ambrozję bylicolistną wśród przebadanych osób odnotowano na Węgrzech: 58-60%. Jednakże wysokie wskaźniki zanotowano również w Danii (niemal 20%), w Holandii (15%) i w Niemczech (14%). Co ciekawe, niemal jedna czwarta osób uczulonych na ambrozję bylicolistną, wykazywała również objawy astmy.

  "Występowanie uczulenia na ambrozję bylicolistną utrzymuje się wyraźnie powyżej 2,5% obecnie akceptowalnego progu tzw. wysokiego wskaźnika chorobowości" - powiedział profesor Torsten Zuberbier z Akademii Medycznej Charité w Berlinie, Niemcy. "Badania podkreślają rozprzestrzenianie się pyłku ambrozji bylicolistnej i rozsiewanie się rośliny w całej Europie."

  Naukowcy ostrzegają, iż zważywszy na zdolność ambrozji do przemieszczania się na duże odległości, programy zwalczania chwastu ograniczające się do pojedynczych państw nie przyniosą rezultatów. Co więcej, zmiany klimatu mogą również sprzyjać rozprzestrzenianiu się tej silnie alergennej rośliny w całej Europie.

  "Partnerzy projektu GA2LEN wzywają zatem do wdrożenia paneuropejskiego systemu nadzoru, aby skrupulatnie monitorować tendencje w schematach uczuleń, co może ułatwić koordynację środków zaradczych" - zauważył profesor Zuberbier.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia L.) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, ale aktualnie ma kosmopolityczny zasięg. W Polsce tylko na południowym zachodzie. Kenofit. (193) Ambrosia – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce w ciągu 4 lat i 73 dni w średniej odległości 2,6 j.a. Została odkryta 28 lutego 1879 roku w Marsylii przez Jérôme Coggię. Nazwa planetoidy pochodzi od ambrozji mitycznego pokarmu bogów greckich zapewniającego nieśmiertelność i wieczną młodość. Ambrozja (Ambrosia L.) – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych. Gatunkiem typowym jest Ambrosia maritima L..

  Alergia na substancje zapachowe (ang. fragrance allergy) – rodzaj alergii na substancje chemiczne, wykorzystywane jako aromaty w przemyśle kosmetycznym. Alergeny pokarmowe – alergeny, które dostają się do organizmu razem z pokarmem i mogą prowadzić u niektórych osób do wystąpienia objawów alergii. Do najczęstszych alergenów pokarmowych należą: jaja, owoce morza, owoce i warzywa, rośliny strączkowe, orzechy, zboża, mleko.

  Ambrozja (gr. ἀμβροσία ambrosía, łac. ambrosia ‘nieśmiertelność’) – w mitologii greckiej pokarm bogów. Alergia insulinowa – stan humoralnej nadwrażliwości na hormon insulinę objawiający się występowaniem nieswoistych objawów uczulenia (głównie na skórze, rzadko na innych narządach) po jej wstrzyknięciu. Sama w sobie insulina rzadko jest przyczyną uczulenia. Zazwyczaj za jego wystąpienie odpowiedzialne są:

  Ambrozja – imię żeńskie pochodzenia greckiego, od gr. ambrósios – boski, nieśmiertelny; żeński odpowiednik imienia Ambroży. Anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny (łac. anaphylaxia, commotus anaphylaciticus; ang. anaphylaxis, anaphylactic shock) - to rodzaj nagłej, ciężkiej reakcji alergicznej lub niealergicznej, która może być przyczyną zgonu. Anafilaksja ma charakter reakcji ogólnoustrojowej. Jej objawy zazwyczaj obejmują równoczesne wystąpienie kilku objawów, m.in.: swędzącej wysypki, obrzęku górnych dróg oddechowych oraz znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi. Częstymi przyczynami wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego są: ukąszenia owadów, alergeny w pożywieniu i leki.

  Ambrozja (ekologia) - zjawisko współżycia grzybów niższych z niektórymi bezkręgowcami, np. kornikami, termitami, niektórymi mrówkami, larwami galasówek. Polega na tym, że owad odżywia się grzybnią a grzyb czerpie substancje odżywcze z kału owada. Dodatkową korzyścią dla grzyba jest jego rozprzestrzenianie wraz z odchodami owada.

  Anosmia - całkowita utrata węchu. Występują dwa rodzaje tej dolegliwości: wrodzona lub nabyta. Utracić węch można na skutek alergii, nieżytów nosa, polipów nosa. Anosmia może być przejściowa lub trwała (w przypadku uszkodzeń komórek węchowych lub nerwu węchowego). Częściowa utrata węchu to hiposmia.

  Kichanie (reakcja odruchowa) – gwałtowne wypuszczenie powietrza z płuc w celu przeczyszczenia nosa; objaw nieżytów nosa (kataru) i gardła, alergii lub podrażnienia błony śluzowej nosa. Występuje u niektórych zwierząt, a także u człowieka. Wyżpin jagodowy (Silene baccifera (L.) Roth) – gatunek rośliny z rodziny goździkowatych. Rośnie dziko w Azji, Europie i Afryce Północnej. W Polsce osiąga północną granicę zasięgu i w północnej części Polski występuje rzadko. Na południu występuje częściej, ale również są to zwykle pojedyncze stanowiska, łatwe do wypatrzenia, gdyż żywa zieleń rośliny rzuca się w oczy z daleka.

  Alergia krzyżowa – zjawisko charakteryzujące się wystąpieniem tożsamych objawów alergicznych u tej samej osoby po wprowadzeniu do jej organizmu różnych alergenów (najczęściej różną drogą). W praktyce, np. osoba uczulona na pyłki brzozy, może mieć te same objawy alergiczne po spożyciu jabłek, ananasów. Kąkol (Agrostemma L.) – rodzaj roślin należący do rodziny goździkowatych. Obejmuje 2 lub 3 gatunki występujące w Europie i zachodniej Azji, prawdopodobnie rozpowszechnione z wschodniej części obszaru śródziemnomorskiego jako chwasty w uprawach zbóż. Zawleczone także do Azji Wschodniej i Ameryki Północnej. W Europie Środkowej występuje w uprawach jako chwast kąkol polny. Ten gatunek, a także pochodzący z Turcji kąkol wysmukły uprawiane są jako rośliny ozdobne.

  Dodano: 18.05.2012. 18:17  


  Najnowsze