• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  24.09.2010. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Problemy kardiologiczne osób w podeszłym wieku to jeden z głównych tematów trwającego od czwartku w Poznaniu XIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Uczestniczy w nim ok. 5 tys. osób, w tym eksperci z zagranicy.

  Kongres jest corocznym spotkaniem kardiologów, kardiochirurgów i specjalistów z pokrewnych dziedzin. W trakcie wydarzenia zaplanowano dyskusje i referaty poświęcone m.in. kardiologii sportowej, ciąży u kobiet z wadami serca oraz wpływowi otyłości na choroby serca.

  Jak powiedział w czwartek PAP przewodniczący komitetu organizacyjnego kongresu, prof. Romuald Ochotny, wiele miejsca w programie kongresu poświęcono problemom kardiologicznym chorych w podeszłym wieku. "Choroby układu krążenia są nadal główną przyczyną umieralności i chorób w społeczeństwie. (...) Choroby starszych ludzi są częstsze, i problemy z nimi związane inne niż młodszej populacji" - powiedział PAP Ochotny.

  Kardiolog Przemysław Mitkowski, zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego kongresu, powiedział, że spotkanie jest też okazją do podsumowania ostatnich wydarzeń i osiągnięć polskiej i światowej kardiologii.

  "Kilka ośrodków kardiologicznych rozpoczęło wykonywanie zabiegów przezskórnego (nie chirurgicznego) wszczepiania protez zastawki aortalnej. Wyniki pierwszych zabiegów zostaną podsumowane podczas kongresu. Wymiana doświadczeń na tym polu jest niezwykle istotna, choćby dlatego, że wiele osób, które wymagają wymiany zastawki, nie może się poddać interwencji kardiochirurgicznej, ze względu na swój ogólnie niedobry stan zdrowia. Przezskórne wszczepienie zastawki może być dla nich ratunkiem. Jest to metoda alternatywna" - powiedział PAP Mitkowski.

  Spotkanie potrwa do soboty. Kongresowi towarzyszą akcje popularyzujące wiedzę o tym, jak należy dbać o serce, jak prowadzić zdrowy, aktywny tryb życia. Na poznańskim Starym Rynku chętni mogą sobie zmierzyć poziom cukru, cholesterolu i ciśnienie, a także zasięgnąć porady u specjalisty.

  Popularyzacja zdrowego stylu życia obejmuje także dzieci; w czwartek brały one udział w specjalnych lekcjach, podczas których mogły poznać tajniki budowy i funkcjonowania ludzkiego serca. Na Starym Rynku pojawiła się też makieta przestrzenna serca, które najmłodsi mogli zwiedzać od środka. RPO

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ jbr/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ang. European Society of Cardiology - ESC) - europejskie towarzystwo naukowe zrzeszające ponad 53 000 osób zajmujących się problemami chorób serca i naczyń, głównie kardiologów. Zostało założone 2 września 1950 roku podczas I Światowego Kongresu Kardiologicznego w Paryżu. W jego skład wchodzi m.in. 50 Towarzystw Kardiologicznych z poszczególnych europejskich państw (w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne), 5 stowarzyszeń, 19 grup roboczych (ang. Working Group - WG) . Przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej, przezskórne wszczepienie/implantacja zastawki aortalnej (ang. Percutaneous aortic valve implantation, Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI) – zabieg stosowany w przypadku ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej lub ciężkiej niedomykalnośći zastawki aortalnej. W przypadku klasycznego, chirurgicznego zabiegu na zastawce aortalnej usuwa się zastawkę aortalną i wszczepia protezę. W przypadku TAVI najpierw poszerza się zwężoną zastawkę przy użyciu balonu, a następnie przy użyciu zestawów bazujących na cewnikach implantuje się protezę zastawki. Zwapniała zastawka własna pacjenta pozostaje jednak na miejscu, stąd nazwa "wymiana" nie jest właściwa. Wada serca (łac. vitium cordis) – wrodzona lub nabyta nieprawidłowość anatomiczna budowy serca, polegająca na obecności nieprawidłowych połączeń pomiędzy jamami serca lub dużymi naczyniami bezpośrednio do nich uchodzących, lub na nieprawidłowej budowie i funkcji zastawek serca. Wrodzone wady serca powstają na skutek nieprawidłowej organogenezy podczas rozwoju płodu.

  Zwężenie zastawki trójdzielnej (łac. stenosis valvulae tricuspidalis, ang. tricuspid stenosis) – zastawkowa wada serca powodująca nieprawidłowe napełnianie prawej komory serca. Niemal zawsze etiologia stenozy trójdzielnej jest reumatyczna, i w większości przypadków towarzyszy jej zwężenie zastawki mitralnej. Zwężenie zastawki aortalnej (stenoza/zwężenie zastawki aorty, zwężenie lewego ujścia tętniczego, łac. stenosis ostii arteriosi sinistri, stenosis ostii aortae, ang. aortic stenosis, AS) – wada serca polegająca na zmniejszeniu powierzchni ujścia aortalnego w stopniu utrudniającym wypływ krwi z lewej komory do aorty. Jest trzecią pod względem częstości chorobą serca w krajach rozwiniętych, po nadciśnieniu tętniczym i chorobie niedokrwiennej serca. Rozpoznanie opiera się na obrazie echokardiograficznym. Leczenie jest operacyjne; jako pierwszy walwuloplastykę zastawki aortalnej wykonał w 1982 roku Labadidi.

  Europejski Kongres Gospodarczy (ang. European Economic Congress, EEC) - cykliczne wydarzenie odbywające się w Katowicach. Pomysłodawcą i organizatorem Kongresu od pierwszej edycji jest grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl. Honorowym Przewodniczącym Rady Patronackiej – Komitetu Organizacyjnego Kongresu jest Jerzy Buzek. EEC w krótkim czasie stał się najważniejszą imprezą biznesową w Europie Centralnej. Uczestniczy w niej duża liczba osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii i mediów. Z każdą kolejną edycją wzrasta skala wydarzenia. Zespół wypadania płatka zastawki mitralnej, inaczej zespół Barlowa (łac. prolapsus valvulae mitralis, ang. mitral valve prolapse, MVP) – zespół objawów, wynikających z przemieszczania się w czasie skurczu serca płatka lub płatków zastawki mitralnej (dwudzielnej), znajdującej się pomiędzy lewym przedsionkiem i komorą serca. Zjawisku temu może towarzyszyć niedomykalność mitralna. Przy stwierdzeniu pogrubienia płatka (definiowane jako jego grubość ≥5 mm) nazywa się zespół Barlowa "klasycznym", a przy braku pogrubienia płatków określany jest jako "nieklasyczny". U 40% chorych z MVP występuje wypadanie płatka zastawki trójdzielnej.

  Dodano: 24.09.2010. 00:25  


  Najnowsze