• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakończyl się Międzynarodowy Kongres Transfuzjologii Klinicznej

  27.09.2010. 14:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  To bezprecedensowe wydarzenie naukowe przyczyni się do wypracowania nowoczesnych standardów przetaczania krwi i jej składników, które staną się obowiązującym elementem kompleksowej opieki nad chorymi - podsumowała minister zdrowia Ewa Kopacz Międzynarodowy Kongres Transfuzjologii Klinicznej. Spotkanie, odbywające się pod hasłem "Skuteczne i bezpieczne stosowanie składników krwi", zakończyło się 25 września.

  Głównym celem Kongresu, skierowanego do lekarzy wszystkich specjalizacji, którzy w swojej codziennej praktyce stosują składniki krwi, było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy z zakresu transfuzjologii klinicznej, preparatyki, chorób przenoszonych drogą transfuzji, zakażeń wewnątrzszpitalnych, immunohematologii, hemofilii oraz innowacyjnych terapii stosowanych w krwiolecznictwie.

  Spotkanie miało też umożliwić przeprowadzenie szerokiej dyskusji klinicznej i wymianę doświadczeń, która mogłoby się przyczynić do nawiązania międzydyscyplinarnej współpracy i rozpoczęcia badań naukowych, a także pomóc w ulepszeniu i harmonizacji prawa polskiego z międzynarodowym w zakresie transfuzjologii.

  W obradach wzięli udział eksperci z Polski i naukowcy z innych krajów Europy, w tym wiodących ośrodków w Wielkiej Brytanii, Niemiec i Finlandii. Swoje referaty wygłosili m.in.: prof. Miguel Lozano z Hospital Clinic Provincial w Barcelonie, prof.Jean-Pierre Cazenave - dyrektor Etablissement Franais du Sang w Alzacji, dr Michael Schmidt z Instytutu Medycyny Transfuzjologicznej i Immunohematologii na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie oraz polscy profesorowie: Wiesław Jędrzejczak, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Janusz Kłoczko, Wojciech Marczyński, Piotr Paluszkiewicz i Anna Przondo-Mordarska.

  Komitetowi Naukowemu przewodniczył prof. dr hab. med. Piotr Radziwon - specjalista w dziedzinie hematologii.

  Podczas Kongresu odbyły się również dwa szkolenia praktyczne dla lekarzy. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali imienne certyfikaty oraz punkty edukacyjne.

  Międzynarodowy Kongres Transfuzjologii Klinicznej to pierwsze w Polsce spotkanie najważniejszych autorytetów z dziedziny transfuzjologii. Jego inicjatorem było Narodowe Centrum Krwi. Jako pierwsza impreza naukowa w naszym kraju zostało objęte patronatem prestiżowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Transfuzji Krwi (International Society of Blood Transfusion, ISBT) - zaznaczają organizatorzy.

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Journal of Transfusion Medicine – kwartalnik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Magdalena Łętowska. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Ewa Brojer. Hematologia – to kwartalnik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Warzocha. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr Jerzy Windyga. Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz, masa erytrocytarna, ME, ang. packed red blood cells, PRBCs) – preparat stosowany w transfuzjologii powstały przez usunięcie z krwi pełnej części osocza. Zawiera krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi, niewielką ilość osocza oraz płyn konserwujący.

  Onkologia w Praktyce Klinicznej – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Maciej Krzakowski. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr hab. Krzysztof Krzemieniecki. Instytut Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) w Warszawieinstytut badawczy podległy Ministerstwu Zdrowia specjalizująca się w hematologii i transfuzjologii, istniejąca od 1951 roku i do 1992 nosząca nazwę Instytut Hematologii. Obecnie instytut posiada dwie siedziby: główną na Ursynowie przy ul. Indiry Gandhi 14 (otwarta w 2006) oraz starą na Mokotowie przy ul. Chocimskiej 5.

  Transfuzja krwi, przetoczenie krwi – zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi. Ma na celu substytucję utraconych składników. Transfuzja krwi (przetoczenie krwi) – zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi. Ma na celu substytucję utraconych składników.

  ISBT 128 (z ang. International Standard for Blood Transfusion) – kod etykietowania krwi i jej składników opracowany w 1994 roku. Identyfikacyjna karta grupy krwi, pot. krewkarta – dokument pozwalający ustalić ratownikom medycznym grupę krwi ofiar wypadków oraz pracownikom systemu opieki zdrowotnej w Polsce, dla których ta informacja jest niezbędna. Jest jedynym dokumentem, obok legitymacji honorowego dawcy krwi, na podstawie którego można dokonać transfuzji krwi z pominięciem czasochłonnego laboratoryjnego ustalania grupy krwi. Posiadanie identyfikacyjnej karty grupy krwi jest nieobowiązkowe, a jej wydanie jest płatne. W Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa można zamówić za darmo taką kartę po dwukrotnym honorowym oddaniu krwi.

  Separator komórkowy − przyrząd służący do pobierania komórkowych składników krwi (krwinek czerwonych, płytkowych, granulocytów, komórek krwiotwórczych itp.) od dawców. Jest stosowany w krwiodawstwie celem uzyskania komórek krwi oraz ich koncentratów do zastosowania jako lecznicze składniki krwi.

  Małgorzata Irena Wróblewska (ur. 20 października 1956, zm. 16 października 2013) – polski biolog, specjalistka w zakresie biochemii klinicznej i metabolizmu lipoprotein, doktor habilitowany nauk farmaceutycznych w zakresie farmacji, wieloletni adiunkt Katedry Biochemii Klinicznej na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym, kierownik Zakładu Chemii Klinicznej Katedry Analityki Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Głównego Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

  Międzynarodowy Kongres Neurologiczny (ang. International Neurological Congress) - pierwszy międzynarodowy kongres neurologów Świata. Po raz pierwszy odbył się w 1931 roku w Brnie. Odbywał się co cztery lata. Kongres przyczynił się do integracji środowiska neurologicznego na Świecie i powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Krzysztof Zbigniew Warzocha (ur. 1966) – polski lekarz, specjalista w zakresie hematologii i onkologii klinicznej, profesor nauk medycznych, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

  Jan Lubiński (ur. 7 stycznia 1953 r. w Przechlewie), prof. dr hab. n. med., lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej. Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz działającego przy tej uczelni Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych. Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej. Prezes spółki Read-Gene SA notowanej na giełdzie NewConnect. Zygmunt Chodorowski (ur. 16 lutego 1938 w Ścięcianach, Litwa) – polski profesor zwyczajny medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, geriatrii oraz toksykologii klinicznej. Do 2008 roku był kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Toksykologii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku.

  Kongres w Akwizgranie - konferencja międzynarodowa, która odbyła się jesienią 1818 roku. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli państw Świętego Przymierza po kongresie wiedeńskim. Kongres zakończył wojskową okupację Francji i ponowił postanowienia przeciw ruchom rewolucyjnym. W spotkaniu udział wzięli: Ristocetyna - antybiotyk otrzymywany z Nocardia lurida dawniej stosowany w terapii zakażeń gronkowcowych. Obecnie nie używa się go w terapii klinicznej ze względu na toksyczność. Powoduje aglutynację płytek krwi i następowe krzepnięcie krwi. Te objawy uboczne wykorzystuje się w badaniach in vitro, na przykład do diagnozowania choroby von Willebranda czy zespołu Bernarda-Souliera. Aglutynacja płytek krwi spowodowana ristocetyną może zachodzić tylko przy obecności dużej ilości multimerów czynnika von Willebranda. Z chwilą gdy w badanej próbce nie ma wystarczającej ilości czynnika (lub receptora dla niego) nie uzyskuje się krzepnięcia.

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN - instytut Polskiej Akademii Nauk zajmujący się badaniami w zakresie biologii medycznej oraz medycyny klinicznej. Żądza krwi (ang. Out for blood lub Vampires: Out for Blood) – amerykański horror z roku 2004. Film ten znany jest też w Polsce pod tytułem Wampiry. Żądza krwi.

  Dodano: 27.09.2010. 14:34  


  Najnowsze