• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbudować kość

  06.01.2010. 18:18
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Udało się rozłączyć procesy tworzenia i rozkładu kości - informują naukowcy z Australii na łamach pisma "Journal of Clinical Investigation". To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich chorych na osteoporozę, czyli zwiększoną łamliwość kości.

  Osteoporoza to schorzenie charakteryzujące się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości i w konsekwencji zwiększoną podatnością na złamania, występuje najczęściej u kobiet po menopauzie. Badaniem umożliwiającym zdiagnozowanie osteoporozy jest densytometria kośćca, która określa gęstość mineralną kości (ang. Bone Mineral Density - BMD).

  Celem leczenia jest zapobieganie złamaniom kości, co osiąga się przez zwiększenie masy kostnej, zapobieganie jej ubytkowi i poprawę wewnętrznej struktury kości. U osób zagrożonych wystąpieniem osteoporozy profilaktycznie uzupełnia się niedobory wapnia, witaminy D oraz białka, ważne jest też uprawianie sportu, aby wzmocnić kości i mięśnie odpowiadające za stabilizację postawy.

  W naszym organizmie powstawanie kości jest silnie powiązane z procesami ich niszczenia, stąd wyzwaniem dla naukowców i lekarzy jest opracowanie skutecznej metody rozdzielenia tych dwóch naturalnie współwystępujących procesów.

  Dotychczas stosowane metody leczenia osteoporozy polegają na pobudzaniu osteoblastów (komórek odpowiedzialnych za tworzenie tkanki kostnej) i hamowaniu osteoklastów (komórek prowadzących do ubytku kości).

  Natalie Sims wraz z kolegami z St. Vincent's Institute w Melbourne zaobserwowała, że można rozdzielić procesy budowania i niszczenia kości u myszy.

  Naukowcy wykazali, że cząsteczka o nazwie onkostatyna M (OSM) aktywuje dwa różne mechanizmy w zależności od tego, z którym z dwóch komórkowych białek powierzchniowych się zwiąże. Kiedy OSM łączy się ze swoim receptorem (OSMR) stymuluje powstawanie osteoklastów (tych komórek, które niszczą kości). Badacze wyhodowali myszy pozbawione receptorów dla onkostatyny M; okazało się, że zwierzęta te mają znacząco wyższą gęstość mineralną kości, niż gryzonie z grupy kontrolnej. Z kolei jeżeli OSM wiąże się z receptorem powierzchniowym LIFR (ang. LIF leukemia inhibitory factor receptor) blokuje produkcję białka, które hamuje niszczenie kości.

  Zdaniem autorów badań, wyniki ich pracy wskazują, że istnieje ścieżka sygnałowa dzięki której można stymulować powstawanie kości niezależnie od ich rozkładu.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Osteoporoza (łac. osteoporosis, dawna nazwa zrzeszotnienie kości) – stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Osteoporoza występuje najczęściej u kobiet po menopauzie (osteoporoza pomenopauzalna). Osteoporoza jest uogólnioną chorobą metaboliczną kości, charakteryzującą się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania. BMD (z ang. bone mineral density) - mineralna gęstość kości, będąca standardem referencyjnym w rozpoznaniu osteoporozy. Oceniana jest radiologiczną (promieniowanie rentgenowskie) metodą pomiarową zwaną densytometrią, która jest dwuwymiarową odmianą tomografii komputerowej. Densytometria opiera się na radiologicznej ocenie różnicy absorpcji między kością a tkanką tłuszczową i mięśniową. Osteopenia - stan, w którym mineralna gęstość kości jest niższa niż normalnie. Przez wielu lekarzy jest uznawana za początek osteoporozy. Jednak nie u każdej osoby z osteopenią rozwinie się osteoporoza. Chorobę tę rozpoznaje się, gdy T-Score wynosi od -1.0 do -2.5.

  Akrecja – wzrost zachodzący za sprawą zwiększanie masy macierzy pozakomórkowej. W akrecji rozmiar i liczba komórek się nie zwiększa. Zwykle następuje podczas różnicowania się komórek tkanki. U człowieka występuje fizjologicznie w późniejszych fazach rozwoju płodowego Zaobserwowano korelacje między nieprawidłową kontrolą diety osób chorych na fenyloketonurię w okresie intensywnego wzrostu a akrecją masy kostnej. Kwas zoledronowy – fosforoorganiczny związek chemiczny z grupy bisfosfonianów. Sole kwasu zoledronowego to zoledroniany. Stosowany jako lek (Aclasta firmy Novartis) w terapii osteoporozy u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn, u których występuje zwiększone ryzyko złamań kości. Coroczna dawka kwasu zoledronowego może również zapobiegać nawracającym złamaniom u pacjentów po złamaniu kości biodrowej.

  CD2 (ang. cluster of differentiation 2, synonimy: T11/Leu5, LFA-2, receptor dla LFA-3, receptor rozetkowy) – białko występujące na powierzchni limfocytów T oraz komórek NK . CD2 należy do nadrodziny immunoglobulin i w części zewanątrzkomórkowej zawiera dwie domeny immunoglobulinowe . Cząsteczka CD2 kodowana jest przez gen o tej samej nazwie, u człowieka zlokalizowany na chromosomie 1 w pozycji 1p13.1 . CD2 wiąże się z cząsteczką CD58 u człowieka oraz CD48 u myszy , a główną funkcją tego białka jest dostarczanie sygnału kostymulującego limfocytom T i komórkom NK . Densytometria kostna – metoda obrazowania gęstości kości wykorzystująca zasadniczo trzy różne techniki otrzymywania obrazu anatomii pacjenta: • podwójną wiązkę promieniowania rentgenowskiego, • ultrasonografię, • tomografię komputerową. Badanie to pozwala na postawienie rozpoznania m.in. osteoporozy, osteopenii, ogniska kalcyfikacji.

  Osteoblasty – komórki tworzące kości (kościotwórcze), występujące w miejscach, gdzie odbywa się wzrost lub przebudowa tkanki kostnej. Osteoblasty wytwarzają część organiczną macierzy kostnej (tzw. osteoid), w której następnie odkładają się kryształy fosforanów wapnia. Otoczone są substancją międzykomórkową zwaną hydroksyapatytem. Powstają z komórek macierzystych w szpiku kostnym i głębszych warstwach okostnej. Czynności tych komórek są regulowane przez parathormon oraz witaminę D3. Łagodny rozrost gruczołu krokowego (łac. hyperplasia prostatae, ang. BPH - Benign prostatic hyperplasia) – choroba występująca u mężczyzn i związana głównie z rozrostem (rozplemem) komórek gruczołowych i komórek podścieliska gruczołu krokowego, a w mniejszym stopniu przerostem komórek (stąd niejednoznaczna nomenklatura), powodująca zwężenie drogi odpływu moczu. Uważa się, że występuje u ponad 50% mężczyzn w wieku powyżej 60 roku życia i z wiekiem częstość jej występowania wzrasta.
  Pojęcie przerost prostaty jest z patomorfologicznego punktu widzenia pojęciem błędnym, ponieważ przerost (łac. hypertrophia) oznacza powiększenie tkanki lub narządu na skutek powiększenia poszczególnych komórek, bez zwiększenia ich liczby, natomiast rozrost (łac. hyperplasia) zupełnie odwrotnie - powiększenie tkanki lub narządu na skutek zwiększenia liczby komórek, czego przykładem jest właśnie rozrost gruczołu krokowego.

  Ranelinian strontu (Strontium ranelate, ATC M05BX) – organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu osteoporozy, o podwójnym działaniu: pobudzający kościotworzenie przez bezpośredni wpływ na osteoblasty (pobudza replikację preosteoblastów i wytwarzanie kolagenu przez dojrzałe osteoblasty) i jednocześnie hamujący niszczenie kości przez osteoklasty (hamuje różnicowanie i aktywność komórek kościogubnych). Badania na hodowlach tkankowych, na zwierzętach i badania kliniczne u ludzi potwierdziły anaboliczny wpływ strontu na tkankę kostną i efekt przeciwzłamaniowy leku.

  Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna.

  Dodano: 06.01.2010. 18:18  


  Najnowsze