• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zdjęcia potwierdziły, że dzieci uśmiechają się w łonie matki

  02.01.2010. 11:10
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Nienarodzone jeszcze dzieci dość często uśmiechają się w łonie matki. Naukowcy japońscy po raz pierwszy na świecie zdołali uzyskać unikalne zdjęcia, potwierdzające to interesujące odkrycie - poinformowała prasa tokijska.

  Podczas długiego ultradźwiękowego badania kobiety będącej w 23. tygodniu ciąży specjaliści wykonali sześć zdjęć, na których dziecko się uśmiechało przez ok. 5 sekund. Tymczasem biolodzy przyjęli uważać wyraz twarzy za "spontaniczny uśmiech", jeśli utrzymuje się on co najmniej jedną sekundę.

  Co wywołuje uśmiech na twarzy nienarodzonego dziecka, naukowcy z Uniwersytetu Świętego Serca w Tokio, którzy przeprowadzili badanie, na razie nie są w stanie odpowiedzieć. Uważają jednak, że dokonali poważnego kroku na drodze do rozszyfrowania tajemnicy "ewolucji emocji".

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Uśmiech - wyraz twarzy, powstający przez napięcie mięśni po obu stronach ust, oraz (w pełniejszym uśmiechu) napięcie mięśni wokół oczu. Jest wspólnym dla wszystkich ludzi wyrazem takich emocji jak szczęście i rozbawienie, choć badania kultur pokazują, że sposób jego użycia jest bardzo różny w różnych kulturach. Uśmiech sardoniczny (łac. sardonicus (risus); gr. sardónios, sardánios (gélōs)) – nietypowy wyraz twarzy wywołany skurczem mięśni mimicznych. Artyficjalizm - przekonanie charakterystyczne dla myślenia wczesnodziecięcego polegające na tym, że według dziecka wszystko na świecie łącznie z naturalnymi bytami i zdarzeniami jest przez kogoś wykonany lub wykonywane. Dzieci uważają, że ludzie są odpowiedzialni za wszystkie zdarzenia na świecie

  Fundacja "Dom w Łodzi" to pierwszy i jak na razie jedyny w Polsce niepubliczny dom dziecka dla chorych dzieci. Powstała ona w 2006 roku, a już rok później przyjęła pierwszych podopiecznych w placówce mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 13, jej prezesem jest Jolanta Bobińska. W różnych okresach działalności ośrodka miał on pod opieką od dwójki do tuzina dzieci. Archaiczny uśmiech – charakterystyczny uśmiech, pojawiający się na twarzach większości greckich posągów z okresu archaicznego. Rozpowszechnił się w drugiej ćwierci VI w. p.n.e.

  Uśmiech sardoniczny (łac. sardonicus – sardoniczny, cyniczny, pogardliwy; gr. σαρδάνιος [sardanios]) – wyraz twarzy; określenie używane w zasadzie w dwóch znaczeniach: Echo serca płodu jest rodzajem badania echokardiograficznego wykonywanego kobietom ciężarnym. Badanie obejmuje ocenę anatomii klatki piersiowej i serca płodu oraz jego funkcjonowania. Podczas tego badania można zdiagnozować nieprawidłowości budowy (wady serca) oraz zaburzenia rytmu i funkcji serca. Informacje uzyskane w czasie badania płodu mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o dalszym przebiegu ciąży oraz miejscu i czasie porodu. Dzieci z rozpoznanymi wadami serca powinny się rodzić w wysokospecjalistycznych ośrodkach posiadających odpowiednie doświadczenie i warunki do opieki.

  Adopcja Serca (Adopcja na odległość, Adopcja Miłości) – forma pomocy ubogim dzieciom (najczęściej z krajów Trzeciego Świata), która służy tworzeniu partnerstwa między nimi a ofiarodawcami (rodzinami, osobami indywidualnymi, czy grupami osób takimi jak grupa parafialna, czy klasa szkolna). Darczyńcy – osoby fizyczne bądź firmy – deklarują się, podpisując umowę o przyjęciu pod opiekę dziecka lub dzieci. Opieka ma formę comiesięcznych opłat (zwykle 15-20 dolarów) na wyżywienie, odzież, kształcenie, ochronę zdrowia i inne potrzeby dzieci. Najczęściej są to sieroty, wychowywane przez dalszą rodzinę lub ludzi obcych (nierzadko wdowy), którzy jednak – sami mając kilkoro dzieci – bez pomocy finansowej z Europy lub Ameryki nie byliby w stanie zapewnić im wykształcenia. Adopcja Serca obejmuje też dzieci pokrzywdzone przez los, które w inny sposób nie mogłyby otrzymać wykształcenia, np. dzieci osób dotkniętych trądem, ofiary Tsunami. Mięsień śmiechowy (łac. musculus risorius) jest zaliczany do mięśni wyrazowych twarzy. W swym rozwoju oddziela się on od mięśnia obniżającego kąt ust. Ma on swój początek na powięzi przyuszniczej i żwaczowej, skąd biegnie poprzecznie kierując się do kąta ust, gdzie kończy się w węźle mięśniowym kąta ust. Pociąga on kąt ust w kierunku poprzecznym, tworząc tzw. dołek śmiechowy. Natomiast wraz z mięśniem jarzmowym większym wywołuje na twarzy uśmiech. Mięsień leży powierzchownie tuż pod skórą na powięzi przyuszniczej i na mięśniu policzkowym. Unerwiony przez nerw twarzowy.

  Wykorzystywanie seksualne dzieci przez dorosłych – forma krzywdzenia dzieci, w której dziecko jest wykorzystywane w celu pobudzenia lub zaspokojenia seksualnego osoby dorosłej lub starszej młodzieży. Oprócz bezpośredniego kontaktu seksualnego, wykorzystywaniem seksualnym dzieci jest również każda sytuacja, w której dorosły nieprzyzwoicie obnaża swoje genitalia wobec dziecka, namawia (prosi lub naciska na dziecko) do brania udziału w czynnościach o charakterze seksualnym, prezentuje dziecku pornografię lub wykorzystuje dzieci do produkcji pornografii dziecięcej.

  Śmiech, uśmiech – w fizjologii wyraz twarzy powstały przez napięcie mięśni przede wszystkim w okolicach kącików ust, lecz również wokół oczu. Śmiech jest u ludzi jednym z przejawów radości lub szczęścia, może być jednak również niekontrolowanym przejawem strachu.

  Dodano: 02.01.2010. 11:10  


  Najnowsze