• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Złoty Skalpel 2010 dla prof. Skarżyńskiego

  01.06.2010. 05:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Złoty Skalpel 2010 trafił w ręce prof. Henryka Skarżyńskiego z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. To już druga edycja konkursu na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia, organizowanego przez magazyn "Puls Medycyny".

  Prof. Skarżyski otrzymał nagrodę za projekt "Leczenie częściowej głuchoty u dzieci i dorosłych z zastosowaniem implantów ślimakowych".

  Jury konkursu zdecydowało o ustanowieniu trzech dodatkowych kategorii, w których przyznano po dwa wyróżnienia ex aequo. W kategorii "Diagnostyka i badania przesiewowe" wyróżnienia przyznano zespołowi prof. Arkadiusza Jawienia z Centrum Medycznego w Bydgoszczy za program wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej oraz zespołowi prof. Romana Kaliszana z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za badanie moczu w kierunku wykrycia nowotworów układu moczowo-płciowego.

  W kategorii "Rozwiązania telemedyczne" wyróżniono Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia - OSOZ, którego kierownikiem był dr inż. Zygmunt Kamiński z firmy Kamsoft S.A. oraz "Elektroniczny System Dokumentacji Medycznej - rejestracja zdarzeń przy łóżku chorego" prof. Wojciecha Witkiewicza z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

  W kategorii "Nowe materiały medyczne" wyróżnienia otrzymały projekty "Zastosowanie dzianiny propylenowej w leczeniu złamań części twarzowej czaszki", którego kierownikiem był prof. Piotr Arkuszewski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz "Siatka polipropylenowa jako nowy sposób zamykania rany po operacjach ominięcia żołądka" zespołu prof. Janusza Strzelczyka z UM w Łodzi.

  Czeki o wartości odpowiednio 10 tys. zł i 5 tys .zł otrzymali: prof. Henryk Skarżyński oraz prof. Wojciech Witkiewicz. LT

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku. Przegląd Rusycystyczny – kwartalnik wydawany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego (PTR). Powstał w roku 1978. Pierwszym redaktorem naczelnym był doc. dr Olgierd Spirydowicz (do 1991, zeszyt 1–2), kolejnym prof. Wanda Zmarzer (1991–1999), obecnym zaś – prof. Piotr Fast (od 2000). Komitetowi Redakcyjnemu (do 1987 – Radzie Redakcyjnej) przewodniczyli: 1978–1982 – prof. Mścisław Olechnowicz, (1983–1984 wakat), 1985–1987 – prof. Bazyli Białokozowicz, 1988–1996 prof. Antoni Semczuk, 1997–1999 – prof. Piotr Fast, od 2000 ponownie prof. Antoni Semczuk.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Ogród Roślin Leczniczych przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest placówką naukową i wchodzi w skład Katedry i Zakładu Farmakognozji. Jego kierownikiem jest dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska, prof. nadzw.. Ogród powstał po wojnie, oficjalnie został oddany do użytku w 1948. Acta Angiologica – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Siebert. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Wanda Horst-Sikorska.

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – jeden z ośrodków badań z dziedziny fizyki Polskiej Akademii Nauk, znajduje się w dzielnicy Krakowa Bronowicach przy ulicy Walerego Eliasza-Radzikowskiego 152. Został utworzony w roku 1955 dzięki staraniom prof. Henryka Niewodniczańskiego. W roku 1988 Instytutowi nadano imię prof. Henryka Niewodniczańskiego. Współtwórcą Instytutu w jego obecnym kształcie był prof. Marian Mięsowicz.

  Dodano: 01.06.2010. 05:18  


  Najnowsze