• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Znaleziono gen odpowiedzialny za przewlekły ból

  29.09.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa odkryli gen odpowiedzialny za kontrolowanie bólu przewlekłego. Opublikowane w czasopiśmie Science odkrycie otwiera drogę do nowych możliwości blokowania substancjami leczniczymi białka wytwarzanego przez gen w celu zwalczania bólu przewlekłego. Badanie było częściowo finansowane w ramach grantu programu Marie Curie, stanowiącego część siódmego programu ramowego (7PR).

  Według naukowców z Uniwersytetu w Cambridge oraz ich współpracowników z Wydziału Neurologii w Centro Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Kadyksie, jednym z głównych determinantów intensywności bólu jest tempo wyzwalania potencjału czynnościowego w nocyceptorach.

  Przewlekły ból dotyka jednego na siedmiu Brytyjczyków. Najczęstsze dolegliwości to zapalenie stawów, ból pleców i bóle głowy. Przewlekły ból występuje w dwóch odmianach: jako ból zapalny oraz jako ból neuropatyczny.

  Ból zapalny jest powodowany trwałym urazem, na przykład zapaleniem stawów lub oparzeniem, które powoduje zwiększoną wrażliwość odpowiedzialnych za odczuwanie bólu zakończeń nerwowych. W efekcie chory odczuwa ból bardziej intensywnie. Ból neuropatyczny jest bólem trudniejszym do opanowania. W tym przypadku uszkodzenie nerwu wywołuje ciągły ból i nadwrażliwość chorego na bodźce. Według naukowców, ból ten, nękający niektórych pacjentów przez całe życie, jest częstą, ale trudną w leczeniu dolegliwością.

  Na bóle neuropatyczne cierpią na przykład cukrzycy (w Europie, Japonii i USA żyje 3,7 mln osób dotkniętych cukrzycą), jak również osoby chorujące na półpaśca oraz nowotwory. Ten rodzaj bólu dotyka także osoby cierpiące na lumbago.

  "Osoby z bólem neuropatycznym nierzadko nie zaznają ulgi w swoim cierpieniu, ponieważ brak jest skutecznych leków" - mówi starszy autor badania, prof. Peter McNaughton z Wydziału Farmakologii Uniwersytetu Cambridge. "Nasze badanie toruje drogę do stworzenia nowych leków pozwalających zwalczać ból przewlekły poprzez blokowanie genu HCN2".

  Gen HCN2 występuje we wrażliwych na ból zakończeniach nerwowych. O ile naukowcy od dawna wiedzieli, że gen jest obecny właśnie w tych zakończeniach nerwowych, do teraz nieznana była jego rola w kontrolowaniu bólu.

  Ponieważ powiązany gen, HCN4, wpływa na kontrolowanie częstotliwości aktywności elektrycznej w sercu, badacze założyli, że HCN2 powinien kontrolować częstotliwość aktywności elektrycznej we wrażliwych na ból nerwach.

  Na potrzeby badania naukowcy usunęli gen HCN2 z tych nerwów. Następnie na nerwach w hodowanych komórkach przeprowadzono badania z wykorzystaniem bodźców elektrycznych, aby sprawdzić, jak zmieniają się właściwości komórek po usunięciu genu HCN2.

  "W odczuwaniu bólu ważną rolę odgrywa wiele genów, ale w większości przypadków manipulowanie nimi prowadzi do całkowitego braku odczuwania bólu, a nawet innych bodźców" - wyjaśnia prof. McNaughton. "Co niezwykle interesujące, usunięcie genu HCN2 - lub farmakologiczne zablokowanie go - eliminuje ból neuropatyczny, nie wpływając na odczuwanie normalnego ostrego bólu. Odkrycie to może być bardzo cenne dla zastosowań klinicznych, ponieważ normalne odczuwanie bólu jest niezbędne, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ból (łac. dolor; gr. algos, odyne) – według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich uszkodzeniem. Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. Receptorami bólowymi są nocyceptory. Według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, ból (łac. dolor; gr. algos, odyne) to subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich uszkodzeniem. Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. Receptorami bólowymi są nocyceptory. Przewlekła napadowa hemikrania (zespół Sjaastada, Chronic paroxysmal hemicrania, CPH, Sjaastad syndrome) – rzadka postać samoistnego bólu głowy przypominającego klasterowy ból głowy, ale o znacznie większej częstości napadów w trakcie dnia i krótszym czasie trwania pojedynczego napadu.

  Pierwotny ból głowy związany z aktywnością seksualną (ang. primary headache associated with sexual activity) – szczególny typ samoistnego bólu głowy, związany z napięciem seksualnym i przeżywaniem orgazmu. Wyróżnia się ból przedorgazmowy i ból orgazmowy. Ból przedorgazmowy zaczyna się jako obustronny tępy ból, umiejscowiony nie tylko w głowie ale też w okolicy karku i szyi, nasilający się w miarę narastania podniecenia seksualnego. Ból orgazmowy często występuje nagle w trakcie orgazmu i jest opisywany jako bardzo silny (eksplodujący), może być jedno lub obustronny. Czasem u tych chorych występuje też ból wysiłkowy lub ból kaszlowy. Zaleca się stosowanie indometacyny p.o., a także tryptanów i ergotaminy. Ból trzewny (wisceralny) – w praktyce klinicznej jeden z rodzajów bólu. Związany jest z procesami chorobowymi w obrębie narządów wewnętrznych. Jest to zazwyczaj ból rozlany, rwący lub ćmiący, czasem tętniący (ból pochodzenia naczyniowego). W powstawaniu bólów trzewnych odgrywa rolę niedokrwienie, rozciąganie ścian trzewi, skurcz mięśniówki, podrażnienie zakończeń nerwowych w otrzewnej, opłucnej lub osierdziu.

  Mialgia, inaczej mięśnioból lub ból mięśniowy to objaw chorobowy polegający na ostrym lub przewlekłym bólu, który odczuwany jest miejscowo lub w sposób uogólniony. Mięśnioból może mieć wiele przyczyn, i niekiedy może wskazywać na chorobę układu nerwowego, infekcję lub chorobę ogólnoustrojową. Kwestia odczuwania bólu przez płód stanowi przedmiot rozważań środowisk medycznych i jest częścią większej dyskusji na temat aborcji. Wielu naukowców zajmujących się rozwojem płodowym jest zgodnych, że odczuwanie bólu przez płód przed siódmym miesiącem ciąży jest wysoce nieprawdopodobne, mimo to zwolennicy ruchu pro-life proponują ustawodawstwo nakazujące informować kobietę poddającą się aborcji, iż płód może odczuwać ból podczas zabiegu.

  Ból korzeniowy (ból radikularny) – w praktyce klinicznej jeden z rodzajów bólu. Spowodowany bywa sprawami zapalnymi, urazowymi lub uciskowymi korzeni rdzeniowych tylnych. Promieniuje w zakresie pola unerwienia danego korzenia i np. w obrębie tułowia ból korzeniowy ma charakter opasujący. Znieczulenie regionalne (znieczulenie miejscowe, znieczulenie przewodowe) – metoda blokowania odczuwania bólu ostrego lub przewlekłego, polegająca na odwracalnym przerwaniu przewodnictwa nerwowego w pniach nerwowych zaopatrujących określoną okolicę ciała. Znieczulenie miejscowe umożliwia bezbolesne przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych i diagnostycznych bez narażenie pacjenta na silny ból towarzyszący tym zabiegom. Podczas zabiegu, przeprowadzanego pod znieczuleniem miejscowym pacjent pozostaje świadomy (funkcje mózgu są zachowane).

  Lumbago (pot. heksenszus, postrzał) – ból okolicy lędźwiowej jest jedną z najczęściej zgłaszanych dolegliwości. Szacuje się, że ok. 60-80% populacji ogólnej doświadcza jej przynajmniej raz w życiu, w danym momencie na ból okolicy lędźwiowej skarży się 15-30% populacji, natomiast w ciągu miesiąca 30-40%. Lumbago jest jedną z głównych przyczyn konsultacji lekarskich oraz absencji chorobowej w państwach uprzemysłowionych. Pomimo ogromnej skali problemu przyczyny tego rodzaju bólu nie są dostatecznie poznane, a diagnostyka polega przede wszystkim na wykluczeniu poważnych przyczyn, wymagających pilnego postępowania. U 90% wszystkich pacjentów z bólem okolicy lędźwiowej dolegliwości ustępują samoistnie w ciągu 6 tygodni.

  Ból rzutowany (udzielony) – w praktyce klinicznej jeden z rodzajów bólu. Jest to ból "przenoszony" z narządów wewnętrznych do okolic skóry (nieraz odległych), czyli dermatomów, unerwionych z tego samego odcinka rdzenia kręgowego co dany narząd wewnętrzny. Bólom rzutowanym towarzyszy często przykurcz odpowiednich mięśni.

  Ból neuropatyczny – ból spowodowany pierwotnym uszkodzeniem lub dysfunkcją układu nerwowego. Występuje wśród 7–8% populacji.

  Dodano: 29.09.2011. 17:26  


  Najnowsze