• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Żonglerka wymaga zaangażowania substancji białej mózgu

  14.10.2009. 15:41
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Nauka złożonych zadań angażujących skupienie wzroku i precyzyjną koordynację ruchową, taki jak na przykład podczas żonglowania wymaga udziału substancji białej mózgu - informują naukowcy z Wielkiej Brytanii na łamach pisma "Nature Neuroscience".

  Substancja szara mózgu składa się głównie z ciał komórek nerwowych natomiast substancja biała z ich wypustek służących komórkom do komunikowania się pomiędzy sobą. Wyniki wcześniejszych badań wskazywały, że podczas nauki złożonych zadań wzrokowo - ruchowych (w tym żonglerki) dochodzi do zmian w substancji szarej mózgu osób ćwiczących tą trudną sztukę, teraz naukowcy z Oxfordu po raz pierwszy zaobserwowali, że podobne zmiany zachodzą również w substancji białej tych osób.
  Autorzy pracy - grupa Jana Scholza z Oxford Centre for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain, badali przy pomocy rezonansu magnetycznego mózgi grupy osób przed rozpoczęciem treningu i 6 tygodni od rozpoczęcia nauki żonglowania.

  Naukowcy zaobserwowali, że u badanych dochodzi do zmian w obrębie płata ciemieniowego mózgu, odpowiedzialnego za nasze możliwości ruchowe i wzrokowe. Co więcej, badacze wykazali, że związanym z treningiem zmianom w obrębie istoty szarej towarzyszą długoterminowe zmiany w istocie białej zlokalizowanej w tym samym regionie mózgu. Zdaniem naukowców dowodzi to, że trening wpływa zarówno na ciała komórek nerwowych jak również ich wypustki (tzw. projekcje).

  Niemniej jednak autorzy nie zaobserwowali korelacji pomiędzy nasileniem zmian w obrębie istoty szarej i białej, co ich zdaniem może sugerować, że zmiany te stanowią dwa stosunkowo niezależne procesy.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Półkula mózgu (łac. hemispherium cerebri) – parzysta część kresomózgowia. Półkule oddziela szczelina podłużna mózgu (fissura longitudinalis cerebri), zaś połączenie nerwowe zapewnia ciało modzelowate. Każda z półkul zawiera zewnętrzną warstwę istoty szarej, zwanej korą mózgu oraz wewnętrzną warstwę istoty białej. Ciało modzelowate, spoidło wielkie mózgu (łac. corpus callosum) – część mózgowia, najsilniej rozwinięte spoidło mózgu. Jest to pasmo istoty białej łączące dwie półkule mózgu. Położone jest na dnie szczeliny podłużnej mózgu. Substancja biała, istota biała (łac. Substantia alba) – jeden z dwóch (obok substancji szarej) podstawowych składników ośrodkowego układu nerwowego. Są to dobrze unaczynione skupiska wypustek neuronów (dendrytów i aksonów), których ciała znajdują się w substancji szarej. Wypustki te otacza zazwyczaj osłonka mielinowa, która jest błoną komórkową oligodendrocytu. Podstawowym składnikiem błony są fosfolipidy (pochodne tłuszczu), z tego względu substancja biała ma kolor biały.

  Tigroid, znane też jako ciałka Nissla, ziarenka Nissla, ziarnistości Nissla (łac. Globule substantiae basophilicae) – grudki substancji zasadochłonnej w komórkach nerwowych (neuronach) znajdowane w ciałach komórek nerwowych i dendrytach. Tigroid jest specyficzną dla neuronów postacią szorstkiej siateczki śródplazmatycznej i miejscem intensywnej syntezy białek (jest skupieniem rybosomów oraz RNA). Obecność tigroidu jest jedną z przyczyn szarej barwy skupisk ciał komórek nerwowych – stąd noszą one nazwę istoty szarej. Zostały opisane w 1894 roku przez Franza Nissla. Nazwę "tigroid" należy z kolei kojarzyć z tygrysem (Panthera tigris) – z powodu wyglądu tychże grudek. Wstrząśnienie mózgu – zaburzenie czynności pnia mózgu, będące wynikiem urazu lub zniesienia czynności komórek zwojowych mózgu bez znaczących zmian anatomicznych.

  Kora mózgu - struktura mózgu, w części kresomózgowia, zbudowana z istoty szarej, którą stanowią komórki neuronów. Jest największą częścią płaszcza, pokrywa obydwie półkule kresomózgowia. Tworzy ją około 10 mld komórek nerwowych ułożonych w sześciu warstwach o różnej grubości. Dominują w niej komórki piramidalne (najbardziej charakterystyczne dla kory), gwiaździste (głównie w czwartej warstwie) oraz wrzecionowate (w najgłębszej warstwie kory). Kora mózgu osiąga grubość do 4,5 mm. Jest bardzo silnie pofałdowana, dzięki czemu przy mniejszej objętości posiada większą powierzchnię czynną - 2 500 cm u człowieka , co odpowiada powierzchni kuli o średnicy 28 cm. Leukoarajoza (ang. leukoaraiosis) – opisowe pojęcie radiologiczne określające rozlane zmiany w istocie białej mózgu, zlokalizowane głównie wokół komór mózgu i wykrywane w badaniach obrazowych jako zmiany hipodensyjne w KT oraz hiperintensywne w sekwencji T2 oraz FLAIR w MRI. Częstość leukoarajozy jest większa u ludzi starszych. Jako czynnik patogenetyczny leukoarajozy proponuje się przewlekły proces niedokrwienny. Leukoarajoza może objawiać się drobnymi deficytami neurologicznymi i łagodnymi zaburzeniami poznawczymi albo poważnymi deficytami powodującymi głęboką niepełnosprawność i otępienie.

  Dodano: 14.10.2009. 15:41  


  Najnowsze