• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zwalczanie chorób dróg oddechowych - priorytetem polskiej prezydencji

  29.04.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Poprawa w zakresie wczesnej diagnostyki, leczenia, a także zapobiegania przewlekłym chorobom dróg oddechowych u dzieci ma być jednym z priorytetów zdrowotnych podczas polskiej prezydencji w Radzie UE, od lipca do grudnia 2011 r.

  ,,Chcemy zwrócić szczególną uwagą na astmę i alergiczny nieżyt nosa, bo są to najczęstsze przewlekłe schorzenia wieku dziecięcego. Polska może podzielić się z innymi państwami Unii swoim doświadczeniem w zakresie wczesnego wykrywania i leczenia astmy, bo jako jeden z nielicznych krajów na świecie mamy narodowy program poświęcony temu zagadnieniu, tj. program POLASTMA" - powiedział w rozmowie z PAP prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący podzespołu ds. Priorytetów w Obszarze Zdrowia Polskiej Prezydencji w Radzie UE.

  Jak przypomniał specjalista, w trakcie dotychczasowych prezydencji problemy zdrowotne najmłodszych były pomijane. ,,Tymczasem, stan zdrowia naszych dzieci będzie determinował bezpieczeństwo zdrowotne przyszłej dorosłej populacji europejskiej" - zaznaczył.

  Z badań wynika, że osoby, które zaczynają chorować przewlekle przed ukończeniem 50 lat mają mniejsze szanse na długie życie, niż ci, którzy nie chorują w tym okresie. ,,Polskie badania prowadzone w grupie ok. 1500 osób, które przekroczyły setny rok życia wykazały, że aby dożyć 100 lat nie można chorować przewlekle przed 50-tką" - podkreślił prof. Samoliński.

  Szacuje się, że 20-50 proc. populacji europejskiej cierpi na jakieś przewlekłe schorzenie układu oddechowego. Astmę, która przeważnie zaczyna się w dzieciństwie, ma ok. 30 mln Europejczyków, a liczba osób cierpiących na alergiczny nieżyt nosa jest dwukrotnie większa. Jak wynika z badań o nazwie ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce), którymi kierował prof. Samoliński, objawy astmy ma ok. 4 mln Polakóww, a katar sienny - 8-9 mln. Zdaniem specjalisty, jest to o tyle niepokojące, że nieżyt nosa o podłożu alergicznym aż 8-krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia astmy.

  Z badań przeprowadzonych niedawno przez studentów zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w grupie niemal 1,5 tys. pierwszoklasistów wynika, że ponad 50 proc. z nich ma jakieś dolegliwości ze strony układu oddechowego niezwiązane z infekcją.

  ,,Przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma stopniowo pogarszają parametry oddechowe. Chodzi zwłaszcza o wskaźnik określany w skrócie jako FEV1, tj. objętość powietrza wydychana w pierwszej sekundzie forsowanego oddechu. Jest to jedyny parametr, który ma udowodniony związek z długością życia" - wyjaśnił prof. Samoliński.

  Wczesne wykrycie i dobre leczenie astmy pozwala zapobiec pogarszaniu się FEV1, a co za tym idzie, zwiększa szanse na dłuższe życie chorego.

  Tymczasem, statystyki wskazują, że astma jest często zbyt późno wykrywana i źle leczona. ,,Nasze badania wykazały, że wśró?d dzieci cierpiących na astmę antybiotyki stosowane są częściej niż w grupie ich rówieśnik?w, którzy nie mają tego schorzenia. To wskazuje, że zanim astma zostanie zdiagnozowana upływa sporo czasu i w tym okresie ktoś stosuje niewłaściwe leczenie" - powiedział prof. Samoliński.

  Dlatego, polscy eksperci chcą w czasie naszej najbliższej prezydencji dążyć do tego, by problem przewlekłych chorób oddechowych u dzieci stał się jednym z priorytetów unijnej polityki zdrowotnej.

  ,,W dniach 21-22 września organizujemy w Warszawie konferencję z udziałem ministerstw zdrowia oraz ekspertów wszystkich krajów członkowskich UE i przedstawicieli WHO. Będziemy na niej omawiać działania, jakie kroki należy podjąć, by przewlekłe choroby oddechowe były u dzieci wcześnie wykrywane i leczone. Chcemy też dążyć do stworzenia w Europie systemu monitoringu epidemiologicznego tych chorób oraz opracować złożony program prewencji alergicznych schorzeń oddechowych, tak by zmniejszyć liczbę dzieci, które na nie zapadają" - wyjaśnił prof. Samoliński.

  Konkluzje z tej konferencji będą następnie omawiane w Brukseli i jeśli ministrowie zdrowia 27 państw UE je zaakceptują i podpiszą, to powstanie oficjalny dokument będący podstawą do radzenia sobie z tym problemem w Europie.

  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga

   tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) – przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, która prowadzi do nawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem. U podłoża tych napadów leży wydzielanie przez komórki układu oddechowego licznych mediatorów doprowadzających do rozlanego, zmiennego ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, które często ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób psychosomatycznych. Może być spowodowana przez przewlekły alergiczny nieżyt nosa (katar sienny), który wymaga leczenia.

  Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) – przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, która prowadzi do nawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem. U podłoża tych napadów leży wydzielanie przez komórki układu oddechowego licznych mediatorów doprowadzających do rozlanego, zmiennego ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, które często ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób psychosomatycznych. Może być spowodowana przez przewlekły alergiczny nieżyt nosa (katar sienny), który wymaga leczenia.

  Beta2-mimetyki, leki β-adrenergiczne – grupa leków działających agonistycznie w stosunku do receptorów β2 zlokalizowanych w ścianach dróg oddechowych. Są wykorzystywane w terapii astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych chorób przebiegających z obturacją w drogach oddechowych.

  Beta2-mimetyki, leki β-adrenergiczne – grupa leków działających agonistycznie w stosunku do receptorów β2 zlokalizowanych w ścianach dróg oddechowych. Są wykorzystywane w terapii astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych chorób przebiegających z obturacją w drogach oddechowych.

  Katar sienny – alergiczny nieżyt nosa lub alergiczne sezonowe zapalenie błony śluzowej nosa (ang. Seasonal Allergic Rhinitis – SAR). Wskutek reakcji organizmu na alergen (głównie pyłki roślin) immunoglobuliny dróg oddechowych powodują uwalnianie przez mastocyty i bazofile histaminy drażniącej błonę śluzową nosa. Odnośnie do kataru siennego używa się też pojęcia pyłkowica (pollinosis), które obejmuje sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek wraz z dolegliwościami towarzyszącymi, jak napady astmy oskrzelowej, alergiczne reakcje skóry lub przewodu pokarmowego.

  Katar sienny – alergiczny nieżyt nosa lub alergiczne sezonowe zapalenie błony śluzowej nosa (ang. Seasonal Allergic Rhinitis – SAR). Wskutek reakcji organizmu na alergen (głównie pyłki roślin) immunoglobuliny dróg oddechowych powodują uwalnianie przez mastocyty i bazofile histaminy drażniącej błonę śluzową nosa. Odnośnie do kataru siennego używa się też pojęcia pyłkowica (pollinosis), które obejmuje sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek wraz z dolegliwościami towarzyszącymi, jak napady astmy oskrzelowej, alergiczne reakcje skóry lub przewodu pokarmowego.

  Pyłkowica (pollinosis) – inaczej astma pyłkowa, jest to sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek, któremu często towarzyszą napady astmy oskrzelowej oraz objawy ze strony innych narządów, takich jak skóra lub przewód pokarmowy.

  Dodano: 29.04.2011. 00:11  


  Najnowsze