• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe podejście ma poprawić integrację danych obserwacyjnych Ziemi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jednym z głównych wyzwań XXI w. jest pogłębienie wiedzy o złożonych interakcjach między środowiskiem a społecznościami ludzkimi. Sprostanie mu wymagać będzie lepszej integracji nauk społecznych i środowiskowych, aby przejść od badań dyscyplinarnych do multidyscyplinarnych i wypełnić lukę między obywatelami, naukowcami i decydentami.

  Dodano: 22.05.2013. 16:17  Czytaj więcej

  Czy pociągi i metro mogą być lepiej chronione przed zagrożeniami terrorystycznymi?

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ataki terrorystyczne na pociąg podmiejski w 2004 r. w Madrycie oraz na londyńskie metro w roku 2005 ujawniły szczególną podatność transportu publicznego na tego rodzaju zagrożenia. Czy w kolei naziemnej i podziemnej można zastosować te same zabezpieczenia, jakie pozwalają wykrywać materiały wybuchowe na lotniskach?

  Dodano: 26.02.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Potęga informacji

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Czy przypominacie sobie czasy, kiedy zebranie informacji wymagało wizyty w bibliotece? Obecnie morze informacji jest tuż pod ręką i nie wymaga nawet wychodzenia z domu. Dzięki Internetowi, który w coraz szerszym zakresie staje się istotną części życia wielu ludzi (korzystających na przykład z przeglądarki Google czy encyklopedii Wikipedia), mamy dostęp do bezprecedensowej ilości informacji. Nawet jeśli ta ilość wydaje się czasami przytłaczająca, to informacja posiada moc zmieniania naszego życia.

  Dodano: 18.01.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Analiza trylogii Gwiezdne wojny przez pryzmat teorii względności Einsteina

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jedno z najbardziej klasycznych ujęć z trylogii "Gwiezdne wojny" zostało rozłożone na czynniki pierwsze i przeanalizowane z punktu widzenia szczególnej teorii względności Einsteina.

  Dodano: 17.01.2013. 11:49  Czytaj więcej

  Komisja ogłasza rok 2013 rokiem powietrza

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Unia Europejska walczy z zanieczyszczeniem powietrza od lat 70. XX w. Działania, takie jak nadzór nad emisjami szkodliwych substancji do atmosfery i poprawa jakości paliw, przyczyniły się do postępu w tym zakresie, ale problem nadal nie został rozwiązany. Wynika on zasadniczo z działalności człowieka, na przykład spalania paliw kopalnych i gwałtownej intensyfikacji ruchu na drogach. W konsekwencji zanieczyszczenie powietrza jest wskazywane jako główna przyczyna chorób płuc, takich jak astma (trzy razy więcej chorych obecnie niż 30 lat temu), oraz powód ponad 350.000 przedwczesnych zgonów w UE każdego roku. Komisja Europejska obrała obecnie nową strategię i ogłosiła rok 2013 rokiem powietrza wraz z nowymi propozycjami podnoszenia jakości powietrza w Europie.

  Dodano: 17.01.2013. 11:37  Czytaj więcej

  Prognozy naukowców na rok 2013

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Z początkiem nowego roku większość z nas zastanawia się, co przyniesie kolejnych 12 miesięcy. Filozofowie i naukowcy z Imperial College London posunęli się o krok dalej i przedstawili swoje prognozy, czego możemy się spodziewać w medycynie, kosmonautyce i środowisku.

  Dodano: 07.01.2013. 17:49  Czytaj więcej

  Uczenie się przez całe życie warunkiem stałej szansy na znalezienie pracy - temat badań naukowych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Podjęte zostały badania unijne nad znaczeniem uczenia się przez całe życie i jego wpływem na zatrudnienie.

  Dodano: 23.11.2012. 21:49  Czytaj więcej

  Południowomorawski program dla wybitnych naukowców wkracza w drugi etap

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Właśnie rozpoczął się drugi etap udanego, finansowanego ze środków unijnych programu, który wspomaga możliwości zatrudnienia i przygotowywanie projektów naukowych przez czołowych naukowców w regionie Moraw Południowych. Morawy Południowe leżą w południowo-zachodniej części historycznego regionu o nazwie Morawy, w Czechach.

  Dodano: 04.09.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków pt. Bilateralna koordynacja umacniania i rozwijania partnerstw N+T - działanie BILAT

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Bilateralna koordynacja umacniania i rozwijania partnerstw N+T - działanie BILAT". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 28.08.2012. 11:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków pt. Podnoszenie poziomu świadomości w zakresie programu Horyzont 2020 w krajach trzecich (INCO-H2020)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków pt. "Podnoszenie poziomu świadomości w zakresie programu Horyzont 2020 w krajach trzecich (INCO-H2020)". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 28.08.2012. 10:49  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków IMI 2009 ogłoszone

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wspólne Przedsięwzięcie - Inicjatywa Innowacyjna Medycyna (IMI JU) ogłasza zaproszenie do składania wniosków.

  Dodano: 24.08.2012. 18:37  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków w zakresie biregionalnej koordynacji współpracy N+T

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w zakresie "Biregionalnej koordynacji współpracy N+T, obejmującej ustalanie priorytetów i definiowanie strategii współpracy N+T", określanej również jako INCO-NET. Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 24.08.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków w zakresie współpracy międzynarodowej w ramach schematu ERA-NET / ERA-NET plus

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Wsparcie koordynacji krajowych i regionalnych strategii i działań państw członkowskich i/lub krajów stowarzyszonych w zakresie międzynarodowej współpracy N+T". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 24.08.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków o nagrody za innowacyjność w administracji publicznej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o nagrody za innowacyjność w administracji publicznej. Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 23.08.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków o nagrodę UE dla Innowatorek 2014

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o nagrodę UE dla Innowatorek 2014. Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 23.08.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Zaproszenie do wsparcia budowy platformy Interesariuszy ERA

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na wsparcie budowy platformy Interesariuszy ERA (Europejskiej Przestrzeni Badawczej). Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 22.08.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Zaproszenie pt. Wspieranie transnarodowych sieci inkubatorów dla innowacji społecznych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Wspieranie transnarodowych sieci inkubatorów dla innowacji społecznych". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 21.08.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków w zakresie rozszczepienia jądrowego, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w zakresie rozszczepienia jądrowego, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem. Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 21.08.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków pt. Nauka w społeczeństwie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Nauka w społeczeństwie". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 20.08.2012. 16:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków o granty integracyjne na rzecz rozwoju kariery (CIG)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Granty integracyjne na rzecz rozwoju kariery (CIG)". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 17.08.2012. 15:37  Czytaj więcej