• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 14 nowych laboratoriów powstanie w ramach projektu NanoFun

  21.01.2010. 01:04
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Ponad 54 mln złotych na dofinansowanie projektu "Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych - NanoFun" otrzymało konsorcjum dziewięciu polskich instytucji naukowych od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z pieniędzy uzyskanych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do 2013 roku zostanie zbudowanych 14 nowych laboratoriów, a jedno już istniejące ulegnie modernizacji.

  W skład konsorcjum wchodzą: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, który jest koordynatorem całego projektu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz sześć instytutów Polskiej Akademii Nauk - Instytut Fizyki, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Biologii Doświadczalnej, Instytut Paleobiologii, Instytut Agrofizyki.

  Projekt ma doprowadzić do stworzenia unikalnego w skali kraju Laboratorium Multidyscyplinarnego Nanomateriałów Funkcjonalnych.

  Jak można przeczytać na stronie UW, zdaniem dra Jerzego Trzcińskiego, który przygotowywał projekt NanoFun, główną przeszkodą w rozwoju nanotechnologii, biotechnologii i inżynierii kompozytowych materiałów funkcjonalnych w Polsce nie jest brak kadry, lecz nieadekwatna i rozproszona infrastruktura badawcza.

  Dr Anna Niedźwiecka - która wraz z dr Trzcińskim przygotowywała projekt NanoFun - wyjaśnia, że większość technik doświadczalnych, które będą wykorzystywane w laboratorium, jest obecnie w Polsce całkowicie niedostępna lub bardzo trudno dostępna. Projekt ma przełamać właśnie tę barierę infrastrukturalną i umożliwić wybitnym polskim naukowcom przeniesienie realizacji ambitnych badań z zagranicy do kraju.

  W laboratoriach niemal 100 projektów badawczych będzie prowadziło około 500 naukowców i 1000 studentów.

  Naukowcy pracujący w nowych laboratoriach będą opracowywali m.in. podstawy nowych terapii antynowotworowych, antywirusowych, związanych z otyłością, autoimmunoagresją, zaburzeniami mentalnymi. Będą również projektowali nanomateriały magnetyczne do diagnostyki medycznej, hipertermii, celowego dostarczania leków i zastosowań przemysłowych.

  Badacze opracują np. technologie produkcji półprzewodników do laserów nowej generacji oraz nanomateriałów do zabezpieczeń magnetycznych w systemach kontroli dostępu, a także będą pracowali nad nanoinżynierią nowoczesnych geomateriałów dla przemysłu budowlanego, wydobywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego oraz nowymi metodami neutralizacji skażeń środowiska i ochrony zasobów wodnych.

  Szczegółowe informacje na temat projektu "NanoFun" są dostępne na stronie: www.geo.uw.edu.pl/AKTUALIA/2009/nanobiogeo.pdf oraz www.nanobiogeo.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 21.01.2010. 01:04  


  Najnowsze