• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brno usprawnia system biletowy dzięki narzędziu współfinansowanemu przez UE

  26.10.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przemieszczanie się transportem publicznym w Brnie, drugim co do wielkości mieście w Czechach, jest teraz szybkie i proste dzięki wprowadzeniu tego lata nowego systemu automatów biletowych. Innowacyjny system stanowi dorobek projektu CIVITAS ELAN (Mobilizowanie mieszkańców decydujących miast - Lublana, Gandawa, Zagrzeb, Brno, Porto), który otrzymał niemal 18 mln EUR z tematu "Zrównoważony transport na powierzchni" (SST) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Prace zostały przeprowadzone w ramach projektu CIVITAS-ELAN, w którym burmistrzowie miast Brno, Lublana w Słowenii, Gandawa w Belgii, Zagrzeb w Chorwacji i Porto w Portugalii uzgodnili wspólną misję, by "zmobilizować swoich mieszkańców poprzez opracowywanie przy ich wsparciu czystych rozwiązań mobilności w decydujących miastach, zapewniając zdrowie i dostęp dla wszystkich".

  Pięć miast postanowiło przekuć to oświadczenie w czyn bazując na jednoznacznym zestawie wspólnych celów opartych na zasadzie stawiania mieszkańca na pierwszym miejscu. Dla każdego obszaru strategicznego projektu CIVITAS ustalono wspólny zestaw dążeń i celów projektu, a miasta opracowały program 69 działań.

  Pod koniec lipca 2010 r., na dwa miesiące przed terminem, Przedsiębiorstwo Transportu Publicznego w Brnie (DPMB) zakończyło montaż nowego systemu automatów biletowych w mieście, który według urzędników poprawił jakość usług dla wszystkich użytkowników transportu publicznego. Brno, które liczy sobie niemal 370.000 mieszkańców, jest ważnym ośrodkiem turystycznym dla tych wszystkich, którzy chcą zwiedzić miasto lub potraktować je jako punkt wyjścia do eksplorowania naturalnych i kulturalnych atrakcji regionu Moraw Południowych. Zważywszy na fakt, że transport publiczny jest mocno obciążony, jego służby powinny sprawnie działać.

  W celu unowocześnienia obsługi władze wyposażyły 153 automaty biletowe w mieście w system diagnostyczny. Dzięki niemu jakiekolwiek problemy związane z automatami są przekazywane bezpośrednio do DPMB, umożliwiając przedsiębiorstwu podejmowanie niezwłocznych interwencji. System opiera się na transferze danych między automatami biletowymi a centrum kontroli za pomocą bezprzewodowej technologii pakietowej transmisji danych (GPRS). W centrum kontroli dane są wyświetlane na ekranach komputerów za pomocą specjalnego oprogramowania.

  Automaty biletowe są wyposażone w moduły, które obejmują modemy komunikacyjne. Modemy komunikują się ze wszystkimi częściami automatów biletowych i gromadzą dane, które są wysyłane bezpośrednio do centrum kontroli do dalszej analizy. Do komunikatów z automatów biletowych dołączane są szczegółowe informacje na temat problemu. Operator w centrum kontroli interpretuje otrzymane dane i podejmuje działania, aby niezwłocznie wysłać serwisanta w celu rozwiązania problemu.

  W czasie projektu pilotażowego tylko 10 automatów biletowych było wyposażonych w ten system, który - warto dodać - obsługiwany był tylko w godzinach pracy, tzn. operator odczytywał komunikaty jedynie od 6:00 do 14:00. Średni czas potrzebny na usunięcie usterki już wtedy skrócił się o około sześć godzin w stosunku do sytuacji sprzed wprowadzenia systemu. To pokazuje, na ile sprawniejszy jest obecnie system, kiedy wszystkie automaty są wyposażone w nową technologię.

  W unijnym projekcie wzięli udział eksperci z Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Portugalii i Słowenii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Tramwaje w Brnie – system komunikacji tramwajowej znajdujący się w drugim co do wielkości czeskim mieście, Brnie. System obsługiwany jest przez Dopravní podnik města Brna (DPmB, pol. Przedsiębiorstwo Komunikacyjne miasta Brna). Tramwaje są jednym z trzech, obok autobusów i trolejbusów, rodzajów komunikacji miejskiej w Brnie. System kontroli dostępu jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być: GO Transit - system transportu zbiorowego w Kanadzie który obsługuje Toronto i otaczające miasta. System składa się z pociągów podmiejskich i linii autobusowych. Głównym zadaniem systemu jest dowóz pracowników z otaczających satelitarnych miast do stacji w Toronto, które są połączone z właściwym system transportu miejskiego miasta Toronto, TTC.

  System informacyjny – to posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego. Komputeryzacja systemów informacyjnych jest coraz powszechniejszym sposobem zwiększenia sprawności działania systemu zarządzania, ponieważ mimo początkowych wydatków na szkolenia, oprogramowanie i wdrożenie, system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzowanie zadań, dostarcza niezwłocznie żądanych informacji, ułatwia pracę grupową w przedsiębiorstwach posiadających wiele oddziałów. Subversion (znany również jako SVN) – system kontroli wersji, który powstał w celu zastąpienia CVS. Z założenia SVN jest w większości przypadków funkcjonalnie zgodny ze swoim poprzednikiem, z kompatybilności zrezygnowano tam, gdzie było to niezbędne do wprowadzenia nowych rozwiązań. SVN jest wolnym i otwartym oprogramowaniem na licencji Apache.

  System transportowy – pojęcie odnoszące się do wyposażenia i organizacji transportu na danym obszarze (np. system transportowy państwa, regionu czy miasta). Jest złożonym układem podsystemów technicznych (gałęziowych, funkcjonalnych), organizacyjnych, finansowych i regulacyjnych. Główny jego szkielet stanowi układ infrastruktury decydujący o dostępności transportowej obszaru. O efektach użytkowych systemu decyduje dostępność i jakość oferowanych usług transportowych. Metro w Porto (port. Metro do Porto) - system transportu publicznego w mieście Porto w północnej Portugalii. Jest to sieć posiadająca obecnie 5 linii o łącznej długości 60 km z 70 przystankami. Kolej ta została wprowadzona w latach 20032006 i zbudowana przy wsparciu funduszy unijnych. Przewozi 200 tys. pasażerów dziennie. Cała sieć jest rozproszona po mieście jak i z 6 gminami wielkiego Porto (Porto, Maia, Matosinhos, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia) obszaru metropolitarnego Porto. System ten zbudowany jest w oparciu o zmodyfikowany szybki tramwaj, mający na swej trasie spore fragmenty podziemne.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. QlikView – narzędzie business intelligence firmy QlikTech pozwalające na zbudowanie całościowego systemu BI w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od innych narzędzi bazujących na technologii OLAP, QlikView nie korzysta z żadnych preagregatów. Dane z systemów źródłowych ładowane są do natywnego formatu .qvw który stanowi bezpośrednie źródło danych dla warstwy prezentacyjnej i analitycznej. Dane podczas ładowania poddawane są silnej kompresji, co redukuje rozmiar danych do 5-10% w stosunku do wielkości RDB. Podczas pracy z narzędziem cały plik z danym ładowany jest do pamięci RAM i bezpośrednio w niej liczone są potrzebne sumowania w zależności od zadanej selekcji. Zaletą tego podejścia jest niespotykana w innych narzędziach interaktywność i szybkość działania.

  System Center Opalis – platforma z rodziny Microsoft System Center, służąca do zarządzania procesami i zadaniami oraz wymianą danych pomiędzy różnymi produktami System Center. Jest to rozwiązanie umożliwiające automatyzację procesów IT oraz rozwiązań klasy Run Book Automation (RBA). Narzędzia tego typu służą m.in. do precyzyjnego definiowania, tworzenia i zarządzania przepływami informacji w obrębie organizacji.

  System Kontroli Eksportu (ECS) – drugi, po systemie NCTS (New Computerised Transit System), ogólnoeuropejski system obsługujący elektronicznie wywozowe zgłoszenia celne. Budowa systemu ECS skupia się przede wszystkim wokół tzw. „domeny wspólnej” – środowiska wymiany komunikatów elektronicznych pomiędzy urzędami celnymi krajów Unii Europejskiej.

  Inicjatywa CIVITAS II obejmująca swoim zakresem lata 20052009 powstała w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej – „Integrowanie i wzmacnianie obszaru badań europejskich”. Nazwę CIVITAS utworzono od pierwszych liter słów: CIty, VITAlity, Sustainability (miasto, witalność, stabilność). CIVITAS II jest kontynuacją działań, zainaugurowanej na początku 2002 roku w ramach V Ramowego Programu Badawczego, inicjatywy CIVITAS I (20022005), w której brało udział 19 miast zgrupowanych wokół 4 projektów demonstracyjnych. Natomiast W CIVITAS II w 4 nowatorskich projektach uczestniczy 17 metropolii z różnych państw. Do 4 projektów organizowanych w ramach programu CIVITAS II należą: System/38 - minikomputer opracowany przez firmę IBM, który był sterowany za pomocą systemu operacyjnego Control Program Facility z wbudowaną relacyjną bazą danych. Wprowadzony na rynek w 1978 r. jako rozwinięcie wcześniejszej linii System/3x - typowa konfiguracja obsługiwała kilkanaście do kilkudziesięciu terminali. System/38 został potem zastąpiony przez AS/400, na którym działa większość aplikacji napisanych dla System/38.

  System kontroli dostępu (ang. access control) - skrót ACC, nazywane również systemem kontroli przejścia lub sterowania dostępem, ze względu na swoje funkcje ochrony podczas funkcjonowania obiektu bez konieczności angażowania systemu alarmowego lub innych technik zabezpieczeń elektronicznych. Kontrolę dostępu można określić jako system, który ma za zadanie ograniczenie i uporządkowanie ruchu osób (lub pojazdów) na danym terenie lub w obiekcie w oparciu o odpowiednio skonfigurowaną bazę danych oraz archiwizację zdarzeń z tym związanych. SAP Business One – zintegrowany system informatyczny bazujący na wzorcach biznesowych klasy ERP. Dzięki temu daje dostęp do danych we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to pozwala kontrolować procesy biznesowe w przedsiębiorstwie.

  Dodano: 26.10.2010. 16:17  


  Najnowsze