• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Budowanie ekologicznych domów ze słomy - panel po panelu

  11.11.2013. 07:58
  opublikowane przez: Redakcja

  Dofinansowany ze środków unijnych projekt EUROCELL (EU market development of ModCell: a prefabricated eco-building system utilising renewable materials) toruje drogę do zastosowania beli słomy jako materiału budowlanego za pomocą metody opracowanej na Uniwersytecie w Bath, Zjednoczone Królestwo.

  W toku projektu ta przyjazna środowisku metoda ma przejść dalsze udoskonalenia i zdobyć odpowiednie certyfikaty rynkowe jako krok w kierunku jej upowszechnienia. System, opatentowany jako ModCell, wykorzystuje ponadprzeciętną izolacyjność termiczną beli słomy do produkcji prefabrykowanych paneli.

  Panele ModCell składają się z drewnianej ramy strukturalnej wypełnionej belami słomy i zaprawionej oddychającym materiałem na bazie wapna.

  "Prócz nowych paneli izolowanych słomą, pracujemy także nad doskonaleniem procesów produkcyjnych i franszyzą" - informuje kierownik naukowy, profesor Pete Walker z Uniwersytetu w Bath.

  Dzięki unijnemu programowi finansowania Ekoinnowacje, projekt zgromadził mocny zespół firm architektonicznych, inżynieryjnych i projektowych wspólnie z Uniwersytetem w Bath.

  "Mamy niespełna rok do zakończenia projektu i pracujemy nad zapewnieniem uznania i akceptacji w branży, dzięki certyfikacji paneli ModCell" - stwierdza Walker.

  Jak twierdzi, udział systemu w rynku europejskim do 2020 r. może wynieść od trzech do pięciu procent.

  Panele ModCell wykorzystują atuty słomy, która jest odnawialnym zasobem i może być pozyskiwana z pól w pobliżu placu budowy. Zważywszy na fakt, że pochłania dwutlenek węgla w czasie wzrostu, ma zerowy, a nawet ujemny ślad węglowy.

  BaleHaus to dwupiętrowy budynek prefabrykowany, zbudowany z beli słomy i okładzin konopnych w campusie Uniwersytetu w Bath, aby zbadać właściwości tego niskoemisyjnego materiału.

  "Produkt w sposób znaczący obniży emisje dwutlenku węgla z nowych budynków poprzez oszczędności w czasie ich budowy i eksploatacji" - twierdzi Walker, wyjaśniając że wkład budynków w emisje UE wynosi około 50%.

  Zespół dąży do obniżenia śladu węglowego nowych budynków o 80% w porównaniu do obecnych rozwiązań budowlanych. Prócz oszczędności na emisjach dwutlenku węgla, zastosowanie rolnego produktu ubocznego ogranicza uzależnienie od zasobów nieodnawialnych.

  W ramach projektu, nad którym prace mają się zakończyć w sierpniu 2014 r., udało się wyprodukować nową, udoskonaloną wersję panelu ModCell, który jest obecnie wykorzystywany przez partnerów projektu.

  "Planujemy rozpropagować nasz model produkcji poza granicami Zjednoczonego Królestwa za pośrednictwem franszyzy, zaczynając od Holandii" - zauważa Walker.

  Projekt okazał się niezwykle udany pod względem technicznym a teraz zespół pracuje nad spełnieniem wymogów certyfikacyjnych, aby proces mógł być powszechnie stosowany w sektorze budowlanym.

  "Mimo pewnych poślizgów odnotowujemy zdecydowane postępy pod względem uznania, akceptacji i certyfikacji w branży" - powiedział Walker.

  Poza atutami ekologicznymi, Walker podaje zalety dla społeczeństwa i gospodarki, między innymi energooszczędne domy mieszkalne i budynki, zdrowsze konstrukcje, w których można mieszkać i tworzenie miejsc pracy.

  Wkład UE w projekt EUROCELL to połowa budżetu przedsięwzięcia, który wynosi 1,6 mln EUR.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego. Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach. University of Bath – uczelnia wyższa znajdująca się w miejscowości Bath w południowo-zachodniej Anglii. Uniwersytet cieszy się dobrą reputacją zarówno w nauczaniu jak i w badaniach, będąc pośród elity w krajowych tabelach ligowych. Bath jest w rankingu na 3 miejscu za Cambridge i Oxford. Bath zdobył również tytuł uniwersytetu 2011/12.

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. John Walker, właśc. John Joseph Maus (ur. 12 listopada 1943 w Nowym Jorku, zm. 7 maja 2011 w Los Angeles) – amerykański muzyk, gitarzysta, piosenkarz i kompozytor, założyciel grupy The Walker Brothers.

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Czarny feminizm - nurt w myśli feministycznej kładący nacisk na ścisły związek seksizmu, rasizmu i klasizmu i stawiający sobie za cel przeciwdziałanie im. Zgodnie ze stanowiskiem Combahee River Collective z 1974 roku, wyzwolenie czarnych kobiet to wyzwolenie dla wszystkich ludzi, jako że oznaczałoby zakończenie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę i klasę. Jedną z teorii, które wyewoluowały z tego nurtu był kobietyzm Alice Walker.

  Rob Walker Racing Team – były zespół Formuły 1 stworzony przez Brytyjczyka Roba Walkera, spadkobiercę koncernu Johnnie Walker. Był najbardziej utytułowanym, prywatnym zespołem swojego czasu i jest jedynym teamem w historii, który wygrał wyścig (GP Argentyny 1958) w samochodzie nie swojej produkcji. W historii zespół ukończył 124 wyścigi, w tym 9 razy wygrał (pierwszy raz Stirling Moss), 10 razy startował z pole position oraz osiągnął 9 najszybszych okrążeń. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Komórka Walkera – komórka termiczna wzdłuż równika wywołana (a może powodująca) różnicą temperatur pomiędzy zachodnim Pacyfikiem(tzw ciepłym basen) i wschodnim Pacyfikiem. Obecnie uważa się, że cyrkulacja Walkera opisuje inne komórki równikowe, np w tropikalnym Oceanie Indyjskim. Komórkę Walkera opisał jako pierwszy brytyjski meteorolog Gilbert Walker. Wiatry pasatowe są częścią komórki Hadleya i komórki Walkera.

  Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy.

  Pulteney Bridge – kamienny most łukowy złożony z trzech przęseł, położony nad rzeką Avon w mieście Bath w południowo-zachodniej Anglii. Został wybudowany w 1773 roku według projektu szkockiego architekta Roberta Adama. Most Pulteney jest jednym z zaledwie czterech mostów na świecie, które są zabudowane z obu stron na całej swojej rozpiętości. Na zabudowę mostu składają się kramy i sklepiki. Piramida TRY 2004 w Shimizu - jest to projekt ogromnej piramidy, która ma powstać w zatoce Tokio (Japonia). Projektanci zakładają, że piramida pomieści około 750 tys. osób oraz będzie miała wysokość około 4 kilometrów. Zaproponowana struktura jest tak duża, że nie może być zbudowany z materiałów dostępnych obecnie, ze względu na ich masę własną. Projekt opiera się na materiałach dostępnych w przyszłości, na przykład superlekkich nanorurkach węglowych.

  Analiza wartości to metoda postępowania, która zmierza do obniżenia kosztów produkcji określonego przedmiotu w przedsiębiorstwie bez obniżania ich jakości. Polega ona na analizie funkcji, cech użytkowych wyrobów oraz poszukiwaniu możliwości tańszego ich wytwarzania i poprawy funkcjonalności, poprzez usprawnienia technologiczne, konstrukcyjne, oszczędność i substytucję materiałów. Montaż finansowy polega na określeniu źródeł finansowania projektu i ich procentowego udziału w całym przedsięwzięciu.

  Zespół projektowy – jest to jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Zespoły powołuje się do zrealizowania zadania projektowego, a po jego zakończeniu są rozwiązywane.

  Dodano: 11.11.2013. 07:58  


  Najnowsze