• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czy na pewno zużycie jest różne w zależności od klasy paliwa? Warto się zastanowić...

  28.06.2011. 10:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Finlandii odkryli, że nie ma różnicy między handlowymi klasami paliwa 95E10 i 98E5 pod względem zużycia paliwa w normalnych warunkach jazdy. Badania zostały częściowo dofinansowane z inicjatywy TRANSECO (TransEco-tutkimusohjelman [Program badawczy nad wydajnością energetyczną w transporcie drogowym]), która otrzymała 3 mln EUR ze schematu Transport II ERA-NET Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Naukowcy z Centrum Badań Technicznych VTT w Finlandii wykonali jazdy próbne sześcioma używanymi samochodami różnych marek na stacji serwisowej Otaniemi Neste Oil w Espoo, w warunkach laboratoryjnych. Samochody pochodziły z roczników 1999 i 2010, i wedle instrukcji producenta były przystosowane do paliwa E10. Fińskie Laboratorium Celne ustaliło zawartość etanolu w porcjach paliwa, aby mieć pewność, że zgadza się ona ze specyfikacjami przyjętymi w badaniach. Wyniki wykazały 4,7% dla paliwa E5 i 9,4% dla paliwa E10.

  Zespół z VTT twierdzi, że większość osób sądzi, że zużycie paliwa w przypadku 95E10 jest znacznie wyższe w porównaniu z poprzednikiem 95E czy paliwem 98E5, dostępnym obecnie na rynku.

  "Celem tych badań było zwrócenie uwagi, jak należy tak naprawdę mierzyć zużycie paliwa, aby uzyskać porównywalne wyniki" - mówi kierownik naukowy z VTT, Juhani Laurikko. "Bardzo precyzyjny pomiar zużycia paliwa nie jest taki prosty, jak się wydaje, ponieważ na tę wartość mają również wpływ inne czynniki, poza samym paliwem. W warunkach laboratoryjnych możemy wyeliminować te inne czynniki."

  Na podstawie przeprowadzonych obliczeń zespół z VTT stwierdził, że testowane samochody zużywały średnio 10,30 litra 95E10 na 100 km i 10,23 litra 98E5 na tym samym dystansie. Zespół twierdzi, że różnica 0,07 przemawia na korzyść 98E5. A zatem korzystanie z paliwa 95E10 faktycznie zwiększa zużycie o 0,7% ze względu na wyższą zawartość etanolu.

  Po znormalizowaniu wyników pomiarów każdej jazdy testowej przy zaobserwowanym nieznacznym rozrzucie w faktycznej pracy wykonanej w czasie poszczególnych cykli, naukowcy odkryli wyższą, bo 1,0% całkowitą różnicę.

  Odkryli również, że wartości kaloryczne oparte na przybliżonym składzie paliwa były o 1,1% wyższe w przypadku E5, a więc spójne z 1,0% różnicy w zużyciu. Naukowcy twierdzą, że wartość kaloryczna paliwa - zawartość energii na jednostkę objętości lub masy - odgrywa kluczową rolę w zużyciu paliwa.

  Program badawczy TRANSECO stawia sobie za cel zwiększanie wykorzystania energii w ruchu drogowym poprzez opracowanie technologii, które obniżają emisje i wprowadzają wyniki prac rozwojowych na rynek.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Router Bassa – mały miejski skuter produkowany w latach 2010–2012 przez firmę Romet. Sprzedawany głównie w marketach, centrach handlowych oraz sieci Romet Partner. Skuter dzięki niskiej cenie, niskiemu zużyciu paliwa (do 2,5 l/100 km) oraz cenie, która nie przekraczała 2 000 złotych, stał się bardzo popularny na polskim rynku. Progresywny regulator ciśnienia paliwa – Power Boost Valve – regulator ciśnienia paliwa w układzie wtryskowym EFI, instalowanym w miejsce fabrycznego. Zadaniem takiego regulatora jest dokładniejsze dostosowanie dawki dozowanego paliwa w zależności od chwilowego ciśnienia powietrza panującego w kolektorze ssącym. Układ mono jest to układ, w którym paliwo do układu ze zbiornika jest tłoczone przez pompę paliwa pod ciśnieniem 100 kPa. Paliwo przepływając przez filtr ulega oczyszczaniu, a następnie dopływa do regulatora ciśnienia utrzymającego ciśnienie paliwa na stałym poziomie. Stąd jest kierowane do wtryskiwacza elektromagnetycznego. Główną częścią układu mono jest zespół wtryskowy, zamocowany na kolektorze dolotowym silnika. W dolnej części zespołu wtryskowego jest umieszczona przepustnica wraz z czujnikiem i nastawnikiem jej położenia. W górnej części zespołu wtryskowego znajduje się część obwodu zasilania paliwem, składająca się z wtryskiwacza, regulatora ciśnienia paliwa oraz kanałów doprowadzających i odprowadzjących paliwo.

  Siarka palna - różnica między całkowitą zawartością siarki a zawartością siarki popiołowej w badanym paliwie. Pojęcie to jest jest używane do obliczania ilości tlenu potrzebnego do spalenia badanego paliwa za pomocą uproszczonego wzoru oraz do oceny przydatności paliwa do różnych procesów technologicznych. Konforemny zbiornik paliwa (ang. conformal fuel tank, w skrótcie CFT) – dodatkowy zbiornik paliwa w samolocie, przylegający do jego kadłuba, w odróżnieniu od tradycyjnych, mocowanych poprzez podwieszenie na węźle uzbrojenia.

  Hipergolowe paliwa – dwuskładnikowe ciekłe paliwa rakietowe samoczynnie zapalające się gdy zmieszają się ich składniki. Są kłopotliwe w przechowywaniu i transporcie, ale niezawodne w użytkowaniu - nie są potrzebne układy zapłonowe. Pompa rozdzielaczowa (rotacyjna) - urządzenie stosowane do hydraulicznego wtrysku paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym, jest pompą wirnikową, wewnątrz której znajduje się cylinder i tłoczki podające dawkę paliwa.

  Zwłoka zapłonu to czas, jaki upływa od momentu podania dawki paliwa w silniku wysokoprężnym (zob. hydrauliczny system wtrysku paliwa) do momentu wystąpienia samozapłonu. Suwak nawigacyjny - przyrząd stosowany w nawigacji będący rodzajem suwaka logarytmicznego, przystosowany do przeprowadzania takich obliczeń jak: rozwiązywanie trójkąta prędkości, obliczanie czasu lotu i zużycia paliwa, obliczanie poprawek wysokości lotu i zużycia paliwa. Jeżeli posiada kształt krążka, nosi nazwę krążka nawigacyjnego. Obecnie ze względu na powszechne użycie komputerów praktycznie nie używany.

  Hydrauliczny system wtrysku to obecnie jedyny, praktycznie stosowany system zasilania silnika wysokoprężnego. Praktycznie wyparł on pneumatyczny system wtrysku paliwa zastosowany przez R.Diesla w swoim silniku. Polega on na podawaniu paliwa pod odpowiednio dużym ciśnieniem (od ok. 200 do 2000 i więcej atm). Spotyka się praktycznie cztery rozwiązania systemu hydraulicznego wtrysku paliwa. Należą do nich:

  Koszulka paliwowa − powłoka ochronna prętu paliwowego, pod którą znajdują się pastylki paliwa jądrowego, stosowana w celu hermetycznej separacji paliwa od wnętrza reaktora, ochrony mechanicznej i chemicznej paliwa przed działaniem chłodziwa. Ma ona grubość od 0,5 do 1,5 mm. Stanowi jedną z barier ochronnych w reaktorze jądrowym, zatrzymuje bowiem produkty rozszczepienia.

  Magnetyzer lub aktywator magnetyczny – urządzenie mające zdaniem producentów, dystrybutorów i entuzjastów zapewnić lepsze spalanie paliwa, a tym samym wzrost mocy silnika samochodowego, zmniejszenie zużycia paliwa oraz redukcję toksyczności spalin. Element paliwowy - podstawowa jednostka paliwa jądrowego, którą używa się i którą się manipuluje w rdzeniu reaktora jądrowego. Zwykle ma postać prętów wypełnionych pastylkami spreparowanego paliwa jądrowego.

  Układ hybrydowy to układ napędowy, gdzie współdziałają dwa różne źródła energii lub ogólniej różne źródła napędu. Nadwyżka energii generowana przez silnik spalinowy jest wykorzystywana do ładowania akumulatorów (elektrochemicznych, hydraulicznych, mechanicznych itp.). Zgromadzona energia jest wykorzystywana w celu pokrycia zapotrzebowania na energię napędu dodatkowego współpracującego z głównym źródłem napędu. Zastosowanie tego układu umożliwia użycie silnika spalinowego o mniejszej mocy, czyli tańszego niż w przypadku klasycznego układu napędowego. Silnik spalinowy pracuje w układzie hybrydowym przy większych obciążeniach, dlatego jednostkowe zużycie paliwa jest mniejsze, silnik elektryczny jest wykorzystywany w zakresie obciążeń częściowych np: w ruchu ulicznym, przy których silniki spalinowe wykazują większe zużycie paliwa niż w optymalnych warunkach spalania. Dlatego układ hybrydowy jest jednym z rozwiązań, który może spełnić wymagania norm toksyczności spalin ULEV. W napędach hybrydowych zwykle stosuje się silniki ZS, ZI i silniki dwusuwowe z kołami zamachowymi wyposażonymi w silnik elektryczny (generator) i baterie, ultrakondensatory, ogniwa paliwowe lub turbiny gazowe. Niezależnie od przyjętego rodzaju źródła energii, obie jednostki napędowe mogą pracować w układzie szeregowym lub równoległym.

  Dodano: 28.06.2011. 10:26  


  Najnowsze