• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czy pociągi i metro mogą być lepiej chronione przed zagrożeniami terrorystycznymi?

  26.02.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ataki terrorystyczne na pociąg podmiejski w 2004 r. w Madrycie oraz na londyńskie metro w roku 2005 ujawniły szczególną podatność transportu publicznego na tego rodzaju zagrożenia. Czy w kolei naziemnej i podziemnej można zastosować te same zabezpieczenia, jakie pozwalają wykrywać materiały wybuchowe na lotniskach?

  Niestety prawda jest taka, że tego rodzaju systemów nie da się zainstalować w sieciach transportowych, typu metro moskiewskie czy londyńskie, gdyż spowodowałyby one paraliż komunikacyjny. Z komunikacji kolejowej każdego dnia korzystają miliony pasażerów - kontrolowanie ich wszystkich z taką dokładnością, jak ma to miejsce na lotniskach, jest zwyczajnie niemożliwe. Powstrzymanie zdeterminowanego terrorysty-samobójcy pozostaje więc niezwykle trudne.

  Zwiększenie bezpieczeństwa transportu kolejowego to priorytet o kluczowym znaczeniu. Skutki ekonomiczne ataku terrorystycznego obejmują nie tylko utratę możliwości korzystania z systemu transportowego, zniszczenie pojazdów i uszkodzenie infrastruktury, ale także dotykają całej gospodarki, nie mówiąc już o stratach w ludziach i traumie psychologicznej. Ogólny koszt ataku jest rzeczywiście bardzo trudny do oszacowania. Koszty naprawy fizycznych szkód wyrządzonych przez eksplozje mogą być liczone w dziesiątkach milionów, ale skutki pośrednie (osłabienie aktywności gospodarczej, opóźnienia lub zmniejszenie inwestycji w ośrodkach miejskich, spadek ruchu turystycznego itd.) potrafią być daleko bardziej bolesne.

  Ataki z Madrytu i Londynu skłoniły europejskich badaczy do przyjrzenia się temu zagadnieniu i spróbowania znalezienia innowacyjnego rozwiązania. Projekt SecureMetro realizowany był ze środków 7PR, a jego celem było opracowanie skutecznych materiałów i strategii zwiększających bezpieczeństwo w metrze i na kolei.

  W projekcie udział wzięli producenci pociągów, operator systemów transportowych oraz naukowcy, aby stworzyć sprawdzoną laboratoryjnie i w ramach wielkoskalowych testów metodologię projektowania, do zastosowania podczas budowy pojazdów metra odpornych na eksplozje ładunków wybuchowych. Wykorzystano w niej innowacyjne rozwiązania oparte na istniejących technologiach, materiałach i systemach, pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pojazdów. Wśród takich rozwiązań można wymienić ściślejszą interakcję między bezpiecznymi pojazdami i infrastrukturą. Uczestnicy projektu analizowali możliwość zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów poprzez wprowadzenie inteligentnej konstrukcji, która minimalizowałaby ryzyko śmierci i obrażeń podczas ataku bombowego.

  W ramach projektu rozpatrzono różne rodzaje zagrożeń terrorystycznych, na jakie narażone są systemy kolei podziemnej, aby zdefiniować typowy scenariusz ataku, na którym można by oprzeć dalsze testy i analizy. Przeanalizowano ponad 830 ataków, które miały miejsce w różnych krajach świata na przestrzeni ostatnich 50 lat, wyodrębniając wspólne dla tych zdarzeń informacje, takie jak kraje, cele, taktyka, liczba ofiar śmiertelnych i liczba sprawców. Ponadto, badano możliwości przyszłych ataków, starając się określić ewentualne metodologie do zastosowania w przyszłości. Wśród europejskich operatorów rozesłano kwestionariusz, aby lepiej poznać opinie branży na temat ewentualnego charakteru przyszłych ataków terrorystycznych. Dzięki temu badacze mogli zdefiniować odpowiedni scenariusz i przeprowadzić analizę ryzyka reprezentatywną zarówno dla aktualnych, jak i przyszłych ataków.

  W ramach projektu, stary angielski wagon metra wyposażono w okna pokryte powłoką z tworzyw sztucznych i materiałami pochłaniającymi uderzenia, aby ograniczyć obrażenia powodowane stłuczonym szkłem i zmniejszyć falę uderzeniową po eksplozji. Unieruchomiono też ciężkie panele sufitowe, które po wybuchu powodowały rozerwanie wagonu. Główny inżynier Conor O'Neill, z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Systemowej Uniwersytetu w Newcastle, opowiada: "Unieruchomienie obiektów ruchomych jest niezwykle istotne.

  Lepsze umocowanie paneli sufitowych pozwoliło zmniejszyć ryzyko zgonów i obrażeń śmiertelnych w wyniku uderzenia latającymi fragmentami konstrukcji, a także ułatwić służbom ratunkowym dostęp do rannych", tłumaczy. "Także powłoki okienne, które stworzyliśmy, są niezwykle skuteczne. Bez nich okna są wyrzucane na zewnątrz, przez co na przykład osoby stojące na peronie narażone są na zranienie przez stłuczone szkło.

  Po zastosowaniu takiej powłoki fala uderzeniowa przemieszcza się wzdłuż pociągu, ale wszystkie okna pozostają nietknięte, z wyjątkiem okien bezpieczeństwa, pomyślanych jako łatwe do zbicia wyjścia awaryjne. Te niedrogie rozwiązania mogą pomóc ocalić wiele istnień ludzkich oraz zmniejszyć atrakcyjność naszych sieci kolejowych jako obiektów ataków. Firmy mogłyby wprowadzić pewne stosunkowo tanie i nieskomplikowane modyfikacje, znacząco ograniczające skutki eksplozji", dodaje O'Neill. Zmiany te sprawdziłyby się także w przypadku składów naziemnych.

  W ramach projektu z powodzeniem opracowano rozwiązania antyterrorystyczne, pozwalające zwiększyć odporność pociągów na ataki terrorystyczne. Dodatkowo, uczestnicy projektu SecureMetro przygotowali zalecenia, które pozwolą zachować obecną jakość obsługi pasażerów, bez kontroli osobistych, kolejek, opóźnień i zwiększonego nadzoru.

  Trzyletni, finansowany ze środków UE projekt SecureMetro był realizowany pod kierownictwem Conora O'Neilla z firmy NewRail, od stycznia 2010 r. do grudnia 2012 r. W projekcie udział wzięli partnerzy z czterech krajów UE - Francji, Hiszpanii, Włoch i Zjednoczonego Królestwa. W trwających trzy lata pracach uczestniczyli badacze oraz firmy ze Zjednoczonego Królestwa (Newrail), Hiszpanii (Tecnalia, Metro de Madrid, Maxam-Expal, FFE, Sunsundegui), Francji (RATP, IFSTTAR, Bombardier) oraz Włoch (STAM, IAI).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wikipedystka:Wheel Systems: WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa. Ryzyko rezydualne – ryzyko lub niebezpieczeństwo zdarzenia, zjawiska lub okoliczności, które po zastosowaniu wszelkich możliwych, bądź częściowych środków kontroli oraz najlepszych praktyk w postępowaniu z nim nadal pozostaje. Nawet jeśli wszystkie teoretycznie możliwe środki bezpieczeństwa zostaną zastosowane. Jest to ryzyko jakie pozostaje po przeprowadzeniu przez kierownictwo firmy lub innej organizacji działań zmierzających do zminimalizowania wpływu (skutków) oraz prawdopodobieństwa wystąpienia niepomyślnych zdarzeń, włączając działania kontrolne podjęte w odpowiedzi na ryzyko. WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

  Automatyka bezpieczeństwa pociągu (ABP) – zespół urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy pojazdu trakcyjnego. Na PKP w skład automatyki bezpieczeństwa pociągu wchodzą: SHP (samoczynne hamowanie pociągu), CA (czuwak aktywny) oraz Radio-Stop. Urządzenia SHP oraz CA kontrolują czujność maszynisty. Zadaniem systemu Radio-Stop jest wstrzymanie ruchu wszystkich pojazdów trakcyjnych będących w strefie bezpośredniego zagrożenia ruchu kolejowego. Działanie urządzeń automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz czujność maszynisty rejestrowane są za pomocą prędkościomierza wskazująco-rejestrującego (rodzaj tachometru) firmy Sécheron Hasler (dawniej Hasler). Bezpieczeństwo regionalne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa rozpatrywany na podstawie kryterium przestrzennego. Pojęcie to odnosi się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących w danym regionie. W okresie zimnej wojny rozwiązania regionalne zostały podporządkowane wymogom i regułom rywalizacji dwóch supermocarstw. Rozpad świata dwublokowego dał impuls do rozwoju nowego regionalizmu. Do głównych przyczyn, które spowodowały ewolucję podejścia i zwrot w kierunku bezpieczeństwa regionalnego należą:

  Bezpieczeństwo jądrowe ogarnia całokształt zagadnień i działalności naukowo-techniczno-organizacyjnych związanych z zabezpieczaniem i ochroną społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi, lub mogącymi wynikać, z awarii, uszkodzeń lub obecności systemów, obiektów, urządzeń i materiałów będących źródłem promieniowania radioaktywnego. Myjnia portalowa (bramowa) - rodzaj myjni samochodowej. jest to najczęściej spotykany typ myjni, przede wszystkim przy stacjach paliw. Nazwa związana jest z konstrukcją urządzenia. Ma ona formę bramy poruszającej się nad stojącym nieruchomo pojazdem. Na konstrukcji zamontowane są szczotki, suszarka oraz systemy nanoszenia środków myjących i konserwujących, a także szereg opcji dodatkowych. Myjnie tego typu są w stanie umyć do 16 samochodów na godzinę, jednak istnieją rozwiązania, w których zastosowanie dwóch oddzielnych bram myjącej i suszącej – pozwoliło na zwiększenie przepustowości do ponad 20 pojazdów. Muszą być instalowane w ogrzewanej hali o minimalnej długości 10,5 m.

  Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373 (ang. United Nations Security Council Resolution 1373) - rezolucja, która została ona przyjęta przed Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na 4385 spotkaniu, w dniu 28 września 2001 r., w związku z atakami terrorystycznymi, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r., m.in. w Nowym Yorku na wieżę WTC oraz w Waszyngtonie na budynek Pentagonu. Potwierdziła fakt, że akty terroryzmu są zagrożeniem dla bezpieczeństwa i pokoju, jak również jasno określiła środki, które mają za zadanie zwalczanie terroryzmu. Zgodnie z postanowieniem Rady Bezpieczeństwa wszystkie państwa powinny zapobiegać tym, którzy planują lub współfinansują akty terrorystyczne, dokonywane na terenie ich państwa lub za sprawą jego obywateli. Państwa powinny także pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby, które brały udział w finansowaniu lub planowaniu aktów terroryzmu. Zobowiązuje również państwa do zamrażania rachunków bankowych osób powiązanych z organizacjami terrorystycznym, jak również współpracy, w zakresie przepływu informacji dotyczącymi działalności terrorystycznej z innymi państwami członkowskimi. Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Samoczynne hamowanie pociągu (SHP) - urządzenie wchodzące w skład tzw. automatyki bezpieczeństwa pociągu (ABP), której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy pociągu, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

  Teoria perturbacji (nazywana też rachunkiem zaburzeń) jest zbiorem metod matematycznych, które są używane do znalezienia przybliżonego rozwiązania problemu, który nie może być rozwiązany w sposób ścisły, dostarczając bezpośrednie rozwiązanie problemu. Teoria perturbacji może być zastosowana do rozwiązania problemu, gdy można go przedstawić jako część dającą bezpośrednie rozwiązanie i stosunkowo mały człon zaburzający. CMP (ang. chip-level multiprocessing) to określenie konstrukcji mikroprocesorów, składających się z dwóch lub większej liczby układów scalonych, umieszczanych na jednej płytce krzemowej. Tego typu rozwiązania mają możliwość efektywnego zwiększenia wydajności serwerów bez konieczności angażowania kilku odrębnych procesorów jak to ma miejsce w tradycyjnych rozwiązaniach, aczkolwiek technologia ta jest dopiero na etapie wdrażania i obecnie można ją spotkać głównie w pilotażowych rozwiązaniach (największe problemy stwarza utworzenie efektywnego systemu przepływu danych w elementach półprzewodnikowych). W przyszłości komputery oparte na systemach CMP znajdą prawdopodobnie zastosowanie głównie w rozwiązaniach wymagających bardzo dużej wydajności i szczególnie wysokiej dostępności, np. w superserwerach do analizy danych sejsmicznych, komputerach wykorzystywanych do analizy genów czy zaawansowanych symulatorach graficznych. Przykładem procesorów zbudowanych w oparciu o technologię CMP mogą być jednostki Sun MAJC-5200 i IBM Power4. Dzisiaj możemy spotkać w popularnych Pentium Dual-Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad, AMD z serii X2, X3, X4 itp.

  Metro w Los Angeles (właśc. Metro Hrabstwa Los Angeles ang. Los Angeles Metro County Rail) – system podziemnej i naziemnej kolei miejskiej w Los Angeles. Ma 70 stacji, dwie podziemne linie właściwego metra i cztery naziemne (które są liniami metra tylko w potocznym znaczeniu tego słowa ponieważ są to w zasadzie linie szybkiego tramwaju) o łącznej długości 139,7 km i dziennie przewozi 350 tysięcy pasażerów (lipiec 2011). Jest jednym z najmłodszych systemów kolei podziemnej w USA. Bezpieczeństwo ludzkie (ang. human security), koncepcja wywodząca się z badań nad pokojem oraz z dorobku krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Istotą pojęcia jest nie tylko zagwarantowanie każdemu człowiekowi fizycznego „przetrwania”, ale też zapewnienie środków utrzymania i obrona jego godności. Jako przedmiot referencyjny bezpieczeństwa uznaje jednostki ludzkie i grupy społeczne.
  Badacze wyróżniają trzy koncepcje bezpieczeństwa ludzkiego:

  East London Line - dawna linia metra londyńskiego, funkcjonująca w latach 1869-2007. Po trwającym prawie dwa i pół roku generalnym remoncie połączonym z przedłużeniem linii, 23 maja 2010 została przywrócona do użytku, tym razem w ramach sieci kolejowej. Na lata 2010-12 zaplanowana została druga faza jej przebudowy, podczas której jej długość jeszcze się zwiększy. Projekt ten jest realizowany jako część programu inwestycyjnego związanego z przygotowaniami do igrzysk olimpijskich, jakie odbędą się w Londynie w 2012 roku. Utrzymywanie pokoju – jeden z głównych instrumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych, służący szeroko rozumianemu zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa. Jednym z celów ONZ jest utworzenie takich warunków, które zapewnią trwały pokój i bezpieczeństwo. Dla zapewnienia tego celu ONZ jest upoważniona do stosowania odpowiednich środków dla zapobiegania oraz usuwania zagrożeń i naruszeń pokoju, a także tłumienia aktów agresji. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia Rada Bezpieczeństwa ONZ decyduje o podjęciu misji pokojowej.

  Samochód bezpieczeństwa (ang. safety car, w Stanach Zjednoczonych określany mianem pace car) – samochód, który w wyścigach samochodowych i motocyklowych ogranicza prędkość pojazdów biorących udział w zawodach. Samochód bezpieczeństwa wyjeżdża na tor w przypadku nieoczekiwanych, niebezpiecznych zdarzeń na torze, na przykład wypadków czy drastycznych załamań pogody. Prędkość utrzymywana przez samochód bezpieczeństwa, choć niższa niż tempo wyścigowe, musi być i tak dość wysoka, by zapobiec nadmiernemu oziębieniu się opon pojazdów biorących udział w wyścigu. Dlatego też kierowcą samochodu bezpieczeństwa zawsze jest profesjonalny kierowca wyścigowy. Czuwak aktywny (CA) – elektroniczne urządzenie wchodzące w skład tzw. automatyki bezpieczeństwa pociągu (ABP), stosowanej w PKP, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy pociągu, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

  Dodano: 26.02.2013. 15:49  


  Najnowsze