• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Daje do myślenia, daje zdrowie, odbudowuje... oto żywność funkcjonalna

  14.06.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rady dotyczące zdrowego żywienia, nowe mody dietetyczne, pokazy kulinarne, zaburzenia układu pokarmowego i choroby... apetyt na wiadomości związane z żywnością wydaje się być nienasycony. Obecnie dostępna jest nowa publikacja Komisji Europejskiej, która ma pomóc społeczeństwu lepiej zrozumieć, czym jest "żywność funkcjonalna" oraz dowiedzieć się więcej na temat unijnych inicjatyw naukowych w tej dziedzinie.

  Żywność to życie. Zatem nic w tym dziwnego, że jako konsumenci zawsze chętnie przyswajamy informacje na temat zdrowych opcji żywieniowych. Niemniej pewna dziedzina przemysłu spożywczego - tak zwana żywność funkcjonalna - pozostaje swego rodzaju zagadką.

  Wyniki badań naukowych wspierają tezę, że pewne artykuły żywnościowe i składniki mogą mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie, wykraczający poza zaspokojenie podstawowych potrzeb żywieniowych.

  Nowa publikacja DG ds. Badań Naukowych przy KE, która ukazała się w tym miesiącu pod trafnym tytułem "Żywność funkcjonalna", zawiera cenne informacje na temat tej szybko ewoluującej dziedziny, w tym solidnie opracowaną definicję, przegląd korzyści zdrowotnych związanych z żywnością funkcjonalną oraz sposób oceny danych naukowych dotyczących żywności funkcjonalnej.

  Jak mówi publikacja Komisji "Wspólne działanie w zakresie nauki o żywności funkcjonalnej w Europie" (FUFOSE) żywnością funkcjonalną jest: "Żywność, która korzystnie wpływa na jedną lub więcej docelowych funkcji organizmu, wykraczając poza właściwe oddziaływanie odżywcze, w sposób istotny dla poprawy stanu zdrowia i dobrego samopoczucia i/lub zmniejszenia ryzyka choroby. Jest spożywana w ramach zwykłej diety. Nie posiada formy tabletki, kapsułki czy innego suplementu diety."

  Wiele takich funkcjonalnych artykułów żywnościowych już jest dostępnych na rynku, w tym wzbogacane witaminami pasty i napoje probiotyczne. Zainteresowanie konsumentów tymi produktami zwiększa się przez co opracowywane będą kolejne, a jeszcze większa ich liczba będzie powoływać się na korzyści zdrowotne, które nie są poparte analizą naukową. Badania w tej dziedzinie pomagają zrównoważyć rozmaite interesy.

  "Istnieją wyraźne dowody naukowe przemawiające za korzyściami zdrowotnymi wiążącymi się z taką żywnością. Nasze zadanie polega zatem na opracowaniu efektywnych synergii między nauką a procesem opracowywania produktów spożywczych na korzyść konsumenta" - napisali autorzy.

  Do szczegółowego badania korzyści zdrowotnych zapewnianych przez żywność funkcjonalną w kontekście medycznych i społecznych problemów związanych z odżywianiem, takich jak otyłość, cukrzyca, alergie, nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, a nawet zdrowie psychiczne, wykorzystywane są nowe technologie i metody.

  "Niektóre artykuły żywności funkcjonalnej mogą potencjalnie sprzyjać optymalizacji stanu psychicznego i sprawności umysłowej oraz wpływać na zachowanie" - czytamy w broszurze. Unijny projekt Nutrimenthe bada na przykład wpływ diety na sprawność umysłową dzieci.

  Dzięki wykorzystaniu takich narzędzi jak metabolomika (profilowanie metaboliczne) naukowcy są również w stanie powiązać informacje dotyczące reakcji fizjologicznych na żywność z osobistą informacją genetyczną, aby opracować zindywidualizowaną żywność i dietę.

  Zgodnie z informacjami podanymi w broszurze na przestrzeni dekady 47 projektów z tej dziedziny otrzymało dofinansowanie na badania naukowe na łączną kwotę około 150 mln EUR z kolejnych unijnych Programów Ramowych (5PR, 6PR oraz 7PR). Zgromadziły one setki partnerów z instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz dużych, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Broszura zawiera przegląd wielu z tych interesujących projektów finansowanych w ramach rozmaitych pod-programów badań naukowych. Zdaniem autorów uwaga "nie koncentruje się na indywidualnych sukcesach, tylko raczej na podejściu programu i jego instrumentów, by przyczynić się do osiągnięcia celów Europejskiej Przestrzeni Badawczej".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych. Activia - marka towarowa i seria produktów firmy Danone. Activia jest reklamowana jako produkt przynoszący korzyści zdrowotne. Zawiera między innymi bakterie probiotyczne. Jogurty Activia zawierają kawałki owoców. Jest określana żywnością funkcjonalną. Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe.

  Agrobiznes – zespolone ze sobą działania człowieka mające na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych, a na gotowej żywności na stole konsumenta skończywszy. Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności.

  Żywność funkcjonalna – żywność, której poza podstawowym zadaniem, jakim jest odżywianie, przypisuje się psychologiczny lub fizjologiczny wpływ na ludzki organizm; może np. obniżać poziom cholesterolu, wzmacniać układ odpornościowy, przywracać równowagę mikrobiologiczną układu pokarmowego, wspomagać leczenie zespołu jelita drażliwego, działać przeciwzapalnie. Nazywana jest również żywnością probiotyczną lub nutraceutyczną (w USA i Wielkiej Brytanii). Świąteczna Zbiórka Żywności – ogólnopolska zbiórka żywności organizowana rokrocznie od 1997 roku przez Federację Polskich Banków Żywności na przełomie listopada i grudnia na terenie sklepów. Jej celem jest zebranie żywności, która zostaje następnie przekazana w okresie przedświątecznym osobom najuboższym przez organizacje współpracujące z polskimi bankami żywności, a także zwrócenie uwagi na problemy biedy i niedożywienia w Polsce. Do 2012 roku zebrano łącznie ponad 6400 ton żywności. Kolejna, 17. Świąteczna Zbiórka Żywności, odbywać się będzie w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2013 roku.

  Racje żywnościowe FSR (ang. First Strike Ration) - racje żywnościowe używane w Siłach Zbrojnych USA. Jest to tak zwana racja survivalowa, przy jak najmniejszej masie i objętości ma zapewnić żołnierzowi jak najwięcej energii. Racja żywnościowa FSR ma zastąpić trzy racje MRE. Racje FSR przeznaczone są do spożycia w ciągu pierwszych 72 godzin operacji zbrojnej. Racja żywnościowa – inaczej nazywana też „racja polowa”, „racja wojskowa’’ lub ogólniej „żywność turystyczna” to zestaw żywności przeznaczony do spożycia dla jednej osoby.

  Radiacyjne utrwalanie żywności − technologia konserwacji żywności, polegająca na wystawieniu jej na działanie promieniowania jonizującego, którego właściwości powodują unieszkodliwienie znajdujących się w żywności drobnoustrojów, wirusów i owadów. Proces radiacyjnego utrwalania żywności może być też stosowany w celu przedłużenia okresu ważności produktów spożywczych (powstrzymanie dojrzewania owoców, kiełkowania warzyw, hamowanie procesów gnilnych).

  Racje żywnościowe MRE (Meal, Ready-to-Eat) - racje żywnościowe używane w Siłach Zbrojnych USA. Obecnie są to główne racje polowe w armii amerykańskiej.

  Nutrigenomika - dział nauki zajmujący się badaniem wpływu składników żywności na regulację ekspresji genów, które mogą warunkować m.in. występowanie stanu zdrowia lub choroby . Jednym z celów nutrigenomiki jest opracowanie indywidualnej diety zmniejszającej ryzyko wystąpienia choroby i poprawiającej stan zdrowia poszczególnych osób i społeczeństw . Termin nutrigenomika często jest mylony z terminem nutrigenetyka.

  Dodano: 14.06.2010. 17:12  


  Najnowsze