• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dom i Biblioteka im. Radziwiłłów w pałacu w Sichowie Dużym

  23.08.2010. 09:13
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dom i Biblioteka im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów otworzą 28 sierpnia podwoje w dawnym zespole pałacowym w Sichowie Dużym (Świętokrzyskie). Placówka ma rozwijać kulturę; środki na ten cel będzie zdobywać organizując szkolenia w zakresie przedsiębiorczości.

  "Na publiczną działalność zostaną przeznaczone na początek cztery sale pałacowe o łącznej powierzchni około 250 m kw. Docelowo ta przestrzeń ma być podwojona. Zaplecze - urządzony w mieszkaniach byłej służby pałacowej i stajniach 14-pokojowy pensjonat dla gości - zajmuje 900 m kw." - powiedział PAP Stefan Dunin-Wąsowicz, wnuk Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów.

  Potomek sławnego rodu i jego żona odkupili przed czterema laty od starostwa staszowskiego zrujnowany zespół pałacowy swoich przodków, by go odbudować, i teraz pragną włączyć ten zabytkowy obiekt - jak deklarują - w sieć ośrodków kultury i pracy twórczej.

  Zgodnie z zamierzeniami, sichowska książnica i jej siedziba powinny - jak dawniej - inspirować twórców i odbiorców kultury. Podstawę działalności placówki mają zapewnić dochody ze szkoleń przedsiębiorców i nie tylko. "Rozważamy też założenie fundacji lub stowarzyszenia biblioteki" - mówi potomek Radziwiłłów z Sichowa.

  Na inaugurację działalności domu i biblioteki sichowskiej otwarta zostanie - przygotowywana wspólnie z Biblioteką Jagiellońską - wystawa poświęcona czterem krakowskim profesorom: ks. rektorowi Konstantemu Michalskiemu oraz Tadeuszowi Estreicherowi, Janowi Dąbrowskiemu i Tadeuszowi Szydłowskiemu, którzy w 1940 roku znaleźli w Sichowie schronienie, po zwolnieniu z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

  Twórcy domu i biblioteki sichowskiej zamierzają wystąpić z apelem o przekazanie tej placówce - w darze lub w depozyt - książek z dziedziny literatury, historii i filozofii, wydanych od początku XIX wieku po polsku, francusku i niemiecku. Radziwiłłowski księgozbiór trafił po 1945 roku do biblioteki wojewódzkiej w Kielcach, a z kolei część obrazów z pałacu znajduje się w kieleckim Muzeum Narodowym - przypomniał Dunin-Wąsowicz.

  Kompleks pałacowy w Sichowie Dużym powstał pod koniec XVIII w. jako siedziba zarządu dóbr staszowskich, należących do rodu Lubomirskich i Potockich. Gdy Róża Potocka wyszła za Macieja Radziwiłła, małżeństwo przeniosło się do Sichowa, a wnętrza użytkowane przez zarząd włości zostały przebudowane na mieszkanie.

  Spadkobierca pałacu - najstarszy syn Macieja Radziwiłła, Krzysztof - kontynuował w majątku rodzinne tradycje społecznikowskie; nie tylko wzorowo gospodarował, ale także prowadził działalność oświatową i społeczno-polityczną o zasięgu ponadregionalnym. Z jego inicjatywy powstały na ziemi staszowskiej m.in. liczne szkoły.

  W sierpniu 1940 roku Krzysztof Radziwiłł wraz z żoną został uwięziony przez Niemców w Sandomierzu. Zofię Radziwiłł zwolniono po siedmiu miesiącach z obozu w Ravensbrueck. Jej mąż był więziony do końca wojny w obozach - najpierw w Buchenwaldzie, potem na Majdanku, a następnie w Gross-Rosen i w Mauthausen. Zmarł w 1986 roku w wieku 87 lat.

  Władze PRL przekazały zabrany w 1945 r. prawowitym właścicielom pałac sichowski oraz przyległy park i ziemie - oświacie rolniczej. Następnie pomieszczenia pałacowe adaptowano na mieszkania dla pracowników gospodarstwa pomocniczego, niszcząc przy tym cenne wyposażenie zabytkowych wnętrz. Od 1986 roku obiekt popadał w ruinę. MCH

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ jbr/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Grupa Krzysztofa Radziwiłła (młodszego) – zgrupowanie wojskowe pod dowództwem Krzysztofa Radziwiłła (młodszego) herbu Trąby. Epithalamium na wesele Krzysztofa Radziwiłła książęcia i księżny Katarzyny Ostrogskiej, wojewodzianki kijowskiej – epitalamium autorstwa Jana Kochanowskiego napisane z okazji ślubu Krzysztofa Radziwiłła oraz Katarzyny Ostrogskiej, który odbył się 27 lipca 1578 roku. Latopis Radziwiłłowski – kopia średniowiecznej kroniki ruskiej, z 617 ilustracjami historii Rusi Kijowskiej od V do XIII wieku. Kopia ta została sporządzona w XV wieku i znajdowała się w rękach rodu Radziwiłłów. W roku 1671 Bogusław Radziwiłł podarował go bibliotece w Królewcu skąd w czasie wojny siedmioletniej został zrabowany i wywieziony do Petersburga. Dziś znajduje się w zbiorach Rosyjskiej Akademii Nauk.

  Ordynacja Przygodzicka Radziwiłłów - ordynacja rodowa założona w zaborze pruskim przez Michała Hieronima Radziwiłła dla jego syna Antoniego Henryka Radziwiłła. Powstanie ordynacji datuje się formalnie od 1873 roku kiedy zatwierdzono statut majoratu na Hrabstwie Przygodzickim. W rzeczywistości jednak Radziwiłłowie traktowali te dobra jak ordynację wcześniej i nie ulegały one podziałowi od końca XVIII wieku. Zamek w Szydłowcu (Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów, Pałac Radziwiłłów) – jeden z głównych zabytków miasta, dawna gotycko-renesansowa rezydencja rodu Szydłowieckich i Radziwiłłów oraz księżnej Anny Sapieżyny.

  Historia Szydłowca: Początki historia Szydłowca sięgają XII wieku, istniał tu gród będący siedzibą jednej z gałęzi rodziny Odrowążów, którzy w 1401 roku, przybrali nazwisko Szydłowieckich. Szydłowieccy sprawowali wysokie godności na dworze królewskim w Krakowie, co przyczyniło się do szybkiego rozkwitu miasta. Największego rozwoju terytorialnego w owym czasie dokonał Mikołaj Szydłowiecki, poszerzając granice miasta i budując nowe dzielnice. Szydłowiec poprzez małżeństwo córki Krzysztofa Szydłowieckiego, ostatniego z rodu Szydłowieckich, z Mikołajem "Czarnym" Radziwiłłem przeszedł w ręce bogatej litewskiej rodziny Radziwiłłów. Za czasów Szydłowieckich i Radziwiłłów Szydłowiec znany był jako jeden z ważniejszych ośrodków handlu żelazem w Polsce oraz jako ośrodek wydobycia i obróbki piaskowca szydłowieckiego. Miasto słynęło także z bogatych monumentalnych budowli, kościołów farnego i szpitalnego, ratusza miejskiego, zamku na wyspie, bram miejskich oraz podcieniowanych kamienic. Tekla Róża Radziwiłł (ur. 5 września 1703 w Białej Podlaskiej, zm. 25 listopada 1747 w Gdańsku) - polska i litewska księżna, córka Karola Stanisława Radziwiłła i Anny z Sanguszków, siostra m.in. Katarzyny Barbary Radziwiłłówny i Michała "Rybeńko" Radziwiłła.

  Książę Jerzy Radziwiłł herbu Trąby (ur. 4 lutego 1721, zm. 13 grudnia 1754 w Jaworze), syn Mikołaja Faustyna, brat Albrechta, Stanisława oraz Udalryka Krzysztofa. Radziwiłów (ukr. Радивилів, ros. Радивилов), 1564 - 1940 Radziwiłłów, 1940 - 1993 Czerwonoarmijsk - miasto na Ukrainie i stolica rejonu w obwodzie rówieńskim. 10,5 tys. mieszkańców (szacunek na 2011).

  Anna Elżbieta Radziwiłłówna (ur. 1518, zm. 1558) – córka hetmana wielkiego litewskiego Jerzego Radziwiłła i Barbary Kolanki z Dalejowa, siostra królowej Polski Barbary Radziwiłłówny oraz Mikołaja Radziwiłła Rudego.

  Stefania Radziwiłłówna (ur. w 1809 w Paryżu, zm. w 1832 w Bad Ems) – dziedziczka ogromnej fortuny radziwiłłowskiej. Tzw. “schedy wittgensteinowskiej”. Była córką Dominika Radziwiłła (1786-1813) XI ordynata na Nieswieżu i IX ordynat na Ołyce i jego drugiej żony Teofilii Morawskiej.

  Tekla Anna Radziwiłłowa z domu Wołłowicz (ur. 1608, zm. 20 marca 1638 w Białej), córka Hieronima Wołłowicza i Elżbiety Gosławskiej. Marszałkowa wielka litewska. Od 1623 roku żona Aleksandra Ludwika Radziwiłła, marszałka wielkiego litewskiego, matka Michała Kazimierza Radziwiłła, podkanclerzego litewskiego. Krzysztof Radziwiłł herbu Trąby (ur. 22 marca 1585, zm. 19 listopada 1640 w Świadości) – książę z birżańskiej linii Radziwiłłów, hetman polny litewski od 1615, kasztelan i wojewoda wileński od 1633, hetman wielki litewski od 1635. Syn Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła Pioruna, ojciec Janusza Radziwiłła.

  Zamek Radziwiłłów w Ołyce – zamek wzniesiony w latach 1540–1564 przez ks. Mikołaja Radziwiłła, zwanego Czarnym, marszałka i kanclerza wielkiego litewskiego oraz kasztelana wileńskiego. Około 1640 r. kolejny ordynat ołycki ks. Albrecht Stanisław Radziwiłł, rozbudował zamek w stylu renesansowym, otoczył murami na rzucie prostokąta, z czterema charakterystycznymi bastionami w narożnikach. W latach 1740-1760 zamek został gruntownie przebudowany przez ks. Michała Radziwiłła zwany Rybeńko, wojewodę wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego. Stworzono wówczas reprezentacyjną budowlę książęcą w stylu barokowym, pozbawioną cech obronności. Albrecht Radziwiłł herbu Trąby (ur. 8 marca 1558 w Wilnie, zm. 13 czerwca 1592 w Krakowie), syn Mikołaja Radziwiłła Czarnego i Elżbiety Szydłowieckiej, brat: Stanisława, Jerzego i Mikołaja Krzysztofa zwanego Sierotką. Ożenił się z Anną Kettlerówną.

  Pałac myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie – pałac myśliwski zbudowany w latach 1822–1824 przez Karla Friedricha Schinkla dla księcia Antoniego Radziwiłła. Karol Mikołaj Radziwił herbu Trąby (ur. 5 grudnia 1886 - zm. 24 października 1968, Warszawa) – książę, II ordynat dawidgródzki (po śmierci stryja Stanisława), syn księcia Jerzego Fryderyka i Marii Róży z Branickich, młodszy brat księcia Albrechta. Ożenił się z bliską kuzynką księżniczką Izabellą. Córka Izabela "Balala" wyszła za kuzyna księcia Edmunda, syna księcia Janusza, XIII ordynata ołyckiego.

  Dodano: 23.08.2010. 09:13  


  Najnowsze