• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Galeria Akademicka zainaugurowała działalność w Bielsku-Białej

  31.01.2012. 13:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Galeria Akademicka przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zainaugurowała działalność wystawą prac Jarosława Modzelewskiego - poinformował w poniedziałek rzecznik uczelni Mirosław Łukaszuk.
  Ekspozycją pięciu wielkoformatowych obrazów Modzelewskiego, profesora malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zainaugurowano Galerię Akademicką. Prace pochodzą z lat 2005-2010. ,,To zatrzymane na płótnie chwile, ludzie, ich gesty. (...) Banalne z pozoru czynności, podpatrzone zwykłe elementy świata realnego, uzyskują tutaj wartość nierzeczywistą i nadają powszednim rzeczom rangę uniwersalną" - powiedział twórca galerii i kurator wystawy, malarz i performer, prof. Ernest Zawada z bielskiej ATH.

  Modzelewski uchodzi za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego malarstwa figuratywnego. Na początku lat 80. był współtwórcą nieistniejącej już formacji artystycznej Gruppa. Stworzyli ją malarze z warszawskiej ASP. Oprócz Jarosława Modzelewskiego byli to: Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk i Ryszard Woźniak. Wczesne obrazy Gruppy miały silny związek z polityczno-społecznymi realiami tamtego okresu.

  Obrazy Modzelewskiego znajdują się w muzeach narodowych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi oraz w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych.

  Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Ryszard Barcik ma nadzieję, że wystawy i spotkania w galerii ,,przyczynią się do wzbogacenia kulturalnej mapy miasta i regionu o nowy wymiar". ,,Galeria ma zajmować się promowaniem sztuki, prezentując prace uznanych polskich i europejskich artystów. Poza działalnością wystawienniczą chce również przybliżać odbiorcom zagadnienia edukacyjne i kulturalne z dziedziny sztuki współczesnej poprzez wykłady, spotkania z artystami, historykami sztuki czy warsztaty artystyczne" - powiedział.

  Sale ekspozycyjne powstały w jednym z budynków kompleksu uczelnianego na bielskich Błoniach.

  Akademia Techniczno-Humanistyczna powstała w 2001 roku na bazie istniejącej od 1969 roku filii Politechniki Łódzkiej. Kształci ponad 9 tysięcy studentów.

  PAP - Nauka w Polsce

  szf/ abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gruppa – grupa artystyczna założona w 1982 przez absolwentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych reprezentujących nurt nowej ekspresji. Utworzyli ją Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk i Ryszard Woźniak. Galeria Sztuki Współczesnej WINDA - galeria sztuki współczesnej, znajdująca się w Kielcach, w budynku Kieleckiego Centrum Kultury. Działalność galerii rozpoczęła się 14 marca 2004 r. wernisażem wystawy „Madonny i Totemy" Kory Jackowskiej i Kamila Sipowicza. Placówka samorządowa, powstała z inicjatywy Dyrektora Kieleckiego Centrum Kultury Magdaleny Kusztal. Galeria specjalizuje się w prezentowaniu najprzeróżniejszych form sztuki nowoczesnej, nie stroni jednak od dzieł o znaczeniu historycznym bądź kolekcjonerskim. Organizowane są nie tylko wystawy ale również spotkania autorskie, projekcje filmów, pokazy mody, a także wydawane są broszury, katalogi i inne wydawnictwa o tematyce artystycznej. Galerie sztuki współczesnej (ang. contemporary art gallery), również Galeria współczesna - instytucja o komercyjnym charakterze, gdzie sztuka współczesna wystawiana jest z przeznaczeniem na sprzedaż. Określenie galeria sztuki jest powszechnie używane w znaczeniu muzeum sztuki, natomiast "galeria sztuki współczesnej" uzywana jest w znaczeniu komercyjna galeria sztuki. Typowym przykładem takiej galerii jest Gallery Row w Los Angeles, a w Polsce dla przykładu można wymienić Galeria 2 Światy w Krakowie. Szczególnym przypadkiem galerii współczesnej jest vanity gallery, gdzie pobiera są opłaty od artystów za wystawiania ich pracy.

  Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (WHS ATH) – jeden z 5 wydziałów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej powstały w 2001 roku wraz z przekształceniem fili Politechniki Łódzkiej w tym mieście w samodzielną uczelnię. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistyczno-społecznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Akademia Techniczno-Humanistyczna (ATH) – publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Bielsku-Białej, powstała 1 października 2001 roku z przekształcenia istniejącej od 1969 filii Politechniki Łódzkiej, na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1088). Kształci 7282 studentów na kierunkach technicznych i humanistycznych.

  Galeria Scena – galeria sztuki współczesnej w Koszalinie; założona przez Roberta Knutha jako miejsce alternatywne, służące eksperymentom z zakresu sztuki wizualnej, muzycznej i teatralnej. Dotychczas w galerii odbywały się występy parateatralne, koncerty, pokazy filmów, wystawy, spotkania i debaty na temat sztuki współczesnej i jej roli społecznej. Scena jest twórcą festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej „Koszart”. Promuje artystów nowoczesnych z Koszalina na różnych pokazach w instytucjach kultury w Polsce. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki – galeria sztuki w Warszawie, narodowa instytucja kultury. Misją Zachęty jest prezentacja i promocja sztuki współczesnej. Galeria organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe artystów polskich i zagranicznych oraz wystawy problemowe.

  Galeria Alternatywa w Gdańsku – prywatna galeria sztuki Marty Kulczak, przy ul. Mariackiej 9/10 w Gdańsku. Galeria rozpoczęła działalność wystawą malarstwa Janusza Ploty w dniu 3.03. 2002 r. Patronem artystycznym galerii był malarz, rektor gdańskiej PWSSP (ASP) (w latach 19691981) - profesor Władysław Jackiewicz. Galeria zakończyła działalność w 2005 r. Wydział Nauk o Zdrowiu – jeden z 5 wydziałów wchodzących w skład Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

  Wydział Zarządzania i Informatyki – jeden z 5 wydziałów wchodzących w skład Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

  Galeria Moje Archiwum (lub Moje Archiwum) – autorska galeria sztuki współczesnej założona przez Andrzeja Ciesielskiego działająca w Koszalinie. W latach 1986-1990 jako Galeria Na Plebanii organizowała wystawy korzystając z gościnności różnych instytucji. W latach 1990-2002 miała swoją stałą siedzibę przy ulicy Grunwaldzkiej 20. W ramach jej działalności zorganizowano wystawy indywidualne, wystawy zbiorowe, ekspozycje zbiorów własnych w formie plansz dokumentacyjnych, spotkania, pokazy, wystąpienia artystyczne, warsztaty, performance, pokazy wideo, a w dziedzinie edukacji - warsztaty dla młodzieży prowadzone przez twórców z terenu całego kraju.

  Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej – chór akademicki działający od 2003 r. przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Galeria m2 [m kwadrat] – galeria sztuki współczesnej działająca od stycznia 2007 roku w Warszawie przy ul. Oleandrów 6. Założycielką galerii jest historyk sztuki i socjolog Matylda Prus. Galeria zajmuje się promocją sztuki współczesnej. Skupia się na współpracy z grupą młodych, ale już uznanych artystów. Opiekuje się również wyróżniającymi się studentami, oferując im możliwość zrobienia pierwszych wystaw indywidualnych. Była miejscem debiutów: Pawła Dunala, Michała Frydrycha, Róży Litwy i Mai Kitajewskiej. Jest miejscem spotkań i dyskusji różnych środowisk związanych ze sztuką: artystów, kuratorów, kolekcjonerów, dziennikarzy i marszandów. Galeria została uwzględniona m.in. w publikacjach Tekstylia Bis. Słownik młodej polskiej kultury (hasło: kuratorzy), WAN, Notes dla Kolekcjonerów, Setka w Obiegu. 100 najważniejszych osób w polskiej sztuce za rok 2007 oraz w Przewodniku kolekcjonera sztuki najnowszej.

  Dodano: 31.01.2012. 13:04  


  Najnowsze