• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gazeta Wyborcza: Tempus fugit, czyli koniec łaciny

  08.06.2011. 13:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  13 czerwca rozpocznie się akcja w obronie łaciny. To efekt decyzji resortu edukacji, w wyniku której od 2015 r. ma ona zniknąć z matury. Razem z - równie "niszowymi" - filozofią, historią muzyki i wiedzą o tańcu, informuje "Gazeta Wyborcza".


  Teraz z możliwości zdawania łaciny korzysta mniej niż promil maturzystów, czyli ok. 200 osób rocznie. To za mało, by przedmiot utrzymać na egzaminie, uznało MEN.

  - Podążamy za radą rektorów; to ich rekomendacja - tłumaczy rzecznik resortu Grzegorz Żurawski. Uczelnie na podstawie ocen z przedmiotów maturalnych wybierają dla siebie studentów. - Skoro rektorzy uznali, że w rekrutacji nie jest im potrzebna łacina, nie ma sensu robić takiej matury, mówi rzecznik.

  Niektórzy naukowcy uważają jednak, że ta decyzja to "błąd cywilizacyjny". MP

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stara matura dwujęzyczna - rodzaj starej matury zdawany w Polsce do 2005 roku włącznie, wyłącznie w liceach dwujęzycznych. Uczniowie tych liceów mieli też możliwość zdawania matury takiej, jak obowiązująca w liceach ogólnokształcących, jeżeli nie chcieli przystąpić do matury dwujęzycznej. W niektórych szkołach w połowie ostatniego roku nauki organizowano dodatkowy egzamin wewnętrzny z języka będącego przedmiotem nauki dwujęzycznej, dopuszczający do zdawania matury dwujęzycznej. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce (łaciński tytuł: Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum) powstaje w Pracowni Łaciny Średniowiecznej PAN. Obejmuje materiał językowy łaciny używanej na ziemiach polskich w średniowieczu (wiek X do XVI). Do tej pory ukazało się 71 zeszytów słownika (obecnie z. 9, t. VIII) zawierających materiał do litery S (sto): Wymowa tradycyjna łaciny – określenie wymowy przekazanej przez tradycję nauczania łaciny z pokolenia na pokolenie, od czasów schyłku Cesarstwa rzymskiego. Wymowa ta w przeciągu wieków ulegała tym samym procesom fonetycznym, jakie zachodziły w językach poszczególnych krajów, gdzie łaciny uczono. Dlatego zasady wymowy tradycyjnej różnią się – niekiedy drastycznie – w różnych krajach.

  Ablativus absolutus – charakterystyczny dla łaciny równoważnik zdania okolicznikowego czasu, przyczyny, przyzwolenia lub warunku. Decyzja, z którym z okoliczników mamy do czynienia, zapada na podstawie kontekstu. Muzyka absolutna - (absolutna muzyka) z łaciny absolutus, czyli niezależny. Określenie muzyki pozbawionej treści pozamuzycznej, w przeciwieństwie do muzyki programowej.

  Obskurantyzm (z łaciny obscurare czyli zaciemniać) - praktyka celowego zapobiegania poznaniu faktów lub szczegółów jakiejś sprawy. Istnieją dwa historyczne i intelektualne znaczenia tego terminu: „Grasz o staż" – konkurs ogólnopolski przeprowadzany od 1996 przez "Gazetę Wyborczą" oraz "PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers)". Konkurs skierowany do studentów i absolwentów, umożliwia nawiązanie współpracy z pracodawcami.

  Szkolnictwo wyższe w Polsce: W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki. The Car Is on Fire – pierwsza płyta warszawskiego zespołu The Car Is on Fire, wydana w maju 2005 roku. Zebrała wiele pochlebnych recenzji (m. in. Przekrój, Gazeta Wyborcza, Ozon, Playboy, Newsweek, Fluid, Aktivist, Teraz Rock, Życie Warszawy, Ultramaryna, Lampa). Pismo "Przekrój" określiło podpisanie kontraktu przez EMI Music Poland z The Car Is on Fire mianem „najlepszej decyzji całego polskiego przemysłu fonograficznego ostatnich lat”.

  Efekt pominięcia (ang. omission bias) jest jednym z występujących u ludzi błędów poznawczych. Określa tendencję do oceniania szkodliwych działań jako gorsze i bardziej niemoralne, niż równie szkodliwa bezczynność i niedziałanie. Przy podejmowaniu decyzji błąd ten działa podobnie, jak efekt statusu quo i powoduje, że ludzie nie podejmują działań, które, choć pozytywne, wiążą się z jakimikolwiek kosztami. W większości wypadków ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że bezczynność również jest jakąś decyzją i w związku z tym może być oceniana równorzędnie z innymi decyzjami. Jeśli powoduje równie wiele szkód, jak jakieś działanie, to może być równie zła, co ono.

  SAT (ang. Scholastic Assessment Test) – ustandaryzowany test dla uczniów szkół średnich w USA. Bada kompetencje i wiedzę przedmiotową. Podobnie jak test ACT, jest nieobligatoryjnym elementem rekrutacji do instytucji edukacji wyższej w USA. Nie stanowi odpowiednika polskiej matury (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2010 r. I SA/Wa 1860/09). Bywa niesłusznie, ze względu na ustandaryzowanie, porównywany do egzaminu maturalnego. Wynik testu jest głównym czynnikiem przy selekcji kandydatów na studia.

  Leszek K. Talko (pseud. Wiktor Hagen) – polski dziennikarz związany z "Gazetą Wyborczą". Z wykształcenia archeolog. Archi-Szopa – nagroda dla najgorszego nowego obiektu architektonicznego Krakowa przyznawana corocznie przez specjalne jury oraz samych krakowian. Patronem konkursu jest "Gazeta Wyborcza".

  Konfabulacja, wspomnienie rzekome – pochodzący z łaciny termin oznaczający uzupełnianie brakujących wspomnień informacjami nieprawdziwymi, które możliwie dobrze pasują do całego logicznego ciągu wydarzeń. Konfabulacja różni się od świadomego zmyślenia tym, że konfabulujący człowiek jest przekonany o prawdziwości swoich wspomnień, i jeśli o nich kogoś informuje, to wówczas nie kłamie, gdyż kłamać można wyłącznie świadomie. Konfabulacja często jest zjawiskiem czysto wewnętrznym, gdy człowiek jedynie przywołuje wspomnienia wyłącznie dla siebie.

  Dodano: 08.06.2011. 13:19  


  Najnowsze