• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Języka Polskiego wybiera najważniejsze słowo 2011 roku

  30.12.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Oburzeni", "gaz łupkowy" a może "kibol" - to zwroty, które mają szansę na zdobycie tytułu "słowa 2011 roku". Do udziału w plebiscycie na najważniejsze słowo mijającego roku zaprasza Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego (IJP UW). Propozycje można nadsyłać do 8 stycznia 2012 r.

  Od roku IJP UW przygotowuje słowa dnia - zwroty pojawiające się najczęściej w kolejnych wydaniach polskich dzienników. Prezentowane są one co dzień na stronach Narodowego Korpusu Języka Polskiego: http://nkjp.uni.lodz.pl/WordsOfDay

  Słowo roku można wybierać z propozycji, które pojawiły się na powyższej stronie, jak i nadsyłać własne propozycje. Mogą to być tylko rzeczowniki pospolite, przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy. Nazwiska, nazwy krajów i miast, organizacji czy firm nie będą brane pod uwagę.

  "Słowo roku" nie musi być słowem pojawiającym się najczęściej, ani takim, które pojawiło się dopiero w tym roku, choć obie cechy są bardzo ważne dla poczucia istotności wyrazów i pojęć. "Słowa dnia mogą odzwierciedlać pojęcia obecne do dziś w zbiorowej świadomości, jak +oburzeni+ czy +gaz łupkowy+, ale także kojarzyć się z efemerycznymi wydarzeniami, o których dawno zapomnieliśmy" - informuje IJP UW.

  Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie mogą skorzystać z listy i tabeli wszystkich słów wyróżnionych statystycznie przez IJP UW w kolejnych dniach. Dostępne są one na stronach: http://www.ijp.uw.edu.pl/sloworoku/listaslow2011.txt, http://www.ijp.uw.edu.pl/sloworoku/slowa_z_linkiem.pdf

  Propozycje słowa roku (wybranego spośród słów dnia lub spoza nich) należy nadsyłać na adres mailowy Zakładu Językoznawstwa Komputerowego: [email protected] do 8 stycznia 2012. Jedna osoba może zaproponować trzy słowa lub wyrażenia. W temacie wiadomości należy wpisać "Słowo roku", a w wiadomości wybrane słowa lub wyrażenia.

  Najbardziej charakterystyczne dla roku 2011 słowo spośród nadesłanych propozycji wybierze kapituła plebiscytu, w którym znaleźli się prof. Jerzy Bralczyk, prof. Andrzej Markowski, prof. Walery Pisarek.

  Wyniki zostaną opublikowane na stronach Instytutu Języka Polskiego w połowie stycznia. Wśród osób głosujących na zwycięskie słowo zostaną rozlosowane słowniki.

  Słowa roku są wybierane w różnych krajach, czasem z inicjatywy językoznawców, czasem z - inicjatywy mediów. W Niemczech, gdzie plebiscyt organizuje Towarzystwo Języka Niemieckiego, słowem roku 2011 został "Stresstest" - "test stresu", a słowo roku 2010 to "Wutbuerger" - "wściekli obywatele/oburzeni".

  W Stanach Zjednoczonych słowo roku wybiera American Dialect Society. W roku 2010 było to słowo app - skrót od application (aplikacja). Tegoroczny konkurs można śledzić na stronie (http://www.americandialect.org/whats-your-word-of-the-year-2011).

  Szczegółowe informacje na temat polskiego plebiscytu są dostępne na stronie: http://www.ijp.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=236

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rada Języka Polskiego – instytucja opiniodawczo-doradcza w sprawach używania języka polskiego. RJP została powołana Prezydium Polskiej Akademii Nauk na mocy uchwały nr 17/96 z dnia 9 września 1996 roku. Jej działalność została znormalizowana przez Ustawę o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku, na mocy której RJP funkcjonuje od maja 2000 roku. Pierwszym przewodniczącym RJP został Walery Pisarek, od maja 2000 roku zastąpił go Andrzej Markowski. Wiceprzewodniczącymi RJP są Jerzy Bralczyk i Maciej Zieliński, sekretarzem – Katarzyna Kłosińska. W jej skład wchodzą znawcy następujących dziedzin: antropologii kultury, dziennikarstwa, historii, historii i kultury polskiej, informatyki, językoznawstwa, językoznawstwa angielskiego, literatury, medycyny, oświaty, prawa, publicystyki, semiotyki, teatru, teologii, teorii literatury, translatoryki. Kinoplex – od 2011 roku nazwa polskiego serwisu VOD dostępnego pod adresem www.kinoplex.pl oferującego legalne oglądanie filmów online. Wcześniej polski operator kinowy powstały w 1995 roku. Puchar Słowenii w piłce siatkowej mężczyzn 2011/2012 (oficjalna nazwa: Pokal Slovenije moški 2011/2012) - 18. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Słowenii odbywających się od 1995 roku. Zainagurowane zostały 17 września 2011 roku i trwały do 5 stycznia 2012 roku. Brały w nich udział kluby z 1. DOL, 2. DOL i 3. DOL.

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 został przeprowadzony w 2011 roku, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z 2010 roku o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Był prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011, według stanu na koniec dnia 31 marca 2011. Ustawa kwotowa – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172) o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Została podpisana 31 stycznia 2011 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Weszła w życie 3 marca 2011 roku. Została uchylona przez kodeks wyborczy, który również uwzględnia kwoty na listach wyborczych.

  Przemyskie Towarzystwo Narciarskie - stowarzyszenie o charakterze sportowo-turystycznym, powstałe w 1923 roku w Przemyślu. Głównym inicjatorem jego powstania oraz wieloletnim prezesem był Julian Kolankowski - nauczyciel języka polskiego w przemyskim I Gimnazjum, a wśród członków-założycieli znaleźli się również: prof. Stefan Bąkowski, gen. Andrzej Galica, płk Marian Wihnanek oraz dr Roman Łaba. W 1924 roku Towarzystwo zostało przyjęte do Polskiego Związku Narciarskiego. Puchar Norwegii w piłce siatkowej mężczyzn 2011/2012 - 67. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Norwegii odbywających się od 1946 roku. Zainaugurowane zostały 22 października 2011 roku i trwały do 21 stycznia 2012 roku. Brały w nich udział kluby z Eliteserien, 1. divisjon i 2. divisjon.

  Dobry Wzór – konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest przygotowywany i prowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od samego początku, stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku. Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyszukują i dopuszczają do konkursu dostępne na polskim rynku produkty i usługi. Nagrodą w konkursie jest znak i certyfikat Dobry Wzór. Konkurs istnieje na rynku od 1993 roku i jest pierwszą polską nagrodą za wzornictwo. Od 1995 roku swoją nagrodę: Wzór Roku, przyznaje Minister Gospodarki. Największe zmiany w Dobrym Wzorze zaszły w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział również produkty producentów zagranicznych. Od tego momentu polskie produkty i polscy przedsiębiorcy konkurują z zagranicznymi markami. Od tego roku również swoją nagrodę – Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta – przyznaje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Mamy już sześciu projektantów – Designerów Roku. Są nimi Marek Adamczewski (2007), Tomasz Rudkiewicz (2008), Andrzej Śmiałek (2009), Tomasz Augustyniak (2010), Marek Liskiewicz i Triada Design (2011) oraz Piotr Kuchciński (2012). Produkty, niezależnie od kraju pochodzenia, są oceniane w 3 sferach: domu, pracy i publicznej. Od 2010 roku wprowadzona została nowa sfera usług. Od 2013 roku zgłoszone do konkursu produkty i usługi oceniane są w 7 kategoriach: DOM PRACA SFERA PUBLICZNA USŁUGI NOWE TECHNOLOGIE GRAFIKA UŻYTKOWA i OPAKOWANIA NOWE MATERIAŁY PRODUKCYJNE W każdej kategorii jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody Dobry Wzór. Minister Gospodarki nagradza znakiem Wzór Roku najlepszy polski produkt lub usługę, a prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyróżnia najlepszego projektanta tytułem Designer Roku. Jerzy Reichan (ur. 1929 w Krakowie), prof. dr hab., dialektolog, polonista (z wykształcenia także anglista), językoznawca. Całe życie związany z Zakładem Dialektologii Polskiej (wcześniej: Pracownia Atlasu i Słownika Gwar Polskich) Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie,którą przez lata kierował (obecnie Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Joanna Okoniowa), wieloletni redaktor Słownika gwar polskich PAN, autor książek i licznych artykułów poświęconych historii języka polskiego, dialektologii, geografii lingwistycznej i zjawiskom leksykalnym.

  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – rocznik Polskiego Towarzystwa Językoznawczego działającego przy Instytucie Języka Polskiego PAN. Periodyk zawiera oprócz referatów zjazdowych także inne artykuły językoznawcze, recenzje i bibliografię ogólnojęzykoznawczą. Nowe numery udostępniane są na stronie Towarzystwa w formacie PDF (stopniowo udostępniane są również numery archiwalne).

  Maria Kamińska (ur. 29 lipca 1930 w Warszawie, zm. 9 czerwca 2011 w Łodzi) – profesor zwyczajny dr hab., językoznawca, polonistka, członek Międzynarodowej Komisji Socjolingwistycznej, Komitetu Językoznawstwa PAN, Towarzystwa Naukowego KUL, redakcji Rozpraw Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W Uniwersytecie Łódzkim od r. 1957 do 2008. W latach 1972-1981 prodziekan, w latach 1981-1987 dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Katedry Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej w latach 1981-1999, Katedry Historii Języka Polskiego w latach 1999-2001. Autorka prac naukowych z dziedziny językoznawstwa polskiego, głównie w zakresie historii języka, dialektologii, onomastyki i socjolingwistyki. Opublikowała m.in. monografie: Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego, Cz. 1-2, (1964, 1965), Gwary Polski centralnej, Wrocław 1968, Psałterz floriański. Monografia językowa, Cz. 1-2, Łódź 1981, 1991, zbiór artykułów Polszczyzna mówiona mieszkańców Łodzi i okolic w ujęciu socjolingwistycznym, Łódź 2005, Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego, Łódź 1989 i 1992. Ponadto zredagowała prace zbiorowe Miasto — teren koegzystencji pokoleń (1997), Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące (1993). Należała do założycieli uniwersyteckiego Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej, którym kierowała. Była członkiem dwóch zespołów synodalnych w Archidiecezji Łódzkiej: do spraw świeckich oraz do spraw nauczycieli akademickich.

  Puchar Danii w piłce siatkowej mężczyzn 2011/2012 - 36. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Danii odbywających się od 1976 roku. Zainaugurowane zostały 4 września 2011 roku i trwały do 22 stycznia 2012 roku. Brały w nich udział kluby z VolleyLigaen i 1. division. Zygmunt Saloni (ur. 17 października 1938 w Warszawie) - polski językoznawca polonistyczny, szczególnie zainteresowany zagadnieniami formalnymi języka polskiego, takimi jak fleksja i składnia, a także leksykografią. Przyczynił się wielce do rozwoju narzędzi i zasobów do komputerowego przetwarzania języka polskiego, zwłaszcza fleksji: dzięki niemu powstał Schematyczny indeks a tergo polskich form wyrazowych, rozpoczęty przez Jana Tokarskiego. Ostatnia praca zespołowa w tym zakresie to Słownik gramatyczny języka polskiego (http://sgjp.pl/). Przyczynił się także do dokończenia Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej, rozpoczętego przez I. Kurcz, I., A. Lewickiego, J. Sambor, J. Woronczaka (Kraków: IJP PAN 1990-1991), przy którym ogromny wkład pracy miał Krzysztof Szafran.

  Wszystko – polski krótkometrażowy film fabularny z 2011 roku. Pierwszy polski film finansowany przez internautów . Film od 16 maja 2012 roku jest dostępny za darmo na stronie chcezobaczycwszystko.net

  Dodano: 30.12.2011. 00:40  


  Najnowsze