• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jak konieczność publikowania wpływa na jakość badań

  23.04.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań sfinansowanych ze środków unijnych pokazują, że stale rosnąca presja na opracowywanie wyników w formie gotowej do publikacji może niekorzystnie wpływać na jakość badań naukowych. Źródłem wsparcia prac był projekt OBJECTIVE SCIENCE (Ilościowe określenie obiektywności w naukach przyrodniczych i społecznych), który otrzymał ponad 161.000 EUR z programu szczegółowego "Ludzie" Siódmego Programu Ramowego (7PR), aby ocenić poziom tendencyjności w naukach przyrodniczych i społecznych. Odkrycia opublikowano w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) ONE.

  Naukowcy na całym świecie wydają ponad 1,4 miliona artykułów naukowych rocznie. Na podstawie analizy ponad 1.300 artykułów z różnych dyscyplin - od fizyki po socjologię - w których zadeklarowano sprawdzenie hipotezy, dr Daniele Fanelli z Uniwersytetu Edynburskiego w Wlk. Brytanii odkrył, że naukowcy przedstawiają "pozytywniejsze" wyniki swoich doświadczeń, jeżeli pracują w USA, gdzie akademicy publikują częściej.

  "Naukowcy borykają się z nabrzmiewającym konfliktem interesów, rozdarci między koniecznością zachowania precyzyjności i obiektywności a potrzebą dbania o swoją karierę" - wyjaśnia dr Fanelli, któremu przyznano stypendium wewnątrzeuropejskie Marie Curie w celu ilościowego zmierzenia obiektywności w naukach przyrodniczych i społecznych. "Podczas gdy wiele prac wykazało szkodliwe konsekwencje finansowych konfliktów interesów w badaniach biomedycznych, nikt nie przyjrzał się temu znacznie szerszemu konfliktowi, który może wpływać na różne dyscypliny naukowe."

  Dr Fanelli wykorzystał dane amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki (NSF), aby sprawdzić, czy wnioski przedstawiane w artykułach były w jakikolwiek sposób powiązane z produktywnością amerykańskich stanów mierzoną na podstawie średniej liczby publikacji na każdego naukowca.

  Odkrył, że autorzy pracujący w "produktywniejszych" stanach są bardziej skłonni do wspierania badanej hipotezy niezależnie od dziedziny badań i przyznanego ewentualnie dofinansowania. Odkrycia dr Fanelli wskazują również, że naukowcy, którzy przeprowadzają badania w bardziej konkurencyjnych i produktywnych środowiskach są bardziej skłonni do prezentowania swoich wyników w "pozytywniejszym" świetle.

  "Wyniki doświadczenia zależą od wielu czynników, niemniej produktywność danego stanu amerykańskiego, w którym pracuje naukowiec, nie powinna teoretycznie się do nich zaliczać" - mówi dr Fanelli. "Nie możemy wykluczyć, że naukowcy w produktywniejszych stanach są bystrzejsi i lepiej wyposażeni, a przez to odnoszą więcej sukcesów, ale to nie może w pełni wyjaśniać wyraźnego trendu zaobserwowanego w tych badaniach."

  Dr Fanelli odkrył, że pozytywne wyniki stanowiły mniej niż 50% całości w amerykańskich stanach Nevada, Północna Dakota i Missisipi. Amerykańskie stany, w których odnotowano od 95% do 100% pozytywnych wyników to Michigan, Ohio i Nebraska oraz Dystrykt Kolumbii.

  Wnioski z badań można zastosować do wszystkich krajów zaawansowanych naukowo. "Konkurencja akademicka o środki finansowe i pozycję rośnie wszędzie" - mówi dr Fanelli. "Strategie, które opierają się zbytnio na bezdusznych miernikach produktywności mogą obniżać jakość samych badań."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Obecne zasady encykloepdyczności są o tyle kuriozalne, że nic nie mówią o dorobku naukowym. Rozumiem, że jest on kłopotliwy w jednoznacznej ocenie, a kryteria typu, rektor, prof. dr hab. są o tyle łatwe, że albo są albo ich nie ma. Jednak naukowiec ma badać i publikować wyniki badań, a nie wyłącznie robić tytuły czy brać funkcje. I to ranga tych badań, wyników, wyrażona jakością czasopism, gdzie są publikowane plus cytowalnością jest kluczowa dla oceny encyklopedyczności. Dlatego proponuję dodać zapis, że encyklopedycznym naukowcem jest osoba, która ma dajmy na to min. 7 publikacji w czasopismach międzynarodowych (tzn. anglojęzycznych, być może są też niemeickojęzyczne np. w archeologii) z listy fladelfisjkiej, lub 1 artykuł z najwyższych pism Nature, Science, lub wysoką dla danej dziedziny cytowalność lub kilka (2?) monografie naukowe autorskie. Uzasadnienie; w kwestionariuszu recenzenckim jest pytanie, a na stronach filadelfijskich pism opinia, że do publikacji przyjmuje się artykuły o ważnych dla nauki zagadnieniach i prezentujące ważne naukowe wyniki, z reguły jest zapis o ich ponadregionalności. W miarę wysoki IF oraz umieszczenie takich czasopism na liście ministerialnej, filadelf. w wyższych kategoriach niż lokalne, wskazuje, że podchodzą one na poważnie do swoich wytycznych. Skoro więc artykuł wychodzi, tzn. że zarówno 2-3-5 recenzentów specjalistów z danej branży, jak i redakcja uznała, że dany artykuł spełnia takie kryteria. Nie nam więc oceniać czy słusznie, przypomnę Wiki ma odtwarzać rzeczywistość, a nie ją naprawiać/weryfikować. Przyznaję, nie wiem jak tu umieścić humanistów - u nich chyba bardziej liczą się ksiązki, monografie niż artykuły. Może ktoś ma pomysł. Ostatnio masowe stało się zgłaszanie osób bez hab. i prof. do usunięcia tylko na tej podstawie. Moze warto przywrócić sens słowa naukowy, przez zwracanie uwagi też na dorobek --Piotr967 podyskutujmy 18:17, 29 paź 2012 (CET) Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  American Sociological Review – recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły z dziedziny socjologii: prace oryginalne, teoretyczne, metodologiczne i wyniki badań naukowych, które poszerzają wiedzę na temat podstawowych procesów społecznych. Istnieje od 1936 i jest sztandarowym czasopismem Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego. Triangulacja, metoda stosowana w badaniach społecznych, mająca zapewnić wyższą jakość prowadzonych badań i ograniczenie błędu pomiaru. Polega na zbieraniu danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod (np. obserwacja razem z sondażem czy analizą treści), a następnie porównywanie i łączenie wyników. Może też oznaczać łączenie metod jakościowych i ilościowych.

  Pilotaż badań – w naukach społecznych wstępne badania próbne, stosowane najczęściej w badaniach ankietowych mające na celu: Metody jakościowe - metody badawcze (w naukach przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych), w których nie określa się parametrów liczbowych (określanych za to w metodach ilościowych), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.

  Literatura przedmiotu obejmuje publikacje lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych w stosunku do tematu podejmowanego przedsięwzięcia badawczego.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Dodano: 23.04.2010. 20:12  


  Najnowsze